Den større saga om Olav Tryggvason

Artikkelen inngår i serien om

Sagalitteratur

Utsnitt fra Njåls saga i Möðruvallabók (AM 132 fol.13r) omtrent år 1350.
Sagatyper

Islendingesagaer, Tått, Kongesagaer, Fornaldersaga, Biskopsaga, Samtidssaga, Apostelsaga, Skaldekvad

Lister

Liste over islendingesagaene, Liste over fornaldersagaer

Viktige manuskript

Fagrskinna, Flatøybok, Morkinskinna, Möðruvallabók, Codex Regius

Noen kongesagaer

Den eldste saga om Olav den hellige, Ågrip, Fagrskinna, Snorre Sturlasons Heimskringla, Den større saga om Olav Tryggvason, Sverres saga, Sturla Tordssons Håkon Håkonssons saga

Se også

Norrøn litteratur, Landnåmabok, Árni Magnússon, Árni Magnússon-instituttet

Den større saga om Olav Tryggvason (Óláfs saga Tryggvasonar en mesta) er en av kongesagaene, en utvidet biografisk fortelling om Olav Tryggvason.

Sagaen er skrevet ca. år 1300 og benytter Olav Tryggvasons saga slik Snorre Sturlason skrev den i Heimskringla, men utvider fortellingen betydelig med innhold fra tidligere biografier som den Olavssaga som munken Odd Snorresson skrev foruten den tilsvarende som Gunnlaug Leivsson skrev, og kanskje også fra en del annet materiale, muligens tapte tekster eller fra muntlig tradisjon; herunder også et antall av tætter og kortere sagaer som ikke finnes nedtegnet andre steder.

Sagaen er bevart i et antall manuskripter som kan bli delt inn i to grupper. Den eldste er en revidert utgave i manuskriptene AM 53 fol., AM 54 fol., AM 61 fol., Bergsbók og Húsafellsbók. Den andre gruppen er en yngre, revidert utgave bevart som AM 62 fol. og Flateybok.

Norsk utgave rediger

Eksterne lenker rediger