Liste over islendingesagaene

Wikimedia-listeartikkel
Artikkelen inngår i serien om

Sagalitteratur

Utsnitt fra Njåls saga i Möðruvallabók (AM 132 fol.13r) omtrent år 1350.
Sagatyper

Islendingesagaer, Tått, Kongesagaer, Fornaldersaga, Biskopsaga, Samtidssaga, Apostelsaga, Skaldekvad

Lister

Liste over islendingesagaene, Liste over fornaldersagaer

Viktige manuskript

Fagrskinna, Flatøybok, Morkinskinna, Möðruvallabók, Codex Regius

Noen kongesagaer

Den eldste saga om Olav den hellige, Ågrip, Fagrskinna, Snorre Sturlasons Heimskringla, Den større saga om Olav Tryggvason, Sverres saga, Sturla Tordssons Håkon Håkonssons saga

Se også

Norrøn litteratur, Landnåmabok, Árni Magnússon, Árni Magnússon-instituttet

Liste over islendingesagaene omfatter islendingesagaer (også kjent som ættesagaer) og tåtter, som sammen utgjør den delen av den islandske sagalitteraturen som er episke prosafortellinger som skildrer hendelser på Island i den såkalte sagatiden, fra landnåmstidens avslutning omkring 930 og fram til utpå 1000-tallet. Islendingsagaene ble skrevet av anonyme forfattere på 1200-tallet og 1300-tallet. Sagaenes emner er biografi, slektshistorie, og konflikter mellom personer og ætter.

Islendingesagaene «er verdslige sagaer, der handler om islændinge i vikingetiden»[1]; og utgjør bare én av flere kategorier av sagalitteraturen i prosa. De andre sagakategoriene er kongesagaene, fornaldersagaer og samtidssagaer som Sturlunga saga og biskopsagaene. Tættene er korte prosafortellinger som stort sett er skrevet i samme periode som islendingesagaene og med samme emne: islendinger i sagatiden; noen av tættene henter også sin handling fra islendingers møter med de norske kongene senere på 1000-tallet.

Man antar at mellom 30 og 45 islendingesagaer er bevart, men det definitive antallet avhenger av flere avgrensninger. Det er like vanskelig å angi et eksakt antall for hvor mange tætter som er bevart. Det henger både sammen med avgrensningsproblematikk mellom tått og saga, og med at tættene finnes i større sammenredigerte sagaversjoner hvor det kan være tvil om hva som er en tått. Et konservativt anslag er at det finnes 75–100 tætter.[2] De fleste tættene finnes innskrevet i større, sammenredigerte saga-versjoner som Sturlunga saga og de to håndskriftene Morkinskinna og Flateyjarbók, hvor de særlig finnes i kongesagaene. Et stort antall slike tætter finnes i Den større saga om Olav Tryggvason i Flateyjarbók, hvor de er med på å utvide bildet av Olavs kongegjerning.[3]

Liste over islandske sagaer og fortellinger

rediger

Denne listen er basert på Guðni Jónssons utgave av islendingesagaene (Íslendinga sögur) fra 1946,[4] både med hensyn til utvalg og til disposisjonen basert på landsdelene på Island. Samlingen omfatter også noen sagatekster som er skrevet på 1700- og 1800-tallet, for det meste med grunnlag i eldre tradisjon. Ved siden av Guðni Jónssons utgave er den mest omfattende utgaven den fra Hið íslenzka fornritafélag, kalt Íslenzk fornrit[5][6] og utgitt fra 1933 og framover.

Den geografiske stedfestingen i oversikten nedenfor gjelder enten der handlingen finner sted eller der hovedpersonenes slekt stammer i fra. Noen av sagaene kan overlappe andre landsdeler; det gjelder for eksempel Hœnsa-Þóris saga, Bjarnar saga Hítdœlakappa og Heiðarvíga saga, som alle kan sorteres sammen med Borgfirðinga sögur. Dette gjelder flere av sagaene fra de ulike kategoriene.

