Liste over stortingsrepresentanter 1898–1900

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1898 til 1900. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 79 til Venstre, 22 til Høyre, 8 til Det Moderate Venstre, og 5 mangler parti.


LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Ole Herman Jacobsen Høyre
Godseier Christian Fredrik Møllerop Sissener Høyre
Gaardbruger Gunder Anton Jahren Høyre
Brugsarbeider Ole Kristian Haagensen Manglende parti


Akershus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Sagmester Johan Thoresen Høyre
Lensmand Albert Bøhn Høyre
Gaaredbruger Johannes Ottersen Finstad Manglende parti
Gaardbruger Steffen Olai Steffensen Høyre


Hedemarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruger, Cand.jur. Wollert Konow (H) Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Hermann Hansen Aarsrud Venstre
Folkeskolelærer Thore Embretsen Myrvang Venstre
Gaaardbruger Jørgen Martin Meldal Johnsen Venstre

Kristians AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger, Bankbestyrer Erik Mathiassen Enge Venstre
Gaardbruger Halvor Jacobsen Venstre
Gaardbruger Edvard Olsen Landheim Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre
Gaardbruger Anton Jørgensen Røstøen Venstre


Buskerud AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kirkesanger Halvor Arneson Ellestad Berg Venstre
Snedker Andreas Nilsen Fjeld Venstre
Gaardbruger Hans Torkildsen Gunheim Venstre
Gaardbruger Johan Halvorsen Evju Venstre


Jarlsberg og Larviks amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Amtmand Carl Johan Michelet Høyre
Gaardbruger Lauritz Kristiansen Hervig Manglende parti
Gaardbruger og Skibsreder Nils Christian Larsen (Ullenrød) Høyre
Gaardbruger Ole Jacobsen Schjerven Manglende parti


Bratsberg AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker og Skibsreder Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Joh. Kristian Viggo Ullmann Venstre
Bygningssnedker Nils Gregoriussen Skilbred Venstre
Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre


Nedenes amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Ivar Guttormsen Fløistad Venstre
Gaardbruger Daniel Andersen Vigeland Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre
Gaardbruger Svenum Jensen Vævestad Venstre


Lister og Mandal amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lærer Abraham Theodor Berge Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre


Stavanger amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Eilert Gerhard Schanche Det Moderate Venstre
Lensmand Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Gaardbruger Johannes Martin Johannesen Furre Det Moderate Venstre
Gaardbruger Thore Olsen Wølstad Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Det Moderate Venstre


Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Andres Johannesen Lavik Venstre
Brugseier Wollert Konow (SB) Venstre
Lensmand Hans Larsen Saakvitne Venstre
Gaardbruger Torstein Olsson Hus Venstre
Udskiftningsformand Hallvard Thorbjørnsen Kloster Venstre

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Knut Andersen Taraldset Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn Larsen Refsdal Det Moderate Venstre
Provst Ludvig Kristoffer Olavius Strømme Manglende parti
Gaardbruger Frederik Baltazar (Hillestad) Fraas Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Martines Markvarsen Holsen Høyre


Romsdals AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Hans Larsen Meisingset Venstre
Lensmand Wilhelm Ludvig Børresen Venstre
Lærer Erik Olsen Tokle Venstre


Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Jakob Tøgersen Hoff Venstre
Kst. Foged Karl August Nærum Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Olsen Bergan Venstre
Gaardbruker Paul Andreas Olsen Fjermstad Venstre


Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Amtmand Ole Anton Qvam Venstre
Gaardbruker Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre
Obertsløitnant Peter Theodor Holst Venstre
Skolebestyrer Kristoffer Marius Hægstad Venstre


Nordlands AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Postmester, Bankbestyrer Sivert Andreas Nielsen Venstre
Overrettssakfører Otto Albert Blehr Venstre
Gaardbruger Andreas Kristian Andersen Grimsø Venstre
Kst. Foged Christian Fredrik Nergaard Havig Venstre
Kirkesanger Otto Steen Olsen Holm Venstre


Tromsø AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sparebankdirektør Anders Pedersen Moe Venstre
Gaardbruger Peter Andreas Larsen Venstre


Finmarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lensmand Bertel Andreas Bertelsen Venstre
Distriktslæge Ole Moen Venstre

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lagmand Emil Stang Høyre

SarpsborgRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagsfører Nils Severin Olsen Høyre


FredrikstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer, Cand. jur. Peter Collett Solberg Høyre


Moss og DrøbakRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Glasmester Oluf Iversen Venstre


Kristiania, Hønefoss og KongsvingerRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer Elias Sunde Venstre
Typograf Andreas Andresen Venstre
Sekondløitnant Hans Hein Theodor Nysom Venstre
Høiesteretsadvokat Annæus Johannes Schjødt Venstre


Lillehammer, Hamar og GjøvikRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen Venstre


DrammenRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Residerende kapellan Christopher Knudsen Høyre
Kjøbmand Hans Hansen Høyre

KongsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Stiger Adolf Teodor Hansen Strengehagen Venstre


HolmestrandRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Læge Hans Jørgen Petter Birch Høyre


TønsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer Anders Larsen Høyre

Larvik og SandefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagfører Lars Kristian Abrahamsen Venstre


BrevikRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sognepræst Hans Nilsen Hauge Høyre


PorsgrundRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre


SkienRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Carl Stousland Venstre


KragerøRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Ambortius Olsen Lindvig Venstre


ØsterrisørRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre


Arendal og GrimstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Axel Christian Rosenkrantz Smith Høyre

KristiansandRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Bankbestyrer, Redaktør Jørgen Gunnarson Løvland Venstre
Værftsformand Salve Thomassen Hodne Venstre


FlekkefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Hans Syvert Jacobsen Venstre


Stavanger og HaugesundRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagfører Søren Tobias Aarstad Venstre
Garvermester Svend Balthazar Eriksen Venstre


BergenRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Forretningsfører Andreas Johan Hansen Venstre
Kjøbmand, Bankbestyrer John Theodor Lund Venstre
Direktør for den tekniske Skole Carl Christian Berner Venstre
Extraord. Assessor Ferdinand Christian Prahl Venstre


Aalesund og MoldeRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Postmester Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre


KristiansundRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Statsraad Hans Rasmus Astrup Venstre Død 19. februar 1898

Trondhjem og LevangerRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lagmand Jacob Albert Lindboe Venstre
Kjøbmand Johan Magnus Halvorsen Venstre
Fhv.Statsraad, kst. Skoledirektør Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Stykjunker Oluf Hansen Hagen Venstre


Tromsø og BodøRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rektor Hans Jacob Horst Venstre


Hammerfest, Vardø og VadsøRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sorenskriver Johan Julius August Johnsen HøyreEksterne lenkerRediger

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste[død lenke]

kildevilkår[død lenke] "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."