Trondheim Sporvei var et kommunalt trikkeselskap i Trondheim. Det ble opprettet i 1936 og avviklet i 1974 da det ble integrert i Trondheim Trafikkselskap.

Dalsenget sporvognsdepot

Offentlig persontrafikk ble opprettet i Trondheim i 1893 med omnibusser med hest. I 1901 ble Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei opprettet av bystyret med formål å drive trikk, 1936 ble kraftverk og persontrafikk skilt i to forskjellige bedrifter: Trondheim Energiverk og Trondheim Sporvei.

Ilalinjen og Lademolinjen (se Ladelinjen) var de første trikkelinjene som ble opprettet, med de tidligere hesteomnibuslinjene som grunnlag. Senere ble også Elgeseterlinjen (1913), Singsakerlinjen (1927) og forlengelsen av Lademolinjen til Lade (1958) satt i drift. Gråkallbanen var opprinnelig eid av et privatselskap, den ble kjøpt av kommunen i 1966 og integrert i Trondheim Sporvei i 1971. Fra 1. januar 1972 overtok Trondheim Sporvei Bynesruten. Gråkallbanen er den eneste ruten i Trondheim som kjører den dag i dag som en del av den offentlige kollektivtrafikken i Trondheim på oppdrag av det fylkeskommunale kollektivselskapet AtB, i tillegg til å kjøre chartertrikk på kommersiell basis.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger