Liste over stortingsrepresentanter 1916–1918

Wikimedia-listeartikkel

Liste over stortingsrepresentanter i valgperioden 1916 til 1918 omfatter alle representanter som ble valgt inn på Stortinget ved stortingsvalget høsten 1915, samt alle vararepresentanter som på noe tidspunkt møtte.

Johan Ludwig Mowinckel var stortingspresident i denne perioden, og var samtidig leder for Venstres stortingsgruppe. Han ble senere statsminister tre ganger mellom 1924 og 1935.

Stortinget hadde 123 representanter. Av de innvalgte tilhørte 74 partiet Venstre, 20 kom fra Høyre, 19 fra Socialdemokratene, 6 fra Arbeiderdemokratene, 1 fra Frisinnede Venstre og 1 fra Avholdspartiet. To var uavhengige.[1] Gunnar Knudsens andre regjering (Venstre) fortsatte og ble sittende hele perioden.

Valget

rediger

Stortingsvalget 1915 foregikk som flertallsvalg i enmannskretser. Hovedvalget foregikk 11. oktober 1915. Det var i tillegg omvalg fra 22. oktober til 1. november i de kretsene der første valgomgang ikke gav konkluderende resultat.[2]

Stortingets møter

rediger

Valgresultatet gjaldt for tre år. Det 65. ordentlige storting trådte sammen 11. januar 1916, ble åpnet av kongen 21. januar og oppløst 27. juli. Det 66. ordentlige storting trådte sammen 11. januar 1917 og ble åpnet av kongen påfølgende dag. Det arbeidet i to sesjoner, en vårsamling fram til 20. juli og en høstsamling fra 29. oktober fram til oppløsning 14. desember. Det 67. ordentlige storting møttes 11. januar 1918, ble åpnet dagen etter og satt samlet fram til kongen foretok høytidelig oppløsning 14. august.[2]

På grunn av den økonomiske situasjonen med krise og dyrtid ble Stortinget innkalt til en ekstra samling, et såkalt overordentlig storting (det åttende i rekken), fra 9. til 14. desember 1918. Her ble det også behandlet saker knyttet til avvikling av nøytralitetsvernet etter første verdenskrig.[2][3]

Presidentskap og komiteer

rediger

Stortingets presidentskap bestod av presidenter og visepresidenter i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget.

President Visepresident
Stortinget Johan Ludwig Mowinckel 1916: Martin Olsen Nalum
1917–18: Ivar P. Tveiten
Gunder Anton Jahren var midlertidig president 11.–20. januar 1916.
Odelstinget 1916: Gjermund Grivi
Fra 15. juni 1917: Rudolf Peersen
Johan Castberg
Lagtinget Andreas Kristian Andersen Grimsø Gunder Anton Jahren

Ved begynnelsen av valgperioden hadde Stortinget 15 faste fagkomiteer, som representantene ble fordelt på. Dette var:

I 1917 ble det opprettet en egen skog- og vassdragskomite (Skog), noe som førte til en del omfordeling av representantene.

Dessuten eksisterte valgkomiteen (Valg) og fullmaktskomiteen (Full) som faste komiteer, men med mer begrensede arbeidsoppgaver, slik at medlemskap i disse kom i tillegg til fagkomiteene. En egen komite for hemmelige protokoller hadde samme medlemmer som protokollkomiteen, men med andre tillitspersoner (Mjelde formann, Ramm nestformann, Sannerud sekretær).

I løpet av perioden ble det opprettet sju spesialkomiteer :

Det forekom også at to komiteer i enkelte saker opptrådte som «kombinert komite». I andre saker kunne en komite bli forsterket med medlemmer fra en annen komite.

Representantene

rediger

I kolonnen «komite» er ved forkortelse angitt hvilke komiteer den enkelte representant var medlem av. Se avsnittet over for forklaring på forkortelsene. En f i parentes (f) bak komiteforkortelsen betyr at vedkommende var formann, mens (nf) betyr nestformann og (s) sekretær.

