Liste over stortingsrepresentanter 1892–1894

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1892 til 1894. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 63 til Venstre, 35 til Høyre, 15 til Det Moderate Venstre og 1 mangler parti.

LandkretserRediger

Smaalenenes AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Martin Olaus Larsen Venstre
Gaardbruger Johannes Einar Christensen Lien Venstre
Gaardbruger Hans Theodor Hansen Bøen Venstre
Gaardbruger Real Torkilsen Tukken Venstre


Akershus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Andreas Olsen Berger Høyre
Fhv. Statsminister, Godseier Carl Otto Løvenskiold Høyre
Sagmester Johan Thoresen Høyre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Gaardbruger Albert Bøhn Høyre


Hedemarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Statsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre
Gaardbruger Hans Iversen Storeng Venstre
Redaktør, Cand.theol. Olaus Arvesen Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Hermann Hansen Aarsrud Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre


Kristians AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Ole Iversen Teige Venstre
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre
Overretssagfører Kristian Mauritz Mustad Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre
Gaardbruger, Skolelærer Ole Knutsen Ødegaard Venstre


Buskerud AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Christoffer Kristensen Jellum Venstre
Kirkesanger Halvor Arneson Ellestad Berg Venstre
Lensmand Peder Andersen Sønju Venstre
Vagtmester Ole Nilsen Fossum Venstre


Jarlsberg og Larviks amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Olaus Thorsen Klaveness Venstre
Docent John Utheim Venstre
Lærer Sven Eivindson Aarrestad Venstre
Gaardbruger Hans Mathias Odberg Venstre


Bratsberg AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Joh. Kristian Viggo Ullmann Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre
Ingeniør Aanon Gunnar Knudsen Venstre


Nedenes amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Nils Pedersen Igland Høyre
Sogneprest Abraham Vilhelm Heffermehl Høyre
Gaardbruger Ole Eriksen Grændsen Høyre
Skibsreder Johannes Andreas Henschien Det Moderate Venstre


Lister og Mandal amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Lærer Abraham Theodor Berge Venstre


Stavanger amtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Det Moderate Venstre
Lensmand Nikolai Larsen Lima Det Moderate Venstre
Gaardbruger Eilert Gerhard Schanche Det Moderate Venstre
Fhv. Statsminister Johan Sverdrup Det Moderate Venstre


Søndre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Baard Madsen Haugland Venstre
Lensmand Iver Jonassen Svendsbøe Det Moderate Venstre
Redaktør Nils Nilsson Skaar Det Moderate Venstre
Gaardbruger Mathias Gotskalksen Dugstad Det Moderate Venstre
Lensmand Gerhard Meidell Gerhardsen Høyre

Nordre Bergenhus AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Arne Olsen Tonning Det Moderate Venstre
Sognepræst, fhv. Statsraad Jakob Liv Rosted Sverdrup Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn Larsen Refsdal Det Moderate Venstre
Gaardbruger Frederik Baltazar (Hillestad) Fraas Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Martines Markvarsen Holsen Høyre

Romsdals AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Lensmand Wilhelm Ludvig Børresen Venstre
Gaardbruger Peder Johnsen Utheim Venstre


Søndre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, Cand. jur. Karl August Nærum Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Olsen Bergan Venstre
Gaardbruger Jakob Tøgersen Hoff Venstre
Gaardbruger Arnt Johnsen Einum Venstre

Nordre Trondhjems AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Folkehøiskolebestyrer Kristoffer Marius Hægstad Venstre
Gaardbruger Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre
Gaardbruger Johannes Karlsen Okkenhaug Venstre
Gaardbruger Lars Soelberg Venstre


Nordlands AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Postemester Sivert Andreas Nielsen Venstre
Sorenskriver Kristian Peter Moursund Venstre
Gaardbruger Ivar Anton Ivarsen Mehus Venstre
Gaardbruger Christian Adolf Heide Nielsen Venstre
Kirkesanger Otto Steen Olsen Holm Venstre


Tromsø AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Distriktslæge Oskar Norman Eng Venstre
Telegrafbestyrer Johan Leonard Hagen Venstre


Finmarkens AmtRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre
Faktor Emil Anton Simonsen Høyre


BykretserRediger

FredrikshaldRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Nils Anker Høyre Ble permittert 9. juni 1893, døde 1. oktober samme år.
August Hansen møtte fra 13. juni 1893 og i 1894.[1]

SarpsborgRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Læge Josef Frantz Oscar Johnsen Høyre


FredrikstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Jakob Aall Bonnevie Høyre


Moss og DrøbakRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Henrik Andreas Reinert Venstre

Kristiania, Hønefoss og KongsvingerRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Evald Rygh Høyre
Fhv. Statsminister Emil Stang Høyre
Apotheker Arnulf Bernhard Schøyen Høyre
Fhv. Statsraad Peter Birch-Reichenwald Høyre

Lillehammer, Hamar og GjøvikRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Gustav Heiberg Venstre


DrammenRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høyre
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høyre


KongsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bergkandidat Thomas Georg Munster Venstre


HolmestrandRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Christian Homann Schweigaard Høyre


TønsbergRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul, Skibsreder Johannes Winding Harbitz Høyre

Larvik og SandefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Nils Peter Martin Arctander Venstre


BrevikRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand, fhv. Statsraad Ulrik Fredrik Christian Arneberg Høyre


PorsgrundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre


SkienRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Paul Steenstrup Koht Venstre


KragerøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høyre


ØsterrisørRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul Jacob Christian Wetlesen Prebensen Høyre


Arendal og GrimstadRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul Claus Bomhoff Evensen Høyre

KristiansandRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Redaktør Jørgen Gunnarson Løvland Det Moderate Venstre
Snedkermester Laurentz Johansen Venstre


FlekkefjordRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
amtmann Jacob Stang Høyre

Stavanger og HaugesundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Lars Oftedahl Det Moderate Venstre
Overretssagsfører Wilhelm Olsen Manglende parti

BergenRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Agent John Theodor Lund Venstre
Overretssagsfører,Skibsreder Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen Venstre
Optikus Johan Cordt Harmens Krohn Venstre
Kst. Brigadeauditør Ferdinand Christian Prahl Venstre

Aalesund og MoldeRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Extraordinær Høiesteretsassessor, fhv. Statsraad Ferdinand Nicolai Roll Høyre


KristiansundRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bankchef Thomas Fasting Venstre

Trondhjem og LevangerRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Karl Rygh Høyre
Grosserer Johannes Christian Piene Høyre
Fængselsprest Andreas Hval Høyre
Stadsfysikus Marius Friman Bøckman Høyre

Tromsø og BodøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Hans Jacob Horst Venstre


Hammerfest, Vardø og VadsøRediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Nikolai Christian Grove Prebensen Høyre

ReferanserRediger

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1915). Stortinget og statsraadet: 1814-1914 D. 2 : De enkelte storting og statsraader 1886-1914. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 498. 

Eksterne lenkerRediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."