Liste over stortingsrepresentanter 1883–1885

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1883 til 1885. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 83 til Venstre, 31 til Høyre.

Perioden omfatter det 32., 33. og 34. ordentlige Storting. Det 32. Storting var samlet 1. februar 1883–23. juni 1883, det 33. 1. februar 1884–7. juli 1884 og det 34. var samlet 2. februar 1885–18. juni 1885.[1]

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Statsrevisor, fhv. Oberstløitnant Anton David Svendsen Hjorth Venstre
Gaardbruker Johannes Einar Christensen Lien Venstre
Gaardbruker Amund Olsen Huser Venstre
Overretssagfører Nicolai Julius Sørensen Venstre

Akershus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Statsrevisor Hagbart Emanuel Berner Venstre
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud Venstre
Hypothekbankdirektør, statsrevisor og overrettssakfører Johan Sverdrup Venstre Utnevnt til statsminister 26. juni 1884. Karender Dieseth møtte i hans sted fra 27. juni 1884 og i 1885.[2]
Gaardbruker Gunder Paulsen Frilseth Venstre
Gaardbruker Hans Christian Amundsen Furulund Venstre
Gaardbruker Karender Dieseth Venstre 1. suppleant, møtte for Johan Sverdrup i 1884 og 1885.

Hedemarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Sparebankkasserer Lars Pedersen Hektoen Venstre
Statsrevisor, fhv. Kaptein Albert Marius Jacobsen Venstre
Gaardbruker Morten Mortensen Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruker Ole Evensen Hjelmstad Venstre

Kristians amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Skolelærer Iver Larsen Hvamstad Venstre Permittert fra 30. april 1883, møtte 1884-1885.[3]
Gaardbruker Thomas Hansen Jørstad Venstre Permittert i 1883 fra 21. april, i 1885 fra 12. mai og fra 30. mai i resten av sesjonen.[3]
Gaardbruker Lars Kristian Blilie Venstre
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre
Overretssagfører Kristian Mauritz Mustad Venstre
Gaardbruker og Skolelærer Ole Knutsen Ødegaard Venstre 1. suppleant, innkalt i stedet for Hvamstad og møtte fra 30. april 1883. Møtte for Jørstad fra 3. juni 1885.[3]
Gaardbruker Christan Antonsen Horne Venstre 2. suppleant, møtte i stedet for Jørstad fra 7. mai 1883.[3]

Buskerud AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Reiar Nilsen Leer Venstre
Gaardbruker og Skolelærer Ole Jacob Hansen Sørum Venstre
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge Venstre
Gaardbruker Peder Andersen Sønju Venstre

Jarlsberg og Larviks amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt Høyre
Gaardbruker Hans Christensen Horgen Høyre
Gaardbruker Hans Christian Hanssen-Fossnæs Høyre
Kaptein i Marinen Christan Wilhelm Wisbech Høyre

Bratsberg AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører og Bankadministrator Halvor Andreas Bentsen Venstre
Gaardbruker Peder Rinde Venstre
Sorenskriver Ole Thomesen Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre

Nedenes amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre
Gaardbruker Andreas Theodor Holm Venstre Permittert i 1883 fra 29. mars og i 1885 fra 14. mars.
Ivar Guttormsen Fløistad møtte i hans sted.[4]
Handelsborger Ole Reiersen Lilleholt Venstre
Gaardbruker Ivar Guttormsen Fløistad Venstre 1. suppleant, møtte for Andreas Theodor Holm i 1883 fra
2. april og i 1885 fra 17. mars.[4]

Lister og Mandal amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk Venstre

Stavanger amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Venstre
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland Venstre
Lensmand Njeld Larsen Kolbenstvedt Venstre
Lensmand Hans Andreas Ormsen Øverland Venstre
Udskiftningsformand Ole Osmundsen Berge Venstre

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Nils Juel Venstre Møtte ikke i 1883, møtte 1884 og 1885.[5]
Bankadministrator og Landhandler Baard Madsen Haugland Venstre Utnevnt til statsråd 26. juni 1884
Gaardbruker Hans Larsen Saakvitne Venstre
Gaardbruker Nils Nilson Skaar Venstre
Brugseier Wollert Konow Venstre
Gaardbruker og bankadministrator
Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Venstre 1. suppleant, møtte for Nils Juel i 1883 og for

Baard Madsen Haugland fra 2. juli 1884 og i 1885.
Permittert fra 13. april 1885, 2. suppleant Johannes
Olsen Helleland møtte fra 22. april.[5]

Folkehøiskolebestyrer Johannes Olsen Helleland Venstre 2. suppleant, møtte for Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
fra 22. april 1885.[5]

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Arne Olsen Tonning Venstre
Sognepræst Jakob Liv Rosted Sverdrup Venstre Utnevnt til statsråd 26. juni 1884, Melvær møtte i

hans sted i 1885.[6]

Kirkesanger Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre
Kirkesanger Knut Rasmussen Kirkhorn Venstre Permittert 2. mars 1885, døde 3. mars.[6] Dahl møtte

i hans sted.

Overrettssakfører Otto Albert Blehr Venstre
Amtsskolelærer Elias Abrahamsen Melvær Venstre 1. suppleant, møtte for Sverdrup i 1885.
Folkehøiskolebestyrer, fh. Pastor Henrik Mohn Dahl Venstre 2. suppleant, møtte for Kirkhorn fra 10. mars 1885.

Romsdals AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Bogtrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Kirkesanger Jørgen Olafsen Venstre
Gaardbruker Hans Peter Bjering Venstre
Sognepræst Sæmund Halvorsen Vik Venstre Permittert i 1883 fra 3. mars og i 1885.[7]
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl Venstre 1. suppleant, møtte for Vik fra 12. mars 1883 og i 1885.[7]

Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Skolelærer Diderik Iversen Tønseth Venstre Permittert i 1884 fra 31. mai.[8]
Gaardbruker Nils Jensen Melhus Venstre
Bygselmand og Folkehøiskolelærer Daniel Knudsen Sæter Venstre
Gaardbruker og Skolelærer Jon Jørgensen Reitan Venstre
Gaardbruker Paul Olsen Fjermstad Venstre 1. suppleant, møtte for Iversen fra 5. juni 1884, permittert fra 26. juni.
Gaardbruker og konstitueret Lensmand Ole Evensen Stav Venstre 2. suppleant, møtte i stedet for Fjermstad fra 30. juni 1884.[8]

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam Venstre
Sognepræst Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Gaardbruker og Folkehøiskolelærer Lars Martinius Bentsen Venstre
Gaardbruker og Folkehøiskolelærer Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre

Nordlands AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Christian Møinichen Havig Venstre
Lensmand Sofus Anton Birger Arctander Venstre Utnevnt til statsråd 26. juni 1884.[9]
Postexpeditør Sivert Andreas Nielsen Venstre
Handelsmand Jens Olsen Dahl Venstre Permittert 16. mai 1883 i noen dager og 30. mai for

resten av sesjonen. Fraværende fra 16. april 1884. Møtte i 1885, permisjon fra 22. mai.[9]

Kirkesanger Ole Andreas Syrenus Anderssen Venstre
Skolelærer Otto Steen Olsen Holm Venstre 1. suppleant, møtte for Dahl i 1883 fra 11. juni. Møtte også i

1885 i stedet for Arctander.

Gaardbruker Ivar Anton Ivarsen Mehus Venstre 2. suppleant, møtte for Dahl fra 13. mai 1884 og i 1885 fra 30. mai.

Tromsø AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Samuel Georg Simeon Wennberg Venstre
Gaardbruker Ludvig Bernhoff Drevland Venstre

Finmarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Konstiueret Foged og Sorenskriver Gustav Julius Flor Høyre
Foged og Sorenskriver Carl Ingwart Theodor Rynning Høyre

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Johan Jakob Dahl Høyre

SarpsborgRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sognepræst Fredrik Sigismund Schiørn Høyre

FredrikstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører Axel Bech Høyre

Moss og DrøbakRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Johan Thorne Høyre

Kristiania, Hønefoss og KongsvingerRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Emil Stang Høyre
Rigsarkivar Michael Birkeland Høyre
Høiesteretsadvokat Jacob Thurmann Ihlen Høyre
Professor Frederik Wilhelm Bugge Høyre

Lillehammer, Hamar og GjøvikRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Seminariebestyrer Oluf Andreas Laurentius Saxe Høyre

DrammenRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høyre Utnevnt til statsråd 16. april 1884. Møtte i 1885.[3]
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høyre
Byfoged Ole Ambrosius Rolfsen Høyre 1. suppleant, møtte for Bang i 1884 fra 17. april.

KongsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overførster Jacob Otto Lange Venstre

HolmestrandRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen Høyre

TønsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Johannes Winding Harbitz Høyre

Larvik og SandefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Adjunkt Nils Peter Martin Arctander Venstre

BrevikRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Livius Smitt Høyre

PorsgrundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre

SkienRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer, Bankadministrator Didrik Cappelen Høyre

KragerøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høyre

ØsterrisørRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Apotheker Søren Hess Lem Hille Høyre

Arendal og GrimstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører Ole Schrøder Høyre

KristiansandRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Snedkermester Laurentz Johansen Venstre
Bankadministrator, Kjøbmand Peter Johan Moe Venstre

FlekkefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Handelsborger Elias Didrichsen Venstre

Stavanger og HaugesundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen Venstre
Residerende Kapellan Lars Oftedahl Venstre

BergenRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Gerhard Christopher Krogh Venstre
Stadsfysikus Ole Jacob Louis Sparre Venstre
Konsul Fredrik Georg Gade Venstre
Agent John Theodor Lund Venstre

Aalesund og MoldeRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Ferdinand Nicolai Roll Høyre

KristiansundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Handelsborger og Bankbestyrer Ole Jullum Venstre

Trondhjem og LevangerRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Direktør ved den tekniske skole Arnulf Bernhard Schøyen Høyre
Bankdirektør, fhv.Konsul Frederik Christian Lorck Høyre Permittert fra 15. mai 1885.[8]
Skoledirektør Jakob Aall Bonnevie Høyre
Høiesteretsadvokat Karl Ludvig Tørrisen Bugge Høyre
Adjunkt Karl Ditlev Rygh Høyre 1. suppleant, møtte for Lorck fra 15. mai 1885.

Tromsø og BodøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Klasselærer Torkild Olsen Fosse Venstre

Hammerfest, Vardø og VadsøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Johan Blackstad Høyre

KilderRediger

  1. ^ Lindstøl, side 433
  2. ^ Lindstøl, side 434
  3. ^ a b c d e Lindstøl, side 438
  4. ^ a b Lindstøl, side 442
  5. ^ a b c Lindstøl, side 436
  6. ^ a b Lindstøl, side 435
  7. ^ a b Lindstøl, side 443
  8. ^ a b c Lindstøl, side 446
  9. ^ a b Lindstøl, side 442-443