Åpne hovedmenyen
Herman Løchen
Herman Løchen (1822-1876), utsnitt fra maleri med hustru Anna Margretha Jenssen Løchen.jpg
Født24. august 1822[1]
Drøbak[1]
Død2. mai 1876[1] (53 år)
Inderøy[1]
Barn Håkon Løken, Antonie Løchen, Gudrun Løchen Drewsen, Olaug Løken
Beskjeftigelse Politiker
Nasjonalitet Norge

Herman Løchen (født 24. august 1822 i Drøbak, død 2. mai 1876 i Inderøy) var brukseier på Sundnes bruk i Inderøy, stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag 1857-58 og ordfører i Inderøy 1854–1861.[2][3][4]

Herman Løchen hadde også en rekke andre roller og verv som lokalpolitiker og samfunnsengasjert: forkjemper for dampskipsrute og jernbane til Innherred, fiskekultur-pinoer,[4] industriutvikler[3][5] og foregangsmann i landbruket.[6][7][8] Sammen med blant andre Ole Richter, Lorents D. Muus, Sivert Bragstad og Peter Hægstad var han initiativtaker til Inderøy Sparebank i 1863.[9] Sammen med blant andre Richter og Muus satt han fra 1868 til 1871 i byggekomiteen for Sakshaug kirke; han skrev også en salme til grunnsteinsnedleggelsen i 1869.[10] Sammen med svogeren Benedict Jenssen, Ole Richter og Hans Jelstrup fra Levanger sto han også bak etableringen av Indherreds Dampskibs-Selskab i 1856.[11]

Han eide også mølle i Steinkjer, sagbruk på Snåsa, skoger i Snåsa og Stod, noen gårder i Inderøy, etablerte meieri og landhandel og eksporterte storfe til England.[4] Det var i Løchens tid som ordfører at det i 1861 ble bygget bru over Straumen, det tidevannsterke sundet inn til Børgin.[12]

Han var utdannet i brennerivirksomhet i Tyskland og arbeidet ved flere av faren Ole E. Løchens fabrikker før han i 1847 kjøpte Sundnes på Inderøy.[13] Han giftet seg i 1848 med Anne Margrethe Jenssen, datter av Anthon P. Jenssen på storeiendommen Vinje bruk i nabosognet Mosvik, hvor han tidligere selv hadde arbeidet ved brenneriet. Han gikk konkurs i 1875, som følge av en konjunkturnedgang i Trøndelag.[2] Samtidig ble han syk, og døde etter et halvt års sykeleie.

Løchen hadde omgang med noen av samtidens fremste menn.[3] Peter Christen Asbjørnsen var gjest her, og hentet flere eventyr fra familien[14][15][16] og Aasmund Olavsson Vinje skildret gården Sundnes i sine Ferdaminne.[17] Sønnen Håkon Løken har i tre selvbiografiske romaner og en ufullført memoarbok skildret barndomshjemmet;[18] også døtrene Antonie Løchen og Gudrun Løchen Drewsen har skrevet om barndommen og familien.[19]

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d Norsk biografisk leksikon, 21. des. 2016, https://nbl.snl.no/Herman_L%C3%B8chen
 2. ^ a b Herman Løchen i Norsk biografisk leksikon
 3. ^ a b c Olaus Schmidt (1938). «Løchen, Herman». Norsk biografisk leksikon. Bind 8 : Kristensen-Løwenhielm (1. utg.). Oslo: Aschehoug. s. 571-573. 
 4. ^ a b c Ole Hegge. «Herman Løchen, 'gjesten' som Inderøy vil minnas». Eynni Idri, årbok for Inderøy museums- og historielag, 1999. Side 46-56
 5. ^ Hjulstad, Hans (1954). Aktieselskabet Sundnæs brænderi 1844-1944. 
 6. ^ Wekre, Eivind (1973). Melkeomsetningen i Trondheim gjennom hundre år: Trøndermeieriet A/L 1948-1972. Trondheim: Trøndermeieriet. s. 19. ISBN 8270730068. 
 7. ^ Foss, Olaf (1930). Nord-Trøndelag Landbruksselskap: Det Inderøiske Landhusholdningsselskap 1776, Det Trondhjemske Landhusholdningsselskap 1830, Nordre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskap 1860. Steinkjer: Nord-Trøndelag landbruksselskap. s. 80. 
 8. ^ Rydningsmænd: korte biografier. Kristiania: Norges vel. 1913. s. 9. 
 9. ^ Inderøy sparebank: 1864-1964. [Inderøy]: [Sparebanken]. 1964. s. 12, 23, 36. 
 10. ^ Hegge, Ole (1971). Sakshaug kyrkje 100 år: ein reportasje og eit oversyn. Inderøy sokneråd. s. 5, 14. 
 11. ^ Wengstad, J. Kr. (1926). Indherreds Aktie dampskibsselskab inntil år 1926. Steinkjer. s. 9. 
 12. ^ Verdal, Aake O. (1972). Fleire glitt og skimt. Trondheim: Rune. s. 51. ISBN 8252300219. 
 13. ^ Valebrokk, Eva (2000). Flere vakre gårder: nye vandringer i vår kulturarv. [Oslo]: Damm. s. 108-111. ISBN 8251206006. 
 14. ^ Sigrid Haavik. «Peter Christen Asbjørnsen og Inderøya». Eynni Idri, årbok for Inderøy museums- og historielag, 1999. Side 64-71
 15. ^ Liestøl, Knut (1947). P.Chr. Asbjørnsen: mannen og livsverket. Oslo: Tanum. s. 216. 
 16. ^ Norsk eventyrbibliotek. Bind 3 : Kongsdottera i koppartårnet, eventyr frå Trøndelag. Oslo: Samlaget. 1970. s. 238. 
 17. ^ Vinje, A.O. (1818-1870) (1967). Ferdaminne frå sumaren 1860. Oslo: Gyldendal. s. 174–6. 
 18. ^ Egge, Peter (1948). Minner. Oslo: Gyldendal. s. 236–7. 
 19. ^ Drewsen, Gudrun Løchen (1937). Man minnes mangt. Oslo: Aschehoug.