Liste over stortingsrepresentanter 1815–1817

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1815 til 1817. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 85 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 60 representanter fra 19 landkretser (amt) og 25 representanter fra 15 bykretser. Det var det første storting med representanter fra Nord-Norge. Det senere Jarsberg og Larviks Amt bestod av to valgkretser, det samme gjorde Nedenæs Amt.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer
Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Knud Christian Bjørnskow
Jacob Christensen Bjørnerød
Peter Ulrik Magnus Hount Hount døde juli 1815, suppleanten Mørch avga møte fra 17. juli.[1]
Ellef Jacobsen Mørch Suppleant

Akershus AmtRediger

Navn Kommentarer
Frederik Glad
Hans Hansen Grimelund
Laurentius Borchsenius
Jens Johan Vangensten

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer
Halvor Nielsen Hoel Avvist med 57 mot 26 stemmer[note 1]
Peder Tollefsen Ilsaas
Tollef Strand
Johan Christopher Ræder
Michael Andersen Saxlund Suppleant. Møtte for Halvor Hoel fra 15. juli.

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer
Lauritz Weidemann
Ole Paulssøn Haagenstad
Østen Olsen Ovren
Johannes Paulsen Bøe

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer
Christopher Olsen Uhlen
Gudbrand Eriksen Tandberg
Engebret Olsen Moe (Vager)

Jarlsberg GrevskabRediger

Navn Kommentarer
Nils Christian Nilsen
Elias Winther Jørgensen

Laurvig GrevskabRediger

Navn Kommentarer
Jens Christian Samsing

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer
Niels Aall
Ole Bjørnsen

Robygdelagets AmtRediger

Navn Kommentarer
Thomas Bryn

Nedenæs AmtRediger

Navn Kommentarer
Jacob Aall
Christian Andersen Neersten

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer
Peder Jacobsen Bøgvald
Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Frederik Hansen Rested
Ole Torjussen Refsnes

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer
Nils Trulsen Bru Valget forkastet med 74 mot 10 stemmer.
Suppleanten Iver Svendsen Oftedahl møtte.[note 2]
Kiddel Torkildsen Aarstad
Hans Leierdahl Nansen
Orm Hansen Øverland
Iver Svendsen Oftedahl Suppleant, møtte i stedet for Bru.

Søndre Bergenhuus AmtRediger

Navn Kommentarer
Christopher Benedict Bøgh Valget godkjent med 57 mot 26 stemmer.[note 3]
Hans Olsen Westreim
Johan Andreas Budtz
Johannes Mikkelsen Borge

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer
Christian Magnus Falsen Valget godkjent med 58 mot 25 stemmer.[note 4]
Torger Halvorsen Næss
Lars Jacobsen Thingnæsset
Hans Arnesen Urdahl Permittert på grunn av sykdom fra 19. september 1815.

Suppleanten Onstad møtte.[2]

John Ragnvaldsen Onstad Suppleant

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer
Hans Jørgen Reutz Synnestvedt
Jonas Knudsen Moe Linvaag
Jakob Pedersen Birkedal
Halvor Halvorsen Ophuus

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer
Anders Rambech
Svend Aschenberg
Henrik Rogert
Joris Christian Nordbye

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer
Elias Heltberg Lund
Hans Andersen Barlien
Elias Frederik Hetting

Nordlandenes AmtRediger

Navn Kommentarer
Johan Ernst Berg[note 5]
Mathias Bonsak Krogh
Christen Elster Elster møtte aldri på grunn av sykdom. Suppleanten Lars Nicolai Reener møtte
Jon Larsen Smitseng
Lars Nicolai Reener Suppleant

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer
Johannes Henriksen Aas
Nils Normann
Wilhelm Henrik Klerck

BykretserRediger

MossRediger

Navn Kommentarer
Henrik Gerner

Frederikshald og FrederiksstadRediger

Navn Kommentarer
Carsten Tank

ChristianiaRediger

Navn Kommentarer
Søren Rasmusen
Niels Schiøtt
Johannes Berg Thrane Permittert fra 16. februar 1816[note 6]
Christopher Anker Bergh
Jacob Nielsen 2. suppleant. Møtte ikke
Jens Peter Gløersen Debes 3. suppleant. Møtte for J.B. Thrane fra 1. april