Årstall for norske utgaver viser til første utgave av oversettelsen. Mange av de vanligste sagaene har vært utgitt flere ganger, også i ulike samleutgaver.

I : Oppdagelse av nye land og landnåm

rediger
I : Landssaga og landnám
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Eiríks saga rauða 1200-tallet 985–ca. 1000 Grønland, Vinland og Island Eirik Raudes saga ved Anne Holtsmark 1953 Soga om Eirik Raude ved Erik Simensen, 2014
Grœnlendinga saga 1200-tallet 985–ca. 1000 Grønland, Vinland og Island En saga om grønlendingene ved Anne Holtsmark (1953) Soga om grønlendingane ved Erik Simensen, 2014
Grœnlendinga þáttr 1200-tallet 11251130 Grønland Grønlendingetåtten ved Anne Holtsmark, 1953/1989 Ein tått om grønlendingar ved Erik Simensen 2014
Hœnsa-Þóris saga 1200-tallet ca. 960 Island Sagaen om Hønse-Tore ved Kari Shetelig 1954; Hønse-Tores saga ved Gro-Tove Sandsmark 2014 Soga um Hønsa-Tore ved T. Braastein, 1909 / 1972
Íslendingabók etter
Are Frode
ca. 1130 Landnåmstiden
frem til 1120
Island Islendingabok >ved Anne Holtsmark, 1946 Islendingabok ved Hallvard Magerøy, 1963
Kristnisaga 1200-tallet 1000-tallet Island
Landnámabók 1200-tallet Landnåmstiden Island Landnåmsboken ved Liv Kjørsvik Schei, 1997 Landnåmabok ved Jan Ragnar Hagland, 2002
Skáld-Helga saga
etter Gísli Konráðsson
ca. 1820 1000-tallet Island, Norge og Grønland

II : Borgfjordingenes sagaer

rediger
II : Borgfirðinga sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Egils saga Skalla-Grímssonar (Egla) ca. 1225 860990 Island, Norge og England Egils saga / Egil Skallagrimssons saga ved Hallvard Lie, 1951 Egilssoga ved Leiv Heggstad, 1914; Soga om Egil Skalla-Grimsson ved Erik Simensen, 2014
Einars þáttr Skúlasonar 1200-tallet 1100-tallet Norge Tåtten om Einar Skulason ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Gísls þáttr Illugasonar 1200-tallet 10931103 Norge Tåtten om Gisl Illugesson ved Sveinbjørn Aursland, 1980; ved Tormod A. Stauri 2014
Gunnlaugs saga ormstungu 1200-tallet 8851010 Island, England, Irland, Norge og Sverige Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Skalde-Ravn ved O. Rygh, 1859; Sagaen om Gunlaug Ormstunge ved Charles Kent, 1928; Gunnlaug Ormstunges saga ved Arnhild Mindrebø, 2014 Saga um Gunnlaug Ormstunga ved Matias Skard, 1872; Soga om Gunnlaug Ormstunge ved Jakob Fjalestad, 1939; ved Ivar Eskeland, 1961
Helga saga Hallvarðssonar
etter Jónatan Þorláksson
1800-tallet 900-tallet Island og Norge
Hellismanna saga
etter Gísli Konráðsson
ca. 1830 900-tallet Island
Sigurðar þáttr borgfirzka 1300-tallet 1000-tallet Norge

