Wikipedia:Tinget/Arkiv 20

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra [[../../]]. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkivert: 7. jul 2006 kl.22:40 (UTC)


Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli

IbsenRediger

Alle som kan han noe å bidra med oppfordres til å ta en titt på Kategori:Henrik Ibsens skuespill. I anledning Ibsen-året og ellers fordi om noen Wikipedia burde skrive om Ibsen, så er det oss, foreslår jeg en aldri så liten «kvalitetsoffensiv» her. Flesteparten av artiklene er meget tynne. – Andreas, 10. mai 2006 kl.18:34 (UTC)

Jeg var inne forleden for å gjøre noe med dette, men der så jeg at samtlige Ibsen-stykker hadde en ferdig mal for hvordan artikkelen skulle skrives. Denne malen likte jeg ikke noe særlig, det var en mal for dem som ikke er særlig interessert i Ibsen og litteratur, og la vel helst vekt på trivia og tv-produksjon ettersom jeg husker. Jeg ville ikke følge en slik mal, og valgte derfor å skrive om andre verk der jeg selv kunne velge hvordan jeg ville legge det opp.

Jeg er helt enig i at det er skammelig at de engelske ibsen-sidene overgår de norske.--Esalen 30. mai 2006 kl.23:00 (UTC)

Det er ingenting i veien for å endre på oppsettet; dersom det gjøres drastiske endringer kan det være lurt å ta det opp på artikkelens diskusjonsside, men det har ikke blitt bestemt noe sted at det skal være slik det er satt opp nå. Det er en fordel om artiklene har noenlunde samme oppsett, men det kan jo fikses. TV-produksjoner og trivia er bare to punkter nederst i det som er lagt opp; hvor stor plass det får avhenger av hvor mye man skriver ellers. Jeg tror du tillegger den/de som har satt opp malen gale holdninger; det er gjort en del arbeid med det, og jeg tviler sterkt på om det skyldes manglende interesse for Ibsen – de av oss som virkelig ikke er spesielt interesset (som meg) har rett og slett ikke gjort noe med de artiklene. Cnyborg 30. mai 2006 kl.23:36 (UTC)
Jeg laget [Mal:Ibsen] og la opp den enhetlige strukturen på omtalen av stykkene. Som bibliotekar og litteraturkritiker kjenner jeg meg ikke hjemme i beskrivelsen «ikke er særlig interessert i Ibsen og litteratur». Den enhetlige strukturen var ment å være en hjelpende hånd og veiledende) pekefinger til de som ville skrive om stykkene. Jeg mente at filmatiseringer ville være relevant å vise til. Men det er som Cn sier, opp til de som skriver hvordan helheten blir seende ut når artiklene er utfylt. I ettertid ser jeg forresten at strukturen burde hatt et avsnitt om tolkning, og en føring for at ingressen skulle oppsummere tematikken i stykket i en setning eller to. MHaugen 9. jun 2006 kl.10:14 (UTC)
Jeg synes malen er et greit utgangspunkt, den gir fine holdepunkter til hva det er viktig å omtale. Men som jeg tidligere har uttalt på en diskusjonsside jeg ikke husker i farten, synes jeg man skal kunne avvike fra denne malen uten videre. Er det omfattende endringer av en allerede eksisterende tekst, bør man selvsagt ta det opp, men slik er ikke tilfellet ved de fleste av de aktuelle artiklene. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Andreashjortland (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Vigeland-skulpturerRediger

Det har nå kommet opp et slettingsforslag på et bilde av Sinnataggen [1], da Vigeland ikke har vært død i 70 år. Gjelder dette også for skulpturer permanent utstilt i en offentlig park? Kjetil Ree 26. mai 2006 kl.21:32 (UTC)

IANAL, men det burde ikke være noen problemer med det når det er utstilt offentlig. Jeg veit at ihvertfall svensk og amerikansk lovgivning tillater det. Jon Harald Søby 26. mai 2006 kl.22:58 (UTC)
Norsk lov tillater det ikke når det er verket som er hovedmotiv. I åndsverkslovens §24 står det «Kunstverk og fotografisk verk kan også avbildes når det varig er satt opp på eller ved offentlig plass eller ferdselsvei. Dette gjelder likevel ikke når verket klart er hovedmotivet og gjengivelsen utnyttes ervervsmessig.» Det har vært ført saker om dette; blant annet tapte Statoil en sak om et bilde av sverdene i fjellet ved Hafrsfjord. Cnyborg 26. mai 2006 kl.23:41 (UTC)
Da spøker det for galleriet Vigeland Sculpture Park, så dumt. Kjetil Ree 27. mai 2006 kl.00:13 (UTC)
Slik jeg ser det er det bare Image:Vigeland bridge.jpg og Image:Vigelandspark Oslo front gate.jpg som er akseptable. Cnyborg 27. mai 2006 kl.00:41 (UTC)
Det kan umulig «spøke» for gjengivelser på wikipedia, da ingen rett vil kunne hevde at en avbilding her er i «ervervsmessig øyemed»!. --Friman 27. mai 2006 kl.00:52 (UTC)
Nei, men det er et krav her om at alle bilder skal være frie for bruk i kommersiell øyemed, så da går det ikke. Cnyborg 27. mai 2006 kl.01:01 (UTC)
Her det vel være en liten misforståelse. Hvis jeg tar et fotografi fra Vigelandsparken (f.ex. [2] ), og legger det ut på Wikipedia som nettopp dette bildet, kan umulig wikipedia klandres dersom en kommersiell aktør benytter dette bildet i sin markedsføring (med eller uten manipulering av bildet). Alt annet vil være uten enhver logikk, og slik kan ikke norsk lov være utformet. --Friman 27. mai 2006 kl.01:31 (UTC)
Det bør ikke være til å misforstå: Alle bilder som legges ut på Wikipedia skal være frie for bruk i kommersiell øyemed. Det er Wikipedias egne regler; at vi har lov til å bruke det her under norsk lov har ingenting med saken å gjøre. Cnyborg 27. mai 2006 kl.01:44 (UTC)
Det er et prinsipp om at alle skal kunne ta materiale fra Wikipedia og bruke det andre steder, også kommersielt. Det å ha disse bildene på Commons bryter altså ikke med norsk lov, men med Wikipedia-retningslinjene. Kjetil Ree 27. mai 2006 kl.01:46 (UTC)
Dette er jeg ikke enig i. Når jeg legger et eget foto ut på wikipedia, betyr at jeg fraskriver meg rettighetene til bildet og at heller ikke wikipedia har noen rettigheter tilknyttet dette bildet. Selve bildet er derved rettighetsfritt. (Om bildet viser kong Harald eller «Sinnatagggen» burde være uten interesse.) --Friman 27. mai 2006 kl.01:51 (UTC)
WP-lisensen kan ikke medføre fraskriving av alle rettigheter. Ideelle rettigheter til verket forblir ihht. Åndsverkloven. Skaper av verket beholder likevel rett til å bli navngitt "slik god skikk tilsier" (her Vigeland) H@r@ld 27. mai 2006 kl.09:14 (UTC)
Eksempelet med kong Harald eller Sinnataggen er veldig greit å bruke. Du har ikke anledning til å legge ut et bilde av Sinnataggen under en GFDL-kompatibel lisens, fordi åndsverksloven legger en begrensning på bilder av andres kunstverk, selv om de er permanent utstilt utendørs. Selv om fotografen eier alle rettigheter til bildet, eier han eller hun ikke rettighetene til motivet, og kan derfor ikke åpne for kommersiell bruk av bildet. Et bilde av kongen derimot, har ingen slik begrensning, og fotografen eier dermed alle rettigheter. Også i dette tilfellet vil det være restriksjoner på kommersielt bruk – et firma kan ikke bruke et bilde av kongen i reklame – men dette er restriksjoner som ikke er koblet til dine rettigheter til bildet. Du kan fritt tillate kommersiell bruk av ditt bilde (ettersom kongen er en offentlig person er du ikke hindret av personvernlovgivningen), og det er andres problem om de krenker den avbildedes rettigheter. Det spiller ingen rolle om forskjellen i motiv burde være uten interesse; faktum er at åndsverksloven har tatt høyde for nettopp denne situasjonen og dermed legger en begrensning på bilder av andres beskyttede verker. Cnyborg 27. mai 2006 kl.16:55 (UTC)
Problemet oppstår fordi man avbilder et kunstverk. Selve kunstverket er separat i forhold til fotografiet som avbilder kunstverket. Du kan frigi dine rettigheter til fotografiet men du kan ikke påvirke rettighetene knyttet til bruken av kunstverket. Det vi kunne gjøre er å rette en forespørsel til de som forestår kommersiell utnyttelse av parken, det vil vel si Oslo kommune? — Jeblad 27. mai 2006 kl.14:51 (UTC)
Såvidt jeg vet hadde Vigeland arvinger, og det er de som eier rettighetene til skulpturene og må gi en eventuell tillatelse. Cnyborg 27. mai 2006 kl.16:55 (UTC)
Friman: Når du legger ut et bilde med gfdl-lisens, fraskriver du deg dine egne rettigheter, men du kan ikke fraskrive rettighetsholderene, sannsynligvis arvingene, sine rettigheter som de har etter åndsverkloven uten å ha spurt disse først. Mortendreier 29. mai 2006 kl.06:17 (UTC)

Jeg syns en bør ta kontakt med Vigelandsmuseet. De vil kunne avklare hvem som har rettigheter og om bildene eventuelt kan brukes. --Nina 27. mai 2006 kl.17:08 (UTC)

Det romler noe langt bak i hodet om at det er et hovedpoeng at denne kunsten er i offentlig rom. Det foresvever meg at det var noe av problemet med å lage parken, den skulle være offentlig. Jeg tror vi absolutt skal prøve å nøste på dette. — Jeblad 27. mai 2006 kl.18:51 (UTC)
Fra siden med biografien til Vigeland på museets sider
«Vigeland arbeidet i flere år under lite tilfredstillende forhold før han i 1902 fikk overlatt av staten et noe falleferdig atelier på Hammersborg i sentrum av Oslo. Da atelieret måtte rives på grunn av nyregulering og oppførelsen av Deichmanske bibliotek, ble planene om et nytt og større atelier aktualisert. I 1919 tilbød Vigeland Oslo kommune alt han eide av skulpturer, tegninger, tresnitt foruten originalmodellene av alt han i fremtiden kom til å skape, mot at kommunen lot oppføre et hensiktsmessig atelier, som kunne bli museum etter hans død. Kontrakten ble formelt undertegnet i 1921, og i 1924 kunne Vigeland flytte inn i det nye , monumentale bygg på Frogner, som inneholdt atelier (se bilde), verksteder for gipsmakere og steinhuggere, rikelig med rom hvor han kunne stille opp sine tidligere arbeider, foruten en leilighet i 3. etasje som var hans bolig inntil hans død i 1943. Det har vel knapt hendt at en kunstner har fått lignende.»
Det er også BONO som sitter på forvaltning av rettigheter. Fra tidligere har jeg opplevd at disse har en langt mer pragmatisk tilnærming til slike ting enn enkelte andre slike organisasjoner. — Jeblad 27. mai 2006 kl.19:04 (UTC)

