Åpne hovedmenyen

Magerbetong er betong med lavt sementinnhold og lavere fasthet enn B15 (15MPa). Magerbetong brukes normalt ikke i bærende konstruksjoner. Et vanlig bruksområde er beskyttelse av fundamenter ved at man legger ut et ca. 50mm tykt lag magerbetong under fundamentet for å hindre at fundamentet tar skade av jordmassene under. Magerbetong kan også bli brukt som ballast i tilfeller der man trenger ekstra tyngde for å stabilisere en konstruksjon.