Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1836–1838

Wikimedia-listeartikkel

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker Peter Johannesen Østenby
Eier av gaard Lars Randby Bærøe
Gaardbruker Ole Corfitsen Lund Døde 6. mai 1836[1]
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857) 1. suppleant, møtte etter Lund fra 26. mai

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forpagter Lars Petter Selboe
Sorenskriver Laurentius Borchsenius Permittert på grunn av sykdom fra 17. desember 1836[2]
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker, eier av flere gaarder Ole Andersen Haneborg Suppleant, møtte for Borchsenius

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard
Gaardbruker Amund Bredesen
Gaardbruker Simen Iversen Fliflet

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald
Amtmand Lauritz Weidemann
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Ole Johannesen Staff

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Borger Hansen Ulveland
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker John Hansen Aas
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner

Jarlsberg og Laurviks AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Nielsen Hemb
Skibsfører, gaardbruker, skibsreder Christian Richard Nygaard
Gaardbruker Gullik Madsen Røed
Sogneprest Jacob Andreas Wille

Bratsbergs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Lensmand, gaardbruker Petter Mikkelsen Mandt
Gaardbruker Hans Jacob Gasmann

Nedenæs og Raabygdelagets AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, gaardbruker Notto Jørgensen Tvedt
Lensmand Tallak Grundesen Bjørvatten
Sogneprest John Aas

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Øveland
Skibsreder, sagbrugseier, vicekonsul Jens Henrik Beer Periodevis permittert, suppleanten Lundegaard møtte.[3]
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Handelsfuldmægtig Thomas Christian Larsen
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard Suppleant

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Ingebreth Gulliksen Grude
Sogneprest Bernt Tobias Bessesen
Skibsfører Gunnar Jacobsen Birkeland

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant, chef for det søndhordlandske muske Frederik Waldemar Nikolai Beichmann
Gaardbruker, bygmester Ingebrigt Olsen Nordaas
Lensmand Mikkel Johannesen Borge
Gaardbruker Samson Thorsen Stueland

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Ola Olsson Hjemsæter Døde 1. juni 1836[4]
Gaardbruker Melchior Schjelderup Olsen Fuhr
Gaardbruker Niels Torstensen Arklet Suppleant, møtte etter Hjemsæters død, fra 4. juli 1836 og i 1836-1837[4]

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Gaardbruker Ole Torsten Rasmussen Sollied
Gaardbruker Ole Halvorsen Mjelva
Gaardbruker Ole Larsen Meeg

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Michel Nielsen Grendahl
Foged Paul Johan Muus Wiig
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæther

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Christian Boye
Lærer, gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Gaardbruker, lærer Peder Eriksen Borgen

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver John Svaboe Steen
Foged Christian Torberg Hegge Gruener
Sogneprest Leonhard Christian Borchgrevink Holmboe
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Peter Hansen Skogshavn
Provst Johan Frederik Holst
Sogneprest Johan Jørgen Broch
Handelsmand Aage Aagaard

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Riddervold

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Just Johan Bing

MossRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged David Vogt
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[3]

ChristianiaRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Assessor Poul Holst
Batterichef Henrik Herman Foss
Assassor Johan Henrik Rye

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jens Lange
Amtmand Gustav Peter Blom
Sogneprest Jens Lauritz Arup

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, skifteforvalter Hans Wølner Kofoed Meldte sykdomsforfall, suppleanten møtte 1836 og 1837.[5]
Underretsprokurator Christopher Gothard Torp Suppleant

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Ole Saxild

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg

Skien og PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator John Gullichsen

Kragerø og Øster-RisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Heuch

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Forretningsmand Gulow Andorsen Andorsen møtte ikke til Det overordentlige storting, suppleanten møtte[6]
Kjøbmand, skibsreder, eier av skibsverft, fabrikeier Ole Pedersen Moe
Stiftsoverretsprokurator Adolf Denis Horn Suppleant

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Toldinspektør Wilhelm Frimann Koren Christie Møtte ikke på grunn av sykdom[2]
Assessor Carsten Balthazar Conradi
Kjøbmand Lyder Wentzel Nicolaysen Suppleant, møtte i stedet for Christie

Christanssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

TrondhjemRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommissær Nicolai Jenssen
Kjøbmand, vicekonsul Jacob Schavland Gram
Byfoged, by- og raadstuskriver Hans Severin Fürst Ble syk, døde 27. februar 1836[7]
Justituarius Jacob Roll
Assessor Christian Horneman Suppleant, møtte for Fürst

KilderRediger

  1. ^ Lindstøl side 175
  2. ^ a b Lindstøl side 168
  3. ^ a b Lindstøl side 174
  4. ^ a b Lindstøl side 169
  5. ^ Lindstøl side 173
  6. ^ Lindstøl side 171
  7. ^ Lindstøl side 176