Stjørdalen (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Stjørdalen var en valgkrets i Nordre Trondhjems amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Stjørdalen valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Stjørdalen bestod av herredene Stjørdal, Meråker, Hegra, Lånke, Skatval, Frosta, Åsen, Skogn og Frol med rundt 22 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Andre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 998 39,6% 1 600 57,8% 650 25,8% 849 30,6% 120 4,8% 131 4,8%
319
225(V og T)
111
34(V og T)
27,3% 15
4
7
113
5,0%
1909[5] 1 563 52,4% 850(H og FV) 28,5% 558 18,7%
1912[6] 1 515 40,0% 1 988 42,4% 1 195(H, FV og R) 31,6% 1 311 27,9% 1 075 28,4% 1 394 29,7%
1915[7] 1 416 28,9% 3 055 44,0% 1 218(FV og H) 24,9% 1 348 19,4% 1 786 36,4% 2 541 36,6 480(T) 9,8%
1918[8] 2 447 45,5% 3 202 59,4% 2 123 39,5% 2 151 39,9% 766(L) 14,3%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Brukseier Bernhard Øverland, Stjørdal Venstre Gårdbruker Andreas Galtvik, Frosta
1910–1912 Gårdbruker Andreas Galtvik, Frosta Venstre Lensmann Arn Solem Bye, Åsen
1913–1915 Gårdbruker Andreas Galtvik, Frosta Venstre Gårdbruker Martin Stavrum, Frol
1916–1918 Gårdbruker Andreas Galtvik, Frosta Venstre Gårdbruker John Lerfald, Hegra
1919–1921 Gårdbruker Andreas Galtvik, Frosta Venstre Lærer Anders Todal, Åsen

Se ogsåRediger

ReferanserRediger