Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1827–1829

Wikimedia-listeartikkel

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Hans Christian Smith
Sogneprest Halvor Torkildesen Aschehoug
Gaardbruker, lensmand, drev sagbruk og møllebruk Nils Erichsen

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Grosserer og større jordegodseier Thomas Bukier
Sorenskriver, kancelliraad Paul Frederik Michael Heltzen

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Arne Arntzen
Amtmand Frederik Hartvig Johan Heidmann
Gaardbruker Michael Andersen Saxlund

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Amtmand Lauritz Weidemann
Sorenskriver Jens Gram Thaulow

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sagfoged, fløtningsinspektør Hans Paulsen Møllenhof
Amtmand Johan Collett Collett døde 19. juni 1827 og suppleanten
Gudbrand Eriksen Tandberg møtte i stedet for Collett[1]
Gaardbruker Hans Nilsen Gubberud
Gudbrand Eriksen Tandberg Suppleant

Jarlsberg og Laurviks AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Titulær bergraad Peter Petersen
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av gaard, jernverkseier Frederik Løvenskiold
Provst Edvard Storm Munch
Gaardbruker Gullik Olsen Bolkesjø

Nedenæs og Robygdelagets amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Jernverkseier Jacob Aall
Gaardbruker Daniel Knudsen Vigeland

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Jochumsen Lund
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Niels Arntzen Sem
Resid. kapellan Ole Schaveland
Gaardbruker Anders Andersen Bjelland

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Anders Arnesen Vinje
Gaardbruker Johannes Johanesen Spjeldnæs

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Niels Griis Alstrup Dahl
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Kompanichef Christian Garup Meidell

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
"Bisto almuen med utskiftningsforretninger, jurid Jon Gundersson Neergaard
Foged Nils Andersen
Boktrykker, lensmann, poståpner, veiinspektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Christian Krohg (politiker)
Sorenskriver Anders Rambech
Klostereier Henrik Hornemann

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Peder Klykken
Gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Gaardbruker, fanejunker Andreas Samuelsen Vibstad

Nordlandenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Christian Qvale
Provst Arnoldus Schytte
Gårdbruker, fisker, lensmann Ole Johan Johnsen Udnæs

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Johan Andreas Hofseth
Sogneprest, seminarbestyrer, prost Simon Nicolai Kildal
Toller Harriet Heiberg Mejer

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Marcus Gjøe Rosenkrantz

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Res. kapellan og overlærer Hans Riddervold

MossRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kst. sorenskriver Gregers Winther Wulfsberg

ChristianiaRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor, statsrevisor Henrik Lauritz Nicolai Steenbuch
Professor Svend Borchmann Hersleb
Kjøbmand, børskommissær, statsrevisor Lauritz Nicolai Kraft
Handelsmand, konsul Johannes Thomassen Heftye

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Mads Lauritz Madsen
Kjøbmand Elling Mathias Holst
Kjøbmand og skibsreder Erik Andreas Børresen

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overretsprokurator Jørgen Henschien

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, saltverkseier, vicekonsul Nils Otto Bull

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og sorenbirkeskriver Thomas Bryn

Skien og PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Bulow Wamberg Underrettsprokurator John Gullichsen

Kragerø og ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Joachim Paycken

ArendalRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Olaus Michael Schmidt
Kst. sorenskriver Mathias Bille Kjørboe

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant Johan Hammond Wolff

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Wollert Konow
Overfiskevraker Frederik Meltzer
Stabskaptein Henrik Herman Foss
Amtmand Edvard Hagerup

Christianssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Chef, vicekonsul Søren Christian Knudtzon

ThrondhjemRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Resid. kapellan Niels Stockfleth Schultz
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler

KilderRediger

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 125.