III : Snæfellsnesingenes sagaer

rediger
III : Snæfellinga sögur  
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Arnórs þáttr jarlaskálds (om Arnor Tordsson jarlaskald) ca. 1220 1046 Norge Tåtten om Arnor Jarlsskald ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Bárðar saga Snæfellsáss 1300-tallet Landnåmstiden Island Bård Snæfellsås' saga Soga om Bård Snæfellsås ved Elise Kleivane, 2014
Bjarnar saga Hítdœlakappa ca. 1220 10001025 Island og Norge Sagaen om Bjørn Hitdølakjempe, 1951; Bjørn Hitdølakappe; Bjørn Hitdølakjempes saga ved Gro-Tove Sandsmark, 2014 Soga um Bjørn Hitdølakappe ved Stefan Frich, 1926
Eyrbyggja saga 1200-tallet 8801031 Island Eyrbyggja saga (1926) og Sagaen om Øyrbyggjene (1953), begge ved Sigurd Angell Wiik; Sagaen om øyrbyggene ved Arnhild Mindrebø 2014 Soga um øyrbyggjerne ved Jakob Sverdrup, 1912; Soga om Øyrbyggjene ved Jostein Høgetveit, 1939
Illuga saga Tagldarbana 1600-tallet 900-tallet Island og Bjarmeland
Víglundar saga 1300-tallet 900-tallet Island og Norge Saga um Viglund og Kjellrid, Matias Skar, 1874; Soga om Viglund og Kjellrid, Børge Nordbø, 2014
Ævi Snorra goða
etter Are Frode
1100-tallet 900-tallet Island

IV : Bredfjordingenes sagaer

rediger
IV : Breiðfirðinga sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Atla saga Ótryggssonar 1800-tallet Landnåmstiden Norge og Island
Ásmundar saga Atlasonar 1800-tallet 900-tallet Island og Norge
Bergbúa þáttr 1200-tallet 1100-tallet Island Tåtten om bergbuen ved Arnhild Mindrebø, 2014
Bolla þáttr Bollasonar 1200-tallet 10311040 Island Tåtten om Bolle Bollesson ved Birgit Nyborg 2014
Geirmundar þáttr heljarskinns ca. 1300 800-tallet Norge
Halldórs þáttr Snorrasonar inn fyrri 1300-tallet 10461048 Norge Den første tåtten om Halldor Snorresson ved Birgit Nyborg 2014
Halldórs þáttr Snorrasonar inn síðari 1200-tallet 10461051 Norge Den siste tåtten om Halldor Snorresson ved Birgit Nyborg 2014
Króka-Refs saga 1300-tallet 900-1000-tallet Island, Grønland og Norge Soga om Kroka-Rev ved Jan Ragnar Hagland 2014
Kumlbúa þáttr 1200-tallet 1100-tallet Island Tåtten om gravboeren ved Jon Gunnar Jørgensen, 2014
Laxdœla saga 1200-tallet ca. 8901073 Island Laksdøla saga ved Fr. Bie 1924; Sagaen om laksdølene ved Didrik Arup Seip 1953 og ved Birgit Nyborg 2014 Laksdøla, elder Soga um laksdølerne ved Stefan Frich, 1899; [Utdrag] ved Jakob Fjalestad, 1940; Soga om laksdølane ved Bjarne Fidjestøl, 1968
Stúfs þáttr inn meiri 1200-tallet 10501060 Norge Om Stuv Blinde I: Islandske ættesagaer, bd 4, 1954
Den lange tåtten om Stuv ved Birgit Nyborg, 2014
Tåtten om Stuv ved Sveinbjørn Aursland, 1980
Stúfs þáttr inn skemmri 1200-tallet 10501060 Norge Den korte tåtten om Stuv ved Birgit Nyborg, 2014
Þórodds þáttr Snorrasonar
etter Snorre Sturlason
1200-tallet 10261027 Jämtland og Norge
Þorskfirðinga saga
(Gull-Þóris saga)
1300-tallet Landnåmstiden Island Soga om Gull-Tore ved Børge Nordbø 2014