OK. Jeg synes diskusjonen har medført en grei avklaring. Men her vil det vel også bli noen grensetilfeller. La oss si at jeg tar en tur i Vigelandsparken med fotografiapparat. Jeg tar et bilde av «Sinnataggen». Dette bildet kan ikke benyttes på Wikipedia. Mens jeg står der kommer det imidlertid en tyrkerdue flyvende og setter seg på hodet til «Sinnataggen». Jeg tar et nytt bilde. Kan dette bildet benyttes i en artikkel om tyrkerdue (fordi tyrkerduen er hovedmotivet)? --Friman 27. mai 2006 kl.20:34 (UTC)

Ja, så lenge det er noenlunde klart at det ikke bare er en omgåelse av regelen. Cnyborg 27. mai 2006 kl.23:06 (UTC)

Det er sendt en mail til BONO og KIK for å få en løsning på problemene med norske kunstnere. Hvis noen ønsker å bli involvert i et arbeid mot disse så kan de ta kontakt med meg (les: ta ansvar for slike kontakter). Jeg regner med at det blir satt opp et underprosjekt med informasjon hvis vi får til noe. — Jeblad 27. mai 2006 kl.20:47 (UTC)

Apologies to intrude here as anonymous. Could someone please give a brief summary of the above discussion in English? Siebrand 28. mai 2006 kl.09:21 (UTC)

A photo of a statue by Norwegian sculptor Vigeland, erected in Oslo, has been listed for possible deletion on Commons ([3]). The reason is that Norwegian copyright law does not allow commercial use of photos of works of art, even if they are permanently exhibited in public. There is some diagreement over the interpreteation of this; one side thinks the photo can not be licensed under a GFDL-compatible license and must be deleted, the other thinks that it's not a Wikimedia project's task to prevent violation of the ban on commercial use of the photo. A request for clarification has been sent to the holder of copyright, the organization BONO ([www.bono.no]). Cnyborg 28. mai 2006 kl.10:18 (UTC)
Interesting. Are we building an encyclopedia, or a database filled with free images for commercial use? Which direction is Wikipedia going? - Quistnix 28. mai 2006 kl.18:29 (UTC)::Thank you for the summary, Cnyborg. Let's hope BONO will give permission. Siebrand 28. mai 2006 kl.20:06 (UTC)


Monlitten er gjengitt på et norsk frimerke, og frimerker kan gjengis, bare det kommer klart frem at det er et frimerke, så hvis bildene av Vigelands skulpturer må fjernes er det iallefal mulig å finne en legal erstatning. F.bendik 8. jun 2006 kl.17:22 (UTC)

Bug et sted?Rediger

Eller er det bare jeg som får opp: «For å opprette artikkelen, klikk [[:Slaur|rediger]]» når jeg klikker ‘Gå’ på et oppslagsord som ikke finnes? - Soulkeeper 27. mai 2006 kl.08:44 (UTC)

Jeg har fått det samma når jeg flytter sider. Det ser ut som om noen har gjort slik at wikitekst ikke funker enkelte steder… Jon Harald Søby 27. mai 2006 kl.09:00 (UTC)
Samme her. Og i lengre tid har jeg av og til fått opp For å opprette artikkelen, klikk. (altså uten noen rediger-lenke) når jeg har skrevet inn navnet på en ny artikkel og trykket . Zerblatt 27. mai 2006 kl.11:44 (UTC)
Grunnen til feilen var at man måtte gjøre så <nowiki> ikke funker i lenker, fordi det kunne utnyttes. Dermed må de MediaWiki-beskjedene som har nowiki i lenker forandres. Jeg har forandra de to som er nevnt her. Jon Harald Søby 27. mai 2006 kl.11:47 (UTC)
I tillegg: Siden «[{{fullurl:Larvik HK|redirect=no}} Larvik HK]» er nå flyttet til «Larvik Håndballklubb». Zerblatt 27. mai 2006 kl.12:04 (UTC)
Har du peker til info om dette? ZorroIII 27. mai 2006 kl.11:51 (UTC)
en:Wikipedia:Village pump (technical)#nowiki in links. Flyttingsbugget er rapportert på en:User talk:Brion VIBBER (av noen andre). Jon Harald Søby 27. mai 2006 kl.12:08 (UTC)

Daglig sortering av TingetRediger

Denne malen bør ikke brukes før det er konsensus på å endre TingetJeblad 27. mai 2006 kl.14:43 (UTC)

Jeg foreslår at Tinget sorteres en gang per døgn på den måten at de seksjonene med ferskest innlegg havner nederst og de med de eldste innleggene havner øverst. Jeg foreslår at dette skjer etter kl.04. Dette er en kjapp jobb, så jeg tror problemet med eventuelle redigeringskonflikter skulle bli beskjeden (derfor også valg av tidspunkt). Jeg foreslår at hvem som helst kan gjøre det så lenge det skjer manuelt. __meco 27. mai 2006 kl.11:39 (UTC)

Dette vil gjøre det vanskelig å gjenfinne innlegg over tid da sorteringsordenen vil bli rimelig tilfeldig over tid, utover at "noen" vil havne nederst (eller øverst). Nå er rekkefølgen på seksjonene konstant. — Jeblad 27. mai 2006 kl.14:43 (UTC)
Enig med Blad, dette blir rotete. -- Duffman, 27. mai 2006 kl.15:14 (UTC)
Med å bruke undersider er det ingen problemer å lage feks Wikipedia:Tinget (kronlogisk) eller Wikipedia:Tinget Topp 10 eller hva man skulle ønske uten at det vanlige Tinget blir "rammet". ZorroIII 27. mai 2006 kl.15:18 (UTC)
Meldingen jeg satte i toppen av dette innlegget ble vel litt terse. Malen fungerer bra den og er et utmerket forsøk på å få i gang en diskusjon. Den følger løsningen til danskene og de har fått det her til å fungere. Problemet med å bruke malen i Tinget slik det er nå er at arkiveringsrobotene som brukes nå arkiverer seksjoner utfra tidsstempel de finner i innleggene, og under seksjonsheadingen. Dermed havner dette innlegget som er på en underside under den foregående seksjonen på Tinget. Dette er ikke noe stort problem hvis det er ett eller to innlegg da disse kan arkiveres manuelt, men husker vi det når ting skal arkiveres? — Jeblad 27. mai 2006 kl.17:19 (UTC)
Jeg vet visst ikke noe om disse arkiveringsrobotene. Hvem er de og hva gjør de? __meco 27. mai 2006 kl.18:56 (UTC)
Dette er jeg enig i, og jeg mener det avskjærer/avvæpner/innfrir den motforestillingen som ble reist litt lenger oppe. Vi må regne med at vi får et kategorihierarki over diskusjoner etter tema. I tillegg vil brukerne gå over til å overvåke den enkelte diskusjon de er interessert i, i tillegg til Tinget selv (som overordnet struktur). Da får man beskjed på overvåkingslista si når nye innlegg har kommet i allerede overvåkede diskusjoner, og man får beskjed når en ny diskusjonstråd opprettes. Sorteringsorden over tid er det da ingen som behøver å være spesielt opptatt av. __meco 27. mai 2006 kl.18:56 (UTC)

Dette systemet med {{Tinget}} (som oppretter hver diskusjon som en underside til Tinget) er et betydelig steg i retning transklusjoner (en:Transclusion) som er en videreutvikling av www og som dagens Wikipedia befinner seg i en mellomstilling i forhold til (jf. Prosjekt Xanadu (en:Project Xanadu)). Kombinert med den sorteringsordningen jeg har foreslått er vi enda nærmere. __meco 27. mai 2006 kl.18:56 (UTC)

Hvilke mekanismer eksisterer i dette sysemet for å forsikre at overvåkningslistene til brukerne ikke fylles opp av masse små, gamle tråder som ikke lenger er aktive? Og hvordan skal trådene arkiveres, slik at man ikke kan gjenopplive ferdigdiskuterte tråder? MD 27. mai 2006 kl.19:40 (UTC)

Jeg ser ikke at det kan være noe problem at man har gamle tråder i overvåkningslista si… Bare om de ble redigert til stadighet, noe de ikke vil bli dersom de er gamle. Jon Harald Søby 27. mai 2006 kl.19:43 (UTC)

De færreste ønsker å fylle overvåkningslisten sin med gamle diksusjonstråder. Hvilke mekanismer eksisterer i dette systemet for å forsikre at overvåkningslistene til brukerne ikke fylles opp av masse små, gamle tråder som ikke lenger er aktive? Og hvordan skal trådene arkiveres, slik at ferdigdiskuterte tråder ikke gjenopplives av nye brukere? MD 27. mai 2006 kl.20:44 (UTC)

Grensa er på 1000 (?) overvåkede sider. Da slår en begrensing inn som setter grensene litt annerledes. Jeg vil vel anbefale at du rydder opp i lista før den tid. — Jeblad 27. mai 2006 kl.22:56 (UTC)

Med nåværende system trenger man kun Wikipedia:Tinget på overvåkningslisten for å kunne følge med på alle aktive diskusjoner. Med dette nye systemet må man ha absolutt alle tråder på overvåkningslisten sin for å ikke gå glipp av noe. Så, hvilke mekanismer eksisterer i dette systemet for å forsikre at overvåkningslistene til brukerne ikke fylles opp av masse små, gamle tråder som ikke lenger er aktive? Overvåkningslisten bør brukes til å overvåke artikler, ikke 10.000 tråder i en diskusjonsside.
Og hvordan skal trådene arkiveres, slik at ferdigdiskuterte tråder ikke til stadighet gjenopplives av nye brukere? MD 27. mai 2006 kl.23:12 (UTC)
Jeg tror ikke antallet overvåkede artikler er noe issue her. Uansett, for å unngå at debatter "blusser opp igjen" kan en administrator låse siden for redigeringer, tilsvarende dagens låsing av arkiv. ZorroIII 27. mai 2006 kl.23:15 (UTC)
Antall overvåkede tråder vil jo bare vokse uendelig etterhvert som det opprettes nye tråder. Og å beskytte hver eneste tråd høres ut som et enormt arbeid. Nei, la oss beholde dagens system der vi kun trenger å følge med på én side. Vi bør bruke overvåkningslisten til artikler, ikke diskusjoner. MD 27. mai 2006 kl.23:21 (UTC)
Dagens system skalerer ikke. Så det er ikke noe alternativ. ZorroIII 28. mai 2006 kl.00:30 (UTC)
Selvsagt er det et alternativ. Ingen tvinger oss til å forandre Tinget! Tinget fungerer bra som det er. Det behøver bare litt oftere arkivering. Det eneste alternativet som ville fungere er det de har på en:, med oppdeling i flere seksjoner. MD 28. mai 2006 kl.00:33 (UTC)
Dagens side er på 100-150 KB. Den bør ikke passere 35 KB for å unngå problemer i enkelte browsere. Vi er nå 12000 registrerte brukere. Antall brukere øker med 1000 per måned og viser en eksponensiell trend. Til vinteren er vi dobbelt så mange. Det betyr at vi får dobbelt så mange innlegg og dobbelt så mange svar. Det bety at Tinget blir 4 ganger så stort. Det vil si 400-600 KB. Vi kan korte «levetiden» til en diskusjon til under en uke, da kan vi halvere størrelsen men 200-300KB med wikikode er fortsatt alt for mye. — Jeblad 28. mai 2006 kl.00:52 (UTC)
Det er nå så; dette forslaget her kan vi ihvertfall ikke ha. Brukerne må kunne følge diskusjoner med overvåkningslisten sin, og da kan man ikke kreve at de fyller den opp med 1000 forskjellige tråder for å kunne følge alle diskusjonene. Det beste er nok å dele Tinget i flere seksjoner, og arkivere litt oftere, på gamlemåten. Da behøver vi kun å ha 3 eller 4 sider i overvåkningslisten, i motsetning til dette forslaget med uendelig antall sider. MD 28. mai 2006 kl.00:55 (UTC)