Landkretser

rediger

Smaalenenes amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Eidsberg Johan Fredrik Olsen Maseng Venstre Jus2, Jus1
Idde og Marker Hans Theodor Hansen Bøen Venstre Valg, Kirk Ja
Tune Kristian Edvart Johannesen Jahren Høyre Prot
Glemminge Johannes Olaf Bergersen Socialdemokrat Sos (s) Ja
Rygge Gunder Anton Jahren Høyre Valg, Full, Land Ja Midlertidig president 11.–20. januar 1916;

deretter Lagtingets visepresident

 • Bøen døde 28. juni 1918, og vararepresentanten Ole Kristian Hansen rykket opp og tok fast sete ut sesjonen og på det overordentlige stortinget. Han ble også medlem av Lagtinget. Under det overordentlige storting i 1918 overtok Maseng plassen i valgkomiteen og kirkekomiteen.
 • Maseng ble flyttet over til justiskomite nr. 1 fra 1917.

Akershus amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bærum og Follo Christian Fredrik Michelet Høyre Mil
Aker Edvard Hagerup Bull Høyre Valg, Full (nf), Jus2 (f)
Nedre Romerike Lars Aslaksrud Socialdemokrat Jus1 Ja
Mellem Romerike Bernt Holtsmark Det Frisinnede Venstre Toll
Øvre Romerike Thorstein Fretheim Venstre Kirk (f)

Hedemarkens amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Nordre Hedemarken Wollert Konow (H) Venstre Valg, Full (f), Bud (f)
Søndre Hedemarken Karl Wilhelm Wefring Uavhengig Mil Perm 12-25 nov 1917 og høst 1918. Hans Helmersen Sørholte (Arb.dem.) møtte
Vinger og Odalen Knut Torstensen Sjøli Socialdemokrat Jus2
Solør Ivar Hvamstad Socialdemokrat Nær1 Ja Døde 9. mai 1916. Halvdan Aarsrud ble fast repr.
Søndre Østerdalen Thore Myrvang Arbeiderdemokratene Kirk (s)
Nordre Østerdalen Tore Aaen Venstre Prot (f) Stortingets sekretær

Kristians amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Nordre Gudbrandsdalen Edvard Olsen Landheim Arbeiderdemokratene Land, Skog Ja
Søndre Gudbrandsdalen Johan Castberg Arbeiderdemokratene Valg, Full, Jus1 (f) Odelstingets visepresident
Toten Alf Mjøen Arbeiderdemokratene Mil
Hadeland og Land Ole Martin Lappen Arbeiderdemokratene Sos (nf) Ja
Valdres Olaus Trondson Islandsmoen Arbeiderdemokratene Kon (s)
 • Mjøen hadde permisjon fra 2. til 20. mai 1916 og fra 23. til 30. juni 1918. Vararepresentanten Otto Kubberud møtte i stedet.
 • Lappen hadde permisjon fra 14. juni til 8. juli 1917. Vararepresentanten Ole Hansen Egge møtte fra 19. juni.
 • Landheim ble overflyttet til skog- og vassdragskomiteen da denne ble etablert i 1917.

Buskeruds amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Ringerike Christopher Hornsrud Socialdemokrat Valg, Land
Hallingdal Knut Knutsen Heje Venstre Mil Ja
Buskerud Anders Jensen Horgen Socialdemokrat Prot
Numedal Ole Olsen Haavardsrud Venstre Jern, Skog
 • Hornsrud hadde permisjon fra 26. juni 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Levor Pedersen møtte fra 28. juni.
 • Skog- og vassdragskomiteen ble opprettet i 1917, og Haavardsrud flyttet da over til denne.

Jarlsberg og Larviks amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Skoger Jørgen Hansen Gunnestad Høyre Toll
Jarlsberg Jonathan Johnson Høyre Gp (s) Ja
Sandeherred Fredrik Enge Venstre Bud (s)
Brunla Fredrik Anton Martin Olsen Nalum Venstre Valg (nf), Full, Vei (f) Stortingets visepresident 20. januar 1916 – 11. januar 1917
 • Olsen Nalum ble utnevnt til statsråd 28. juli 1916. Hans vararepresentant Nils Magnus Nilsen Tvedten tok sete i Stortinget fra 11. januar 1917. Fredrik Enge overtok fra 1917 Olsen Nalums plass i valgkomiteen, mens Tollef Gjedrem trådte inn i fullmaktskomiteen. Tvedten fikk plass i veikomiteen.