V : Vestfjordingenes sagaer

rediger
V : Vestfirðinga sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Auðunar þáttr vestfirzka 1200-tallet 1000-tallet Grønland, Norge og Danmark Om Audun fra Vestfjordene (1954); Tåtten om Audun fra Vestfjordene ved Kjell Arild Pollestad, 2014 Tåtten om Audun frå Vestfjordane ved Sveinbjørn Aursland, 1980
Brands þáttr örva 1200-tallet 1000-tallet Norge Tåtten om Brand den gavmilde ved Arnhild Mindrebø, 2014 Tåtten om Brand den rause ved Sveinbjørn Aursland, 1980
Fóstbrœðra saga 1200-tallet 1000-1030 Island, Grønland og Norge Sagaen om fosterbrødrene ved Anne Holtsmark, 1927 Soga um fosterbrørne ved Olav Røkke, 1933 og Jan Ragnar Hagland, 1978 og 2014
Gísla saga Súrssonar 1200-tallet 900-tallet Island og Norge Fortælling om Gisle Suurssøn og Syrdølerne, P.A. Munch, 1845; Gisle Surssons saga, Vera Henriksen, 1985; Jon Gunnar Jørgensen, 2014 Soga um Gisle Sursson ved Georg Grieg, 1905; ved Trygve Knudsen, 1940; ved Erik Eggen, 1943; ved Øystein Frøysadal, 1962
Gísla saga Súrssonar (yngri gerð) 1200-tallet 900-tallet Island og Norge
Hávarðar saga Ísfirðings 1300-tallet ca. 1000 Island og Norge Soga um Håvard Isfjording ved Matias Skard, 1907/1930; Soga om Håvard Isfjording ved Lars S. Vikør 2014
Hrafns þáttr Guðrúnarsonar 1200-tallet ca. 1040 Island og Norge Tåtten om Ravn Gudrunsson ved Marianne Ustvedt 2014 Tåtten om Ravn Gudrunsson ved Sveinbjørn Aursland, 1980
Hrómundar þáttr halta 1200-tallet 1000-tallet Island Tåtten om Romund Halte ved Bergsveinn Birgisson og Bernt Ø. Thorvaldsen 2014
Völsa þáttr 1200-tallet 1000-tallet Norge Volsetåtten
Þormóðar þáttr 1100-tallet 1000-tallet Norge og Danmark Soga om fosterbrørne og Tormodståtten ved Jan Ragnar Hagland, 1978 og 2014
Þorvarðar þáttr krákunefs 1200-tallet 1000-tallet Norge og Island Tåtten om Torvard Kråkenebb ved Jan Ragnar Hagland, 2014

VI : Hunvetningenes sagaer

rediger
VI : Húnvetninga sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Bandamanna saga in meiri 1200-tallet 10501055 Island Sambandsmennenes saga ved Sigrid Undset 1923; Sagaen om forbundsfellene ved Arnhild Mindrebø 2014 Soga um Ofeig den Sløge ved Gustav Indrebø, 1920; Soga om sambandsmennene ved Hallvard Magerøy
Bandamanna saga in skemmri 1400-tallet 10501055 Island
Grettis saga Ásmundarsonar 1200-tallet 8001000-tallet Island, Norge og Miklagard Grettes saga ved Ludvig Holm-Olsen, 1951; Kjell Arild Pollestad, 2014 Soga om Grette Åsmundsson ved Ola Røkke, 1912; Arne Ommedal, 1977
Gríms þáttr Grímstungu 1773 Landnåmstiden Island
Heiðarvíga saga 1200-tallet 1000-tallet Island Sagaen om slaget på heia, ved Arnhild Mindrebø, 2014
Hallfreðar saga ca. 1220 ca. 9501007 Norge og Island Sagaen om Hallfred Vandrådeskald, 1928; Hallfred Vandrådeskalds saga, ved Marianne Ustvedt, 2014
Hemings þáttr Áslákssonar 1200-tallet 10461051 Norge og Island
Jökuls þáttr Bárðarsonar 1200-tallet 10281030 Norge
Kormáks saga 1200-tallet 950970 Island og Norge Kormaks saga ved Sigrid Undset, 1923 Kormáks saga ved Eigil Lehmann, 1984; Knut Ødegård, 2014
Odds þáttr Ófeigssonar 1200-tallet 10551056 Norge Tåtten om Odd Ufeigsson ved Silje Beite Løken 2014 Tåtten om Odd Ofeigsson ved Sveinbjørn Aursland, 1980
Vatnsdœla saga 1200-tallet 8001000-tallet Island og Norge Sagaen om Vatsdølene ved Sigurd Angell Wiik og Bergsveinn Birgisson og Bernt Ø. Thorvaldsen Soga um Vassdølane ved Jørgen Reitan, 1909
Þórðar saga hreðu 1300-tallet 900-tallet Norge og Island Soga om Tord den hardbalne ved Jan Ragnar Hagland, 2004; Soga om Tord den trugande ved Hagland 2014
Þórðar saga hreðu (eldri gerð) 1300-tallet 900-tallet Norge og Island
Þorsteins þáttr skelks ca. 1300 9501000 Norge Tåtten om Torstein Skjelk ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Þorvalds þáttr víðförla 1200-tallet 981986 Island og Danmark Tåtten om Torvald den vidfarande ved Sveinbjørn Aursland, 1980; Tåtten om Torvald den vidfarne ved Jan Ragnar Hagland 2014

