Liste over stortingsrepresentanter 1865–1867

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1865 til 1867. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 73 representanter fra 17 landkretser (amt) og 38 representanter fra 25 bykretser.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker, kopist i justisdep. Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Lensmand, sparebankdirektør Martin Marius Bøhm


Akershus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Hans Grimelund
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg
Overrettssakfører Johan Sverdrup


Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker og fuldmægtig Ole Olsen Nyhuus
Gaardbruker Torsten Pederesen Trøften
Sorenskriver, ordfører Sivert Christensen Strøm


Kristians amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Gaardbruker, overrettssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, ordfører John Svendsen Vaalen
Gaardbruker John Johnsen Harildstad


Buskerud AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, ordfører Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker, ordfører Asle Madsen Strand

Jarlsberg og Larviks amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Underrettssakfører, amtsrevisor, forstander Magnus Hesselberg
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem


Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, gaardbruker Svenning (Lofthus) Bjørnsen
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave
Kaptein, veiinspektør Jens Thue
Geolog, bergmester Tellef Dahll


Nedenes amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker og lensmand Knut Larson Liestøl

Lister og Mandal amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker, skribent Søren Pedersen Jaabæk
Underrettssakfører Edvard Hieronymus Bassøe Wattne


Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker. lensmand Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Hans Andreas Ormsen Øverland


Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Gaardbruker, postfører Gotskalk Mathiassen Seim
Sogneprest Christian Sommerfelt

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe
Amtmand John Collett Falsen
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Gaardbruker, forlikskommissær Karl Andreas Larsen Vefring


Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Lærer og kirkesanger Ole Nilssen

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Brukseier Johan Richard Krogness
Gaardbruker, ordfører Ingebrigt Haldorsen Sæther
Gaardbruker Martin Nicolai Brodtkorb

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand, bankdirektør Peder Strand Rygh


Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Eiler Hagerup Krog Prytz
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger og postaapner Sivert Andreas Nielsen


Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Frederik Wilhelm Weidemann Norgreen
Lensmand, kommunekasserer, sparebankkasserer Ole Peter Schjølberg
Handelsmand Ditlef Wibe Lund
Provst Bernhard Kokk

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sagbrukseier, trælasthandler, disponent Andreas Melchior Glückstad Wiel


SarpsborgRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Johan Lauritz Eitzen


FredrikstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Ole Peter Larsen


Moss og DrøbakRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Secondløitnant i ingeniørbrigaden Kristian Kornelius Hagemann Brandt


Kristiania, Hønefoss og KongsvingerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Ordfører, tidligere statsråd Christian Birch-Reichenwald


Lillehammer, Hamar og GjøvikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Jensen

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skipsreder, fabrikkeier Bernhard Aabye Broch
Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler Jacob Krog Borch


KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
1. Direktør ved Kongsberg sølvverk Karl Friederich Bøbert


HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge David Christopher Weidemann


TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker


Larvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen d. y.

BrevikRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibs-, vare- og vekelmægler Anders Christian Evensen


PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Niels Mathiesen


SkienRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Andreas Hauge


KragerøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Halvor Andreas Bentsen


ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Peter Gustav Zwilgmeyer


Arendal og GrimstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skipsreder, gaardbruker Morten Smith Petersen

KristiansandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Nils Vogt
Toldinspektør Claus Christian Olrog Frasa seg valg etter grunnlovens § 63, 1. suppleant møtte[1]
Brigade og garnisonsauditør Hans Maartmann Fleischer Suppleant, møtte i stedet for Olrog[1]

FlekkefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Agent Knud Geelmuyden Fleischer Maartmann


StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Henrik Andreas Zetlitz Lassen
Gaardbruker, sparebankdirektør Njeld Larsen Kolbenstvedt
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen


BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor, ordfører Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Chef for Bergens Privatbank Jørgen Breder Faye
Overlæge Timandus Jonas Løberg
Kjøbmand, lærer Adolph Jørgen Prante

Aalesund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hilmar Martinus Strøm


KristiansundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand og sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og LevangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Einar Gram Frasa seg valg etter grunnlovens § 63 20. juni 1865, 1. suppleant møtte[2]
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck
Resid. kapellan, ordfører Aage Schavland
Handelsfuldmægtig Michael Getz
Handelsmand, direktør Helmer Lundgreen Suppleant, møtte for Gram

Tromsø, Hammerfest, Vadsø og VardøRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

ReferanserRediger

  1. ^ a b Lindstøl side 330
  2. ^ Lindstøl side 336

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."