Fartøy er egentlig en betegnelse på et transportmiddel som går til vanns, et skip eller en større båt som er egnet for bruk i rom sjø. Sjøveisreglene definerer fartøy som «enhver farkost, innbefattet farkoster uten deplasement, sjøfly og WIG-fartøy, som brukes eller kan brukes som transportmiddel på vannet». Den egentlige betydningen av begrepet er «redskap til å fare/reise med».

Avgrensningen mellom fartøy og farkost er noe uklar, men sistnevnte innbefatter også mindre båter og skip.

I utvidet betydning omfatter fartøy i dag også luftfartøy og romfartøy.

Se også rediger

  • Kjøretøy – tilsvarende transportmiddel på land

Eksterne lenker rediger