Oslo Middelalderfestival

Oslo Middelalderfestival er en stiftelse som ble opprettet 31. januar 1994 med formål å foreta årlige markeringer av middelalderbyen i Oslo. Tidligere ordfører Albert Nordengen var styrets leder fra opprettelsen og frem til sin død i 2004. Stiftelsen arrangerte en to dagers festival i MiddelalderparkenSørenga i Oslo hvert år siden starten og fram til 2014. Høydepunktet var ved Oslos 1000-årsjubileum på St. Hallvards dag 15. mai 2000, festivalen var da et gratis arrangement, og politiet talte over 100 000 besøkende.

Oslo Middelalderfestival sommeren 2009

Fra 2008 har Henrik Høie vært prosjektleder for festivalen, og samarbeidet med Cathrine Kleivdal. Festivalen trekker hvert år et publikum på mellom seks og ti tusen betalende gjester, og har rundt fire hundre deltakere. Pga jernbaneutbygging flyttet festivalen i 2014 fra middelalderparken til Akershus festning, og samtidig ble arrangementet utvidet med én dag, slik at festivalen innledes fredag med konserter, dans, og «ildshow ved solnedgang».

Innhold rediger

Festivalen ønsker å bidra til å øke bevisstheten om at Oslo har sine røtter i middelalderen. Oslo fikk status som hovedstad i 1314, og hovedvekten på tematikk og formidling på festivalen er Oslo på 1300-tallet, da middelalderbyen var på sitt største. Festivalledelsen legger vekt på å skape et tidsriktig miljø, både når det gjelder telt og boder, utstyr og kostymer. Det store middelaldermarkedet er festivalens hjerte. Her presenteres håndverk av alle slag, og gamle håndverksteknikker blir demonstrert.

Oslo middealderfestival har et rikholdig og profesjonelt program, med flere spesialkomponerte verk og aktiviteter. Foruten middelaldertorget med handelsboder, opptog og dans, tilbyr festivalen konserter, teater- og gjøglerforestillinger, dansevisninger og fortellerstunder, foredragsserier, historiske omvisninger og ridderturneringer. Det er blitt skrevet flere dramatiske bestillingsverk til området, og festivalledelsen har utviklet et eget program for barn og unge, med prinsesse- og ridderskole, tidsreiser, forteller- og teaterforestillinger, ridderkamper og ridderleker. Festivalen tilbyr publikum mat som bygger på middelalderens råvarer og oppskrifter.

Samarbeid rediger

Festivalen har startet et samarbeid med middelalderfestivalene i Hamar og Tønsberg.

I 2013 tok festivalen initiativ til Foreningen for norske historiske festivaler. Den nystartede foreningen talte i 2014 atten medlemsorganisasjoner på landsbasis.

Styret rediger

Stiftelsen har fra april 2010 et styre på syv medlemmer. Følgende organisasjoner og institusjoner utpeker et av disse hver:

Tre av styremedlemmene velges av representantskapet, og disse er:

Formålsparagraf rediger

Formålsparagrafen lyder etter vedtektsendring 27. november 2007 slik:

«Stiftelsen har som overordnet formål å bidra til å opprettholde bevisstheten om at Oslo by har sine røtter i middelalderen. Stiftelsen vil bidra til dette ved å:

  • foreta en årlig markering/festivalarrangement i tilknytning til middelalderbyen, med varierte kulturelle ytringsformer og
  • tilrettelegge for samarbeid og koordinering mellom organisasjoner og institusjoner som arbeider for å styrke bevisstheten om Oslos middelalderhistorie.»

Galleri rediger

Eksterne lenker rediger