Skifting, tidligere kalt rangering, er flytting av jernbanemateriell (lokomotiver og/eller vogner) internt på en jernbanestasjon – altså innenfor det som er definert som stasjonsgrensen, eller på et sidespor. Skifting kan normalt ikke foregå på fri linje mellom stasjoner. Normalt innebærer dette at man bruker et lokomotiv for å flytte vogner for lossing eller lasting, eller for å klargjøre vognene for et tog ved å koble dem sammen i riktig rekkefølge.

Skiftegård i Chicago i USA.

Når det er nødvendig kan skifting også foregå uten lokomotiv, ved at materiellet slippes fritt nedover et fall og bremses manuelt der det skal stoppe (firing). Når et lokomotiv trekker materiell som skal inn på et annet spor enn lokomotivet, kobles lokomotivet fra det øvrige materiellet under fart, slik at sistnevnte kan ledes inn på et annet spor ved hjelp av en sporveksel (napp).

Til skifting av vogner brukes det ofte egne skiftelokomotiver (skiftetraktorer), som er enkelt oppbygde lokomotiver, normalt dieseldrevne, som ikke er beregna på å trekke tog langs linja. I Norge brukes flere forskjellige skiftelokomotiver, der CargoNets Skd 226 er den vanligste typen. Et par andre vanlige skiftelokomotiver i Norge er Skd 220 og Z70/Z71.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger