Grefsen-ulykken

jernbaneulykke i 1970

Grefsen-ulykken var en jernbaneulykke som inntraff 2. desember 1970.

Grefsenulykken
Detaljer
Dato  2. desember 1970
Ulykkessted  Østbanestasjonen, Oslo
Jernbanelinje  Gjøvikbanen
Type ulykke  Kollisjon med infrastruktur
Årsak  Manglende kontroll over skift med ubremsede tankvogner
Tog
Antall tog  1 (vognstamme)
Operatør  NSB
Omkomne  1
Skadde  Ingen

Under skiftingGrefsen stasjon var luftbremsen ikke koblet på 10 lastede tankvogner. Dette var vanlig under skiftebevegelser på stasjonens horisontale område. Skiftet ble imidlertid trukket så langt ut mot øst at banen var begynt å falle nedover mot Tøyen. Toget kom derfor i bevegelse, og lokfører Kjell Berge skjønte snart at han ikke ville være i stand til å bremse toget med bare lokomotivet. På Grefsen oppfattet man hva som hadde skjedd, og ringte ned til Oslo Ø for at den store toghallen skulle ryddes for folk. Lokførerassistenten hoppet av toget ved Tøyen, mens lokfører Berge ble med helt inn på plattformene på Østbanestasjonen, i et forsøk på bremse toget så lenge som mulig. Han hoppet til slutt av toget, men omkom i fallet.

Togledelsen på Oslo Ø valgte å sende det løpske toget inn i spor 7. Her sto en postvogn og en godsvogn innerst på sporet. I siste liten fikk man bragt de fire postfunksjonærene i sikkerhet.

De to vognene ble fullstendig knust, og postvognen brakk i to. Loket, El 11.2150 ble så ødelagt at det ble utrangert. Også postvognen DF nr. 21319 ble utrangert. Som erstatning for lokomotivet ble det bestilt ytterligere ett lok av type El 14 (det er derfor det er 31 og ikke 30 som var opprinnelig bestilt).

Grunnen til at man valgte spor 7 var da at man unngikk at loket rev bæresøyler, slik at taket i Østbanehallen ville rase sammen. Skadeomfanget ble beregnet til 4 millioner kroner for materiellet, mens hallen fikk skader for 200 000 kroner.

Se ogsåRediger

KilderRediger

Gjøvikbanen av Nils-Carl Aspenberg m. fl.. Baneforlaget, 2009. ISBN 9788291448480