Hvorfor er det så vanskelig å ha sider i overvåkingslista si? Da kan man jo kutte ut tråder man IKKE er interessert i; altså kun følge med på de trådene man finner interessante. ZorroIII 28. mai 2006 kl.01:00 (UTC)

Det er helt normalt blant aktive brukere å ha opp mot 1000 artikler i overvåkningslisten sin. Med over 1000 forsvinner funksjonaliteten. Hvis man da må overvåke en masse tråder for å kunne følge eventuelle innlegg i aktive eller tidligere aktive diskusjoner, må man dytte ut artikler av overvåkningslisten for å få plass. Man kan ikke kreve at alle brukerne hver uke går igjennom overvåkningslisten sin for å luke ut avsluttede diskusjoner. MD 28. mai 2006 kl.01:05 (UTC)
Avsluttede diskusjoner vil ikke dukke opp i overvåkingslista (med standardvalg på å vise endringene de siste 3 dagene). Så 3 dager etter at siste ord er sagt vil diskusjonen havne utenfor overvåkingslista. Det er ingen tekniske begrensinger på overvåkingslista som hindrer den skisserte funkjsonaliteten med undersider. Og det virker for danskene, de har hatt ordinga i over ett år. ZorroIII 28. mai 2006 kl.01:18 (UTC)
Sider forsvinner ikke ut av overvåkningslisten av seg selv. Man må aktivt avslutte overvåkning av sider. Med denne ordningen blir overvåkningslisten derfor uendelig stor etterhvert som man må overvåke stadig flere diskusjonstråder for å kunne følge diskusjonene. Mens med nåværende ordning, eller ordningen på en:, trenger man kun 3-5 sider i overvåkningslisten. MD 28. mai 2006 kl.01:23 (UTC)
Som mediawiki-udvikler, og bagmand til den danske landsbybrønds udseende har jeg et par kommentarer til hvad der tidligere er nævnt:
 • Der er absolut ingen begrænsninger på størrelsen af overvågningslisten. Det er korrekt opfattet at der er en øvre grænse for hvor mange ændringer der kan vises, men denne grænse træder først i kraft efter overvågningslisten er blevet sorteret efter redigeringstidspunkt. En bruger der ville få et problem i den forbindelse vil skønsmæssigt have en 20-30.000sider i overvågningslisten, og så gør det ikke den store forskel om aktiviteten i Tinget foregår på en eller 20 sider.
 • Den øvre grænse for hvor mange gange den samme template kan inkluderes i træk er 100. På den danske wikipedia har vi aldrig oplevet problemer med denne grænse, og jeg forventer heller ikke at det vil blive et problem her. Skulle det endelig blive et problem, kan man oprette to identiske skabeloner, der bruges på skift.
-- Wegge 28. mai 2006 kl.01:43 (UTC)
Jeg tviler på at folk ønsker en ordning der man må fylle overvåkningslisten sin med tusenvis av tråder for å følge alle diskusjonene. Spesielt når alternativet er en ordning som på en: der man kun trenger 3-5 sider i overvåkningslisten. Jeg for min del liker å begrense overvåkningslisten min til et knippe viktige artikler, samt WP:T, WP:S og et par andre viktige sider. Jeg vet at flere andre også liker å holde overvåkningslisten sin til et begrenset antall leksikonartikler. Men dette blir umulig hvis det ikke lenger skal holde å overvåke WP:T for å følge alle aktive diskusjoner - da må den fylles opp av diskusjonstråder.
I tillegg kommer spørsmålet om arkivering: hvordan arkiveres trådene og hvordan stopper man nye brukere fra å vekke avsluttede diskusjoner til live? Hvis administratorer må beskytte alle trådene etter en viss tid, kommer det garantert til å bli forglemmelser. MD 28. mai 2006 kl.01:56 (UTC)
I praksis har der ikke vist sig problemer på da:Wikipedia:Landsbybrønden i forbindelse med brugen af skabeloner og "transclusion". Langt de færreste brugere på da er så maniske at de føler et behov for at have samtlige diskussioner på deres overvågningsliste. De af os (jeg er en af de maniske brugere) der har det behov, har i forvejen en omfangsrig overvågningsliste, og for os betyder en 20-30 sider fra eller til ikke det store. På da har den bekymring vist sig at være et ikke-eksisterende problem. Hvad angår arkivering, så har vi ikke oplevet problemer. Jeg er ikke bekendt med praksis på no, men på da beskytter vi ikke arkivsider, så uanset om en tråd er arkiveret som flad tekst, eller ved inkludering på en arkivside, vil brugere altid kunne genaktivere en arkiveret tråd. Vi har til gengøld oplevet flere tilfølde hvor en arkiveret tråd er blevet vækket til live igen, når det samme emne er blevet taget op til en fornyet debat. I de fleste tilfælde har det været utilsigtet, men det har vist sig at være meget gavnligt at den tidligere diskussion er blevet trukket ind. -- Wegge 28. mai 2006 kl.02:25 (UTC)
Det er noe aktivitet rundt å lage en RSS løsning som vil fange opp behovet for overvåking i dette tilfellet. Det kan også være mulig å lage noe som flytter en reaktivert diskusjon fra Tinget inn til Tingets aktive diskusjoner. Dette ville være en ganske kurant bot. I praksis bare en bot som sjekket om redigerte innlegg var i Tingets aktive del. Dette vil forutsette at vi bruker en praksis med undersider slik at manipulering av diskusjoner via transkludering er mulig. — Jeblad 28. mai 2006 kl.06:23 (UTC)
Hvis en gammel tråd blir gjenopplivet og man ikke lenger har den på overvåkningslisten sin, da går man glipp av diskusjonen. MD 28. mai 2006 kl.09:46 (UTC)
Så hvorfor slette den fra overvåkingslista? Det virker som om du bruker overvåkingslista litt spesielt. Som Wegge sier, det er ingen praktiske begrensinger på størrelsen på overvåkingslista. ZorroIII 28. mai 2006 kl.10:24 (UTC)
Jeg bruker overvåkningslisten min på denne måten. Jeg forsøker å holde den under 1000 artikler, og hvis jeg må fylle den opp med diskusjonstråder for å være sikker på å ikke gå glipp av noe, så jeg er meget skeptisk. -- Duffman, 28. mai 2006 kl.10:56 (UTC)
"Patient til læge: Når jeg står på hovedet i tre timer, bliver jeg skeløjet. Lægen svarer: Så lad være med det!" Det er lidt det samme her. Du får det ud af din overvågningsliste som du putter i den. Jeg er bekendt med at der verserer et rygte om en øvre grænse for størrelse af overvågningsliste, men det har altså ikke noget på sig. Så derfor er det en fuldstændig arbitrær størrelse du har valgt. -- Wegge 29. mai 2006 kl.12:46 (UTC)
Okay, jeg foretrekker likevel et system der man kun må overvåke 1-5 sider for å holde seg oppdatert på alle aktive diskusjoner, enn drøssevis av små tråd-sider. -- Duffman, 29. mai 2006 kl.12:56 (UTC)

La oss forsøke et par ukers tid på noen tråder, så vi får se hvordan det fungerer i praksis, med arkivering, kategorisering og alt. -- Duffman, 29. mai 2006 kl.16:19 (UTC)


Hvordan forminske bilder?Rediger

Jeg har litt problemer på artikkelen jeg driver på,Atlantis. Bildene blir "litt" for store. Har noen et forslag? Ninin 27. mai 2006 kl.12:59 (UTC)

Skriv [[Bilde:Bildenavn|thumb|Bildetekst]]. Du kan spesifisere en viss størrelse i antall piksler etter |thumb|. Jon Harald Søby 27. mai 2006 kl.13:06 (UTC)
Takker :) Ninin 27. mai 2006 kl.13:16 (UTC)

Jeg lurer på to tingRediger

 • Hvordan setter man opp notater osv. som dukker opp som små tall i hjørnet av teksten.
 • Fins det noen mal som advarer mot "sjokkerende" artikler, jeg ser da til f.eks:Fritz Haarmann

Ninin 28. mai 2006 kl.10:50 (UTC)

Der du vil ha inn et notat, eller en fotnote/sluttnote, skriver du <ref>Dette er et notat, osv.</ref>. Og der du vil ha notater listet opp, som regel i slutten av artikkelen under overskriften == Referanser ==, skriver du <references/>. Det andre du spør om kan andre svare på. __meco 28. mai 2006 kl.11:15 (UTC)
Vi har ikke noen mal nå som advarer om sjokkerende artikler. Det kan argumenteres godt både for og mot en slik mal; på den ene side er det greit å advare barn og sarte sjeler, og på den annen side er dette et leksikon der artiklenes tema bestemmer deres innhold (er man redd for å lese om mord bør man ikke lese en artikkel om en massemorder). Jeg er skeptisk til en slik mal, dels fordi det blir vanskelig å sette kriteriene for når den skal brukes, og dels fordi jeg frykter en smitteeffekt slik at vi får masse advarselsmaler om dette og hint. Jeg synes at spoilermalene vi bruker er ille nok (vil man ikke vite handlingen i en bok bør man ikke lese en leksikonartikkel om den, mener jeg). Cnyborg 28. mai 2006 kl.15:21 (UTC)
Jeg er også skeptisk; det blir lett POV å vurdere når malen skal brukes. Noe som er sjokkerende for noen trenger ikke være det for andre. -- Duffman, 28. mai 2006 kl.15:39 (UTC)
Enig med Cnyborg og Duffman. mali 28. mai 2006 kl.15:41 (UTC)
Sant som Cnyborg sier. Liker man ikke å lese om massemordere, søker man heller ikke opp massemordere på et leksikon. Dessuten står det klart og tydelig i ingressen hva som er i vente, så man har mulighet til å klikke seg ut før man evt går inn i detaljene omkring emnet. --mariule 28. mai 2006 kl.16:15 (UTC)

Jimbos DN-artikkelRediger

| Jimbo ble intervjuet av Dagens Næringsliv som kom på trykk i går 27. mai 2006 Har kjøpt avisa, hovedtrekk var.

 • At Jimbo har fått trusler og nå lever på skjult adresse
  • Hva han gjorde før wikipedia
  • Times liste over de 100 mest innflytelsesrike personer
 • Wikipedia historikk (starten med Nupedia, 4 ansatte, fundraising osv.)
 • Annonser
 • Vandalisme/edit-wars
 • Krangling (spesielt på nl:)
 • Nerdefaktor
  • God dekning på Star Wars, Star Trek og data , men dårlig på kunst (Star Wars er faktisk stubb her,Star Trek er anbefalt, mens kunst er ganske godt dekket)
 • Gode på nye ting som Jordskjelvet i Indiahavet 2004, mens "proffe" leksikon er bedre på forfattere fra 1930-tallet
 • Sære artikler (eks. togtyper)
 • Rekruttering
 • Wikibooks

Mvh Røed 28. mai 2006 kl.17:54 (UTC)

Jimbos besøkRediger

 
Bilde fra ankomsten til Jimbo på Flesland

He´s in the building. Mere kommer etter hvert. Nina

Stilig. Kanskje legge det inn på Wikipedia:Wikitreff/Bergen 29. mai 2006? -- Duffman, 29. mai 2006 kl.09:43 (UTC)
Jimbo – Luftens baron! Jon Harald Søby 30. mai 2006 kl.07:51 (UTC)

Artikkel i BT

Nå er også IT-avisas artikkel oppe. Litt irriterende at de har fått enkelte navn feil, men ellers greit. Jon Harald Søby 30. mai 2006 kl.12:46 (UTC)
Det er litt artig at journalister som trekker frem feil i artikler i Wikipedia, ikke klarer å skrive navnene til intervjuobjektene korrekt. mali 30. mai 2006 kl.13:37 (UTC)

Foreslår at vi som var der forsøker å skrive et kort referat med de viktigste nye punktene Jimmy tok opp, så andre som ikke var der kan informeres. Vi kan jo gjøre det på siden med bildene. Jeg kan legge inn det jeg husker og andre kan fylle inn. Ulf Larsen 31. mai 2006 kl.09:30 (UTC)

Det er vel tre runder med diskusjoner som bør omtales

Jeg har begynt på referat fra foredraget til Jimmy, håper andre kan fylle meg inn der, andre kan forhåpentligvis bidra på de to andre punktene. Må ellers si jeg var og er positivt overrasket - hadde kanskje små forventninger; men på tross av at det ble et par meget tette døgn (av vakt, fly til Bergen, møte, noen timer på hotell, fly til Oslo og jobb igjen) så synes jeg det var vel anvendt, og det virket som andre hadde samme følelse. Ulf Larsen 31. mai 2006 kl.17:47 (UTC)
Hele foredraget ligger som en video på IT-avisen. Jeg la en lenke til siden der videoen er under eksterne lenker på den norske siden for Jimmy Wales --Salt 31. mai 2006 kl.20:48 (UTC)

Sammenklappelige skabelonerRediger

Mulig dette har vært diskutert tidligere, men jeg ønsker muligheten til å lage 'sammenleggbare maler' slik man kan se eksempler på nederst på da:USA og de:Jesse Owens. Dette vil hjelpe på artikler som er overfylt av maler, for eksempel UK. Noen som vet noe mer om dette? -- Duffman, 29. mai 2006 kl.18:40 (UTC)

Vi diskuterte det på IRC i går. Jeg har noe på bruker:ZorroIII/vis-skjul.js, se min monobook.js for hvordan teste. Etter at du har lagt inn endringa i monobook.js må du refreshe cache på browser, feks med å starte den på nytt. Gå deretter til feks Nordland. ZorroIII 29. mai 2006 kl.18:53 (UTC)

Jeg får ikke den danske til å virke. Tysk WP bruker sammenklapping, du kan se på de: MediaWiki:Common.css/de: MediaWiki:Monobook.js hvordan de har gjort det. Kph 29. mai 2006 kl.18:57 (UTC)

ZorroIIIs monobook.js/vis-skjul.js fungerer for meg (linux-firefox 1.5.0.3). Dette ville være fint å ta ibruk, selv om jeg synes det ser ryddigere ut å ha vis/skjul lenken på siden slik den tyske har det. Haros 29. mai 2006 kl.19:06 (UTC)
Syns dette kun bør brukes hvis en artikkel har mange bokser. Mvh Røed 29. mai 2006 kl.19:11 (UTC)
For eksempel i politikerbiografier kan det være ganske greit, endel har hatt veldig mange verv. På de.wp er det forøvrig slik at dersom man bare bruker én mal er den automatisk åpnet, mens hvis man bruker flere er de sammenklappet i utgangspunktet. Kph 29. mai 2006 kl.19:14 (UTC)
Det er en parameter man kan sette for hvordan standardoppsettet er. Nå må det være mer enn 1 slik boks for at den pr default er skjult. Plassering av vis/skjul kan man styre selv, jeg måtte legge inn noe i min monobook.css for at den skulle komme i høyre hjørne:
.NavToggle {
    font-size: x-small;
    float:right;
}
ZorroIII 29. mai 2006 kl.19:16 (UTC)
Jeg holder på med å jobbe med scriptet og navigasjonsboksene for å få til en løsning som fungerer best mulig for våre forhold. Jeg skal samtidig se om det er mulig å lage scriptet såpass generelt at det kan benyttes til andre maler, dersom ønskelig. Jeg legger det frem så rask jeg har kommet til en tilfredstillende løsning. – Wintermute 29. mai 2006 kl.20:43 (UTC)
Er det slik som her dere holder på å bygge? Noorse 30. mai 2006 kl.14:38 (UTC)

SkriptforslagRediger

Jeg har nå utarbeidet en versjon som passer til :no. Foreløpig ligger skriptet på mitt brukerområde, hvor jeg også har lagt et annet skript for å slå sammen navigasjonsbokser. De nødvendige tilleggene er lagt i common.css (de påvireker ikke noe annet). Vil man titte på hvordan det funker kan man tømme cacheen og gå til Wikipedia:Underprosjekter/Maler/Navigasjon JavaScript.

Da gjennstår bare det store spørsmålet: Skal vi bruke det? – Wintermute 31. mai 2006 kl.20:27 (UTC)

Jeg gjorde som det stod på siden, men fikk det ikke til å fungere for meg. For meg ser det utfra beskrivelsen ut som samme system som de bruker på de: (se eksempel nederst på [4]), kan vi ikke bare overta kodingen derfra? Kph 31. mai 2006 kl.20:35 (UTC)
Rart. Hvilken nettleser bruker du? Husket du å tømme cacheen? Kommer det ikke opp noe, eller virker det bare feil/rart?
Når det gjelder kodingen fra :de, så er det mer eller mindre den vi bruker. Koden er hentet fra :da, uten at jeg vet hvor stor forskjell det er mellom den og :de. Endringene jeg har gjort er:
 • noen tilpassninger siden vi har litt andre klasser og maler
 • noen syntaktiske forbedringer i selve koden
 • gjort at det er mulig å bruke den i andre en navigasjonsmalene
 • og noen kosmetiske (etter min mening) forbedringer
– Wintermute 31. mai 2006 kl.20:49 (UTC)
Jeg bruker Safari, og tømte cachen. Malene på testsiden er satt sammen i en felles boks, men de er åpne, og det er ingen lukke/åpne-mekanisme sånn som på de:. Det er mulig kodingen på de: er mer stabil og testet i forhold til forskjellige nettlesere, den fungerer hvertfall problemfritt og superraskt. Kph 31. mai 2006 kl.20:55 (UTC)
Her skjedde det noe i overfarten. Har testet den mot IE for windows, samt Opera, Firefox og ikke minst Safari. Men når jeg prøver nå er det noe som er blitt feil. Jeg må ha mista noe i klipp og lim. Skal oppspore feilen. – Wintermute 31. mai 2006 kl.21:03 (UTC)
Var litt forvirrende denne. Jeg var veldig sikker på at skjul.js var godt nok gjennomtesta. Og ganske riktig fant jeg at feilen lå i samle.js. Samme problemet forekommer på :da (jeg skal legge inn løsningen der også). Tilsvarende skript som samle.js finnes ikke på :de, hvor malene er samlet manuelt. Problemet hadde med at Safari får problemer med DOM-en dersom det, selv midlertidig, har vært to elementer med samme ident. Problemet er nå løst, og alt skal nå fungere helt fint i Safari. I Internet Exploder er det fortsatt et problem med å få samle.js til å virke, men skjul.js virker knirkefritt. Dette problemet vil også snart bli løst. – Wintermute 1. jun 2006 kl.18:54 (UTC)
Nå er malene på Wikipedia:Underprosjekter/Maler/Navigasjon JavaScript sammenklappet, og «vis»-knappen er synlig. Men når jeg trykker på «vis» skjer det ingenting (malene åpner seg ikke). Kph 1. jun 2006 kl.19:19 (UTC)
Beskrivelsene dine passer hele veien med tilstanden rett før oppdateringene. Muligens det er litt treghet i oppdateringene sentralt. Jeg klarer ikke å reprodusere noen feil i Safari nå, så prøv igjen litt senere. – Wintermute 1. jun 2006 kl.19:43 (UTC)
Nå funker det helt fint. Men kunne du øke skriftstørrelsen til slik det er på de:? Det blir veldig smått, særlig vis- og skjul-knappene, og siden innholdet i utgangspunktet er skjult når det er flere bør de være litt synligere. Det har også litt med leservennlighet for f.eks. eldre brukere med ikke helt perfekt syn å gjøre. Kph 2. jun 2006 kl.10:04 (UTC)

Da alle mangler nå er utbedret, og det ikke er kommet noen protester, tas skriptene skjul.js og samle.js inn i common.js i løpet av de nærmeste dager. – Wintermute 6. jun 2006 kl.12:50 (UTC)

Etter det hele er satt i drift: Hvordan endrer vi kodingen av slike bokser slik at de blir sammenklappelige (morsomt ord)? Jeg jobber bl.a. med Parismetroen, der noen av stasjonene har mange slike bokser – se f.eks. Châtelet. Er meningen at man går inn i malene og endrer kodingen der en smule – eller vil alle bokser automagisk oppføre seg slik? -mats 6. jun 2006 kl.13:30 (UTC)
Effekten oppnås ved at man setter bestemete klasser på elementene. Men en forutsettninger at det er «div»-er. Skal, forhåpentligvis, snart få skrevet en forklaring eller instruks for bruk. – Wintermute 9. jun 2006 kl.18:17 (UTC)
På de: har de en enkel og brukervennlig mal som brukes for alle slike navigasjonslister. Se på [5]. Jeg foreslår at vi gjør det samme her. Kph 9. jun 2006 kl.18:55 (UTC)
Det er en tilsvarende mal, {{navigasjon}}, som brukes her også. Men, det er også gitt rom i skriptet for å kunne fremskaffe effekten andre steder. Om, og eventuelt hvor, dette skal benyttes er en annen sak. – Wintermute 9. jun 2006 kl.20:28 (UTC)

Da er skriptet implementert. – Wintermute 9. jun 2006 kl.20:34 (UTC)

Forsvunne interwikisRediger

Er det noen som vet hvor det har blitt av resten av interwikilenkene på Spesial:Siste Endringer? Alt bortsett fra nn:, da:, sv:, de:, en: og fr: er forsvunnet :( - ille upraktisk... Hvordan kan jeg få dem tilbake? Noorse 30. mai 2006 kl.14:35 (UTC)

