Anglernes kirkes historie

Anglernes kirkes historie (latin: Historia ecclesiastica gentis Anglorum) er Beda den ærverdiges hovedverk. Verket kalles av ham selv for kirkehistorie, men det dekker langt mer enn tittelen skulle tilsi. Fordi historien om kirken i England fram til hans tid i stor grad dreide seg om misjonsvirksomhet, der kongene ble helt sentrale, skriver han mye om politikk, krigføring og annet, og er derfor en av de viktigste kildene til kunnskap om de angelsaksiske kongedømmene.

Folio 3v fra manuskriptet «St Petersburg Bede».

Verket er skrevet på latin og handler om historien til den engelske kirke og om England generelt, men dets hovedfokus er på konflikten mellom den romersk-katolske og den keltiske kristendom. Det er antatt at den ble satt sammen i fem bind i 731 da Beda var rundt 60 år gammel.

Dersom man bedømmer ham ut fra moderne kriterier for historieskriving faller han gjennom. Han har en tendens til å legge allegoriske tolkninger i mye av det han skriver om, og han var godtroende når det gjaldt mirakuløse hendelser. Samtidig har han samlet en stor mengde viktige opplysninger om tiden han skriver om, og sammenholdt med andre kilder og arkeologiske funn er det tydelig at han hele tiden etterstrever nøyaktighet i det han skriver, og verket regnes som en av de mest troverdige kilder fra tidlig middelalder.

De første kapitlene er sammensatt fra tidligere kilder, som pavelig brev og det andre forfattere måtte ha nevnt om England. I tillegg er det lagt inn legender og muntlige overleveringer. Fra kapittel 22 og utover dekker han tiden etter at misjonærbiskopen Augustin kom til England i 596, og han har da bedre kildemateriale. Han gjorde mye arbeid for å få tak i kildene, og det er tydelig at han for denne perioden var mer forsiktig med å bruke muntlige overleveringer når han hadde et alternativ.

Utgivelser rediger

 • 1475: trykt i Tyskland
 • 1563: «basisutgivelsen» (ukomplett)
 • 1643: første utgave trykt i England
 • 1688: «Köln-utgaven»
 • 1742: Smith
 • 1884: Giles, opptrykket i Patrologia Latina
 • 1896 C. Plummer, Oxford
 • 1969: Bertram Colgrave og R. A. B. Mynors, Oxford, Clarendon Press, nytrykk med rettelser i 1992
 • 2005: Michael Lapidge, Paris

Norsk utgave rediger

Litteratur rediger

 • Jones, Putnam Fennell: A Concordance to the Historia ecclesiastica of Bede, Cambridge, 1919.
 • Wallace-Hadrill, J. M.: Bede's Ecclesiastical history of the English people: a historical commentary, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1988.

Eksterne lenker rediger

  (en) Ecclesiastical History of the English People – originaltekster fra den engelskspråklige Wikikilden