Liste over stortingsrepresentanter for Fredrikshald

Wikimedia-listeartikkel

Liste over stortingsrepresentanter for Fredrikshald omfatter alle som representerte byen HaldenStortinget fra det første overordentlige Storting i 1814 til og med 1921. Listen omfatter alle faste representanter og alle som møtte som suppleanter for regjeringsmedlemmer eller andre stortingsrepresentanter.

Fra det første overordentlige Stortinget i 1814 utgjorde kjøpstedene egne bykretser, til forskjell fra landkretsene (fylkene), ved stortingsvalg. Fredrikshald hadde hatt kjøpstadsrettigheter siden 1665 og byen hadde én representant til det første overordentlige Storting i 1814. Til det første ordentlige storting i 1816 hadde Fredrikshald og Fredrikstad felles utsending, men fra neste periode hadde kjøpstedene hver sin.

Ved stortingsvalget i 1921 ble kretsen slått sammen med Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Drøbak til en felles krets for kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker.[1]

Ved stortingsvalget i 1953 ble ordningen med bykretser avskaffet og Halden gikk inn i Østfold fylke.

1814–1882Rediger

Navn Yrke Periode Merknader
Hansen, WilhelmWilhelm Hansen Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder 1814, 1824–1826, 1830–1832
Tank, CarstenCarsten Tank Kjøbmand, trælasthandler og skibsreder 1821–1823 I perioden 1815–1817 representerte han kretsen Fredrikshald og Fredrikstad
Dahl, Carl AdolphCarl Adolph Dahl Byfoged, sorenskriver 1818–1820 Syk og møtte ikke, døde 3. juni 1819. Suppleanten David Faye møtte.[2]
Faye, DavidDavid Faye Kjøbmand 1818–1820 Suppleant, møtte for Carl Adolph Dahl
Rosenkrantz, Marcus GjøeMarcus Gjøe Rosenkrantz Tidl. statsraad 1827–1829
Leganger, Rasmus AbildgaardRasmus Abildgaard Leganger Trælasthandler 1833–1835
Riddervold, HansHans Riddervold Sogneprest, senere prost 1836–1838, 1839–1841, 1842–1844
Dahl, Carl TheodorCarl Theodor Dahl Auditør 1845–1847
Leganger, Georg PeterGeorg Peter Leganger Trælasthandler 1845–1847
Hansen (1810–1853), MartinMartin Hansen (1810–1853) Trælasthandler, skibsreder 1848–1850 Permittert fra 22. juni 1848, suppleanten Michael Peter Hopp møtte[3]
Helliesen (toller og stortingsrepresentant), HenrikHenrik Helliesen (toller og stortingsrepresentant) Toldkasserer 1848–1850
Hopp, Michael PeterMichael Peter Hopp Kjøbmand 1848–1850 Suppleant, møtte fra 28. juni 1848 for Martin Hansen[3]
Bertelson, Jens ChristianJens Christian Bertelson Kjøbmand, mægler 1851–1853
Gjøs, Gustav ChristianGustav Christian Gjøs Malermester, gaardeier 1851–1853
Saxlund, EvenEven Saxlund Byfoged 1854–1856, 1857–1858, 1862–1864
Glückstad, Ludvig MichaelLudvig Michael Glückstad Bestyrer 1854–1856
Geelmuyden, Ivar Christian SommerschildIvar Christian Sommerschild Geelmuyden Overlærer 1857–1858
Wiel, Andreas Melchior GlückstadAndreas Melchior Glückstad Wiel Sagbrukseier og trælasthandler 1859–1861, 1865–1867, 1868–1870
Stang, Thomas AndersenThomas Andersen Stang Trælasthandler og skogeier, vicekonsul 1859–1861
Rasch, Johan LauritzJohan Lauritz Rasch Overretssakfører 1871–1873, 1880–1882
Vogt, Lorenz JuhlLorenz Juhl Vogt Toldinspektør 1874–1876, 1877–1879

1883–1921Rediger

Parlamentarismen ble innført i Norge, og representantene fikk partitilhørighet.

Navn Yrke Parti Periode Merknader
Dahl, Johan JakobJohan Jakob Dahl Kaptein Høyre 1883–1885
Anker, NilsNils Anker Grosserer Høyre

1886–1888, 1889–1891, 1892–1894

Ble permittert 9. juni 1893, døde 1. oktober samme år. August Hansen møtte fra 13. juni 1893 og i 1894.[4]
Hansen, AugustAugust Hansen Borgermester Høyre 1892–1894, 1895–1897, 1901–1903 Perioden 1892–1894; 1. suppleant og møtte for Nils Anker fra 13. juni 1893 og i 1894.[4]

Perioden 1895–1897; permittert fra 23. juni 1897 og for resten av sesjonen fra 5. juli på grunn av dødsfall i familien. Laurits Leganger Stang møtte fra 23. juni 1897.[5]

Perioden 1901–1903; permittert p.g.a sykdom fra 12. februar til ca. 1. april 1901. Suppleanten Edvard Sem møtte.[6]

Stang, Laurits LegangerLaurits Leganger Stang Disponent Høyre 1895–1897 1. suppleant Møtte for August Hansen fra 23. juni 1897.[5]
Stang d.e., EmilEmil Stang d.e. Lagmand Høyre 1898–1900
Suhrke, Wilhelm ChristianWilhelm Christian Suhrke Vicekonsul, arkitekt Høyre 1904–1906, 1910–1912 Permittert 29. mars 1906 fra 4. april for resten av perioden. Edvard Sem møtte fra 6. april.[7]
Sem, EdvardEdvard Sem Boghandler Høyre 1901–1903, 1904–1906, 1. suppleant begge perioder Perioden 1901-1903; møtte for August Hansen fra 15. februar 1901.[6] I sin andre periode møtte han for Wilhelm Christian Suhrke fra 6. april 1906 og resten av perioden.[7]
Sand, Ole ChristianOle Christian Sand Fanejunker Venstre 1907–1909 1. representant

1916–1918 1. suppleant

Hanssen, Hans AndreasHans Andreas Hanssen Kjøbmand Arbeiderpartiet 1913–1915
Norløff, Hans PeterHans Peter Norløff Kontorchef Høyre 1916–1918 Møtte ikke fra 5. juli 1916 og ut sesjonen i 1916 og fra 15. juli og ut sesjonen i 1918. Suppleanten Ole Christian Sand møtte.[8]
Müller, Otto Thott FritznerOtto Thott Fritzner Müller Overlærer Høyre 1919–1921

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Haffner side 68-72
  2. ^ Lindstøl: Stortinget og statsraadet: 1814-1914, D. 1, side 55
  3. ^ a b Lindstøl: Stortinget og statsraadet: 1814-1914, D. 1, side 232
  4. ^ a b Lindstøl: Stortinget og statsraadet: 1814-1914, D. 2, side 498
  5. ^ a b Lindstøl: Stortinget og statsraadet: 1814-1914, D. 2, side 522
  6. ^ a b Lindstøl: Stortinget og statsraadet: 1814-1914, D. 2, side 567
  7. ^ a b Lindstøl: Stortinget og statsraadet: 1814-1914, D. 2, side 589
  8. ^ Hans Peter Norløff Arkivert 9. januar 2015 hos Wayback Machine. fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes politikerarkiv

LitteraturRediger