Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 1830–1832

Wikimedia-listeartikkel

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Sogneprest Ole Christopher Randers
Major Paul Peter Lindemann

Akershus amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Kst. distrikst-matrikulkommissær Christian Blichfeldt

Hedemarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Abraham Falk Muus
Gaardbruker Even Christensen Ringnæs
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby

Christians AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Christophersen Jørstad
Underretsprokurator Peder Anker Krohn
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald

Buskeruds AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Engebret Olsen Moe (Vager)
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Amtmand Niels Arntzen Sem

Jarlsberg og Laurviks amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Foged Christian Feyer
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen

Bratsberg AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av gaard, jernverkseier Frederik Løvenskiold
Gaardbruker Christian Paus
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg

Nedenes og Robygdelagets amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Jernverkseier Jacob Aall
Gaardbruker, lensmand Halvor Hovarsen Braaten
Lensmand Tallak Grundesen Bjørvatten

Lister og Mandals amtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Jochumsen Lund
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Stavanger AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Svend Ingebretsen Mossige
Provst Jacob von der Lippe
Gaardbruker Diderik Sigbjørnsen (Moy)

Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Espe
Gaardbruker Gudmund Larsen Aarvig
Premierløitnant Christopher Stenersen Collin

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Niels Griis Alstrup Dahl
Sogneprest Nicolai Niels Nielsen
Gaardbruker Ola Olsson Hjemsæter

Romsdals AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hilmar Meincke Krohg
Gaardbruker Sjur Hansen Halkjeldsvik
Postmester Peder Tonning

Søndre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Anders Rambech
Gaardbruker Michel Nielsen Grendahl
Premierløitnant Frederik Christian Hegdorn Matheson Mosling

Nordre Throndhjems AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, bestyrer av godser Peter Johnsen Ertzgaard
Gaardbruker Thomas Olsen Foosnæs
Kaptein Robertus Jacobus Hirsch

Nordlands AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Arnoldus Schytte
Tolder Henrik Helliesen
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig

Finmarkens AmtRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Jens Florup Rasmussen
Sogneprest, seminarbestyrer, provst Simon Nicolai Kildal
Sorenskriver Jan Roland Nilsen

BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

FredriksstadRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Res. kapellan og overlærer Hans Riddervold

MossRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stabskaptein Henrik Herman Foss
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant.[1]

ChristianiaRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Høiesteretsassessor, statsrevisor Frederik Motzfeldt
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Marieboe
Kjøbmand Jens Linaae

DrammenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Gustav Peter Blom
Trælasthandler Hans Kiær
Skomakermester, gaardeier Johannes Pedersen Deichmann

KongsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Abraham Borch

HolmestrandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Litterat Ebbe Carsten Hornemann

TønsbergRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardbruker Samuel Mathiassen Føyn

Laurvik og SandefjordRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer og overlærer Ahlert Hysing

Skien og PorsgrundRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jens Ørn

Kragerø og ØsterrisørRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Cæsar Læsar Boeck

ArendalRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

ChristianssandRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Mathias Bille Kjørboe
Oberstløitnant Johan Jørgen Broch
Kjøbmand, vicekonsul Jens Nicolai Heyerdahl

StavangerRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder Ole Helliesen

BergenRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bakermester Søren Breder Martens
Kjøbmand Lyder Wentzel Nicolaysen
Byfoged Andreas Schram Olsen
Major Niels Griis Alstrup Dahl

Christianssund og MoldeRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul William Leslie Knudtzon

ThrondhjemRediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Kjøbmand Jacob Schavland Gram

KilderRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 145.