Bratsberg amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bamle Peder Eilertsen Rinde Venstre Valg, GP (f) Ja
Gjerpen Aanon Gunnar Knudsen Venstre Statsminister hele perioden
Øst-Telemarken Gjermund Nilsen Grivi Venstre Full, Land (f) Odelstingspresident fram til 15. juni 1917
Vest-Telemarken Ivar Petterson Tveiten Venstre Valg (nf), Full (s), Bud (nf) Stortingets visepresident fra 11. januar 1917;

varapresident før dette

 • Knudsen var statsminister hele valgperioden, og Nils Gregoriussen Skilbred møtte i hans sted. Skilbred var medlem av justiskomite nr.2, der han var sekretær.
 • Grivi hadde permisjon fra 8. juni 1917 og ut året. Vararepresentanten Østen Olsen Uverud møtte fra 12. juni. Videre hadde Grivi permisjon fra 8. juni 1918 og ut sesjonen. Uverud møtte da fra 11. juni. Han møtte også for Grivi på det overordentlige stortinget.
 • Rinde hadde permisjon fra 26. mai til 2. juni 1918. Vararepresentanten Lars Nilsen Midgaard møtte fra 28. mai.

Nedenes amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Holt Jens Marcussen Venstre Bud
Nedenes Aslak Kateraas Venstre Kirk Ja
Sand Noan Christian Gauslaa Venstre Nær1 (nf) Odelstingets sekretær
Sætersdalen Sven Eivindson Aarrestad Venstre Valg, Nær2 (f)
 • Marcussen hadde permisjon fra 22. mai 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Torje Olsen Solberg møtte i stedet.

Lister og Mandals amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Oddernes Endre Asbjørnsen Ugland Venstre Valg, Land Ja
Mandalen Peder Einar Pedersen Spilling Venstre (Landmandspartiet) Gp
Lyngdal Gunnuf Jakobsen Eiesland Venstre Vei, Skog (s)
Lister Ole Walaas Selvaag Venstre Nær2 (s)
 • Spilling hadde permisjon hele 1916-sesjonen. Som vararepresentant møtte Jon Nilsen Fidje fra Venstre fra og med 27. januar..
 • Ugland hadde permisjon fra 2. juni 1916 og ut sesjonen. Vararepresentanten Olav Anderson Øverland møtte fra 14. juni. Videre var Ugland permittert fra 22. mai 1917 og ut dette året samt hele 1918, inkludert det overordentlige stortinget, mens Øverland møtte fra 30. mai. I vårsesjonen 1917 overtok Selvaag Uglands plass i valgkomiteen, mens det i høstsesjonen 1917 og i 1918 var Eiesland som tok denne plassen.
 • Eiesland hadde permisjon fra 22. mai 1917 og ut vårsesjonen. Vararepresentanten Torkell Andreasson Netland møtte fra 30. mai. Eiesland var medlem av veikomiteen fram til skog- og vassdragskomiteen ble opprettet i 1917.
 • Selvaag hadde permisjon fra det overordentlige stortinget i 1918, og vararepresentanten Hans Andreas Johannesson Seland møtte da.

Stavanger amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Dalene Tollef Asbjørnsen Gjedrem Venstre Valg (s), Toll (nf), Jern Ja Lagtingets varapresident
Jæderen Thore Larsen Braut Venstre Jern, Mil
Hesbø og Hafrsfjord Jacob Kristensen Austbø Venstre Land (s) Ja
Karmsund Torjus Larsen Gard Venstre Prot
Ryfylke Rasmus Jakobsen Hidle Venstre Vei
 • Hidle hadde permisjon fra 2. juni 1916 og ut sesjonen. Vararepresentanten Hans Jørgensen Aarstad møtte fra 5. juni..
 • Gard hadde permisjon fra 2. juli 1917 og ut vårsesjonen. Vararepresentanten John Hovda møtte fra 3. juli.
 • Gjedrem hadde permisjon fra 2. august 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Erik Hadland Torjusen møtte i stedet.
 • Braut var bare kort tid i jernbanekomiteen, før han i februar 1916 flyttet over til militærkomiteen, og Gjedrem overtok hans plass etter å være overflyttet fra tollkomiteen.