Duffman tok dem vekk fordi han syntes det var upraktisk… Kanskje vi kan ha lenker til de wikipediene med over 10 000 artikler? Så slipper vi å ha alt for mange, men likevel ha de aller fleste språka som folk kunne tenkes å gå til fra Spesial:Recentchanges. Jon Harald Søby 30. mai 2006 kl.15:38 (UTC)
Høres noe bedre ut - jeg bruker dem ofte for å navigere når jeg sjekker ut om ting stemmer, og det er upraktisk å alltid måtte via tinget eller noe slikt... /me er for at nl: kommer tilbake i allefall! ;) Noorse 30. mai 2006 kl.15:40 (UTC)
Noen av dem har kommet til rette igjen! :) Takker! Noorse 1. jun 2006 kl.11:05 (UTC)

Masseinnleggelse av lenkerRediger

Jeg ser at det er en IP-adresse som legger inn ekstern lenke til narkoman.net i alle artikler om rusmidler. Greit nok at det er relevant og alt det, men hva sier retningslinjene om slike masseinnleggelser av lenker til en eller noen få eksterne sider? Blir det ikke automatisk litt POV på en måte? - Soulkeeper 30. mai 2006 kl.16:31 (UTC)

Jo, det dreier seg som oftest om egenpromotering, og har vært vanlig å fjerne. Zerblatt 30. mai 2006 kl.16:46 (UTC)
I dette tilfellet ser det imidlertid for meg ut som om lenkene er relevante. __meco 31. mai 2006 kl.14:44 (UTC)

Kriterier for utmerkede og anbefalte artiklerRediger

Dette har blitt etterlyst flere ganger, så jeg opprettet et utkast her: Wikipedia:Kriterier_for_utmerkede_og_anbefalte_artikler. Ta gjerne diskusjonen der. Harald Hansen 31. mai 2006 kl.12:10 (UTC)

Bra tiltak. Dette har vært diskutert tidligere uten at vi kom noen vei. Se Wikipedia-diskusjon:Kriterier for utmerkede/anbefalte artikler. Janas 31. mai 2006 kl.12:27 (UTC)
Kan du liste opp hvilke endringer du foreslår i forhold til de eksisterende retningslinjene? Kan du også presisere hva du mener med kilde? Kph 31. mai 2006 kl.12:56 (UTC)
Den hadde faktisk gått meg hus forbi (rødme). Kanskje vi bare skal jobbe videre med den eksisterende diskusjonen? Harald Hansen 31. mai 2006 kl.13:00 (UTC)
Leter man bakover i tinget skulle man også finne en eldre diskusjon om dette. Kph 31. mai 2006 kl.13:01 (UTC)
Det kunne være fruktbart å diskutere hva kravene for anbefalte artikler skal være, de er angitt feil på den nevnte siden og jeg er ikke engang sikker på om vi bestemte nøyaktig hvordan de skal være, utover at de skal være en god del lavere enn for utmerkede. Jeg har på følelsen at prosessen for å gjøre en artikkel anbefalt er for tungvint, og at det hadde vært bedre å skille de to prosessene fra hverandre. Å kåre en artikkel som utmerket bør være en stor og grundig prosess og statusen bør forbeholdes et lite antall artikler, mens anbefalt-statusen bør deles ut lettere. Å skille prosessen vil også gjøre det lettere for folk å delta i utmerket-prosessene, fordi det blir mindre å følge med på (nå må man følge med på alt for å få sagt nei til å kåre artikler som utmerkede, og det er nok grunnen til at opptil flere ikke tilfredsstillende artikler har sluppet gjennom). Kph 31. mai 2006 kl.13:07 (UTC)
Jeg synes vi skal diskutere forslaget til Harald Hansen. Det er mer konkret enn forslaget som ble diskutert tidligere i år. Janas 31. mai 2006 kl.14:15 (UTC)
Du tenker på ditt endringsforslag? For anbefalte artikler er det vel helst dette med bytes som han foreslår som vi ikke allerede praktiserer. Godt norsk osv. sier seg selv. Som det fremgår av den forrige diskusjonen er flere skeptiske til helt fastspikrede regler på dette området, en artikkel på 9000 bytes kan være mye bedre enn en på 20000. Kph 31. mai 2006 kl.14:52 (UTC)
Det finnes sikkert mange korte og gode artikler samtidig som det finnes artikler som er lange og dårlige. Jeg mener at en god artikkel bør ha både kvalitet og en viss lengde. Janas 1. jun 2006 kl.07:48 (UTC)

Slette Mal:Spoiler?Rediger

Jeg kunne tenke meg å fjerne Mal:Spoiler fra alle artikler hvor den forekommer, av grunner Chris nylig nevnte (den er uencyklopedisk, og når man leser en leksikonartikkel om en bok eller en film er det ikke annet å forvente enn at handlingen avsløres). Kph 31. mai 2006 kl.16:29 (UTC)

Vel, under «Handling» er det riktignok ikke annet å forvente, men noen ganger er spoilere uunngåelige i andre deler av teksten der man gjerne ikke forventer å finne ødeleggende avsløringer. Jeg synes Wikipedia bør ta hensyn til at en betydelig del av leserne av artikler om film, spill og litteratur kanskje ikke har rørt ved det aktuelle verket ennå, men at de en gang kan komme til å gjøre det. Mao. mener jeg at malen er nyttig, pluss at den ikke tar særlig mye plass.  – Jonas Riise Hamre (Diskusjon|Bidrag|E-post) 31. mai 2006 kl.17:15 (UTC)
Jeg ser ikke helt at malen er uencyklopedisk, men er enig i at den er unødvendig. Viktigere er å bli kvitt stubb-malen(e). -- Duffman, 31. mai 2006 kl.18:36 (UTC)
Jeg vil, som Kph nevner, gjerne bli kvitt den. Som JonasRH nevner kan noen sikkert komme til å bli skuffet, men min mening er at det ikke er annet enn å vente at man finner noe om handlingen i en leksikonartikkel. Slik malen brukes blir den også til tider temmelig absurd, f.eks. i Brand og andre Ibsenstykker hvor den står under den nokså talende overskriften «Handling». Malen tar ikke mye plass, men jeg oppfatter den som forstyrrende. Vi har mange maler som er større, men de plasseres gjerne øverst eller nederst i artiklene, ikke midt i som spoilermalen. Cnyborg 31. mai 2006 kl.18:59 (UTC)
Kommentar: Ok. Man bør kunne forvente å lese spoilere. Først; Er det noen argumenter for å slette den? F.eks. Prangende, stygg osv? Jeg personlig har brukt den mange ganger og synes den er kjempenyttig. Meninger her kommer av erfarne, krigs- og historieinteresserte (Jeg snakker ikke om noen, bare går ut i fra det (en illustrasjon)). Noen som har tenkt på hvem som leser WP? WP er ikke for forfatterne, men for publikum; unge og eldre, uansett interesse. Som sagt, skal vi slette bare for å slette? Behold. Marcus 2. jun 2006 kl.13:54 (UTC)
Jeg mener malen er nyttig. Kanskje ikke så mye for filmer og bøker, men for f.eks. tv-serier der man i Norge gjerne ligger langt etter sendeskjema i opprinnelseslandet er det greit å gjøre norske seere oppmerksomme på at det kan finnes spoilere i teksten. -- SLB (diskusjon) 6. jun 2006 kl.11:49 (UTC)

Jeg er skeptisk til denne trangen til å slette maler. Malene er opprettet for å tjene en funksjon, en gang. Jeg tenker meg at den som vil slette, ikke klarer å se for seg noen hypotetiske tilfeller hvor malen kan være til nytte. Likevel kan det finnes tilfeller i andres artikler, en annen gang, hvor noen vil ha bruk for den. Alt arbeid med leksikon handler vel om respekt for dette hypotetiske, framtidige behovet? Malene tar vel ikke akkurat opp plass, gjør de? MHaugen 6. jun 2006 kl.19:47 (UTC)

Problemet er ikke at malen tar plass, men at brukere legger den inn i avsnitt med titler som «handling» i artikler som folk som ikke ønsker å bruke malen skriver. En artikkel med en fornuftig struktur trenger ikke en slik mal. Det er en selvfølge at man finner handlingen under en overskrift som «handling» i en leksikonartikkel om en bok eller en film. Allerede i introduksjonen kan det hende at noe av handlingen avsløres. Vil man ikke vite handlingen leser man simpelthen ikke en leksikonartikkel om verket. Kph 6. jun 2006 kl.19:52 (UTC)
Wikipedia er ikke et papirleksikon. Vi skal ikke følge alle andre, men ha vår egen vei, eventuelt se på en:. Jeg mener en at innledning ikke har handlingsrøpinger, et avsnitt uten og resten med. Malen er nyttig. Kanskje ikke leksikalsk, men wikipedia-leksikalsk. Skal vi ikke ha noen artikler om TV-serier bare fordi ingen andre leksikon har det? Malen bli. Marcus 9. jun 2006 kl.14:38 (UTC)

LydfilerRediger

Hvordan settes lydfiler fra Commons inn på de norske sidene? --Profero 1. jun 2006 kl.01:06 (UTC)

Du kan bruke {{lydfil}}, med koden {{Lydfil|filnavn|beskrivelse}}. Da får du en diskret lenke i teksten. Cnyborg 1. jun 2006 kl.08:34 (UTC)
Tusen takk! (Hvor på hjelpesidene finner man denne opplysningen? Jeg fant det ikke som du forstår.) --Profero 1. jun 2006 kl.08:47 (UTC)

Men, det kommer et lite "?" ved bruk av malen. Eksempel . Det skal vel ikke være der? Dessuten lurer jeg på nødvendigheten med parantesene. --Profero 1. jun 2006 kl.09:01 (UTC)

Du kan bruke koden i malen slik du selv vil. Hvis du går til Mal:Lydfil og trykker rediger får du opp koden slik at du kan finne det du trenger og kopiere over det. Parentesene er der fordi malen er laget for tilfeller hvor man vil legge inn uttalen av et ord eller navn, se f.eks. i Johannes Paul II. Spørsmålstegnet er ikke helt nødvendig, men det er veldig praktisk. Filene er i ogg-format, og det er mange som ikke har installert nødvendig avspiller på sine maskiner; da er det greit med en lenke til forklaringen. Det går an å lage flere slike maler, med og uten parentes, med og uten spørsmålstegn osv. Cnyborg 1. jun 2006 kl.09:16 (UTC)
OK! Takk! På min skjerm var det nesten en tilfeldighet at jeg så det lille "forstyrrende" ?-tegnet. Så nå er neste spørsmål om standardmalen er god nok for at en vanlig leser vil skjønne at det dreier seg om en hjelpefunksjon. Hvordan lager jeg en alternativ mal? Er dette OK
  Eksempel "Rundhyl"   (Hjelp til å spille?)
for eksempel? --Profero 1. jun 2006 kl.10:54 (UTC)

Antall brukereRediger

Er det bare meg, eller har vi hatt en liten eksplosiv vekst i antall brukere de siste dagene, etter Jimbos besøk og all omtalen i media. Føler at jeg har skrevet ekstra mange velkomstmeldinger den siste tiden. :) --mariule 1. jun 2006 kl.12:19 (UTC)

