Liste over stortingsrepresentanter 1862–1864

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1862 til 1864. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 74 representanter fra 17 landkretser (amt) og 37 representanter fra 25 bykretser.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Sibbern
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh Døde 10. mars 1863[1]
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund Suppleant, møtte etter Berghs død fra 21. mars 1863 og i 1864[1]

Akershus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Overrettssakfører Johan Sverdrup
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Torsten Pederesen Trøften
Sorenskriver Sivert Christensen Strøm
Overrettssakfører Harald Heyerdahl
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker Nils Jacobsen Hoel

Christians amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker. lensmand Arne Hansen Baggerud
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker,overrettssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker Christian Gundersen Fougner
Gaardbruker John Johnsen Harildstad

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Klokker Nils Nilsen Hilsen
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker Olaus Olsen Færden

Jarlsberg og Laurvigs AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge Permittert 16. mars 1864[2]
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Jakob Olsen Schjerven Var syk i 1862, møtte i 1864[2]
Sogneprest Jens Hovland Otterbech Suppleant, møtte for Schjerven fra 10. november 1862.
Døde 28. juli 1863[2]
Kapteinløitnant Christian Torber Hegge Geelmuyden Suppleant, møtte for Enge fra 16. mars 1864.[2]

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave
Lensmand, gaardbruker Svenning (Lofthus) Bjørnsen

Nedenæs og Robygdelagets amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lodsoldermand, havnefoged, indrulleringsbetjent Jacob Svendsen
Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag

Lister og Mandals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker Hans Andreas Ormsen Øverland
Gaardbruker. lensmand Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen

Søndre Bergenhuus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Sogneprest Hans Jensen Krog
Gaardbruker Gotskalk Mathiassen Seim

Nordre Bergenhuus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Sogneprest Hans Jensen Blom
Gaardbruker Thorsten Guttormsen Fretheim
Gaardbruker, landhandler Sølfest Hansen Urdahl

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Overrettssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen Fritatt fra 14. oktober på grunn av sykdom. Møtte i 1864[3]
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Gaardbruker, kirkesanger og lærer John Larsen Haaven
Gaardbruker, sparebankkasserer Rasmus Rasmussen Aarflot Suppleant, møtte for Olafsen fra 22. oktober 1862[3]

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Brukseier Johan Richard Krogness
Hytteskriver Carl Aas
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Lærer Diderik Iversen Tønseth

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, bankdirektør Peder Strand Rygh
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Foged Eiler Hagerup Krog Prytz
Handelsmand, gaardbruker Marcus Morten Normann
Sogneprest, kunstner Frederik Nicolai Jensen

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Jens Holmboe
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Sorenskriver Frederik Wilhelm Weidemann Norgreen
Lensmand Karl Gylche

BykretserRediger

FrederikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Even Saxlund

SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Johan Lauritz Eitzen

FrederiksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Ole Peter Larsen

Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik Julius Holst

Christiania, Hønefoss og KongsvingerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Ulrik Anton Motzfeldt Møtte ikke på grunn av sykdom, Kildal møtte.[4]
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Statsråd Christian Birch-Reichenwald
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal Suppleant, møtte i stedet for Motzfeldt.

Gjøvik, Hamar og LillehammerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Jensen

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Rektor Frederik Messel Olsen Permittert 18. april 1863, døde 24. april[5]
Kasserer, dispachør Christian Gjessing Suppleant, møtte etter Olsens død fra 27. april 1863 og i 1864

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Jens Landmark

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Wilhelm Nielsen

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibsfører Laurentius Føyn

Laurvig og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Henrik Carsten Albretsen

PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Niels Mathiesen

SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger

KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsrederm skibsbygger Thomes Thomesen

ØsterriisøerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Henrik Laurentius Helliesen Utnevnt til statsråd 22. juni 1863, Foss møtte.[6]
Kjøbmand Wilhelm Foss Suppleant, møtte i stedet for Helliesen i 1864.[6]

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Amtmand Nils Vogt

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen Døde 11. april 1863[7]
Læge Johan Andreas Kraft Suppleant, møtte etter Børresens død fra 28. april og i 1864.[7]

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen
Læge Henrik Andreas Zetlitz Lassen

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Kjøbmand, lærer Adolph Jørgen Prante
Skibsreder og kjøbmand Morten Andreas Rosendahl
Rektor Hans Holmboe

Aalesund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hilmar Martinus Strøm

ChristianssundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

Throndhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Einar Gram Valgt inn i Lagtinget i 1864[8]
Maaler og vraker Johan Peter Bye Døde 25. september 1863[8]
Handelsmand, vicekonsul, direktør Hans Peter Jenssen Ble syk i 1864[8]
Overlæge Ove Høegh Døde 7. februar 1863[8]
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck Suppleant, møtte etter Høeghs død fra 26. februar og i 1864[8]
Kjøbmand Hans Jenssen Suppleant, møtte etter Bye fra 16. mars 1864[8]
Borgermester Emil Aubert Suppleant, møtte for Jenssen i 1864[8]

Hammerfest, Tromsø, Vadsø og VardøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

ReferanserRediger

  1. ^ a b Lindstøl side 317
  2. ^ a b c d Lindstøl side 314
  3. ^ a b Lindstøl side 316
  4. ^ Lindstøl side 311
  5. ^ Lindstøl side 312
  6. ^ a b Lindstøl side 309
  7. ^ a b Lindstøl side 313
  8. ^ a b c d e f g Lindstøl side 318

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."