VII : Eyfjordingenes og Skagfjordingenes sagaer

rediger
VII : Eyfirðinga sögur og Skagfirðinga
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Hreiðars þáttr 1200-tallet 10461047 Island og Norge Tåtten om Reidar ved Sveinbjørn Aursland, 1980; ved Rune Kyrkjebø, 2014
Sneglu-Halla þáttr 1200-tallet 1000-tallet Norge, Danmark og England Tåtten om Snegle-Halle ved Birgit Nyborg, 2014 Tåtten om Snegle-Halle ved Sveinbjørn Aursland, 1980
Svaða þáttr ok Arnórs kerlingarnefs 1200-tallet ca. 990 Island Tåtten om Svade og Arnor Kjerringnese ved Gro Tove Sandsmark 2014
Svarfdœla saga 1200-tallet 900-tallet Island Soga om svarvdølane, ved Lars S. Vikør, 2014
Valla-Ljóts saga 1200-tallet 9851010 Island Soga om Ljot på Vollane, ved Rune Kyrkjebø, 2014
Víga-Glúms saga 1200-tallet 900-tallet Island Viga-Glums saga, Sigrid Undset, 1923 Soga om Viga-Glum, Rune Kyrkjebø, 2014
Þjóstólfs saga hamramma 1700-tallet 900-tallet Island og Danmark
Þorgríms þáttr Hallasonar ok Bjarna Gullbrárskálds 1200-tallet 10351047 Norge Tåtten om Torgrim Hallesson ved Lars S. Vikør 2014
Þorleifs þáttr jarlsskálds ca. 1300 ca. 990 Norge Tåtten om Torleiv Jarlsskald ved Lars S. Vikør, 2014
Þorsteins saga Geirnefjufóstra
etter Gísli Konráðsson
1800-tallet 900-tallet Norge, Island, Færøyene, Grønland og Jämtland
Þorvalds þáttr tasalda 1300-tallet 9951000 Norge Tåtten om Torvald Tasalde ved Lars S. Vikør, 2014
Þórhalls þáttr knapps 1300-tallet 900-tallet Island Tåtten om Torhall Knapp ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Þóris þáttr hasts ok Bárðar birtu 1600-tallet Landnåmstiden Island
Ögmundar þáttr dytts og Gunnars helmings 1300-tallet 900-tallet Norge og Sverige Tåtten om Ogmund Dott ved Lars S. Vikør, 2014

VIII : Tingøyingenes sagaer

rediger
VIII : Þingeyinga sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Finnboga saga ramma 1300-tallet 900-tallet Island, Norge og Hellas Finnboge den sterkes saga ved Arnhild Mindrebø, 2014 Finnboge den ramme ved Aslak Tonna, 1943
Hrana saga hrings ca. 1800 900-tallet Island
Íslendings þáttr óráðga 1200-tallet 1000-tallet Norge
Ljósvetninga saga 1200-tallet 1000-tallet Island Soga om ljosvetningane, ved Hallvard Magerøy, 1950, og Tormod A. Stauri, 2014
Ófeigs þáttr 1200-tallet ca. 1000 Island
Reykdœla saga ok Víga-Skútu 1200-tallet Landnåmstiden Island Soga om røykdølane, ved Leiv Dyrhaug 1981 og Lars S. Vikør 2014
Stjörnu-Odda draumr 1200-tallet 1100-tallet Island og Götaland Stjerne-Oddes drøm ved Arnhild Mindrebø, 2014
Sörla þáttr 1200-tallet ca. 1000 Island
Vöðu-Brands þáttr 1200-tallet 1000-tallet Island
Þórarins þáttr Nefjólfssonar inn fyrri
etter Snorre Sturlason
1200-tallet 1000-tallet Norge og Island Tåtten om Torarin Nevjolvsson ved Marianne Ustvedt, 2014
Þórarins þáttr Nefjólfssonar inn síðari 1200-tallet 1000-tallet Norge
Þórarins þáttr ofsa ca. 1300 1024 Island Tåtten om Torarin Ofse ved Ivar Berg, 2014

IX : Austfjordingenes sagaer

rediger
IX : Austfirðinga sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Ágrip Jökuldœla sögu 1800-tallet Landnåmstiden Island
Ásu-Þórðar þáttr (Gull-Ásu-Þórðar þáttr) 1200-tallet 1100-tallet Norge Tåtten om Gull-Åse-Tord ved Birgit Nyborg 2014
Brandkrossa þáttr 1200-tallet 900-tallet Island Eventyret om Brandkrosse ved O.A. Øverland, 1897; Tåtten om Brandkrosse ved Birgit Nyborg 2014
Draumr Þorsteins Síðu-Hallssonar 1200-tallet ca. 1050 Island Torstein Side-Hallssons drøm ved Jon Gunnar Jørgensen 2014
Droplaugarsona saga 1200-tallet 990-1006 Island Soga um Droplaugs-sønene, ved Johan Hovstad, 1931; Soga om Droplaugs-sønene, ved Jan Ragnar Hagland 2014
Egils þáttr Síðu-Hallssonar 1200-tallet 10201028 Norge Tåtten om Egil Side-Hallsson ved Arnhild Mindrebø 2014 Tåtten om Egil Side-Hallsson ved Sveinbjørn Ausland, 1980
Fljótsdæla saga 1400-tallet 900-tallet Island Fljotsdøla ved Aslak Tonna, 1921; Soga om fljotsdølane ved Børge Nordbø, 2014
Gunnars saga Keldugnúpsfífls ca. 1400 900-tallet Island og Norge Soga om Gunnar, tullingen på Keldugnup ved Jan Ragnar Hagland 2014
Gunnars saga þiðrandabana 1200-tallet 10061008 Island og Norge Tåtten om Gunnar Tidrandebane ved Sveinbjørn Ausland 1980, ved Børge Nordbø 2014
Hrafnkels saga Freysgoða 1200-tallet 800900-tallet Island Sagaen om Ravnkjell Frøysgode ved Trygve Knudsen, 1954; Ravnkjell Frøysgodes saga ved Silje Beite Løken 2014 Soga um Ramnkjell Frøys-gòde ved Torleiv Hannaas, 1907; 'Soga om Ramnkjell Frøysgode ved Bjarne Fidjestøl, 1972
Vápnfirðinga saga 1200-tallet 970990 Island Vaapnfjordingernes Saga ved O.A. Øverland, 1897 Soga om vápnfjordingane ved Børge Nordbø 2014
Þiðranda þáttr ok Þórhalls 1200-tallet 996 Island Tåtten om Tidrande og Torhall ved Børge Nordbø, 2014
Þorsteins saga hvíta 1200-tallet 900-tallet Norge og Island Sagaen om Thorstein Hvite ved O.A. Øverland, 1897 Soga om Torstein Kvite ved Ivar Berg 2014
Þorsteins saga Síðu-Hallssonar 1200-tallet 1000-tallet Orknøyene, Irland, Norge og Island Soga om Torstein Side-Hallsson ved Ivar Berg, 2014
Þorsteins saga strandarhöggs 1200-tallet ca. 1000 Island Tåtten om Torstein Stangarhogg ved Børge Nordbø, 2014
Þorsteins saga uxafóts ca. 1300 900-tallet Norge og Island Tåtten om Torstein Oksefot ved Sveinbjørn Ausland,1980, ved Børge Nordbø 2014
Þorsteins þáttr austfirzka 1200-tallet ca. 1040 Norge Tåtten om Torstein fra Østfjordene ved Jon Gunnar Jørgensen, 2014
Þorsteins þáttr Síðu-Hallssonar 1200-tallet ca. 1040 Norge Tåtten om Torstein Side-Hallsson ved Jon Gunnar Jørgensen, 2014

