Liste over stortingsrepresentanter 1857–1858

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1857 til 1858. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 44 representanter fra 25 bykretser.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Lars Andersen Humlekjær
Gaardbruker Zyprian Svendsen Sødtland

Akershuus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Redaktør og aviseier. Adm.dir. Adolf Bredo Stabell
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Sorenskriver Rasmus Rafn Borchsenius Var syk i 1857, møtte i 1858[1]
Sogneprest Lorents Wittrup Schønheyder Suppleant, møtte for Borchsenius i 1857[1]

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Gaardbruker Christen Larsen Arneberg
Underretsprokurator Mikael Heggelund Kildal
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Jacob Tollefsen Dieseth

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Kst. foged Hans Thomas Meinich
Gaardbruker Anders Thomas Jørstad Lysgaard

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker Christian Nielsen Hervig
Klokker Nils Nilsen Hilsen
Sogneprest og provst Hans Wille

Jarlsberg og Laurvigs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz Permittert på grunn av sykdom fra 19. mai 1858[2]
Underrettssakfører, gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg
Førstelærer og skolebestyrer Christian Torber Hegge Geelmuyden
Gaardbruker Peder Martinsen Fadum
Skibsbygger Niels Christensen Gjelstad Suppleant, møtte for Harbitz fra 26. mai[2]

Bratsbergs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker Tormod Knudsen (Borgjordet)
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer av assuraseforening Hans Eleonardus Møller
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave

Nedenæs og Robygdelagets AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Halvor Olsen Stamsø

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Kaptein Mathias Bonsach Krogh Nannestad
Kontorist Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Lars Olsen Kolbenstvedt
Landhandler Ole Thorsen

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Res. kapellan Johan Jørgen Tandberg
Sogneprest Niels Koren

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup Møtte ikke i 1858 på grunn av sykdom, suppleanten møtte[3]
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Kaptein Christian Gottfried Reinhardt
Landhandler, gaardbruker Sølfest Hansen Urdahl
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe Suppleant, møtte for Sverdrup i 1858[3]

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Provst Aage Schaveland
Gaardbruker Søren Jørgensen Aandahl
Lensmand Ferdinand Anton Hagerup Døde 22. desember 1856[4]
Foged Jacob Henning Vetlesen Suppleant, møtte i stedet for Hagerup[4]

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Richard Krogness
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæther
Proviantskriver Knud Olsen
Lærer Nicolai Ulstad

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Peder Strand Rygh
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker Herman Løchen
Res. kapellan Sivert Andreas Fergstad

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Lensmand Hans Pedersen Kjelsberg
Amtmand Paul Peter Vilhelm Breder
Handelsmand, gaardbruker Adolph Christian Wetlesen

Tromsø og Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Lensmand Ole Peter Schjølberg
Bestyrer, gaardbruker Stephen Henry Thomas Permittert fra juni 1857, suppleanten møtte[5]
Sogneprest Jørres Schelderup Hansen
Lensmand Karl Gylche Suppleant, møtte for Thomas både i 1857 og 1858[5]

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Even Saxlund
Overlærer Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden

SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, politimester, postmester Georg Pettersen

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Johannes H. Berg

Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Andreas Henrik Heiberg
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik Julius Holst

Christiania og HønefosRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Ekspeditionschef Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Professor Anton Martin Schweigaard
Assessor Ulrik Anton Motzfeldt
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal

Lillehammer og HamarRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Ulrik Frederik Lange

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretssprokurator John Collett Postumus Elieson
Kasserer, dispachør Christian Gjessing
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Søren Wilhelm Thorne

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Wilhelm Nielsen

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Henrik Dietrichs

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Johan Sverdrup

BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibs-, vare-, og vekselmægler Anders Christian Evensen

PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Peter Johan Boyesen

SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Christian Cornelius Paus
Stadskonduktør Hother Erik Werner Bøttger Døde 27. oktober 1857[4]
Adjunkt Hans Severin Arentz Suppleant, møtte etter Bøttgers død[4]

KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og skibsreder Tellef Dahll Schweigaard

ØsterrisøerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand og skibsreder Lauritz Christian Stephansen Møtte ikke i 1857 på grunn av sykdom, møtte i 1858[1]
Underrettssakfører, bestyrer Morten Smith Petersen Suppleant, møtte for Stephansen i 1857

ChristiansandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Carl Nicolai Stoud Platou
Kjøbmand Anton Carl Hartmann
Assessor Nils Wisløff Rogstad

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder, handelsmand Lars Svendsen
Snekkermester Hans Bernt Myhre
Lodsoldermand og havnefogd Thomas Natvig

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bankchef Jørgen Breder Faye
Kjøbmand, vicekonsul Carl Konow
Auditør Paul Meyer Smit
Amtmand Nils Vogt

Aalesund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Claus Stephensen Jervell Møtte ikke i 1858 da boet hans var under behandling.[6]
Rektor Johan Olivarius Horn Suppleant, møtte for Jervell i 1858

ChristiansundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkassere Mathias Andreas Boye

Throndhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Justituarius Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
Kjøbmand Ole Andreas Krogness Møtte ikke i 1858 på grunn av sykdom, 1. suppleant møtte[7]
Byfoged Samuel Severin Bætzmann
Overretsprokurator Frederik Georg Lerche
Handelsmand, vicekonsul Hans Peter Jenssen Suppleant, møtte for Krogness fra 29. mai[7]

Tromsø, Hammerfest og VadsøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, konsul Andreas Zacharias Aagaard Møtte ikke av velferdsgrunner i 1858[7]
Stiftamtmand Carl Frederik Motzfeldt
Handelsmand Iver Christian Rostad Suppleant, møtte for Aagaard i 1858

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Lindstøl side 276
  2. ^ a b Lindstøl side 281
  3. ^ a b Lindstøl side 277
  4. ^ a b c d Lindstøl side 283
  5. ^ a b Lindstøl side 280
  6. ^ Lindstøl side 275
  7. ^ a b c Lindstøl side 285

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."