Liste over stortingsrepresentanter 1859–1861

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1859 til 1861. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 117 representanter fra 44 valgkretser; 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 50 representanter fra 27 bykretser.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Lars Andersen Humlekjær
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh


Akershus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Johan Sverdrup
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Hans Grimelund


Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Torsten Pederesen Trøften
Gaardbruker Nils Jacobsen Hoel
Sorenskriver Sivert Christensen Strøm


Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Gaardbruker Christian Gundersen Fougner
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Anders Thomas Jørstad Lysgaard


Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Klokker Nils Nilsen Hilsen
Gaardbruker Christian Nielsen Hervig
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt

Jarlsberg og Laurvigs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Skibsbygger Niels Christensen Gjelstad
Gaardbruker, lensmand Ole Henningsen Holtan
Gaardbruker Jakob Olsen Schjerven


Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave
Gaardbruker, lensmand Nils Grefsen Simonsen
Lensmand, gaardbruker Svenning (Lofthus) Bjørnsen


Nedenæs og Robygdelagets AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Halvor Olsen Stamsø


Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Lærer Simon Pedersen Lie


Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Ole Thorsen
Sorenskriverfuldmægtig Thomas Henrik Hammer


Søndre Bergenhuus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Sogneprest Hans Jensen Krog


Nordre Bergenhuus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Jensen Blom
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe


Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, postaapner, kirkesanger og lærer John Larsen Haaven
Overrettssakfører Ludvig Daae

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Richard Krogness
Gaardbruker Henrik Hornemann
Lærer Nicolai Ulstad
Hytteskriver Carl Edvard Aas


Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer, kommunekasserer Johannes Tørrissen Worum
Gaardbruker Anders Henriksen Sandstad


Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, gaardbruker Hans Pedersen Kjelsberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger, postaapner Sivert Andreas Nielsen
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Foged Eiler Hagerup Krog Prytz


Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Jens Holmboe
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Lensmand Karl Gylche
Sogneprest Jørres Schelderup Hansen

BykretserRediger

FrederikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sagbrukseier og trælasthandler Andreas Melchior Glückstad Wiel
Trælasthandler og skogeier, vicekonsul Thomas Andersen Stang


SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Baker Hans Peder Johansen Hafslund


FrederiksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører Ove Engelsen Ramm


Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik Julius Holst
Læge Andreas Henrik Heiberg


Christiania, Hønefos og KongsvingerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Statsråd Frederik Stang
Assessor Ulrik Anton Motzfeldt
Generalpostdirektør Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt


Lillehammer og HamarRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Ulrik Frederik Lange


DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Krog Borch
Overrettssakfører John Collett Falsen
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Sorenskriver John Collett Postumus Elieson


KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Adjunkt Wilhelm Jens Gram Saxild
Sogneprest Søren Wilhelm Thorne


HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Wilhelm Nielsen


TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Henrik Dietrichs


Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen
Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag


BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibs-, vare-, og vekselmægler Anders Christian Evensen


PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Peter Johan Boyesen


SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Christian Cornelius Paus
Adjunkt Hans Severin Arentz


KragerøeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kateket og førstelærer Henry Emil Fearnley


ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Morten Smith Petersen
Kjøbmand Wilhelm Foss


ChristiansandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Biskop Jacob von der Lippe
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Handelsfuldmægtig, sparebankdirektør Svend Olaus Stray


FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen


StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lodsoldermand og havnefogd Thomas Natvig
Underrettssakfører Nils Fredrik Severin Tambs
Snekkermester, forstander Hans Bernt Myhre
Kjøbmand Andereas Høy

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand Jens Schydtz Døde 25. mai 1859[1]
Rektor Hans Holmboe
Kjøbmand, lærer Adolph Jørgen Prante
Skibsreder og kjøbmand Morten Andreas Rosendahl
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen Suppleant, møtte etter Schydtz var død[1]


AalesundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hilmar Martinus Strøm


MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Johan Olivarius Horn


ChristiansundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jens Christian Folkman Schaanning


Trondhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Einar Gram
Handelsmand Hans Peter Jenssen
Maaler og vraker Johan Peter Bye
Kjøbmand Ole Andreas Krogness

TromsøeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Johannes Wilhelm Christian Steen

Hammerfest og VadsøeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, post- og dampskipekspeditør Iver Christian Rostad

ReferanserRediger

  1. ^ a b Lindstøl side 293

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."