En kai er en konstruksjon i ei havn, ved sjø eller annen vannvei, hvor fartøyer kan legge til for fortøyning og for å frakte last og/eller passasjerer fra eller til land. Ei kai har forbindelser til landbaserte kommunikasjoner, og er som regel utstyrt med tilstøtende lagringsplass for frakt.

Skip ved kai i Tromsø

Kaier kan bygges parallelt med strandlinjen, eller som en utstikker eller pir. Høyden er vanligvis minst 0,5 meter over høyeste vannstand, og dybden ved kaia må være tilstrekkelig i forhold til de fartøyer den er ment å betjene. Kaifronten utstyres med fendere for å beskytte fartøyene og kaia mot skader ved sammenstøt.

De fleste større kaier blir i dag bygget i armert betong. Mindre kaier bygges fremdeles i tre, på frittstående pæler. Det finnes også kaier bygget i stål eller mur.

Se også Rediger