Liste over stortingsrepresentanter 1889–1891

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1889 til 1891. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 52 til Høyre, 38 til Venstre og 24 til Det Moderate Venstre.

Perioden omfatter det 38., 39. og 40. ordentlige Storting 1889, 1890 og 1891. Det 38. Storting var samlet 1. februar 1889–3. juli 1889, det 39. 1. februar 1890–9. juli 1890 og det 40. var samlet 2. februar 1891–8. juli 1891.[1]

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger Ingebrigt Halsteinsen Præsthus Høyre
Gaardbruger Georg Reinholdt Wankel Høyre
Gaardbruger, Flødningsinspektør Richard Christensen Furuholmen Høyre
Sorenskriver Jens Holmboe Høyre Døde 13. juni 1891.[2]
Gaardbruger Jens Kristian Svendsen Skolleborg Høyre 1. suppleant, møtte i stedet for Holmboe fra 16. juni 1891.[2]

Akershus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Albert Bøhn Høyre
Gaardbruger Andreas Olsen Berger Høyre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Gaardbruger Haakon Tveter Høyre
Fhv. Statsminister, Godseier Carl Otto Løvenskiold Høyre

Hedemarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre Utnevnt til statsadvokat i 1889, fritatt for å møte i 1890.

Møtte i 1891.[3]

Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruger, Cand.jur. Wollert Konow (H) Venstre Utnevnt til statsråd 6. mars 1891.
Skolebestyrer Eivind Torp Venstre Døde 16. mai 1890.
Gaardbruger Hans Iversen Storeng Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Hermann Hansen Aarsrud Venstre 1. suppleant, møtte i 1890 fra 8. februar i stedet for Engelhardt

og i 1891 i stedet for Torp.

Gaardbruger Johannes Mikkelsen Hjelmstad Venstre 2. suppleant, møtte i stedet for Torp i 1890 fra 28. mai. Møtte

også i 1891 fra 9. mars i stedet for Konow.[3]

Kristians AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Martin Adolf Andersen Venstre
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre Permittert i 1891 fra 30. juni.[4]
Overretssagfører Kristian Mauritz Mustad Venstre
Gaardbruger, Skolelærer Ole Knutsen Ødegaard Venstre
Gaardbruger Ole Iversen Teige Venstre
Gaardbruger Nikolai Forseth Venstre 1. suppleant, møtte for Blekastad i 1891 fra 30. juni.

Buskerud AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Niri Guldbrandsen Kolkinn Det Moderate Venstre Døde 22. januar 1890.[5]
Gaardbruger Hans Olsen Hurum Høyre
Overretssagsfører Ole Larsen Skattebøl Høyre
Gaardbruger Christian Johansen Ihlen Det Moderate Venstre
Gaardbruger Ole Nilsen Krekling Manglende parti 1. suppleant, møtte i stedet for Kolkinn i 1890 og 1891.

Jarlsberg og Larviks amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Johan Michelet Høyre
Konsularagent Magnus Gothilf Oppen Høyre
Kaptein i Marinen Christan Wilhelm Wisbech Høyre
Gaardbruker Hans Christensen Horgen Høyre

Bratsberg AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre
Skibsreder Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Sorenskriver Ole Thomesen Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Joh. Kristian Viggo Ullmann Venstre Permittert i 1890 fra 5. juli. Møtte i 1891.[5]
Ingeniør Gunnar Knudsen Venstre 1. suppleant, møtte for Ullmann i 1890 fra 5. juli.

Nedenes amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Nils Pedersen Igland Høyre
Sogneprest Abraham Vilhelm Heffermehl Høyre
Gaardbruger Ole Eriksen Grændsen Høyre
Gaardbruger Ole Nikolai Danielsen Høyre

Lister og Mandal amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Det Moderate Venstre
Gaardbruker, Bankadministrator Søren Pedersen Jaabæk Det Moderate Venstre
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Det Moderate Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Det Moderate Venstre

Stavanger amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Det Moderate Venstre
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland Det Moderate Venstre Møtte ikke i 1890 og 1891.[6]
Lensmand Njeld Larsen Kolbenstvedt Det Moderate Venstre
Udskiftningsformand Ole Osmundsen Berge Det Moderate Venstre
Lensmand Nikolai Larsen Lima Det Moderate Venstre 1. suppleant, møtte i stedet for Eskeland.

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Mathias Gotskalksen Dugstad Det Moderate Venstre
Gaardbruger Ole Johannessen Veseth Det Moderate Venstre
Redaktør Andres Johannessen Lavik Det Moderate Venstre Permittert i 1890 fra 30. juni. Møtte i 1891.[7]
Redaktør Nils Nilsson Skaar Det Moderate Venstre
Folkehøiskolebestyrer Johannes Olsen Helleland Det Moderate Venstre
Gaardbruger, fanejunker Iver Jonassen Svendsbøe Det Moderate Venstre 1. suppleant, møtte for Lavik i 1890 fra 3. juli.

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Arne Olsen Tonning Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Martines Markvarsen Holsen Det Moderate Venstre
Kirkesanger Edvard Apolloniussen Liljedahl Det Moderate Venstre Utnevnt til statsråd 6. mars 1889. Møtte i 1890 og 1891.[7]
Gaardbruger Jakob Jakobsen Myklebust Det Moderate Venstre
Folkehøiskolebestyrer, fhv. Pastor Henrik Mohn Dahl Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn Larsen Refsdal Det Moderate Venstre 1. suppleant, møtte for Liljedahl fra 14. mars 1889 og ut sesjonen.[7]

Romsdals AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Gaardbruger Hans Peter Bjering Venstre
Sogneprest Just Bing Ebbesen Venstre

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gårdbruker Nils Jensen Melhus Venstre
Lensmann Ole Evensen Stav Høyre Møtte i 1889, døde 7. juli samme år.[8]
Skolelærer Ingebrigt Flønæs Høyre
Gårdbruker og kommandersersjant Nils Nilsen Pukstad Høyre Møtte i 1889 og 1890, døde 6. august 1890.[8]
Gårdbruker Mikkel Rasmussen Vindal Høyre 1. suppleant, møtte i stedet for Stav i 1890 og 1891. Permittert fra 25. mai 1891.
Gårdbruker og brukseier Nils Holtermann Høyre 2. suppleant, møtte i stedet for Pukstad i 1891.
Gårdbruker Ole Svendsen Nysetvold Venstre 3. suppleant, møtte i 1891 fra 2. juni i stedet for Vindal.

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Rittmester Peter Holst Venstre Permittert fra 5. juni 1889. Møtte i 1890 og i 1891, utnevnt til statsråd 6. mars 1891.[9]
Sogneprest Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre Permittert fra 16. juni 1890, møtte i 1891, utnevnt til statsråd 6. mars 1891.
Gårdbruker Hans Konrad Foosnæs Venstre
Gårdbruker Lars Soelberg Venstre
Folkehøyskolebestyrer Marius Hægstad Venstre 1. suppleant, møtte i stedet for Holst i 1889 fra 11. juni.

Møtte også i 1890 fra 16. juni i stedet for Wexelsen og fra 9. mars 1891 i stedet for Holst.

Gårdbruker Johannes Okkenhaug Venstre 2. suppleant, møtte fra 9. mars 1891 i stedet for Wexelsen.

Nordlands AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Carl Martin Ellingsen Venstre
Postemester Sivert Andreas Nielsen Venstre Møtte ikke i 1889, møtte i 1890 og 1891.[10]
Gaardbruger Ivar Anton Ivarsen Mehus Venstre
Fhv. Statsraad Sofus Anton Birger Arctander Venstre
Skolelærer Otto Steen Olsen Holm Venstre
Gaardbruger Christian Adolf Heide Nielsen Venstre 1. suppleant, møtte for S.A. Nielsen i 1889.

Tromsø AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Distriktslæge Oskar Norman Eng Venstre
Overretssagfører Kristian Peter Moursund Venstre

Finmarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre
Handelsbestyrer Emil Anton Simonsen Høyre

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Nils Anker Høyre

SarpsborgRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Karl Julius Arnesen Høyre

FredrikstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører Axel Bech Høyre Permisjon i 1890.[11]
Bylæge Frederik Waldemar Giebelhausen Høyre 1. suppleant, møtte for Bech fra 18. februar 1890

Moss og DrøbakRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Johan Thorne Høyre Utnevnt til statsråd 12. juli 1889, tok avskjed 6. mars 1891.

Møtte fra 18. mars 1891.[12]

Overtoldbetjent Ole Theodor Harboe Helliesen Høyre 1. suppleant, møtte for Thorne i 1890 og til 18. mars 1891.

Kristiania, Hønefoss og KongsvingerRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Emil Stang Høyre
Fhv. Statsraad Nils Christian Egede Hertzberg Høyre
Konsul, Børskommissær Axel Winge Høyre
Pianofortefabrikant Karl Marius Anton Johan Hals Høyre
Sogneprest Johan Christian Heuch Høyre 2. suppleant, møtte for Stang i 1890 og til 7. mars 1891[13]
Universitetsstipendiat, dr. philos Yngvar Nielsen Høyre 3. suppleant

Lillehammer, Hamar og GjøvikRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Kaptein, Sektionsingenør Peder Nilsen Høyre

DrammenRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høyre
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høyre

KongsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overførster Jacob Otto Lange Venstre Utnevnt til statsråd 6. mars 1891.[14]
Bergkandidat Thomas Georg Münster Venstre 1. suppleant, møtte for Lange fra 6. mars 1891.

HolmestrandRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Christian Homann Schweigaard Høyre

TønsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul, Skibsreder Johannes Winding Harbitz Høyre

Larvik og SandefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen Høyre

BrevikRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Livius Smitt Høyre Møtte i 1889. Var syk i 1890 og døde 4. mars samme år.[5]
Trælasthandler Tollef Sohlberg Høyre 1. suppleant, møtte i stedet for Smitt fra 10. mars 1890.[5]

PorsgrundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Karl Albert Enger Høyre

SkienRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Paul Steestrup Koht Venstre

KragerøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høyre

ØsterrisørRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsassessor Herman Johan Foss Reimers Høyre

Arendal og GrimstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Thorvald Christian Christensen Høyre Permittert i 1891 fra 6. juni.[15]
Skibsreder Fredrik Anton Smith-Petersen Høyre 1. suppleant, møtte for Christensen fra 8. juni 1891

KristiansandRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Snedkermester Ole Andreas Steen Høyre
Vicekonsul Peder Ferdinand Reinhardt Det Moderate Venstre Permittert i 1889 fra 17. juni. Møtte i 1890-1891.[16]
Borgermester Casper Cappelen Smith Manglende parti 1. suppleant, møtte for Reinhardt i 1889 fra 19. juni.

FlekkefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lodsoldermand Nils Eyde Høyre

Stavanger og HaugesundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Lars Oftedahl Det Moderate Venstre Permittert i 1890 fra 3. juli, møtte i 1891.[2]
Skibsreder, Kjøbmand og Bankchef Isach Schielbred Isachsen Høyre
Overretssagsfører Wilhelm Olsen Manglende parti 1. suppleant, møtte for Oftedal i 1890 fra 3. juli.[2]

BergenRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Direktør for den tekniske Skole Carl Christian Berner Venstre Utnevnt til statsråd 6. mars 1891.
Kjøbmand Johan Gerhard Theodor Ameln Venstre
Stadsfysikus Ole Jacob Louis Sparre Det Moderate Venstre Permittert p.g.a. sykdom 10. mai 1889,
døde 4. november samme år.[15]
Optikus Johan Cordt Harmens Krohn Venstre
Kjøbmand John Theodor Lund Venstre 1. suppleant, møtte fra 15. mai 1889, samt 1890–1891
Læge Klaus Hanssen Venstre 2. suppleant, møtte for Berner fra 18. mars 1891.

Aalesund og MoldeRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Boghandler Johannes Aarflot Høyre

KristiansundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Hans Rasmus Astrup Venstre

Trondhjem og LevangerRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Konsul og grossist Anton Jenssen Høyre
Assessor Christian Worm Sommerschild Hirsch Høyre
Overlærer Karl Ditlev Rygh Høyre
Skoledirektør Jacob Aall Bonnevie Høyre Utnevnt til statsråd 12. juli 1889, tok avskjed 6. mars 1891.

Møtte fra 9. mars 1891.[9]

Malermester Peter Theodor Holst-Grubbe Høyre[17] 1. suppleant, skulle møtt for Bonnevie, men meldte sykdomsforfall.[9]
Fengselsprest Andreas Hval Høyre 2. suppleant, møtte for Bonnevie i 1890 og til 9. mars 1891.[9]

Tromsø og BodøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Hans Jacob Horst Venstre

Hammerfest, Vardø og VadsøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Jørgen Leganger Selmer Høyre

KilderRediger

 1. ^ Lindstøl, side 472
 2. ^ a b c d Lindstøl, side 483
 3. ^ a b Lindstøl, side 479
 4. ^ Lindstøl, side 476
 5. ^ a b c d Lindstøl, side 475
 6. ^ Lindstøl, side 484
 7. ^ a b c Lindstøl, side 474
 8. ^ a b Lindstøl, side 486
 9. ^ a b c d Lindstøl, side 485
 10. ^ Lindstøl, side 482
 11. ^ Lindstøl, side 478
 12. ^ Lindstøl, side 480 og 481
 13. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). «Heuch, Johan Christian». Stortinget og statsraadet: 1814-1914. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 374. 
 14. ^ Lindstøl, side 480
 15. ^ a b Lindstøl, side 473
 16. ^ Lindstøl, side 477
 17. ^ Fremgår ikke hos Lindstøl, ikke oppført i NSD, men Høyre hadde flertall under valgmannstinget.