Søndre Bergenhus amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Ytre Søndhordland Hans Øysteinson Huglen Venstre Toll
Indre Søndhordland Olav Jensen Myklebust Venstre Nær2 (nf) Ja
Midthordland Gutorm Mikkelsen Lid Venstre Sos
Nordhordland Lars Nilssen Sæim Venstre Vei
Voss Ole Monsen Mjelde Venstre Full, Prot (nf) Stortingets sekretær
Hardanger Nils Nilsson Skaar Venstre Valg, Kon
 • Sæim hadde permisjon fra 22. juni 1917 og ut vårsesjonen. Vararepresentanten Ivar Ivarson Mongstad møtte fra 6. juli.

Nordre Bergenhus amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Indre Sogn Sjur Torleifsen Næss Venstre Valg, Land (nf) Ja Lagtingets sekretær
Ytre Sogn Lasse Torkelson Trædal, Lavik Venstre Kirk (nf) J. J. Kjellevold, Gulen (Frisinnede Venstre)
Søndfjord David Olsen Bakke Venstre Vei (f)
Kinn Kristofer Pedersen Indrehus Venstre Nær1
Nordfjord Apollonius Liljedahl Johannessen Rosenlund Venstre Prot (s)
 • Bakke hadde permisjon fra 28. juni 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Anders Martinus Andersen Erdal møtte fra 9. juli. Erdal møtte også for Bakke på det overordentlige stortinget. Bakke ble valgt til formann i veikomiteen da Olsen Nalum gikk inn i regjeringen i 1917.

Romsdals amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Søndre Søndmør Anders Rasmussen Vassbotn Venstre Bud Stortingets varasekretær
Nordre Søndmør Knudt Severin Jonas Olsen Otterlei Venstre Nær2 (s), Skog
Romsdal Iver Andreas Rasmussen Ræstad Venstre Kon Ja
Søndre Nordmør Peder Bjørn Kristvik Venstre Valg, Nær1
Nordre Nordmør Michael Angell Jakobus Landmark Venstre Gp (nf) Møtte etter at valget av Nils Johansen Hestnes (Venstre)

ble forkastet 19. januar 1916.

 • Ræstad hadde permisjon fra 2. mai til 1. juni 1916. Vararpresentanten Knut Johnsen Nerheim møtte fra 12. mai. Videre hadde Ræstad permisjon fra 12. juli 1918 og ut sesjonen. Nerheim møtte da hele denne perioden.
 • Otterlei hadde permisjon hele høstsesjonen 1917. Vararepresentanten Tore Ludvik Jensen Vaksvik møtte fra 3. november.
 • Landmark ble nestformann i gasje- og pensjonskomiteen fra 1917. Otterlei ble overflyttet til skog- og vassdragskomiteen ved dennes etablering i 1917.

Søndre Trondhjems amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Ytre Fosen Martinus Nikolai Sivertsen Venstre Gp Ja
Indre Fosen Benjamin Olsen Schei Venstre Vei
Orkedalen John Iversen Wolden Venstre Valg, Jern (nf) Odelstingets sekretær
Guldalen Svend Larsen Skaardal Socialdemokrat Jus1, Skog
Strinden Johan Nygaardsvold Socialdemokrat Toll Ja
 • Sivertsen hadde permisjon fra 22. juni 1917 og ut vårsesjonen. Vararepresentanten Edvart Andreas Olsen Eidsvaag møtte i stedet.
 • Schei hadde permisjon fra 23. juni til 6. juli 1918. Vararepresentanten Lars Johnsen Moe møtte i stedet.
 • Skog- og vassdragskomiteen ble opprettet i 1917, og Skaardal flyttet da over til denne.

Nordre Trondhjems amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Stjørdalen Andreas Galtvik Venstre Toll (s) (nf) Ja
Værdalen Johannes Okkenhaug Venstre (Landmandspartiet) Land
Snaasen Ivar Aavatsmark Venstre Valg, Full, Mil (f) Stortingets varapresident fra 11. januar 1917
Namdalen Christoffer Inderberg Venstre Nær1 (s)
 • Inderberg hadde permisjon fra 11. til 31. januar 1918. Vararepresentanten Ole Severin Aavatsmark møtte fra 12. januar..
 • Okkenhaug hadde permisjon fra 19. juli 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Ole Haugum fra Venstre møtte fra 24. juli.
 • Galtvik var i begynnelsen sekretær i tollkomiteen, men overtok nestformannsvervet i februar 1916.

