Høyfast betong

Høyfast betong er definert som betong som har høyere fasthet enn B55 (55MPa).

Betong produseres med fastheter fra omtrent B20 opp til ca. B95, der bokstaven «B» står for «betong» og tallet angir trykkstyrken i MPa. Det aller meste av betongen som blir produsert har fasthet fra B20 til B55. Høyfast betong brukes kun i helt spesielle tilfeller.