Egil Mikkelsen

Egil Mikkelsen (født 1945)[trenger referanse] er en norsk arkeolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han var direktør ved Kulturhistorisk museum 1999-2011.[1]

Egil Mikkelsen
Født1945Rediger på Wikidata
Beskjeftigelse ProfessorRediger på Wikidata
Embete MuseumsdirektørRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
FagområdeArkeologi
ArbeidsstedKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Stilling(er)Professor emeritus

UtdannelseRediger

Han tok examen artium på reallinjen ved Aars og Voss' skole i Oslo i 1964 og tok magistergraden i nordisk arkeologi ved Universittert i Oslo (1972) med avhandlingen Frebergsvik. Et mesolitisk boplassområde ved Oslofjorden. I 1987 ble han dr. philos. med avhandlingen Fra jeger til bonde. Utviklingen av jordbrukssamfunn i Telemark i steinalder og bronsealder.

KarriereRediger

Mikkelsen har vært ansatt ved Universitetets Oldsaksamling siden 1972, som universitetsstipendiat 1973-77, prosjektleder for undersøkelser av kulturverdier i 10 års vernede vassdrag 1978-82, førsteamanuensis 1982-1991 og som professor siden 1992. I tre perioder mellom 1988 og 1997 var han nstituttbestyrer. Han har ellers vært knyttet til kulturminneforvaltningen ved Oldsaksamlingen.[trenger referanse]

Mikkelsen har gjennomført et variert arkeologisk forskningsarbeid og har deltatt i utgravninger i Norge, Danmark, Polen og på Maldivene. Han har også arbeidet med dokumentasjon, tilrettelegging og forskning på helleristninger i Øst-Norge. Mellom 1969 og 1987 sto steinalderen i Sør-Norge i fokus for hans forskningsarbeid, både studiet av mesolitiske tilpasningsformer og oppkomsten og utviklingen av de tidligste jordbrukssamfunn. I tiden 1983-1986 gjennomførte Mikkelsen arkeologiske utgravninger av anlegg for massefangst av villrein i Grimsdalen på Dovre og studerte fangstproduktenes betydning i vikingtiden og middelalderens samfunn. I årene 1993-1994 deltok han i det tverrfaglige forskningsprosjektet Religionsskiftet i Norden, der han så spesielt på forbindelser østover til buddhistisk og islamsk kultur og religion i vikingtid.

I årene 1996-1998 ledet han arkeologisk feltarbeid på øya Kaashidhoo på Maldivene, der ca. 1800 kvadratmeter av et buddhistkloster fra perioden 300-1200 e.Kr. ble gravd ut. For tiden arbeider Mikkelsen dels med materialet fra Maldivene, dels med religionsarkeologi (islam og tidlig kristen misjon i Norge). Mikkelsen har holdt gjesteforelesninger ved universitetene i Bergen, Tromsø, Stockholm, Lund, Århus, København, Riga og Colombo (Sri Lanka).

Planlegging av nytt Kulturhistorisk museum har lenge preget Mikkelsens museumsengasjement; på 1980-tallet med fokus på Bygdøy, på 1990-tallet med planer for utvidelser på Tullinløkka og fra 2000, planer for et samlet museum i Bjørvika.[trenger referanse]

Mikkelsen har hatt flere verv i styrer, råd og utvalg ved Oldsaksamlingen og UiO. Han har sittet i tre utvalg/styrer som har utredet nytt middelaldermuseum i Oslo. For Miljøverndepartementet deltok han i 1992 i utarbeidelsen av en plan for Organiseringen av forskningen innenfor kulturminnevernet. Han har vært generalsekretær i Norsk Arkeologisk Selskap 1989-2015 og medlem av redaksjonen i selskapets tidsskrift Viking 1982-2012 og har også sittet i redaksjonen av seks andre arkeologiske tidsskrifter/serier. Han har vært medlem av styret for Oslo Promotion AS 1997-2002, Kon-Tiki Museet 1998-2006, for Jugendstilsenteret i Ålesund 2000-2004 (styreleder 2003-2004), Oslo Middelalderfestival (2007-2012) og i styret for foreningen Middelalder-Oslo 2012-2015. Han har også sittet i styret for Villreinfangsten som verdensarv siden 2006. Mikkelsen ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Arkeologisk Selskap i 2016.

