Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1833–1835

Wikimedia-listeartikkel

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker John Hansen Sørbrøden
Gaardbruker Ole Corfitsen Lund
Gaardbruker Jacob Christensen Bjørnerød

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Høiesteretsassessor Lorentz Lange
Forpagter Lars Petter Selboe
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Marieboe

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby
Gaardbruker Ole Olsen Evenstad
Lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Hans Hansen Schikkelstad

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Jørgen Martinus Dahll
Gaardbruker Borger Hansen Ulveland
Gaardbruker Engebret Olsen Moe (Vager)

Jarlsberg og Laurviks AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jørgensen Carlsvigen
Gaardbruker Hans Olsen Hafsrød
Gaardeier Gabriel Smith

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gullik Olsen Bolkesjø
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg
Sogneprest Peder Monrad

Nedenes og Robygdelagets amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forvalter, Gaardbruker Christian Holm
Gaardbruker Gjeruld Rasmussen Hunsdal
Gaardbruker Christen Andersen Vallesværd

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker Ole Olsen Fidje
Gaardbruker Ole Olsen Øveland

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Diderik Sigbjørnsen (Moy)
Gaardbruker Anders Andersen Bjelland
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Sorenskriver Gunder Aas

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gudmund Larsen Aarvig
Gaardbruker Johannes Johanesen Spjeldnæs
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Ingebrigt Olsen Nordaas

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Even Hanssen
Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
Gaardbruker Niels Torstensen Arklet
Handelsmand, haandverker Erik Olsen Nord

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Iversen Grønningsæther
Gaardbruker Ole Torsten Rasmussen Sollied
Gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Boktrykker, veiispektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Premierløitnant Frederik Christian Hegdorn Matheson Mosling
Gaardbruker Michel Nielsen Grendahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæther

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer, gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Underretsprokurator Paul Johan Muus Wiig
Gaardbruker, bestyrer av godser Peter Johnsen Ertzgaard

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Christian Albrecht Jackhelln
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig
Sogneprest Jens Glatved
Fisker og gaardbruker John Andersen Nordhuus

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Ulrik Frederik Cappelen
Provst Frederik Rode
Handelsmann og gaardbruker Nicolai Olsen Normann
Sorenskriver Johan Henrik Cappelen

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler Rasmus Abildgaard Leganger

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Riddervold

MossRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stabskaptein Georg Carl Buonaparte Heyerdahl
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[1]

ChristianiaRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Poul Holst
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Henrik Herman Foss
Byfoged, notarius publicus Niels Andreas Thrap

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler, brukseier, vicekonsul Johan Frederik Thorne
Kjøbmand Elling Mathias Holst

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overførster, kst. magasinforvalter Henrik Vilhelm Tillisch

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jacob Stolt

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Frantz Bull

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, sorenskriver Andreas Schram Olsen

Skien og PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jacob Bull

Kragerø og ØsterisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Heuch Møtte ikke på grunn av sykdom, suppleanten møtte[2]
Kjøbmand, eier av gaard med mølle og sagbruk Johan Mølbach Suppleant

ArendalRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer og overlærer Otto Vincent Lange

ChristanssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Kjøbmand, vicekonsul Thomas Stenersen Heyerdahl
Kjøbmand Anders Corneliussen Corneliussen døde i mars 1833. 1. suppleant Boye møtte fra 28. mars.[3]
Rektor Mathias Andreas Boye Suppleant

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Søren Breder Martens
Kjøbmand Georg Wiese

Christianssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

ThrondhjemRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Justituarius Jacob Roll
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommissær Jens Nicolai Jenssen
Res. kapellan Lorentz Angell

KilderRediger

  1. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave
  2. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 159. 
  3. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 156.