Betongteknologi

Betongteknologi er læren om betong. Betongteknologi omfatter kjemien til betong og alle prosesser som omfatter betongens sammensetning og oppførsel. En betongteknolog eller betongspesialist vil gjerne jobbe hos en konsulent,entreprenør, betong blandeverk eller sementfabrikk. Betongteknologi er en retning ved sivilingeniør utdannelsen ved NTNU i Trondheim. Norsk betongforening driver også med kursvirksomhet i betongteknologi. Betongteknologi i Norge er sterkt sett fra et internasjonalt syn

Synk test i betong

Betongteknologi er et fag som omhandler blant annet:

  • Typer tilsetningsstoffer og deres virkemåte
  • Karbonatisering
  • Alkalireaksjon
  • Designe betong resepter
  • Selvkomprimerende betong
  • Frostmotstand
  • De prinsipielle mineralene i sement: Allite, Belite, Alimunita of Ferrite
  • sprekkdannelse

Hos et betongblandeverk er det betongteknologen som lager betong resepter og kvalitetstester betongen som produseres.