Liste over stortingsrepresentanter 1868–1870

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1868 til 1870. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 74 representanter fra 17 landkretser (amt) og 37 representanter fra 25 bykretser.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, møller Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Aanon Hansen Vik


Akershus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker, sparebankdirektør Christian Hansen Vennemoe
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Gaardbruker Ole Christensen Walstad

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fuldmægtig Ole Olsen Nyhuus Møtte ikke på grunn av sykdom, 1. suppleant møtte[1]
Gaardbruker Morten Mortensen
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Fuldmægtig Hans Henrik Schreiber Schultze
Sorenskriver Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Hedevard Christoffersen Norderhaug Suppleant, møtte for Nyhuus[1]


Christians amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Gaardbruker Iver Olsen Lunde
Gaardbruker John Svendsen Vaalen
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Peter Olsen Horgen


Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Asle Madsen Strand
Gaardbruker, lærer David Dietrichs Swensen
Sorenskriver og byfoged Mathias Andreas Rye

Jarlsberg og Laurvigs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker. Lensm Nils Nilsen Enge
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg


Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Lærer og kirkesanger Knud Taraldsen
Gaardbruker Halvor Klasen Eika
Gaardbruker Peder Elingsen Voje

Nedenæs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker, lensmand Knud Larsen Liestøl
Gaardbruker Nils Pedersen Igland Permittert fra 4. juni 1869[2]
Gaardbruker Peder Thomassen Landvig Suppleant, møtte for Igland fra 9. juni[2]


Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss


Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen


Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Gaardbruker Gotskalk Mathiassen Seim
Gaardbruker Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Sorenskriver Otto Martin Dahl


Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Amtmand John Collett Falsen
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup


Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lærer, kirkesanger Ole Nilssen
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Overrettssakfører Ludvig Daae
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Brukseier Johan Richard Krogness
Lærer Diderik Iversen Tønseth
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Gaardbruker, møller, landhandler Ingebrigt Norbye

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gårdbruker og lærer Ole Sivert Welde
Høyesterettsadvokat Ole Richter
Gårdbruker Jakob Velde

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Lærer, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen Møtte ikke på grunn av sykdom[2]
Sogneprest Vilhelm Sandberg
Gaardbruker Martinus Bertinius Henriksen Heggelund
Foged Oluf Siversen Nergaard Suppleant, møtte for Nielsen fra 12. november 1868[2]

Tromsø AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Peder Andersen

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Jens Holmboe
Provst Carl Theodor Rode

BykretserRediger

FrederikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Disponent Andreas Melchior Glückstad Wiel


SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen


FrederikstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas Werner Schwartz


Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Secondløitnant Kristian Kornelius Hagemann Brandt

Christiania, Hønefos og KongsvingerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch Utnevnt til statsråd 8. mars 1869[3]
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Justitiarius Morten Diderik Emil Lambrechts Suppleant, møtte for Broch fra 12. mars[3]

Gjøvik, Hamar og LillehammerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Jensen

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder og fabrikeier Bernhard Aabye Broch
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz


KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant, direktør Jens Landmark


HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen


TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker


Laurvig og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen


BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, sparebankdirektør Thomas Johannes Wiborg


PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Niels Mathiesen


SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger


KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overretsakfører Halvor Andreas Bentsen


ØsterrisøerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stationsbestyrer Peder Christian Bjørnsgaard


Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer Morten Smith Petersen


ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Amtmand Nils Vogt

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Knud Geelmuyden Fleischer Maartmann


Stavanger og HaugesundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen


BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bankchef Jørgen Breder Faye
Handelsmand Jacob Andreas Michelsen
Skoleinspektør Ole Irgens
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden

Aalesund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bokhandler Johannes Aarflot


ChristianssundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor


Trondhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck
Direktør Einar Gram
Amtmand Carl Frederik Motzfeldt
Resid. kapellan Aage Schavland

Tromsø, Hammerfest, Vardø og VadsøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og politimester Christian Collett Kjerschow

ReferanserRediger

  1. ^ a b Lindstøl side 347
  2. ^ a b c d Lindstøl side 349
  3. ^ a b Lindstøl side 345

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."