DrammenRediger

Navn Kommentarer
Peder Juel von Cappelen
Niels Gabrielsen Omsted

KongsbergRediger

Navn Kommentarer
Andreas Bonnevie

Tønsberg og HolmestrandRediger

Navn Kommentarer
Carl Peter Stoltenberg

Laurvig og SandefjordRediger

Navn Kommentarer
Nils Brinck Bendz

Skien og PorsgrundRediger

Navn Kommentarer
Jørgen Aall

Kragerø og ØsterrisøerRediger

Navn Kommentarer
Johan Ditlev Borthig

ArendalRediger

Navn Kommentarer
David Sommerfelt Weidemann

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer
Christian Sørenssen
Lorentz Lange

StavangerRediger

Navn Kommentarer
Eiler Hagerup Schiøtz Møtte i stedet for Gabriel Schanche Kielland[note 7]

BergenRediger

Navn Kommentarer
Wilhelm Frimann Koren Christie
Fredrik Meyer
Wollert Konow
Hans Jørgen Wetlesen

Christianssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer
Ole Schare

ThrondhjemRediger

Navn Kommentarer
Peder Olivarius Bugge
J C Wildhagen Wildhagen møtte aldri på grunn av sykdom. Suppleanten Jacob Frederik Oxholm møtte.[3]
Erik Otto Knoph
Niels Stockfleth Schultz
Jacob Frederik Oxholm Suppleant

NoterRediger

  1. ^ Halvor Hoels valg ble forkastet av Stortinget 3. juli 1815 med 57 mot 26 stemmer. Han hadde vært under tiltale for å ha forført til eller medvirket til mened, kirkeran og «forehavt» mord og ble frikjent, men måtte betale saksomkostninger. Suppleanten Michael Andersen Saxlund møtte fra 15. juli. (Fra Lindstøl side 32)
  2. ^ 4. juli forkastet Stortinget Nils Trulsen Brus valg med 74 mot 10 stemmer fordi han var satt under tiltale. Iver Svendsen Oftedahl avga møte i stedet for Bru, innkalt 4. juli. Ved underrettsdom 22. april 1816 ble Bru frikjent.(Fra Lindstøl side 35-36)
  3. ^ Selv om Christopher Benedict Bøgh var bosatt i Bergen og ikke i Søndre Bergenhus amt, ble valget godkjent av Stortinget. (Fra Lindstøl side 30)
  4. ^ Selv om Christian Magnus Falsen var bosatt i Bergen og ikke i Nordre Bergenhus amt, ble valget godkjent av Stortinget. Han tok lite del i arbeidet på tinget på grunn av sykdom og ble permittert flere ganger. I disse tilfellene ble det ikke kalt inn suppleant. (Fra Lindstøl side 30)
  5. ^ Ved valget på utsendinger i Bodø 8. desember 1814 ble det valgt fire representanter; Mathias Bonsak Krogh, Johan Ernst Berg, Christen Elster og Jon Larsen Smitseng. Selv om Berg hadde flere stemmer enn Krogh ble sistnevnte ført opp som 1. representant på fullmakten. Elster møtte aldri på grunn av sykdom og første suppleant Lars Nicolai Reener avga i stedet møte. (Fra Lindstøl side 34)
  6. ^ Johannes Berg Thrane søkte om 6-7 ukers permisjon for å foreta en reise til utlandet. I møte 16. februar nektet Stortinget dette, og han ble i stedet permittert for hele sesjonen. Jacob Nielsen ble deretter innkalt 20. februar. 27. februar ble han innvilget 5 ukers utsettelse, fritatt fra 26. mars på grunn av sykdom. Samme dag ble Debes innkalt og han møtte for Thrane fra 1. april. 1. suppleant fra Christiania var Ludvig Stoud Platou. Han var blitt utnevnt til ekspedisjonssekretær 23. november 1815. (Fra Lindstøl side 31)
  7. ^ Ved valget på utsending fra Stavanger ble Gabriel Schanche Kielland enstemmig valgt. Kielland meldte sykdomsforfall og sorenskriver Eiler Hagerup Schiøtz avga derfor møte. (Fra Lindstøl side 35)
  1. ^ Lindstøl side 35
  2. ^ Lindstøl side 30
  3. ^ Lindstøl side 36

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."