Alkalireaksjon

Alkalireaksjon er en betegnelse på en nedbrytningsmekanisme i betongkonstruksjoner. Alkalireaksjon (AAR) er en kjemisk-fysisk prosess. Ved AAR reagerer alkaliioner i betongens sementpasta med kvarts i reaktive bergarter og det dannes et reaksjonsprodukt (alkaligel) som sveller ved vannopptak. Volumøkningen som svellingen medfører kan i sin tur medføre at sementpastaens strekkfasthet overskrides og betongen sprekker opp.

For at en alkalireakson skal finne sted må en ha tilgang på reaktivt tilslag, alkalier og vann. Alkalier finnes i sementen, men kan og komme fra andre bestanddeler i betongen eller tilføres utenfra. For at en bergart skal være reaktiv må den inneholde kvartspartikler som kan reagere med alkalier. En kvartsholdig bergart er ikke det samme som at den er reaktiv. For at kvarts skal være reaktiv må partiklene være tilstrekkelig små, eller omdannede.

kjemistubbDenne kjemirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.