Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1874–1876

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1874 til 1876. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 43 valgkretser; 74 representanter fra 18 landkretser (amt) og 39 representanter fra 37 bykretser.

Perioden omfatter det 23., 24. og 25. ordentlige Storting som var samlet 2. februar–6. juni 1874, 1. februar–11. juni 1875 og 1. februar–13. juni 1876.[1]

Innhold

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder, gaardbruker Michael Andreas Sundt
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig

Akershus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker, sparebankdirektør Christian Hansen Vennemoe
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Martin Gundersen
Gaardbruker Hedevard Christoffersen Norderhaug
Sorenskriver Frederik Wilhelm Weidemann Norgreen
Gaardbruker Morten Mortensen

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Sparebankdirektør, gaardbruker Lars Kristian Blilie Permittert fra 19. mars 1876, suppleanten møtte.[2]
Gaardbruker Nils Trondsen Thune
Gaardbruker Peder Olsen Brandvold
Christian Gundersen Christian Gundersen Fougner
Seminarist, kirkesanger Ole Brandt Suppleant, møtte for Blilie fra 25. mars 1876.[2]

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olaus Borgersen Fjerdingstad
Gaardbruker Asle Madsen Strand
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Gudbrand Andersen Sveaas

Jarlsberg og Laurvigs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Gaardbruker Hans Christensen Horgen
Lensmand Johan Peter Johansen
Gaardbruker og skibsreder Henrik Klaveness

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Klasen Eika
Gaardbruker Peder Elingsen Voje
Lærer og kirkesanger Knud Taraldsen
Gaardbruker Hølje Halvorsen Klonteig

Nedenæs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, gaardbruker Lars Knutson Liestøl
Gaardbruker Andreas Theodor Holm
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lodsoldermand, gaardeier Jacob Svendsen

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Lensmand Simon Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lærer, kirkesanger Hans Pedersen Braadland

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg Permittert på grunn av sykdom 27. februar 1875, men møtte i 1876.
Suppleanten møtte.[3]
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilson Skaar
Læge Ole Jacob Louis Sparre
Gaardbruker Nils Juel
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth Suppleant, møtte for Løberg fra 13. mars 1875.[3]

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup Møtte ikke i 1875 på grunn av sykdom, møtte i 1876, men ble permittert fra 4. juni samme år på grunn av sykdom.[3]
Lensmand Lasse Ellingsen
Gaardbruker Samuel Mandrop Hansen Bugge
Overrettssakfører Carl Johan Severin Steen Permittert på grunn av sykdom 18. april 1874, døde 15. juni samme år.[3]
Direktør Andreas Mathias Andresen 1. suppleant, møtte for Steen i 1876 fra 5. mai samt i 1875-1876[3]
Gaardbruker Knut Rasmussen Kirkhorn 2. suppleant, møtte for Sverdrup fra 20. februar 1875[3]

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Foged Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Kirkesanger Ole Nilssen
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer Diderik Iversen (Tønseth)
Provst og sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Gaardbruker Ole Svendsen Nysetvold
Gaardbruker og handelsmand Christian Frederik Berg

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Sorenskriver Ole Jørgensen Richter
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fyrvogter og gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Gaardbruker, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen
Gaardbruker Arnt Kristoffersen Seljelid
Lensmand og gaardbruker Christian Møinichen Havig

Tromsø AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Morten Olsen Lundberg

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Even Evensen
Handelsmand August Ferdinandt Schumacher

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Lorenz Juhl Vogt

SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas Werner Schwartz

Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Fredrik August Zahn Sandberg

Christiania, Hønefos og KongsvingerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Høiesteretsassessor Otto Joachim Løvenskiold
Høiesteretsassessor Morten Diderik Emil Lambrechts
Fabrikeier og handelsmand Johan Henrik Andresen

Hamar, Lillehammer og GjøvikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand Ludvig Kyhn

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Christian August Selmer Utnevnt til statsråd 29. juli 1874[4]
Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz
Handelsmand, skibsreder, fabrikeier Bernhard Aabye Broch Suppleant, møtte for Selmer 1875–1876[4]

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Hjalmar Balduin Gjertz

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker

Laurvig og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Ole Bergesen

PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Peter Julius Blom

SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Direktør Johan Jørgen Lange Schaanning

KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Christian Horrebow Homann

ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder Hans Bang

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Leder i forsikringsselskap Johan Jørgen Lange Hanssen

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand Jakob Krefting Bonnevie
Brigadeauditør Hans Maartmann Fleischer

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Førstelærer Elias Didrichsen

Stavanger og HaugesundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, direktør for sjømannsskolen Jacob Kielland
Kjøbmand og konsul Thomas Dortheus Martinsen Falck Møtte ikke i 1875–1876 på grunn av sykdom.[5]
Læge Henrik Andreas Zetlitz Lassen Suppleant, møtte for Falck.[5]

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden Permittert på grunn av sykdom 28. april 1875, døde 21. mai samme år.[6]
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen Permittert 29. april 1876[6]
Fabrikeier Peter Jebsen
Overlæge Timandus Jonas Løberg
Fabrikeier Christian Andreas Irgens 1. suppleant, møtte for Geelmuyden fra 3. mai 1875 og i 1876[6]
Kjøbmand Herman Blaauw 2. suppleant, møtte for Danielssen fra 4. mai 1876[6]

Aalesund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører Ludvig Arnoldus Leth

ChristianssundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Throndhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bankdirektør Michael Getz Møtte ikke på grunn av sykdom, døde 13. august 1875[7]
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck
Overrettssakfører Christian Worm Sommerschild Hirsch
Stiftamtmand Carl Frederik Motzfeldt
Direktør Helmer Lundgreen Suppleant, møtte i stedet for Getz[7]

Tromsø, Hammerfest, Vadsø og VardøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Jacob Sverdrup Smitt

KilderRediger

  1. ^ Lindstøl side 376
  2. ^ a b Lindstøl side 380
  3. ^ a b c d e f Lindstøl side 378
  4. ^ a b Lindstøl side 381
  5. ^ a b Lindstøl side 386
  6. ^ a b c d Lindstøl side 377
  7. ^ a b Lindstøl side 387