Lettbetong er betong med densitet under 2 000 kg/m³.

Lettbetong lages ved å bruke tilslag som er lettere enn sand og stein, som f.eks ekspandert leire (Leca), pimpstein eller skumplastperler. Densiteten blir vanligvis under 1 800 kg/m³, og kan bli laget helt ned mot ca. 300 kg/m³. På grunn av at lettbetongen er mer porøs enn normalbetong har den lavere trykkfasthet enn normalbetong. Til gjengjeld har den bedre varmeisolerende egenskaper fordi luftinnholdet er større. Lettbetong er spesielt interessant å bruke der det er nødvendig å spare vekt, f.eks. når det er dårlige grunnforhold.

Det pågår for tiden forskningsarbeider på bruk av lettbetong i skipsbygging. Man ser da for seg at man kan bygge skipsskrog av et sandwichmateriale av stålplater på innside og utside, med lettbetong i mellom.