Bynesruten

Bynesruten var et rutebilselskap med oppstart i 1924 på Byneset ved Trondheim. Byneset var den gang egen kommune. Grunnleggeren var løytnant Nik. Haugan som fikk konsesjon på bussrute mellom Byneset og Trondheim.

Bynesruten ble i 1948 omgjort til A/S. Flere personer som hadde drevet melkeruter gikk inn i Bynesruten. Det ble også satset mer på turbusskjøring.

I 1964 ble Byneset kommune innlemmet i Trondheim kommune. Selskapet fikk i den forbindelse henvendelse fra Trondheim Sporvei med ønske om innlemmelse. Det kom henvendelse på nytt i 1971 og Bynesruten takket ja til tilbudet. 1. januar 1972 ble selskapet overtatt av Sporveien.

Ved avslutningen hadde Bynesruten 40 sjåfører, 17 personbusser og 11 lastebiler. 6 av bussene gikk i ruter til Trondheim, mens de øvrige stort sett gikk i skoleruter på Byneset.

KilderRediger

Sæther, O. S.(1976). Kollektivtrafikken i Trondheim gjennom 75 år: 1901-1976. Trondheim: Trondheim trafikkselskap.