Thorleif Dahls kulturbibliotek

Thorleif Dahls Kulturbibliotek er en serie av klassiske europeiske bokverk som har blitt utgitt på norsk riksmål siden 1960 med støtte fra et fond etablert av Thorleif Dahl i 1956, Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Kulturbiblioteket omfatter skjønnlitterære verk, historie og filosofi. Fra 1978 til 2001 ble serien redigert av Asbjørn Aarnes. Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek har et nært samarbeid med Det Norske Akademi, og har støttet flere av dettes aktiviteter, herunder bokserien Klassikerbiblioteket og Det Norske Akademis ordbok. Stiftelsen finansier også Det Norske Akademis Pris.[1]

Utgivelser

rediger

Antikkens litteratur

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Herodot  Herodots historie I–II 1960, 1998 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-18033-7 (bind I) ISBN 82-03-18034-5 (bind II) ISBN 82-03-01560-3
Thukydides  Peloponneserkrigen I–II 1962, 1999 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-18151-1 (bind I) ISBN 82-03-18153-8 (bind II) ISBN 82-03-02186-7
Xenofon  Hellensk historie 1966 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-02276-6 ISBN 82-03-02277-4
Xenofon  Anabasis 1967 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-03097-1 ISBN 82-03-03099-8
Xenofon  Erindringer om Sokrates 1967 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-03203-6 ISBN 82-03-03204-4
Xenofon / Aineias  Fra antikkens krigskunst 1994 Oversatt og kommentert av Inge Tjøstheim ISBN 82-03-20085-0
Platon  Faidros, Ion 1981, 1958, 1962 Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller Tidligere utgitt som bind II (Ion) og IV (Faidros) i Det Norske Akademis Klassikerbibliotek ISBN 82-03-10483-5
Platon  Erkjenn deg selv 1981, 1963 Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller Tidligere utgitt som bind V i Det Norske Akademis Klassikerbibliotek ISBN 82-03-10484-3
Platon  Parmenides, Ideene, det Ene og det Andre 1984, 1966 Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller. Etterord av Karsten Friis Johansen Tidligere utgitt som bind IX i Det Norske Akademis Klassikerbibliotek (1966) ISBN 82-03-11409-1
Cornelius Nepos  Store personligheter 2006 Oversatt og med etterord av Per Pippin Aspås ISBN 82-03-189886-5
Cicero  Taler 1971 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-04626-6 ISBN 82-03-04627-4
Cicero  Om staten 1990 Oversatt og kommentert av Oskar Fjeld. Etterord av Egil Kraggerud nb.no ISBN 82-03-16492-7
Cicero  Samtaler på Tusculum 2000 Oversatt og med noter av Oskar Fjeld. Etterord ved Egil Kraggerud ISBN 82-03-17831-6
Cicero  Om gudenes natur og Om vennskapet 2004 Oversettelse, forord og noter ved Oskar Fjeld, etterord ved Egil Kraggerud ISBN 82-03-17832-4
Cicero  Om pliktene, Om alderdommen 1971 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-04625-8
Cicero  Brev 1973, 1997 Oversatt og kommentert av Henning Mørland nb.no ISBN 82-03-17838-3 ISBN 82-03-05262-2 ISBN 82-03-05263-0
Gaius Julius Caesar  Gallerkrigen 1964, 1989 Oversatt og kommentert av Johan Hammond Rosbach ISBN 82-03-01244-2 ISBN 82-03-16201-0
Gaius Julius Caesar  Borgerkrigen 1994 Oversatt og kommentert av Oskar Fjeld. Innledning av Hugo Montgomery ISBN 82-03-20076-1
Lucrets  Om tingenes natur 1978 Utvalg, oversettelse og med kommentarer av Trygve Sparre ISBN 82-03-09091-5 ISBN 82-03-09092-3
Sallust  Catilina og Jugurtha 1963 Oversatt og kommentert av Trygve Width ISBN 82-03-02018-6 ISBN 82-03-02019-4
Titus Livius Romas eldste historie 2012 Oversatt av Gunn Haaland ISBN 9788203353284
Petronius Arbiter  Trimalchios middag 1971 Oversatt og kommentert av Trygve Sparre ISBN 82-03-04481-6 ISBN 82-03-04482-4
Josefus  Den jødiske krig 2002 Oversatt fra gresk av Bente Lassen ISBN 82-03-18215-1
Plutark  Livsskildringer I–III 1967–68 Oversatt og kommentert av Henning Mørland, Rebekka Hammering Bang har oversatt Alexander  Bind I–II: 1967 ISBN 82-03-03057-2 ISBN 82-03-02800-4
Plutark/Pseudo-Lukian  To antikke dialoger om kjærlighet og seksualitet 2004 Oversatt fra gammelgresk med innledning og noter av Inge Tjøstheim  
Tacitus  Agricola og Germania 1968, 1997 Oversatt og kommentert av Trygve Width ISBN 82-03-17845-6 ISBN 82-03-02458-0 ISBN 82-03-02459-9
Tacitus  Årbøkene 1988 Oversatt og kommentert av Henning Mørland  nb.no ISBN 82-03-15752-1
Sveton  Romerske keisere 1974 Oversatt og kommentert av Henning Mørland ISBN 82-03-06006-4 ISBN 82-03-06007-2
Plotin 1971 Innledning og oversatte tekster med kommentarer av H. Ludin Jansen ISBN 82-03-04415-8 ISBN 82-03-04416-6
Boëthius  Filosofiens trøst 1981 Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud nb.no ISBN 82-03-10513-0
Ammianus Marcellinus Romersk historie 2016 Oversatt fra latin av Kari Skard

innledning av Egil Kraggerud

ISBN 978-82-03-35936-1
Augustin  Bekjennelser (Bok I–X) 1950, 1961, 1974, 1992 Oversatt og kommentert av Oddmund Hjelde Også utgitt i «Mesterverk fra verdenslitteraturen» nb.no ISBN 82-03-16942-2
 Klosterliv i vesten Augustins regel, Benedikts regel 1986 Oversatt og kommentert av Erik Gunnes ISBN 82-03-15226-0
 Egerias reise til Det hellige land 1991 Oversatt av Else Schjøth. Forord, innledninger og noter ved Ellert Dahl nb.no ISBN 82-03-16677-6
J. W. Fuchs  Illustrert klassisk realleksikon 1968 Oversatt fra nederlandsk og bearbeidet av Martha H. Eliassen-de Kat Revidert utgave ved Øivind Andersen og Inger-Lise Harris 1999 under tittelen Antikkleksikonet ISBN 82-03-03110-2 ISBN 82-03-17840-5

Middelalderlitteratur

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Elishe Vardapet  Vardan og armenernes krig 1992 Oversatt fra gammelarmensk og kommentert av Fredrik Otto Lindeman nb.no ISBN 82-03-17016-1
Beda  Anglernes kirkes historie 1979 Oversatt og kommentert av Else Schjøth. Innledning av Leiv Amundsen ISBN 82-03-09780-4 ISBN 82-03-09781-2
Paulus Diaconus  Langobardenes historie 2003 Oversatt fra latin. Forord, noter og register av Anne Katrine Frihagen og Bjørg Tosterud. Med innledning av Egil Mikkelsen ISBN 82-03-17818-9
Broder Benedeit  Sankt Brendans havseilas 1980 Oversatt og kommentert av Helge Nordahl ISBN 82-03-10333-2
 Sagaen om Cú Chulainns sykeleie og Emers skinnsyke 1985 Oversatt fra gammelirsk og kommentert av Fredrik Otto Lindeman  nb.no ISBN 82-03-15033-0
Adam av Bremen  Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden 1993 Oversatt fra latin og kommentert av Bjørg Tosterud Danielsen og Anne Katrine Frihagen. Etterord av Helge Ingstad  2. opplag 1993 ISBN 82-03-20028-1
 Vers fra vest Gammelengelske dikt i utvalg 1987 Oversatt og kommentert av Arthur O. Sandved ISBN 82-03-15534-0
Abélard og Héloïse  Brevvekslingen mellom Abélard og Héloïse – med et utdrag fra Abélards verker 2002 Oversatt med innledning og noter av Harald Gullichsen ISBN 82-03-17827-8
 Rolandsangen 1985, 1990 I gjendiktning og med kommentarer av Helge Nordahl  nb.no ISBN 82-03-16377-7 ISBN 82-03-15015-2
 Diktet om Min Cid 2001 Oversatt med innledning og noter av Eva M. Lorentzen ISBN 82-03-18384-0
 Gamle spanske romancer 2006 Oversatt med forord av Eva M. Lorentzen ISBN 82-03-19085-5
 Tundals visjon 1984 Oversatt og kommentert av Jan W. Dietrichson  nb.no ISBN 82-03-11333-8
Marie de France  Fortellinger 1982 Oversatt og kommentert av Helge Nordahl nb.no ISBN 82-03-10698-6
Joseph Bédier  Tristan og Isolde 1967, 1973, 1996, 1997 Oversatt med innledning av Lorentz Eckhoff Første gang utgitt 1919. 2. opplag 1952. Også utgitt i «Mesterverk fra verdenslitteraturen»  nb.no ISBN 82-03-26134-5 ISBN 82-03-03096-3
Chrétien de Troyes  Erec og Enide 1983 Oversatt og kommentert av Helge Nordahl nb.no ISBN 82-03-11109-2
Chrétien de Troyes  Gralsfortellingen Romanen om Perceval 1991 Oversatt og kommentert av Helge Nordahl ISBN 82-03-16652-0
Chrétien de Troyes  Philomena 2006 Oversatt og med forord av Hanne Herrman ISBN 10:82-03-17804-9
Guillaume de Lorris  Roseromanen 1987, 1997 I gjendiktning og med kommentarer av Helge Nordahl. Etterord av Per Nykrog nb.no ISBN 82-03-17841-3 ISBN 82-03-15535-9
Aucassin og Nicolette 1999 Oversatt av Kirsten Marianne Bessesen  nb.no ISBN 82-03-17814-6
 Legenden om Sankt Alexis 2003 Utvalg, oversettelse og etterord ved Helge Nordahl ISBN 82-03-17995-9
 Kors, sverd og rose Fransk litteratur fra middelalderen 1996 Utvalg, oversettelse og med kommentarer av Helge Nordahl nb.no ISBN 82-03-26132-9
 Det kongelige lys Tekster fra middelalderens kristne litteratur i Frankrike 2004 Utvalg og oversettelse ved Helge Nordahl ISBN 82-03-18834-6
 Boken om Marco Polo Borger av Venezia 1995, 1999 Oversatt og kommentert av Erik Ringen  nb.no ISBN 82-03-18169-4 ISBN 82-03-20170-9
Mester Eckhart  Å bli den du er, perspektiver på menneskets frihet 2000 Oversatt og med innledning og noter av Jon Wetlesen nb.no ISBN 82-03-17829-4
 Sir Gawain og den grønne ridder 1988 Oversatt og kommentert av Jan W. Dietrichson nb.no ISBN 82-03-15704-1
William Langland  Peter Plogmann 1990 I gjendiktning og med kommentarer av Arthur O. Sandved nb.no ISBN 82-03-16279-7
François Villon  Testamentet og Spredte ballader 1994 I gjendiktning og med kommentarer av Harald Gullichsen nb.no ISBN 82-03-20074-5

Norrøn litteratur

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Tore munk mfl  Norges historie. Historien om de gamle norske kongene. Danenes ferd til Jerusalem 1969, 1990 Oversatt og kommentert av Astrid Salvesen ISBN 82-03-03388-1
 Orknøyingenes saga 1970  Oversatt og kommentert av Anne Holtsmark ISBN 82-03-02914-0 ISBN 82-03-02915-9
 Gisle Surssons saga 1985  Oversatt og kommentert av Vera Henriksen ISBN 82-03-11425-3
Karl Jonsson  Sverres saga. En tale mot biskopene 1961, 1986 Oversatt og med forord av Anne Holtsmark ISBN 82-03-15255-4
Sturla Tordsson  Håkon Håkonssons saga 1964  Oversatt og med forord av Anne Holtsmark ISBN 82-03-01614-6
 Njåls saga 1986, 1997  Fredrik Paasches oversettelse med kommentarer fra 1922; revidert av Tor Guttu nb.no ISBN 82-03-17844-8 ISBN 82-03-15259-7
 Landnåmsboken 1997  Innledning og noter ved Hermann Pálsson. Oversatt av Liv Kjørsvik Schei nb.no ISBN 82-03-17753-0
 Ramsta-sagaene (Kjetil Høngs saga, Grim Loddenkinns saga, Orvar-Odds saga og Ån Bogsveiges saga) 2002  Oversatt av Liv Kjørsvik Schei. Innledning og noter av Hermann Pálsson ISBN 82-03-18229-1
 Tre riddersagaer (Sagaen om Partalopi, Sagaen om Flores og Blankiflor og Bevers saga) 2005  Oversettelse, innledning og etterord av Birgit Nyborg ISBN 82-03-19027-8
Nikolas Bergsson Norrøn verdenshistorie og geografi. Veraldar saga og Leiðarvísir 2012 Oversettelse og innledning av Bjørg Dale Spørck og Rune Kyrkjebø ISBN 9788203197864

Nytiden fra 1500

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Erasmus Roterodamus  Dårskapens lovtale 1981 Oversatt av Trygve Sparre. Innledning av Leiv Amundsen ISBN 82-03-10428-2
Erasmus Roterodamus  Fortrolige samtaler 1983 Oversatt og kommentert av Einar Grimm. Utgitt og med etterord av Laura Grimm nb.no ISBN 82-03-11321-4
Thomas More  Utopia 1982 Oversatt og kommentert av Trygve Sparre ISBN 82-03-10765-6
Teresa av Ávila  Boken om mitt liv 2003 Oversatt og med innledning, kommentarer og etterord av Olaug Berdal. Etterord ved Sr. Maria Nada av Inkarnasjonen ISBN 82-03-17824-3
Antonio Pigafetta  Magellans jordomseiling 2004 Oversatt og med innledning og kommentarer av Erik Ringen ISBN 82-03-17820-0
Étienne de La Boétie  Om den frivillige trelldom 1984 Oversatt og kommentert av Bernt Vestre. Etterord av Børge Olesen ISBN 82-03-11335-4
Michel de Montaigne  Essais 1979 Utvalg med innledning av André Gide. Oversatt og kommentert av Asbjørn Aarnes ISBN 82-03-09782-0 ISBN 82-03-09783-9
Michel de Montaigne  Essays 1996 Utvalg, oversettelse og med kommentarer av Beate Vibe. Etterord av Asbjørn Aarnes nb.no ISBN 82-03-20187-3
Jean-Baptiste Molière Don Juan eller Stengjesten. Komedie. 2013 Oversatt og kommentert av Hanne Herrman ISBN 9788203354113
Oskar Garstein  Klosterlasse 1998 nb.no ISBN 82-03-17984-3
 Lazarillo de Tormes – hans liv og levnet i medgang og motgang 1992 Oversatt og kommentert av Olaug Berdal  nb.no ISBN 82-03-17015-3
Philip Sidney  Til forsvar for diktning 2000 Oversatt og med forord, etterord og noter av Jan W. Dietrichson nb.no ISBN 82-03-17816-2
Joost van den Vondel  Lucifer. En tragedie 1987 I gjendiktning ved Albert Lange Fliflet. Etterord av Kåre Langvik-Johannessen nb.no ISBN 82-03-15668-1
Joost van den Vondel  De syv brødre 2006 Oversatt og med etterord av Kåre Langvik-Johannessen ISBN 82-03-18139-2
René Descartes  Meditasjoner over filosofiens grunnlag og andre tekster 1980, 1992, 1998 Oversatt og kommentert av Asbjørn Aarnes ISBN 82-03-10145-3 ISBN 82-03-16943-0
Asbjørn Aarnes  Debatten om Descartes Innvendinger og svar 1982 Redigert, oversatt og kommentert av Asbjørn Aarnes nb.no ISBN 82-03-10864-4
 Willem Barentsz’ siste reise Etter Gerrit de Veers beskrivelse fra 1598 1997 Oversatt og med innledning, kommentarer og noter av Inez Boon Ulfsby ISBN 82-03-17786-7
John Milton  Det tapte Paradis 1993 I gjendiktning og med kommentarer av Arthur O. Sandved ISBN 82-03-17284-9
John Milton  Det gjenvundne Paradis 2005 I gjendiktning med forord, noter og etterord av Arthur O. Sandved ISBN 82-03-18982-2
Blaise Pascal  Provinsialbrevene 1987 Oversatt og kommentert av Truls Winther  nb.no ISBN 82-03-15582-0
Perraults eventyr  Historier eller eventyr fra gamle dager med moral på vers 1986 Oversatt og med innledning av Birgit Tønnesson nb.no ISBN 82-03-15295-3
Montesquieu  Persiske brev 1998 Oversatt og med etterord av Bernt Vestre nb.no ISBN 82-03-17801-4
Voltaire  Filosofiske brev 1990 Oversatt og kommentert av Bernt Vestre  nb.no ISBN 82-03-16317-3
Voltaire  Traktat om toleransen 2005 Oversatt og med forord av Birger Huse ISBN 82-03-19018-9
Jean-Jacques Rousseau  Om ulikheten mellom menneskene – dens opprinnelse og grunnlag 1984, 1995 Oversatt av Turid Lillås. Kommentert av Asbjørn Aarnes. Tilleggsnoter av Jørn Schøsler ISBN 82-03-11412-1 ISBN 82-03-20194-6
Immanuel Kant  Den evige fred 2002 Oversatt og med noter av Øystein Skar. Med etterord av Raino Malnes ISBN 82-03-18287-9
Johann Georg Hamann  Opplysning og kors 2003 Utvalgte tekster oversatt og med innledning av Øystein Skar ISBN 82-03-17822-7
Johann Gottfried Herder  Om sprogets opprinnelse 1992 Oversatt og kommentert av Jan-E. Askerøi. Etterord av Asbjørn Aarnes. Epilog av Fredrik Otto Lindeman ISBN 82-03-16985-6
Johann Wolfgang von Goethe  Faust. En tragedie 1990, 1983, 1985 Første del. I gjendiktning og med kommentarer av André Bjerke Tidligere utgitt som bind VIII i Det Norske Akademis Klassikerbibliotek (1966) ISBN 82-03-11276-5 ISBN 82-03-11255-2
François-René Chateaubriand  Atala – René. To fortellinger 2001 Oversatt og med noter av Hall Bjørnstad. Med etterord av Jon Holm ISBN 82-03-18327-1
Georg Wilhelm Friedrich Hegel  Innledning til estetikken 1986 Oversatt og kommentert av Steinar Mathisen ISBN 82-03-15385-2
Samuel Coleridge  Litteraturteori og -kritikk 2005 Oversatt og med forord, etterord og noter av Jan W. Dietrichson ISBN 82-03-18286-0
Heinrich von Kleist  Prins Fredrik av Homburg 1986 I gjendiktning ved Trond Winje nb.no ISBN 82-03-15338-0
Schopenhauer  Schopenhauer om musikken 1988 Utvalg, oversettelse og med kommentarer av Peder Christian Kjerschow nb.no ISBN 82-03-16034-4
Alfred de Vigny  Militærlivets trelldom og storhet Hun slapp med skrekken 1999 Oversatt og med noter og etterord av Lilian Blix Vesterkjær nb.no ISBN 82-03-17997-5
Alexis de Tocqueville  Det gamle regime og revolusjonen 1988 Oversatt av Bjarne Ørbo. Forord av Bernt Vestre. Etterord av Jens A. Christophersen nb.no ISBN 82-03-15858-7
Jules Lequier  Mellom frihet og nødvendighet. Fra bøken til furuen 2003 I redaksjon ved Asbjørn Aarnes ISBN 82-03-18745-5
Henri Bergson  Tiden og den frie vilje 1990, 1996 Oversatt og kommentert av Hans Kolstad  nb.no ISBN 82-03-17973-8 ISBN 82-03-16256-8
Sigurd Ibsen  Bak en gyllen fasade. Sigurd Ibsens brev til familien 1883–1929 1997 Utgitt og presentert av Bodil Nævdal nb.no ISBN 82-03-26141-8
Paul Claudel  Byttehandelen 1989 Oversatt og kommentert av Lars Roar Langslet nb.no ISBN 82-03-16073-5
Paul Claudel  Dagen vender 2005 Oversatt og med innledning og kommentarer av Vera H. Føllesdal ISBN 82-03-19019-7
Stefan George  Sjelens år 2003 Gjendiktet ved Ellinor Lervik. Med et etterord av Elsbeth Wessel ISBN 82-03-18140-6
Johan Huizinga  Middelalderens høst 2004 Oversatt av Mette Nygård ISBN 82-03-18217-8
Rainer Maria Rilke  Malte Laurids Brigges opptegnelser 1996, 1965 Oversatt og med etterord av Trond Winje Tidligere utgitt som bind VII i Det Norske Akademis Klassikerbibliotek nb.no ISBN 82-03-26129-9
Rainer Maria Rilke  Sonettene til Orfevs 1993 I gjendiktning og med kommentarer av Ellinor Lervik. Etterord av Egil A. Wyller ISBN 82-03-20027-3
Thorleif Dahl  Bosnia og Hercegovina 1875–1909. En utenrikspolitisk studie 1994 Innledning av Asbjørn Aarnes. Etterord av Svein Mønnesland og Carl Fredrik Engelstad ISBN 82-03-20073-7
Antoine de Saint-Exupéry  En røst fra århundrets samvittighet 1998 Oversettelse og etterord ved Karin Lobben Smaaland nb.no ISBN 82-03-17810-3
Emmanuel Lévinas  Den annens humanisme 1993, 1996, 2004 Oversatt og kommentert av Asbjørn Aarnes. Etterord av Hans Kolstad Ny revidert utgave av John Ole Askedal 1996. 3. korrigerte utgave 2004 med etterord av Asbjørn Aarnes og bibliografi ved Hans Kolstad nb.no ISBN 82-03-17259-8 ISBN 82-03-20223-3
Albert Camus  Opprøreren 1995 Oversatt og kommentert av Bernt Vestre ISBN 82-03-20129-6
Paul Ricœur  Eksistens og hermeneutikk 1999 Oversatt og med etterord av Hallvard H. Ystad nb.no ISBN 82-03-17828-6
Ørnulf Ranheimsæter  Kunstnerens etiske ansvar og andre essays 1999 Med forord av Anne-Lisa Amadou nb.no ISBN 82-03-18019-1
Kåre Langvik-Johannessen  Glimt fra wienerteateret 2002 I gjendiktning og med etterord av Kåre Langvik-Johannessen ISBN 82-03-17989-4
 Taoismens klassikere 1989 Oversatt og kommentert av Sverre Holth. Etterord av Christoph Harbsmeier ISBN 82-03-16099-9
F.W.J. Schelling Om menneskets frihet 2013 Innledning av Jan-Erik Ebbestad Hansen. Oversatt av Bjarne Hansen og Øystein Skar ISBN 9788203354236
Pave Gregor den store Samtaler
Emmanuel-Joseph Sieyès Hva er tredjestanden?

Qu'est-ce que le tiers état?

2016 Oversatt med forord, noter og kommentarer av Geir Uvsløkk

innledning ved Kåre D. Tønnesson

ISBN 978-82-03-35937-8
Immanuel Kant Om pedagogikk

Über Pädagogik

2016 Oversatt med forord, noter og kommentarer av Bjarne Hansen

innledning ved Lars Løvlie, etterord ved Svein Østerud

ISBN 978-82-03-36083-1
Jean-Jacques Rousseau Brev til d'Alembert om teateret

Lettre à d'Alembert sur les spectacles

2016 Oversatt med noter og kommentarer av Vera H. Føllesdal

innledning ved Truls Winther

ISBN 978-82-03-35938-5

Andre serier med støtte fra Thorleif Dahls fond

rediger

Klassikerbiblioteket

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Jean-Baptiste Molière  Misantropen 1957  Oversatt av André Bjerke nb.no  
Platon  Ion 1958, 1981  Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller 2. opplag Kulturbiblioteket 1981 sammen med Faidros  nb  
Jean-Baptiste Molière  Den innbildt syke 1961  Oversatt av André Bjerke  
Platon  Elskoven og sjelen 1962, 1981  Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller 2. opplag Kulturbiblioteket 1981 under tittelen Faidros sammen med Ion  
Platon  Erkjenn deg selv 1963, 1981  Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller  nb  
Jean-Baptiste Molière  Tartuffe eller Den skinnhellige 1963, 1997  I gjendiktning ved André Bjerke  nb  
Rainer Maria Rilke  Malte Laurids Brigges opptegnelser 1965, 1996  Oversatt av Trond Winje 1965. 2. opplag med etterord av oversetteren  nb  
Johann Wolfgang von Goethe  Faust. En tragedie (1) 1966, 1990  I gjendiktning og med kommentarer av André Bjerke  nb  
Johann Wolfgang von Goethe  Faust. En tragedie (2) 1966, 1983, 1985, 1990  I gjendiktning og med kommentarer av André Bjerke  nb  
Platon  Parmenides: Ideene, det Ene og det Andre 1966, 1984  Oversatt og kommentert av Egil A. Wyller Etterord av Karsten Friis Johansen  
Richard Brinsley Sheridan  Skandaleskolen 1970  Oversatt av André Bjerke  
William Shakespeare  Romeo og Julie 1970  I gjendiktning ved André Bjerke  
Jean Racine  Britannicus 1970  I gjendiktning ved André Bjerke  nb  
Jean-Baptiste Molière  Den gjerrige 1974  Oversatt av André Bjerke  nb  
John Gay  Tiggeroperaen 1977  I gjendiktning ved André Bjerke  
Alfred de Musset  Lysestaken 1978  Oversatt av André Bjerke  
Adelbert von Chamisso  Peter Schlemihls forunderlige historie 1979  Oversatt av Tore Hamsun. Med tresnitt av Adolf Menzel  
Friedrich von Schiller  Maria Stuart 1980  I gjendiktning og med kommentarer av André Bjerke  

Verdenslyrikkens mestere

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Johann Wolfgang von Goethe  Natur og kunst. 1961  Dikt i utvalg I gjendiktning ved André Bjerke  
Oscar Wilde  Poesi 1962  I gjendiktning ved André Bjerke  
Heinrich Heine  Fra sangenes bøker. Dikt i utvalg 1963  I gjendiktning ved André Bjerke  
Rainer Maria Rilke  Jeg klinger ved timens berøring. Dikt i utvalg 1964  I gjendiktning ved André Bjerke  
William Shakespeare  Vårt lille liv. Dikt og dramatiske fragmenter 1964  i utvalg I gjendiktning ved André Bjerke  
Conrad Ferdinand Meyer  Under stjernene. Dikt i utvalg 1965  I gjendiktning ved André Bjerke  
Hermann Hesse  Alene. Dikt i utvalg 1967  I gjendiktning ved André Bjerke  
Edgar Allan Poe  Drømmen i en drøm. Dikt i utvalg og essayet «Komposisjonens filosofi» 1967  I gjendiktning ved André Bjerke  
Rudyard Kipling  Hvis – og andre dikt i utvalg 1969  I gjendiktning ved André Bjerke  
Angelus Silesius  Den kjerubinske vandringsmann 1974  I gjendiktning ved André Bjerke  

Norsk filosofi i det 19. århundre

rediger
Forfatter Tittel Utgitt Kommentar url isbn
Niels Treschow  «Philosophiske Forsøg» og andre skrifter 1966  Utvalg, innledning og kommentarer av A.H. Winsnes  
Henrich Steffens  Forelæsninger og fragmenter 1967  Utvalg, innledning og kommentarer av Emil Boyson  
Nicolai Møller  Fra Leibniz til Hegel 1969  Oversatt fra fransk av Nils Heyerdahl. Utvalg med innledning av A.H. Winsnes  
Nicolay Lund  Speculation og Erfarenhed 1975  Utvalg, innledning og kommentarer av Tore Stubberud Etterord av Asbjørn Veland  
John Mourly Vold  Ideal-realistisk Verdensbetragtning 1977  Utvalg med innledninger av Nils Heyerdahl  
Hans Christian Hansen  Rummet og Sjælen 1977  Utvalg med innledninger av Nils Heyerdahl  
Marcus Jacob Monrad  Tankeretninger i den nyere tid 1981  Utvalg med innledning av Hjalmar Hegge  
Georg Vilhelm Lyng  Forsoningens tolker 1997  Utvalg og med etterord av Asbjørn Veland  

Referanser

rediger
  1. ^ «Thorleif Dahl og Kulturbiblioteket». Arkivert fra originalen 31. januar 2018. Besøkt 1. februar 2018. 

Eksterne lenker

rediger