Det er alltid en økning rett etter mediaomtale, tilsvarende var det rundt nyttårstider (husker ikke om det var desember eller januar). Feks jeg kom til etter mediaomtalen i fjor høst. mali 1. jun 2006 kl.12:36 (UTC)
Rundt 3. april passerte vi 10 000 og et grovt anslag indikerte at vi voks med i underkant av 1000 brukere i måneden.I starten av mai tror jeg vi lå i underkant av 11 000 brukere mens vi nå er oppe i ~12 750. Joda, vi vokser nok ganske raskt i forhold til tidligere. — Jeblad 1. jun 2006 kl.12:51 (UTC)
Baforå ha sagt det: Nå har vi runda 14 000. Hvis vi vokser med samme fart i juli (men da er folk kanskje på ferie?) bør vi kunne runde 15 000 til omlag 1. august. Og 20 000 til nyttår ... Tronogrim 4. jul 2006 kl.20:10 (UTC)

PortalerRediger

I dag er det 1. juni, det betyr at mange portaler har fått juniartikkelen fram, men Portal:Arkitektur og Portal:Kultur har ikke fått det. Portal:Boksing har stått urørt i nesten ett år, mens Portal:Tyskland og Nederland bærer ett uferdig preg. Så mitt spørsmål er, hva skal vi gjøre med portalene, slette de som ikke er i bruk? La de være statiske, selv om de ikke blir oppdatert på ett år?. Vi bør få avgjort dette, for det fungerer langifra optimalt nå. Mvh Røed 1. jun 2006 kl.19:18 (UTC)

Det er en kjempejobb å utarbeide fungerende og gode portaler, og noe bare de største utgavene klarer. Det er ingen løsning å slette uferdige eller ikke-oppdaterte portaler, folk gidder hvertfall ikke legge ned masse arbeid i dem hvis man risikerer at de slettes dersom de ikke regelmessig oppdateres. Kph 1. jun 2006 kl.19:22 (UTC)
Jeg syns ikke det er nødvendig å skifte alt innhold på forsidene hver måned og har avventet lovnad om å få gjort noe med dette. På en del av fagportalene vil det være tilstrekkelig å oppdatere forsider f. eks. hver 3. mnd. i en periode før vi har så mange gode artikler at det vil være naturlig å gå tilbake til månedlige oppdateringer. --Nina 1. jun 2006 kl.19:27 (UTC)
En god del portaler kan for en stor del være ganske statiske. Se f.eks. på de:Portal:Frankfurt Rhein-Main. Kph 1. jun 2006 kl.19:36 (UTC)
Jeg foreslår at de endres slik at de oppdateres i takt med at nye artikler stemmes frem. Når en ny artikkel innen fagfletet når anbefalt/utvalgt så settes denne inn som artikkel på portalen. dermed får vi en kontinuitet i dem samtidig som vi unngår at for dårlige artikler blir brukt. — Jeblad 1. jun 2006 kl.20:18 (UTC)

Jeg tror vi også skal kunne bruke artikler som ikke er anbefalt eller utmerket, og det kan være aktuelt å bruke artikkler flere ganger. Eksempel: på Portal:Arkitektur valgte jeg å bruke funksjonalisme som tema denne gangen. Hovedartikkelen kan det være aktuelt å bruke flere ganger og så skifte byggverk og biografi. --Nina 2. jun 2006 kl.07:41 (UTC)

Det er ikke nødvendig å skifte ut alt innhold hver måned. Grunnen til at det er slik nå, er på grunn av oppsettet til portalen slik det er beskrevet på Wikipedia:Hvordan_lage_en_portal. Hvis det blir unødvendig mye arbeid for vedlikeholdsarbeideren eller andre, så anbefaller jeg å skifte ut den dynamiske ordningen med en statisk. Synes likevel det bør være en utskiftning i løpet av et kalenderår og kunne tenkt meg noen retningslinjer angående temaet. Det jeg synes som et mer markant problem er eksponering av portalene, noe som kanskje underbygger problemstillingene over. Vet de fleste at det finnes portaler? (ps. jeg har riktignok ikke som mål å få til det). Og er kategorilenken til portaler på hovedsiden passende? Mvh Beagle84 2. jun 2006 kl.09:31 (UTC)
Jeg synes også at portalene kanskje bør få et mer statisk innhold som ikke trenger så mye vedlikehold. Portalene er ikke så godt eksponert fordi vi har veldig få og uferdige portaler. Kph 2. jun 2006 kl.10:07 (UTC)
Mon tro om bedre eksponering kunne ført til flere og mer ferdige portaler? -- Duffman, 2. jun 2006 kl.10:14 (UTC)
Å liste opp alle portalene, eller overordnede portaler av typen samfunn, blir litt vanskelig sålenge de ikke finnes. Kanskje kunne vi vurdere å bytte ut ukens artikkel (evt. bare hver annen uke) med en utvalgt portal og slik vise frem noen av de som det er gjort mye arbeid med (f.eks. golf)? Kph 2. jun 2006 kl.10:24 (UTC)
Jeg synes portalene fra Hovedside/ny bør få lenker på hovedsiden, i en eller annen form. Alle eksisterer. -- Duffman, 2. jun 2006 kl.10:28 (UTC)
Enig med Duffman. Når det gjelder statiske portaler er feks Portal:Norge et eksempel. mali 2. jun 2006 kl.10:44 (UTC)
Norge er vel tvertimot en portal av det slaget med mye stoff som krever oppdatering (utvalgt artikkel, utvalgt biografi, utvalgt bilde, visste du at) og som ikke har blitt oppdatert på år og dag. de: Portal:Deutschland er en portal av det slaget med hovedsakelig statisk innhold. Kph 2. jun 2006 kl.11:06 (UTC)
Også enig. De nevnte portalene bør få en mer fremtredende plass enn slik det er i dag, og helst sammen med en oversikt over portaler, som f.eks Wikipedia:Portaler. Mvh Beagle84 2. jun 2006 kl.10:52 (UTC)
Angående månedsproblemet, finnes det en ny parserfunksjon som heter {{#ifexist:}}; med den kan vi gjøre slik at dersom en artikkel ikke har blitt valgt ennå, bruker portalen artikkelen fra måneden før, med en liten notis om at det ikke har blitt valgt noen for denne måneden enda. Jon Harald Søby 2. jun 2006 kl.10:30 (UTC)
Tror vi skal ta i bruk ifexist så vi unngår at de røde lenkene lyser mot en. — Jeblad 2. jun 2006 kl.11:05 (UTC)

Problemet med ikonene på Hovedside/ny er at de bare fokuserer på noen av portalene. Det bør være en fullstendig oversikt over portaler på forsiden i en eller annen form. Å fokusere på bare noen kan lett ta vekk motivasjonen til å arbeide med de enkelte fagportalene. --Nina 2. jun 2006 kl.11:08 (UTC)

Kan ikke malen {portaler} legges sentralt på forsiden? Ser for meg at man tar headingen i Hovedside/ny og under denne portalmalen {mal:portaler}, og ikke den som ligger på Hovedside/Ny. Resten kan være slik det er nå, frem til man kommer til enighet om hvordan forsiden skal se ut. mali 2. jun 2006 kl.12:51 (UTC)
Det var flere som hadde innsigelser mot ikonene og headingen i Hovedside/ny (se diskusjon). Jeg er heller ikke sikker på om en blandingsløsning vil bli helt pent. Hvis vi tross alt har noen portaler kunne de legges inn der hvor kategoriene ligger nå inntil videre, eller vi kunne sløyfe dansk og svensk artikkel og ha en oversikt over portaler der isteden. Kph 2. jun 2006 kl.12:58 (UTC)

Forsøker meg på en høytsvevende løsning med portaler på hovedsiden, hvor jeg kun plasserer mal:portaler over ukens artikkel, samt at jeg fjerner ukens danske og svenske artikkel fordi de tar for stor plass og fordi jeg ikke ser nytten. (hverken svensk, dansk eller nynorsk hovedside har ukens norske artikkel, dog har danskene en fiffig løsning med skandinavisk artikkel, noe som kan erstatte alle). Mvh Beagle84 2. jun 2006 kl.13:24 (UTC)

Du har min stemme! mali 2. jun 2006 kl.13:26 (UTC)
Skandinavisk artikkel har jeg satt inn på Hovedside/ny; det funker utmerket. Jon Harald Søby 2. jun 2006 kl.13:28 (UTC)
Hvis portalene skal stå så høyt oppe (dvs. over vår egen utvalgte artikkel) synes jeg boksen er for stor. Jeg synes også det blir uheldig å ha et slikt tilfeldig/skjevt og usortert utvalg. Det blir litt underlig å ha portal om Harry Potter og Nauru på forsiden, men ikke om f.eks. Shakespeare eller USA. Inntil dekningen er blitt bredere bør vi heller ha overordnede tematiske portaler av typen «litteratur», og så kan man klikke seg videre der for å finne de smalere portalene. Kph 2. jun 2006 kl.13:31 (UTC)
Jeg synes dette er greit nå, for siden som du sier er utvalget av portaler såpass lite. Utgangspunktet var mal:portaler, og det kan med fordel lages en mal for portaler bare til hovedsiden, hvor underordnede portaler lukes bort ved en senere anledning. Den nåværende malen kan også gjøres mindre ved å endre tekststørrelsen. Løsningen med skandinavisk artikkel er en god løsning og noe vi bør se nærmere på. Håper ihvertfall at eksponering av portaler vil bidra til å få de nåværende portalene oppdatert litt hyppigere, og samtidig bidra til at det kommer flere portaler. Mvh Beagle84 2. jun 2006 kl.13:44 (UTC)
Hva med en enkel tekst noe ala - «For å finne frem på wikipedia kan du benytte kategorisystemet, spesialiserte portaler eller bruke søkefeltet du finner til venstre på alle sidene.» Passende lenket og formatert skulle dette få plass høyt opp på forsiden uten å skape problemer. Med en hjelpeside til å finne frem i kategorisystemet, en hovedportal kan dette bli til hjelp. Haros 2. jun 2006 kl.15:30 (UTC)
Portalene på Hovedside/ny er de vi ble enige om for bruk på hovedsiden etter lang tids diskusjon (les: krangling). Å legge alle portalene på hovedsiden blir uoversiktlig, og på lengre sikt håpløst når antallet øker. -- Duffman, 2. jun 2006 kl.15:40 (UTC)
Å legge alle portalene ut på hovedsiden er ikke og har vel aldri vært et tema. (Foruten testingen av en allerede eksisterende mal..) Det er hvertfall jeg enig om at blir uoversiktlig og håpløst på sikt. Har prøvd meg med en ny løsning, nå med bakgrunn i de portalene som ligger på Hovedside/ny og en enkel tekst Haros kom med, dog uten hjelpesiden til å finne frem i kategorisystemet, samt uten en hovedportal. Mvh Beagle84 2. jun 2006 kl.16:07 (UTC)


Bare en tanke om dette med portaler - er det mulig å lage et underdomene som peker til portalforsiden, f.eks. fotball.wikipedia.no? Jeg tror det ville være interessant, det kunne bidra til økt trafikk til wikipedia generelt og portalene spesielt. --Lipothymia 15. jun 2006 kl.00:06 (UTC)

Portaler med transclusion

Det er blitt for mye fokus på portaler som alternative «forsider» inn til underliggende stoff og med samme funksjonalitet som forsiden, inklusive en nyhetsseksjon. Jeg tror dette kommer fra et ønske om å profilere mest mulig av stoffet innen det enkelte tema og også et ønske om å markere avstand til kategoriene. Kanskje kan vi ta ett skritt tilbake og revurdere hvordan vi bruker portalene. Jeg tror vi med fordel kan droppe månedlig oppdatering og gjøre de mere temaorientert og mindre nyhetsorientert. Oversiktene på sidene bør gi et tverrsnitt av tematikken i stoffet og ikke primært presentere aktivitetene til bidragsyterne i Wikipedia. Arkivering bør brukes for å dokumentere hva som har blitt brukt av artikler og ikke for å drive en månedlig publisering og kanskje bør arkiveringen fjernes helt.

Det kan virke som en typisk portal har en definerende hovedartikkel, og en eller flere artikler som kommer fra kategorien eller underkategorier der hvor hovedartikkelen er definert, og ofte er disse artikler som definerer underkategoriene. Det kan derfor se ut som det er mulig å lage en type portal hvor artikler inkluderes gjennom transclusion (automatikk som om den var en mal) slik at rettinger i artiklene direkte reflekteres i portalen. Samtidig kan en bruke portalen til å lenke til aktuelle kategorier som grupperer tematikken.

I en portal for kunst vil da hovedartikkelen være kunst og med transclusion fra artikler slik som nasjonalromantikken. Da ikke alt av interesse kan inkluderes på portalsiden gjennom transclusion må en god del stoff kun refereres som lenker. Noen av disse vil ikke være noe annet enn lenker til aktuelle underkategorier. I noen tilfeller vil lenkene peke til portaler for det aktuelle tema. Jeg tror for eksempel perioder (for eksempel [[nasjonalromantikkJeblad passer for transclusion på en kunst-portal, mens formen eller variasjoner over portalen passer for en ny portal (for eksempel Portal:Film). (Note: Perioder ble putta i en egen boks mens former av kunst ble transcludert. Dette ga litt mer balansert mengde stoff.)

Denne løsningen er en god del annerledes enn det som brukes på mange andre språk. Delvis vil en portal få samme rollen som der en i dag skriver en overordnet artikkel. Løsningen har en del vedlikeholdsmessige fordeler da vedlikeholdet knyttes til artiklene og portalen vil oppdatere seg fra disse. Det siste så lenge det ikke er snakk om nye artikler som skal legges inn med transclusion. — Jeblad 15. jun 2006 kl.02:18 (UTC)

Det er lagd et eksempel på Portal:Kunst2 som viser hvordan dette fungerer. Portalen er fokusert på å være en tematisk inngang og er ikke særlig nyhetsorientert. I og med bruken av trasclusion på den utvalgte artikkelen så kan arkivet over slike artikler vedlikeholdes flere måneder før artikkelen postes på portalen, og likevel er stoffet som settes inn oppdatert. Dette kommer av at et utdrag av den faktiske artikkelen settes inn i portalsiden og at dette utdraget blir vedlikeholdt i den aktuelle artikkelen. — Jeblad 15. jun 2006 kl.12:30 (UTC)

Wikikafé i OsloRediger

Jeg foreslår at vi har en wikikafé en gang i måneden, og som et utgangspunkt den andre lillelørdagen (onsdagen) i måneden. Litt utfra hvor mange som er intressert kan Amsterdam (lite sted) eller Christiania (stort sted) være aktuelle. Begge steder har lavt støynivå og er «brune puber». Christiania holder til på sørsiden i gamle Østbanen og har fullt kjøkken og matservering. Amsterdam holder til bak Universitetet, ved siden av Tulinløkka og Nasjonalgalleriet. — Jeblad 2. jun 2006 kl.11:19 (UTC)

Håper datoene kan være litt fleksible også, slik at vi som kommer utenbys fra kan treffe litt wikifolk når man først er i Tigerstaden. Mvh Røed 2. jun 2006 kl.12:01 (UTC)
En fordel med å ha det på Christiania er at det er trådløst nett der - en annen fordel er at det er veldig enkelt med kommunikasjon. Ulf Larsen 2. jun 2006 kl.12:25 (UTC)
Støttes. Christiania er et flott sted (de har CB bayer). Kjetil Ree 2. jun 2006 kl.12:51 (UTC)
Til orientering er det internettkafé på Oslo S hvis noen skulle ønske det. — Jeblad 2. jun 2006 kl.13:47 (UTC)
Ser ikke bort ifra at jeg kanskje tar meg turen sørover og blir med engang eller to iløpet av sommeren :) Profoss 2. jun 2006 kl.13:56 (UTC)
Stemmer for Christiania - lettere for oss fra landet å finne frem - og så kan jeg ta toget hjem igjen. Men KAN VI sette en DATO nå? Nå har vi hatt oppe dette til diskusjon siden før jul.... :-) Helga 7. jun 2006 kl.19:02 (UTC)
Jeg kan godt stille opp Onsdag 14. juni, på Christiania. Fritt frem for flere om de vil komme. — Jeblad 7. jun 2006 kl.19:25 (UTC)
Jeg setter opp en side Wikipedia:Wikikafé så kan andre steder og møtetider avtales der. — Jeblad 7. jun 2006 kl.19:28 (UTC)
Jeg kan ikke komme den 14. juni - men kommer til møtet i juli. Ulf Larsen 12. jun 2006 kl.11:45 (UTC)
Da er første kafémøte avholdt og diskusjonen ble livlig. Det var fire stykker av oss togrim, guaca, jeblad og en fra nynorsk som også er en aktiv målmann. Diskusjonen gikk på alt fra redigeringer i politiske artikler, til hva som driver vedvarende troll, mulighet for å få et local chapter, til hvordan få statlige etater i tale og hva som skjer i forbindelse med Operasjon Dagsverk. — Jeblad 15. jun 2006 kl.08:28 (UTC)
Kan vi ha en i oslo? Passer det for barn? Hadde vært litt tøft da. Hvor? Når? Marcus 22. jun 2006 kl.21:19 (UTC)

Er ikke lillelørdag egentlig torsdag? (kan man redigere andres innlegg her?)

Da blir det ny Wikiklikk den 12 juli, stedet er Kristiania. Er været bra så sitter vi ute. — Jeblad 4. jul 2006 kl.21:28 (UTC)

Egen kategori for Tinget (eller om andre har ideer)Rediger

Med tanke på den mulighet {{Tinget}} gir oss til å skille debattrådene fra hverandre, tenker jeg at vi også kunne prøve å kategorisere diskusjonene, i første omgang etter emne som tas opp. En forberedelse til det ville være å opprette en egen kategori for Tinget som i dag ligger i Kategori:Wikipedia. Enten ville da Kategori:Tinget ligge som en underkategori til Kategori:Wikipedia eller enda ett hakk under det, under Kategori:Wikipedia-debatter. Noen synspunkter? __meco 2. jun 2006 kl.20:38 (UTC)

LisensbotRediger

Wegge har tilbudt seg å modifisere lisensboten som brukes blant annet på dansk wp. Denne vil da varsle de som har lastet opp bilder som mangler lisens, som har en ikke akseptabel lisens eller som er lagt i en kategori av bilder som skal slettes. Opplaster blir varslet ved at det settes inn en beskjed på brukerens diskusjonsside. Noen dager etter kan bildet slettes. — Jeblad 2. jun 2006 kl.21:35 (UTC)

Høres utmerket ut. -- Duffman, 2. jun 2006 kl.21:50 (UTC)
Er helt enig med Duffman :) Noorse 3. jun 2006 kl.09:40 (UTC)
Høres smart ut. __meco 3. jun 2006 kl.20:19 (UTC)
Er roboten igang med arbeidet nå? Merker den bildene der opplaster har fått beskjed? -- Duffman, 5. jun 2006 kl.20:59 (UTC)

HjelpRediger

hei kan noen av dere flytte "Ismail Kadare" til "Ismail Kadaré", eller omvendt. Prøvde men fikk ikke det til, er ny.

TaksoboksRediger

har oversatt Kattugle fra engelsk. Hadde problemer med taksboksen. Løsningen ble å kopiere en fra en annen artikkel og så fylle den ut.

 • Men det viser seg at en rekkeke punkter er utilgjengelige for utfylling, samtidig som andre ikke vil vise seg.
 • I Internet Explorer skyver taksboksen teksten opp og ned slik at siden blir blank ved siden av boksen. Ellers ser det greitt ut i Opera og Firefox.

Kan noen forklare dette?

--Frode Inge Helland 3. jun 2006 kl.09:05 (UTC)

Meste av dette er forklart på Wikipedia:Taksoboks. Når det gjelder plassering, så er det som regel best å plassere infobokser helt øverst på siden, også over den innledende setningen. Fornadanprat 3. jun 2006 kl.14:12 (UTC)

ÅrsoversikteneRediger

Goddag. Unnskyldninger på forhånd dersom dette ikke er rett sted; saken gjelder endringer i årsoversiktene. Jeg ser at man har begynt å fjerne inndelingen av begivenheter i Norge og Utland, og istedet klippe stort og smått inn i en eneste lang kronologisk liste. Vil de som steller med dette vennligst huske på at begivenheter som før stod oppført under Norge må merkes med hvilket land de skjedde i når de flyttes på denne måten? En gang i tiden har jeg foreksempel lagt inn setningen

under 1942. Når denne nå ikke har heading med navn på land, ser det ut som om dette skjedde i hele verden samtidig! Så mange andre enda mer forvirrende innførsler, som f.eks at alle dansetilstelninger ble forbudt en bestemt dato. Jeg tør vedde på at dette ikke var et internasjonalt gjennomført vedtak. Gams 4. jun 2006 kl.08:38 (UTC)

Avstemminger til anbefalt og utmerketRediger

Når en eller et lite antall brukere får flere artikler til avstemming samtidig kan det fort bli urimelig mye arbeid for å ferdigstille disse. I slike tilfeller bør en spørre bidragsyteren om vedkommende er ferdig med artiklene. Kanskje vi bør ha noe sted å poste artikler som en regner med vil bli nominert slik at andre kan komme inn med rettinger? Da unngår vi at alt arbeidet med ferdigstilling faller på en enkelt person. — Jeblad 4. jun 2006 kl.10:14 (UTC)

Kan man ikke bruke malen mal:under utvikling for å signalisere at artikkelen ikke er ferdig? mali 4. jun 2006 kl.10:56 (UTC)
Artikler er ofte i en tilstand hvor de har et greit innhold men hvor de ikke er ferdige. Jeg har vel selv en del slike som jeg har satt på indefinitt hold i påvente av lyst og fotomuligheter. — Jeblad 4. jun 2006 kl.11:08 (UTC)
Ofte er det en eller to personer som har gjort store deler av arbeidet på en artikkel som blir nominert, så en mulighet er å spørre på diskusjonsiden (jeg har de fleste "mine" artikler på overvåking uansett) eller spørre de på brukersidene før siden blir nominert. Mvh Røed 4. jun 2006 kl.14:00 (UTC)

