Oksid

(Omdirigert fra «Oksider»)

Et oksid er en gruppe av kjemiske forbindelser mellom oksygen (O) og et eller flere andre grunnstoffer, ofte metaller, hvor oksygenet er redusert og et annet atom er oksidert:

Blymonoksid (PbO)
Strukturen til kaliumoksid
M2+ + O2- → MO

Eksempler: