Liste over stortingsrepresentanter 1851–1853

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1851 til 1853. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 106 representanter fra 40 valgkretser, hvorav 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 39 representanter fra 23 bykretser.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Ulrik Anton Motzfeldt
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857)
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Lars Randby Bærøe

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Gaardbruker Christen Larsen Arneberg
Gaardbruker Christian Halvorsen Svenkerud
Eier av Odals verk og av jordegods John Collet Bredesen

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker John Johnsen Harildstad

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Georg Peter Rasch Permittert fra 31. mai[1]
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker Christian Nielsen Hervig
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner
Gaardbruker, teglverkseier Hans Borgersen Dahler Suppleant, møtte for Rasch fra 11. juni[1]

Jarlsberg og Larviks amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Henningsen Holtan
Kapteinløitnant, tøimester, konsulent marinedep. Henrik Steffens Hagerup
Gaardbruker Peder Martinsen Fadum
Underrettssakfører, gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer i forsikringsselska Hans Eleonardus Møller
Gaardbruker Christopher Olsen Blom
Gaardbruker Aasmund Larsen Grave

Nedenæs og Raabygdelagets AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, lensmand Halvor Olsen Stamsø
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Lærer Simon Pedersen Lie
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Sogneprest Ulrik Bugge

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Lars Olsen Kolbenstvedt
Sogneprest Hans Jensen Blom

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kst. lensmand Johannes Olsen Veseth
Sogneprest Niels Koren
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Haldor Pedersen Helland
Gaardbruker Gjermund Nilsen Skaar

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Christian Frederik Fasting
Gaardbruker Ole Antonsen Holsen
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup (sogneprest)

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jørgensen Aandahl
Lensmand, gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Oberstløitnant og chef for det sundalske kompani Dominicus Nagell Lemvig Brun
Sogneprest og provst Aage Schaveland

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Lensmand Johan Grøn Lund
Res. kapellan Nils Nilssøn Dahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Anders Henriksen Sandstad
Lærer, gaardbruker Jacob Staalesen Velde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand Peder Strand Rygh

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Sorenskriver Michael Conrad Sophus Emil Aubert
Sogneprest Agathon Bartholomæus Hansteen
Kjøbmand Christian Albrecht Jackhelln

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Nils Frederik Julius Aars
Sorenskriver Even Saxlund
Læge Ove Guldberg Høegh
Handelsmand Nicolai Normann Dons

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, mægler Jens Christian Bertelson
Malermester, gaardeier Gustav Christian Gjøs

Fredrikstad og SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsborger, trælasthandler Daniel Trulsen Leegaard

Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Snekkermester Christen Frederik Ellefsen

Christiania og LillehammerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Kjøbmand Ole Mathæus Hauge
Amtmand Erik Røring Møinichen
Kjøbmand Nils Jensen Ytteborg

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Thomas Reiart Reiersen
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Krog Borch
Malermester Ole Nilsen

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Direktør Peder Christian Holst

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Baker og kjøbmand Hans Henrik Wærenskjold

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Avisutgiver Hans Gottfried Wang

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører Johan Sverdrup

BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kontorist Jakob Conrad Christopher Parnemann

PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fuldmægtig Thorvald Olsen

SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger

KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder Hans Biørn Wenneberg

ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kateket Peter Holm

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

ChristiansandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
handelsfuldmægtig Svend Olaus Stray
Premierløitnant Einar Terkel Christian Tamberskjelver Rosenqvist
Brandispektør Johan Nicolai Tønnesen

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Johnsen
Navigationslærer Thomas Natvig
Snekker Erik Johnsen

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Jens Schydtz
Chef Carl Konow Permisjon i juni, 1. suppleant møtte i hans sted[2]
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Georg Wallace
Kjøbmand Herman von Tangen Suppleant, møtte for Konow fra 3. juli[2]

Aalesund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Andreas Mathias Sanne

ChristiansundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jens Christian Folkman Schaanning

Trondhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kobberslager og branddirektør Johan Peter Bye
Kjøbmand Ole Andreas Krogness
Overretsprokurator Frederik Georg Lerche
Handelsmand, vicekonsul Hans Peter Jenssen

Tromsø og HammerfestRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Anton Theodor Harris Permittert i juni, suppleanten møtte[3]
Kjøbmand, konsul Andreas Zacharias Aagaard Suppleant, møtte for Harris fra 14. juli[3]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Lindstøl side 247
  2. ^ a b Lindstøl side 245
  3. ^ a b Lindstøl side 253

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."