Nordlands amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Søndre Helgeland Andreas Kristian Andersen Grimsø Venstre Valg, Full, Nær1 (f) Ja Lagtingspresident
Nordre Helgeland Peter Olsen Bolstad Socialdemokrat Gp
Søndre Salten Olaf Amundsen Venstre Jern, Skog (f)
Nordre Salten Rolf Jacobsen Venstre Kon (f)
Lofoten Edvard Nikolai Joakimsen Venstre Vei (nf) Ja Lagtingets varasekretær
Vesteraalen Johan Jæger Caroliussen Venstre Land
 • Bolstad hadde permisjon fra 9. juli 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Redvald Knudtson møtte fra 12. juli.
 • Skog- og vassdragskomiteen ble opprettet i 1917, og Amundsen flyttet da over til denne.

Tromsø amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Trondenes Kristian Pedersen Tønder Socialdemokrat Toll
Senjen Meyer Nilsen Foshaug Socialdemokrat Valg, Vei (s)
Tromsøsundet Ole Martin Pettersen Gausdal Socialdemokrat Mil Ja

Finmarkens amt

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Vestfinmarken Ulrik Erik Grape Wiig Socialdemokrat Prot
Østfinmarken Hagbarth Lund Venstre Valg, Nær1 Odelstingets varasekretær

Bykretser

rediger

Fredrikshald

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Hans Peter Norløff Høyre Kon
 • Norløff hadde permisjon fra 5. juli 1916 og ut sesjonen, samt fra 15. juli 1918 og ut den sesjonen. Vararepresentanten Ole Christian Sand fra Venstre møtte i stedet.

Sarpsborg

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Carl Henry Fyhn Venstre Nær2, Sos
 • Fyhn ble overført fra næringskomite nr. 2 til sosialkomiteen i februar 1916.

Fredrikstad

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Wilhelm Ernst Ramm Høyre Prot
 • Ramm hadde permisjon fra 27. april til 13. mai 1918. Vararepresentanten Wilhelm Blakstad møtte i stedet.

Moss og Drøbak

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Hans Blom Peterson Høyre Sos

Kristiania

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Oslo Magnus Nilssen Socialdemokrat Valg, Full, Jern (s)
Grünerløkken Ole Lian Socialdemokrat Sos
Gamle Aker Otto Bahr Halvorsen Høyre Jus1, Skog (nf)
Hammersborg Olaf Fredrik Rustad Høyre Nær1 Ja
Uranienborg Jens Kristian Meinich Bratlie Høyre Valg, Bud
 • Skog- og vassdragskomiteen ble opprettet i 1917, og Halvorsen flyttet da over til denne.

Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Axel Andreas Thallaug Høyre Valg, Kon (nf) Ja

Drammen

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bragernes Hans Hansen Høyre Valg, Toll
Strømsø og Tangen Carl Otto Lund Høyre Bud

Kongsberg, Hønefoss og Notodden

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Nils Gulliksen Berg Venstre Gp (nf), Jus2 (nf)
 • Berg ble fra 1917 overført fra gasje- og pensjonskomiteen til justiskomite nr. 2.

Horten

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Christian Sparre Venstre Mil (nf)
 • Sparre hadde permisjon fra 22. mai til 6. juni 1918. Vararepresentanten Otto Georg Enger møtte i stedet.

Tønsberg

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Nils Riddervold-Jensen Høyre Kirk

Larvik og Sandefjord

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Ludvig Næss Venstre Toll
 • Næss hadde permisjon hele høstsesjonen 1917. Vararepresentanten Anders Børresen Hasle møtte i stedet. Videre hadde Næss permisjon fra 11. januar til 3. mars 1918 og fra 8. mai og ut sesjonen. Hasle møtte fra henholdsvis 11. januar og 14. mai. Han møtte også for Næss på det overordentlige stortinget.

Brevik og Holmestrand

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Rikard Olsen Venstre Jus2 Ja Lagtingets sekretær

Porsgrund

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Hans Eleonardus Møller Høyre Jus1
 • Møller hadde permisjon fra 11. til 31. januar 1918 og fra 4. til 25. juli samme år. Vararepresentanten Peder Tobias Tollefsen møtte fra henholdsvis 12. januar og 6. juli.
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Andreas Sigurdsen Venstre Jus1
 • Sigurdsen hadde permisjon fra 19. juli 1918 og ut sesjonen. Vararepresentanten Nils Johan Andersen møtte fra 22. juli.

Kragerø

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Hartvig Johnsen Avholdspartiet Nær2

Risør

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Andreas Hansson Venstre Jus1 (s)

Arendal og Grimstad

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Halvor Løvold Høyre Vei
 • Løvold var en periode i 1916 innvalgt i militærkomiteen (i Michelets permisjonstid).

Kristiansand

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Fæstningen Edward August Gundersen Venstre Jern
Baneheien Rudolf Elias Peersen Venstre Valg, Sos (f) Odelstingspresident fra 15. juni 1917;

varapresident før dette

Flekkefjord

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bernhard Severin Sannerud Venstre Prot

Stavanger

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Holmen Peder Pedersen Næsheim Venstre Valg, Toll (s) Ja
Verket Johan David Haslund Gjøstein Socialdemokrat Kirk
 • Næsheim hadde permisjon fra 19. mai til 12. juni 1917. Vararepresentanten Lars Oftedal møtte fra 22. mai. Næsheim overtok sekretærvervet i tollkomiteen i februar 1916.

Haugesund

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Svend Lindø Venstre Sos, Nær2
 • Lindø ble overført fra sosialkomiteen til næringskomite nr. 2 i februar 1916. Han hadde permisjon fra 15. mai 1917 og ut vårsesjonen. Vararepresentanten Bernt Andreas Lindeland møtte fra 22. mai. Videre hadde Lindø permisjon fra 12. juni til 15. juli 1918, og Lindeland møtte da fra 14. juni.

Bergen

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Nygaard Johan Samuelsen Socialdemokrat Nær2
Nordnes Johan Ludwig Mowinckel Venstre Valg (f), Jern (f) Stortingspresident fra 20. januar 1916
Kalfaret Carl Victor Emanuel Geelmuyden Venstre Bud Ja
Sandviken Jørgen Blydt Venstre Nær1

Aalesund og Molde

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Ole Gustav Barman Venstre Valg, Kirk Ja

Kristiansund

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Ivar Olaus Sundet Venstre Jern
 • Sundet hadde permisjon fra 15. mai 1917 og ut vårsesjonen. Vararepresentanten Jonas Hestnes møtte fra 22. mai. Videre hadde Sundet permisjon fra 11. januar til 7. april 1918. Hestnes møtte fra 12. januar.

Trondhjem og Levanger

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bratøren og Ilen Bernhard Brænne Høyre Jern Ja
Kalvskindet (med Levanger) Ivar Lykke Høyre Nær2
Baklandet Sem Sæland Uavhengig Mil (s)
Lademoen Anders Buen Socialdemokrat Valg, Full, Bud Odelstingets varapresident fra 11. januar 1918
 • Brænne hadde permisjon fra 27. januar til 13. juni 1916. Vararepresentanten Johan Rønning fra Frisinnede Venstre møtte fra 5. februar.
 • Sæland hadde permisjon fra 29. oktober til 30. november 1917. Vararepresentanten Sara Christie fra Høyre møtte i stedet.
 • Lykke hadde permisjon fra 11. til 31. januar 1918. Vararepresentanten Hans Buck møtte i stedet.

Bodø og Narvik

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bernt Evinius Beruldsen Hovdan Venstre Jus2 (nf), Jern Ja
 • Hovdan ble flyttet fra justiskomite nr. 2 til jernbanekomiteen fra 1917.

Tromsø

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Bastian Thomas Laurits Eidem Venstre Sos

Hammerfest, Vardø og Vadsø

rediger
Krets Navn Parti Komite Lagtinget? Kommentarer
Haakon Sæmingsen Grindalen Finstad Socialdemokrat Kon

Referanser

rediger
 1. ^ «Norges officielle statistik VI. 65» (PDF). 
 2. ^ a b c Karl Bjørnstad: Stortinget og statsrådet 1915–1945, bind 2, Oslo 1949.
 3. ^ «Nummerering av storting», på Stortingets nettsted; besøkt 4. mars 2020.
 4. ^ Forkortelsen i parentes er brukt i representantoversikten for å angi hvilke(n) komite den enkelte representant var medlem av.

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."


Autoritetsdata