Middelalderfestivalen på Hamar

Middelalderfestivalen på Hamar holdes hvert år i mai/juni på Hamar i Hedmark fylke. Under festivalen avspeiles livet i Hamars middelalder fra opprettelsen i 1153 til reformasjonen i 1536. Festivalen finner sted på Domkirkekeodden, der domkirken, bispegården og kaupangen en gang lå. I 2006 besøkte 5400 mennesker Middelalderfestivalen.

Gjennom et titalls år har det foregått middelaldervandringer på Domkirkeodden. Da publikumstilslutningen økte måtte man finne nye måter å formidle historien på. Etter hvert utviklet dette seg til festivalen slik den er nå.

Autoritetsdata