ÆresbevisningerRediger

Egil Mikkelsen ble i 1995 tildelt ordenen Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

BibliografiRediger

 • Vistefunnets kronologiske stilling. Trekk av Rogalands eldre steinalder. Stavanger Museums årbok 1970, s. 5-38. Stavanger 1971.
 • Mesolithic in South-eastern Norway. Norwegian Archaeological Review 8/1, 1975:19-35.
 • Frebergsvik. Et mesolitisk boplassområde ved Oslofjorden. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter - Ny rekke Nr.1. Oslo 1975. 167 *: s., 12 pl.
 • Østnorske veideristninger - Kronologi og øko-kulturelt miljø. Viking XL (1976), s. 147-201. Oslo 1977.
 • Seasonality and Mesolithic Adaptation in Norway. In K.Kristiansen & C.Paludan Müller (eds.): New Directions in Scandinavian *: Archaeology, s. 79-119. Studies in Scandinavian Prehistory and Early History, Vol.1. Copenhagen 1978.
 • Neolitiseringen i Øst Norge. Universitetets Oldsaksamlings Årbok 1982/1983, s. 87-128. Oslo 1984.
 • Gullspenne fra bronsealderen i Larkollen, Rygge, Østfold. Viking XLIX, 1985/86, s.31-58. Oslo 1986.
 • Fra jeger til bonde. Utviklingen av jordbrukssamfunn i Telemark i steinalder og bronsealder. Universitetets Oldsaksamlings *: Skrifter - Ny rekke Nr.11.Oslo 1989. 441 s.
 • Fangstprodukter i vikingtidens og middelalderens økonomi. Organisering av massefangst av villrein i Dovre. Universitetets *: Oldsaksamlings Skrifter - Ny rekke Nr.18. Oslo 1994. 219 s.
 • Ingvald M.Undset: his archaeological methods and views. Acta ad Archaeologiam et Artivm Historiam Pertinentia. Series Altra in 8 *: Vol.IX, s. 41-55. Institutvm Romanvm Norvegiae, Roma 1997.
 • Et bidrag til datering av bronsealderens bergkunst i Østfold. I: Einar Østmo (red.): Østfolds oldtid. Foredrag ved 25- årsjubileet *: for Universitetets arkeologiske stasjon Isegran. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, Ny rekke Nr.21,s.109-124. Oslo 1998.
 • Islam and Scandinavia during the Viking Age. In: Elisabeth Piltz (Ed.): Byzantium and Islam in Scandinavia. Acts of a Symposium at *: Uppsala University June 15-16 1996. Studies in Mediterranean Archaeology Vol. CXXVI, s.39-51. Jonsered 1998.
 • Archaeological Excavations of a Buddhist Monastery at Kaashidhoo, The Republic of Maldives. The Kon-Tiki Museum, Occasional Papers *:Vol. 5, s. 153-171. Oslo 2000.
 • Egil Mikkelsen, Torben B. Ballin & Anne Karin Hufthammer: Tørkop – A Boreal Settlement in South-Eastern Norway. Acta Archaeologica *:Vol.70, 1999, s.25-57. København 2001.
 • Handel – misjon – religionsmøter. Impulser fra buddhisme, islam og kristendom i Norden 500-1000 e.Kr. Viking LXV (2002), s. 91-136. *:Oslo 2002.
 • The find in its context. In Signe H. Fuglesang and David Wilson (eds.): The Hoen hoard. A Viking gold treasure of the ninth *:century, s. 29-53. Roma: Institutum Romanum Norvegiae. 2006. (Også trykt i: Norske Oldfunn XX).
 • The Vikings and Islam. In Stefan Brink and Neil Price (eds.): The Viking World, s. 543-549. Routledge. 2008.
 • Mølen i Vestfold - gravsted for ynglingekongen Øystein Fret. Vestfoldminne 2013/2014. To jubileer, 11-20. Museumsforlaget: Trondheim 2014.
 • Hus fra førromersk jernalder i Østfold. Utgravninger av boplassområde på Tvistein, Skulberg i Spydeberg i yngre bronsealder og førromersk jernalder. Viking. Norsk arkeologisk årbok, bind LXXVIII - 2015, s.63-94. Oslo.
 • Fra dansk provins til unionsoppløsning. Antiquitetscommissionen av 1811 og de første hundre år med arkeologiske museer i Norge. Fortidsminneforeningens Årbok 2015, s.203-228. Oslo.
 • Looting or Missioning. Insular and Continental Sacred Objects in Viking Age Contexts in Norway. Oxbow book, Oxford 2019. 241 pp., 167 figs.

ReferanserRediger

 1. ^ 75 års omtale i Aftenposten 2. november 2020

Eksterne lenkerRediger