X : Rangdølingenes sagaer

rediger
X : Rangdæla sögur
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Holta-Þóris saga 1800-tallet (800- el 900-tallet Island og Norge
Njáls saga ca. 1300 9501015 Island, Norge og Irland Njaals Saga ved Karl L. Sommerfelt, 1871; Njåls saga ved Fredrik Paasche, 1922; ved Hallvard Lie, 1941; Sagaen om Gunnar og Njål gjenfortalt av Zinken Hopp, 1983 Njåla ved Aslak Liestøl, 1961; Njålssoga ved Jan Ragnar Hagland, 1996 og 2014
Orms þáttr Stórólfssonar ca. 1300 ca. 1000 Norge Tåtten om Orm Storolvsson ved Jon Gunnar Jørgensen 2014
Þorsteins þáttr tjaldstæðings 1200-tallet Landnåmstiden Norge og Island Tåtten om Torstein teltkar ved Hilde A. Bliksrud 2014

XI : Årnesingenes og Kjalnesingenes sagaer

rediger
XI : Árnesinga sögur og Kjalnesinga
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Ármanns saga in yngri
etter Halldór Jakobsson
ca. 1800 Landnåmstiden Norge, Island og Bjarmeland
Ármanns saga ok Þorsteins gála
etter Jón Þorláksson
1600-tallet 900-tallet Norge, Island og Bjarmeland
Flóamanna saga
(Þorgils saga örrabeinsstjúps)
1200-tallet 8701020 Norge, Island og Grønland Sagaen om Floafolket ved Hilde A. Bliksrud 2014 Soga um Torgjils Errabeinstjup eller Floamanna saga ved Albert Joleik, 1925
Harðar saga ok Grímkjelssonar 1200-tallet Landnåmstiden Island
Harðar saga ok Hólmverja 1300-tallet 900-tallet Island, Norge og Götaland Sagaen om Hord og holmverjene ved Arnhild Mindrebø, 2014
Haukdœla þáttr 1200-tallet 8001200-tallet Island
Ísleifs þáttr byskups 1200-tallet 10251056 Norge og Island
Jökuls þáttr Búasonar 1300-tallet Landnåmstiden Grønland Tåtten om Jøkel Buesson ved Arnhild Mindrebø 2014
Kjalnesinga saga 1300-tallet Landnåmstiden Island Sagaen om kjalnesingene ved Arnhild Mindrebø 2014
Óttars þáttr svarta
etter Styrmir fróði Kárason
ca. 1220 1022 Norge Tåtten om Ottar svarte ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Sighvats þáttr skálds 1200-tallet 1000-tallet Norge, Götaland og England
Stefnis þáttr Þorgilssonar
etter Gunnlaugur Leifsson
ca. 1200 9961001 Island og Danmark
Steins þáttr Skaftasonar
etter Snorre Sturlason
1200-tallet 10261028 Norge
Ölkofra saga 1200-tallet 1000-tallet Island Om Ølkovre (1954) Soga om Ølhette ved Ivar Berg 2014

XII : Andre fortellinger uten bestemt lokalitet

rediger
XII : Ýmsir þættir
Norrøn tittel Skrevet år Foregår når Hvor Bokmålstittel Nynorsk tittel
Íslendings þáttr sögufróða 1200-tallet 10501060 Norge Tåtten om den sogekunnige islendingen ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Ívars þáttr Ingimundarsonar 1200-tallet 1115 Norge Tåtten om Ivar Ingemundsson ved Jan Ragnar Hagland, 2014
Mána þáttr skálds ca. 1200 1184 Norge Tåtten om Måne skald ved Arnhild Mindrebø, 2014
Þorsteins þáttr forvitna 1200-tallet 1000-tallet Norge Tåtten om Torstein den nysgjerrige ved Hilde A. Bliksrud, 2014
Þórarins þáttr stuttfeldar 1200-tallet ca. 1120 Norge Tåtten om Torarin Stuttfell ved Jon Gunnar Jørgensen, 2014

Referanser

rediger
 1. ^ Einar Ól. Sveinsson. «Íslendingasögur» i KLNM. Gyldendal, 1956-78
 2. ^ Elizabeth Ashman Rowe og Joseph Harris. «Short Prose Narrative (þáttr)» I: Rory McTurk (red.). A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture. 2004. ISBN 978-0-631-23502-6
 3. ^ Elizabeth Ashman Rowe. «Cultural Paternity in the Flateyjarbók Óláfs saga Tryggvasonar» I: Alvíssmál; nr 8 (1998) ISSN 0942-4555
 4. ^ Íslendinga sögur hos heimskringla.no
 5. ^ Fornrit 2011 Arkivert 24. januar 2013 hos Wayback Machine., forlagsbrosjyre som presenterer Íslenzk fornrit (pdf)
 6. ^ For en oversikt over hva som er tatt med i Guðni Jónssons Íslendinga sögur, men ikke i Íslenzk fornrit

Litteratur

rediger
 • Arnold, Martin. The Post-Classical Icelandic Family Saga. The Edwin Mellen Press. United Kingdom. 2003
 • Finnur Jónsson. Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie; bind 2: Sagaperioden. København, 1898/1923
 • Jónas Kristjánsson. Eddas and sagas, Iceland's Medieval Literature. Translated by Peter Foote. Hið íslenska bókmenntafélag, 2007. ISBN 978-9979-66-120-5
 • Karlsson, Gunnar. The History of Iceland. University of Minnesota Press. Minneapolis, Minnesota. 2000.
 • Liestøl, Knut. Upphavet til den islendske ættesaga. Oslo, 1929.
  Engelsk utgave: The Origin of the Icelandic Family Sagas. Harvard University Press. 1930.
 • Miller, William Ian (1990). Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago: University of Chicago Press.
 • Ornolfur, Thorsson. The Sagas of Icelanders. Leifur Eiriksson Publishing Ltd. Great Britain. 1997
 • Norrøn saga. Aschehoug, 1989. 5 bind. ISBN 82-03-15962-1
 • Sagalitteraturen. Samlaget, 1984. 5 bind. ISBN 82-521-2420-8
 • Islendingesagaene : samtlige sagaer og førtini tætter. Redaksjon: Jon Gunnar Jørgensen og Jan Ragnar Hagland. Reykjavik: Saga forlag, 2014. 5 bind. ISBN 978-9935-9198-6-1.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata