Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1833–1835

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1833 til 1835. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 95 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 64 representanter fra 17 landkretser (amt) og 31 representanter fra 17 bykretser.

Innhold

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker John Hansen Sørbrøden
Gaardbruker Ole Corfitsen Lund
Gaardbruker Jacob Christensen Bjørnerød

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Høiesteretsassessor Lorentz Lange
Forpagter Lars Petter Selboe
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Marieboe

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby
Gaardbruker Ole Olsen Evenstad
Lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Hans Hansen Schikkelstad

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Jørgen Martinus Dahll
Gaardbruker Borger Hansen Ulveland
Gaardbruker Engebret Olsen Moe (Vager)

Jarlsberg og Laurviks AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jørgensen Carlsvigen
Gaardbruker Hans Olsen Hafsrød
Gaardeier Gabriel Smith

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gullik Olsen Bolkesjø
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg
Sogneprest Peder Monrad

Nedenes og Robygdelagets amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forvalter, Gaardbruker Christian Holm
Gaardbruker Gjeruld Rasmussen Hunsdal
Gaardbruker Christen Andersen Vallesværd

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker Ole Olsen Fidje
Gaardbruker Ole Olsen Øveland

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Diderik Sigbjørnsen (Moy)
Gaardbruker Anders Andersen Bjelland
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Sorenskriver Gunder Aas

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gudmund Larsen Aarvig
Gaardbruker Johannes Johanesen Spjeldnæs
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Ingebrigt Olsen Nordaas

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Even Hanssen
Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
Gaardbruker Niels Torstensen Arklet
Handelsmand, haandverker Erik Olsen Nord

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Iversen Grønningsæther
Gaardbruker Ole Torsten Rasmussen Sollied
Gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Boktrykker, veiispektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Premierløitnant Frederik Christian Hegdorn Matheson Mosling
Gaardbruker Michel Nielsen Grendahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæther

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer, gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Underretsprokurator Paul Johan Muus Wiig
Gaardbruker, bestyrer av godser Peter Johnsen Ertzgaard

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Christian Albrecht Jackhelln
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig
Sogneprest Jens Glatved
Fisker og gaardbruker John Andersen Nordhuus

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Ulrik Frederik Cappelen
Provst Frederik Rode
Handelsmann og gaardbruker Nicolai Olsen Normann
Sorenskriver Johan Henrik Cappelen

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler Rasmus Abildgaard Leganger

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Riddervold

MossRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stabskaptein Georg Carl Buonaparte Heyerdahl
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[1]

ChristianiaRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Poul Holst
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Henrik Herman Foss
Byfoged, notarius publicus Niels Andreas Thrap

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler, brukseier, vicekonsul Johan Frederik Thorne
Kjøbmand Elling Mathias Holst

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overførster, kst. magasinforvalter Henrik Vilhelm Tillisch

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jacob Stolt

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Frantz Bull

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, sorenskriver Andreas Schram Olsen

Skien og PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jacob Bull

Kragerø og ØsterisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Heuch Møtte ikke på grunn av sykdom, suppleanten møtte[2]
Kjøbmand, eier av gaard med mølle og sagbruk Johan Mølbach Suppleant

ArendalRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer og overlærer Otto Vincent Lange

ChristanssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Kjøbmand, vicekonsul Thomas Stenersen Heyerdahl
Kjøbmand Anders Corneliussen Corneliussen døde i mars 1833. 1. suppleant Boye møtte fra 28. mars.[3]
Rektor Mathias Andreas Boye Suppleant

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Søren Breder Martens
Kjøbmand Georg Wiese

Christianssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

ThrondhjemRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Justituarius Jacob Roll
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommissær Jens Nicolai Jenssen
Res. kapellan Lorentz Angell

KilderRediger

  1. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave
  2. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 159. 
  3. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 156.