Sporveis- og forstadsbaneulykker i Norge

Drift av sporveier og forstadsbaner innebærer en risiko for både reisende og omgivelsene, på lik linje med enhver transportform. Denne artikkelen omhandler ulykker med sporveier («trikk»), forstadsbaner og tunnelbaner (metro).

Siden sporvogner for en stor del går i bygatene, og er bundet av skinnene og dermed ikke kan styre utenom hindringer som brått måtte komme i veien, er sporvogner oftere innblandet i ulykker enn forstandsbanevogner og tunnelbanevogner. De siste bruker egne traseer. Dette gjenspeiles i ulykkesstatistikkene slik at sporvogner i Norge synes å være involvert i ulykker omtrent ti ganger så ofte som forstadsbaner og tunnelbaner. Transportøkonomisk institutt beregnet at dødsrisikoen ved bruk av sporvogn i Norge i perioden 1985-95 var 0,0124 døde for hver million personkilometer[1]. Det tilsvarende tallet for tunnelbaner var 0,0013 og jernbane 0,0009[1]. Tallene er imidlertid ikke helt sammenlignbare, for i grunnlaget for sporvognsulykketallene er det tatt med påkjørsler av personer som ikke benyttet transportmiddelet, mens det for tunnelbare er usikkert om disse er med i beregningene, mens det for jernbane er sikkert at disse ikke er medregnet[1].

Dato Sted Navn / referanse Årsak, forløp Dødstall
15. mai 1937 Sannergata i Oslo [2] Vogn 158 løp løpsk, sporet av, og klemte ihjel en person på fortauset. 1
1944-12-3131. desember 1944 v. Viktoria Terrasse, Oslo [3] Britisk bombe traff vogn 115 44 sivile, 11 tyske soldater
1956-10-1010. oktober 1956 Dalsenget, Trondheim Vognhallbrannen [4] Dalsenget vognhall totalskadet av brann. 40 sporvogner tapt 3 vognvaskere
1958-08-022. august 1958 Strømveien v. Totengata, Oslo [2] Brann i vogn 198 pga lysbue i vendevalsen 5
1976-06-011. juni 1976 Sjømannskolen, Ekebergbanen i Oslo  [2] Vogn 191 knust etter avsporing som følge av forutgående bremsesvikt etter sammenstøt med forankjørende vogn lenger opp i Sjømannskolebakken. 0
1987-10-2222. oktober 1987 MidtstuenHolmenkollbanen [5] Bremsesvikt på forstadsbanevogn førte til avsporing 1
1992-02-2424. februar 1992 Tåsen i Oslo [6] Kollisjon mellom sporvogn og gravemaskin. 1
1996-07-066. juli 1996 Grefsen trikkeholdeplass, Oslo [6] 4 år gammel gutt påkjørt av trikk ved oppstart fra holdeplass fordi gutten befant seg i trikkeførerens dødsone. 1
2001-01-1616. januar 2001 Holbergs plass, Oslo [6] Påstigende passasjer falt av trikk ved trikkens oppstart. 1

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Assum, T. (1998). Døds- og personskaderisiko i persontrafikk. Oslo: TØI. Tilgjengelig URL https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I-notater/1998/1089-1998/1089-1998-r.pdf s. II
  2. ^ a b c Andersen, B. (1990). Gullfiskene. Oslos strømlinjede aluminiumsvogner. Oslo: Lokaltrafikkhistorisk forening
  3. ^ Andersen, B. (1990). Under krigen. Kollektivtrafikken i Oslo-området under 2. verdenskrig. Oslo: Lokaltrafikkhistorisk forening
  4. ^ Kjenstad, R. (1997). Trondheims glemte trikker. Oslo: Baneforlaget
  5. ^ Oslo byråd
  6. ^ a b c Sintef: Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport.