Liste over stortingsrepresentanter 1845–1847

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1845 til 1847. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget høsten 1844. Totalt var det 102 representanter fra 38 valgkretser, hvorav 66 representanter fra 17 landkretser (amt) og 36 representanter fra 21 bykretser. Porsgrunn og Flekkefjord valgte for første gang egne representanter.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Lars Randby Bærøe
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Sogneprest Bernt Sverdrup Maschmann
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857)

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Publicist, politiker, statsrevisor Ludvig Kristensen Daa
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Gaardbruker Ole Christensen Walstad

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Arntzen Lutzow
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Lensmand, gaardbruker Nils Christensen Ringnæs
Res. kap. Haagen Ludvig Bergh

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Jensen Fauchald
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker John Johnsen Harildstad
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Thor Breien
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner
Gaardbruker Gudbrand Trulsen Kjekstad
Sorenskriver Georg Peter Rasch Var syk og møtte ikke.[1]
Gaardbruker Borger Christophersen Hoen Suppleant, møtte for Rasch[1]

Jarlsberg og Laurviks AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Henningsen Holtan
Gaardbruker Martin Halvorsen Vee
Gaardbruker Peder Nielsen Hemb
Sogneprest, provst Paul Vinsnes

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer i forsikringsselskap Hans Eleonardus Møller
Amtmand Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Tormod Knudsen (Borgjordet)
Kst. foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius

Nedenæs og Raabygdelagets AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Notto Olsen Løvland
Gaardbruker Daniel Knudsen Vigeland
Sogneprest John Aas

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Gaardbruker, trælasthandler Johan Frederik Knudzen Nødbæk

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Provst Ole Nicolai Løberg
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker, postaapner, gjestgiver, landhandler Gabriel Monsen

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Lensmand, gaardbruker Lars Johannesen Aga
Sogneprest Niels Koren
Sogneprest og provst Laurentius Stub Koren

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Severin Pedersen Hjermann
Gaardbruker Ole Antonsen Holsen
Kaptein Christian Frederik Fasting
Sogneprest Jørgen Meier Heffermehl

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Kaptein og chef for det sundalske kompani Dominicus Nagell Lemvig Brun
Lensmand Ferdinand Anton Hagerup
Boktrykker, lensmand, redaktør Rasmus Sivertsen Aarflot Døde 19. januar 1845[2]
Gaardbruker Sjur Hansen Halkjeldsvik Suppleant, møtte etter Aarflot fra 10. februar[2]

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Res. kapellan Nils Nilssøn Dahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Overstiger Knud Olsen

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Peder Strand Rygh
Gaardbruker John Johnsen Wold
Gaardbruker, lensmand Jørgen Johannes Havig
Sogneprest Christopher Winther Scheen

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig
Sogneprest Truls Krog Koch
Kjøbmand Christian Albrecht Jackhelln
Forlikskommisær Augustinus Johannessøn Sellevold

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Munch Brager
Sorenskriver Even Saxlund
Lensmand, sparebankkasserer, kommunekasserer Ole Peter Schjølberg

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Auditør Carl Theodor Dahl
Trælasthandler Georg Peter Leganger

Fredriksstad og SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Just Johan Bing

Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged David Vogt

Christiania og LillehammerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Johan Henrik Rye
Oberstløitnant og bataljonscef Henrik Herman Foss Utnevnt til statsråd 22. mars 1845[3]
Høiesteretsadvokat, sorenskriver, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Professor Anton Martin Schweigaard
Assessor Martin Hansen Suppleant, møtte for Foss fra 26. mars[3]

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler Johan Frederik Thorne
Sogneprest Jens Lauritz Arup
Underretsprokurator John Collett Postumus Elieson

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Carl Wilhelm Boeck

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Christian Blichfeldt

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Peter Henrich Koss

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Ulrik Frederik Cappelen

PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Peter Johan Boyesen

SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bankbokholder og stadskonduktør Hother Erik Werner Bøttger

KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kateket Daniel Bremer Juell

ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Engelbrecht Finne

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand og amtmand Niels Arntzen Sem
Sparebankdirektør Just Just
Borgerkaptein Hans Johnsen

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Gerhard Heiberg Garmann

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Handelsmand, skibsreder Lars Svendsen

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Hans Jørgen Christian Aall
Kjøbmand, børskommisær Lyder Wentzel Nicolaysen
Amtmand Jens Schydtz
Chef Jens Gran

Christianssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johan Olivarius Horn

Throndhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Godseier, skibsreder, børskommisær Jens Nicolai Jenssen
Direktør for Røros og Selbu verk Hans Peter Jenssen
Borgermester Honoratus Bonnevie
Res.kapellan Christian Petersen

TromsøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overlærer og bestyrer Ulrik Frederik Lange

KilderRediger

NoterRediger

  1. ^ a b Lindstøl side 215
  2. ^ a b Lindstøl side 221
  3. ^ a b Lindstøl side 216

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."