Film og bilderRediger

På Wikipedia en. ligger det flere tusen bilder og filmplakater. Det står at det er under fair use å bruke filmplakater på den engelske siden. Det er klart en fordel å kunne bruke filmplakater, det blir litt mer interessant for de som bruker Wikipedia som oppslagsverk, så jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan bruke de på Wikipedia no( det er jo en reklame). Er det noen som kan gi meg en plausibel forklaring hvorfor vi ikke kan bruke disse på Wikipedia no? ----Jarvin 4. jun 2006 kl.12:04 (UTC)

Kort fortalt, «fair use» er et begrep i en del lands lovverk som åpner for bruk av åndsverk dersom bruken faller inn under definisjonen av «fair use» for det enkelte landet. Norge har ingen «fair use»-regler, så vi må ha andre begrunnelser. __meco 4. jun 2006 kl.12:27 (UTC)
Vi har anledning til å bruke slikt under sitatretten men det er ikke lov å endre på bildene. Dermed faller det utenfor slik lisenser blir tolket på Wikipedia. — Jeblad 4. jun 2006 kl.16:54 (UTC)
Da blir forskjellen på praksis ved henholdsvis norsk og engelsk Wikipedia mindre enn jeg trodde. Hva kommer det av at de på engelsk WP godtar bilder det ikke er lov å forandre på videre mens vi ikke godtar det? __meco 13. jun 2006 kl.19:51 (UTC)
Dette er ikke riktig John Erling. Det er andre grunner til at vi ikke bruker sitatretten. Jeg ser at Wikipedia:Retningslinjer_for_billedbruk#Sitatrett er litt tynn her, jeg skal se om jeg får utdypet det ved anledning.
Det meco spør om er forøverig et godt spørsmål, kravene til fair use i USA er visstnok strengere enn åndsverkslovens bestemmelser om lånerett her i Kongeriket. Kjetil Ree 13. jun 2006 kl.20:01 (UTC)

Lenking til Wikipedia i nettaviserRediger

Bruken av Wikipedia har tatt av relativt kraftig. Foreløpig er det ingen av de norske nettavisene som har klart å slashdotte Wikipedia.org!

Søkene er brukt «as is» uten at de er justert for periodisering, sortering eller andre parametre. Hvis en justerer for slikt vil nok tallene bli litt avvikende. Like fullt er det verd å merke seg det store antallet treff i en regionavis som Bergens Tidende, og at Dagbladet lenker såvidt tungt til Wikipedia og er en riksdekkende nettavis. den store vinneren må en imidlertid si er IT-avisen. De andre er ikke i nærheten. Det er imidlertid verd å merke seg at Dagens Næringsliv/Dagens IT og Næringsliv24 hadde artikler om Jimbo selv om de lenker til Wikipedia i svært begrenset grad.

Jeblad 4. jun 2006 kl.16:56 (UTC)

Det er en nesten skremmende utvikling, og minst like heftig er vår ranking på søkemaskinene (Google og Yahoo). Kan nesten mistenke de for å sette oss opp (men det tror jeg dog ikke). Vi får bare jobbe på og vise oss tilliten verdig... Ulf Larsen 4. jun 2006 kl.18:06 (UTC)
Hvis mange nettaviser synes underrepresentert, er det fordi mange avisredaktører har offisiell redaksjonell linje at de skal unngå å lenke til eksterne artikler på nettet, i den tro at de kan "holde på" leserne ved å la dem tumle rundt på eget nettsted som om resten av nettet ikke fantes. Enkelte opphavsrettsorganisasjoner jobber også hardt for at lenking på nett skal bli avgiftsbelagt. Hvis de vinner frem i retten med dette synet kan det bli enda mer nyttig at WP har fri lisens. H@r@ld (Diskusjon|Bidrag|E-post)
Jeg tror du blander sammen den noe restriktive linjen til TONO med Mediebedriftenes klareringstjeneste og deres avgiftsbelegging av ordinær lenking. — Jeblad 6. jun 2006 kl.23:31 (UTC)

Wikipedia:CommonsTickerRediger

Boten for å sette opp beskjeder fra Commons om aktivitet på bilder som gjelder oss vil forhåpentligvis snart være aktivert. Utseende på rapporten er konfigurerbart, og også noen forhold ved hvordan rapporten blir generert. Ønsket er for øyeblikket at den skal liste med nyeste først, den sletter gamle oppføringer etter en uke og den lister alle endringer (også de som orginal opplaster gjør på egne bilder). — Jeblad 4. jun 2006 kl.22:47 (UTC)

Jeg har kikket på den tyske versjonen, og dette ser veldig bra ut. Det gir en mye sterkere integrering av Commons i Wikipedia-prosjektene, som jeg tror vil være en enorm fordel. Jeg synes at vi skal ta i bruk CommonsTicker her så snart det lar seg gjøre. Cnyborg 4. jun 2006 kl.22:56 (UTC)
Ah, jeg ser at den er i funksjon her allerede. Bra. Cnyborg 4. jun 2006 kl.23:04 (UTC)
Jeg la den i prosjektboksen i venstremargen. Selv om navnet ikke er lokalisert så synes jeg det er greit da det mange vil bruke denne som kommer fra Commons og ikke kan norsk. Hvis noen har et godt forslag til navn så er det sikkert raskt å endre det. Det gjenstår noe oversettelse på malene som brukes. Imidlertid er mye av beskjedene newnorsk så spørsmålet er om det er verd jobben og gjøre noe med det. — Jeblad 4. jun 2006 kl.23:15 (UTC)
Jeg synes ikke den har noe i sidebaren å gjøre, den er ikke viktig nok. Det kan ligge en lenke på rc og prosjektportalen. -- Duffman, 5. jun 2006 kl.09:29 (UTC)
Er denne gangen ikke enig med Duffman, har for ofte "mistet" media til commons. Noorse 5. jun 2006 kl.13:12 (UTC)
Fint redskap, ser f.eks at ett bilde som var i bruk 10 plasser av Hitler ble slettet nå (uten at det ble fjernet fra sidene). Røed 5. jun 2006 kl.15:19 (UTC)
Jeg er også enig med Duffman i at det ikke passer inn i sidebaren. Jon Harald Søby 6. jun 2006 kl.06:52 (UTC)
Jeg har ikke sterke meninger om hvor lenka plasseres. Mulig en bedre løsning er å lenke den under verktøy eller å lage en noe bedre topp på siste endringer og lenke derifra. Det begynner å bli en del verktøy som burde plasseres på et sentralt sted. CommonsTicker som sådan har allerede blitt brukt for å identifisere flere problemer. — Jeblad 6. jun 2006 kl.11:05 (UTC)
Lenken flyttes dermed til rc og prosjektportalen. -- Duffman, 7. jun 2006 kl.12:09 (UTC)

1 million redigeringerRediger

I løpet av ettermiddagen vil vi passere én million redigeringer på norsk Wikipedia. Jeg gratulerer på forhånd, og utbringer en virtuell skål for alle wiki-kolleger! Ståle 5. jun 2006 kl.10:11 (UTC)

Idag passerte vi også Caplex, noe som gjør at kan kalle oss det største gratis tilgjengelige norske leksikonet. Kph 5. jun 2006 kl.13:05 (UTC)
Har vi ikke gjort klar en pressemelding i anledningen denne forbipasseringen? --Torstein 5. jun 2006 kl.13:38 (UTC)
Det ble allerede nevnt i artikkelen i Aftenposten da vi passerte 50 000. Hvis vi skulle lage en pressemelding nå tror jeg vekten måtte legges på at vi har passert 1 million redigeringer, og så kunne vi inkludere annen statistikk, og til slutt nevne det med Caplexpasseringen. Kph 5. jun 2006 kl.14:24 (UTC)
Jeg tok en kikk på Caplex nå (for første gang siden jeg oppdaget Wikipedia), og det som slo meg var hvor dårlig Caplex er. Jeg tror nesten ikke det er noe poeng i å vise at vi er større enn dette tynne og gammeldagse leksikonet. Kjetil Ree 5. jun 2006 kl.17:19 (UTC)
Enig. Jeg tok også en titt. Dette er ingen målestokk vi trenger strekke oss mot. Vi er bedre, selv om vi sikkert mangler viktige artikler de har. Men jeg så også bevis på at de er oppdatert. Haros 5. jun 2006 kl.18:05 (UTC)
Her er redigering nr. 1 million: "(diff) (hist) . . m Tom Horn; 15:25 . . BjørnN (Diskusjon | bidrag | blokker) (Tilbakestilte endring av 80.213.2.201 (diskusjon · blokker) til siste versjon av 83.109.135.76)" Kph 5. jun 2006 kl.13:26 (UTC)
Synes vi bør ligge lavt med å ha passert Caplex i antall artikler, min oppfatning er at de fremdeles dekker videre enn det vi gjør. Vi har titusenvis av artikler om obskure emner - er nok en stund til vi har en like god dekning som det de har. Ulf Larsen 5. jun 2006 kl.14:43 (UTC)
På plussiden for oss kommer at mange av artiklene i Caplex er enlinjes – jeg har sett mye der hadde blitt foreslått slettet her. Cnyborg 5. jun 2006 kl.16:50 (UTC)
Kunne vært interessant å programmere en bot som sammenlignet alle artikkelnavn i Caplex og SNL med no.wikipedias, og generert en mankoliste over artikler som wp mangler. Så kunne en gått i gang med å fylle på... Jeg vil anta at en slik autogenerert mankoliste ikke er i strid med databasevernet i opphavsretten. H@r@ld (Diskusjon|Bidrag|E-post)
Slik omfattende leeching av databaser er det allerede dommer på så vi må ha en avtale før det blir gjort. Hvis det finnes "normale" veier inn til matrialet så vil vi stort sett være på riktig side av loven, hvis vi konstruerer en url og tester om denne er gyldig så er vi også på riktig side (tror jeg). Hvis vi henter stoffet via en konstruert url så er vi ikke uten videre på riktig side. En tilsvarende sak var oppe for noen år siden ifm med en som leecha Aftenpostens tekstarkiv. — Jeblad 6. jun 2006 kl.11:00 (UTC)
Jeg kan ikke se at det ville være noen rettighetsproblemer med å gjøre det. Det vi bør tenke over er om det kan oppfattes som en unødig provokasjon å lage en slik liste. Cnyborg 5. jun 2006 kl.16:50 (UTC)
Det som ville være nyttig for oss, ville være å vite hvilke artikler vi ikke har som de har. Denne mangellisten hos oss kan jeg ikke se skulle være spesielt provoserende. Jeg kan imidlertid se at det vil virke provoserende når vi har skrevet alle disse, ikke minst fordi vi da sikkert kommer til å slå på stortrommen. For å gjette - listen vil være på ca. 15-20 000 artikler. Haros 5. jun 2006 kl.16:59 (UTC)
Det vi kan si med sikkerhet - jeg har skrevet noen sammenlignende anmeldelser av norske leksika i ulike tidsskrift - er at både Caplex og Lille norske leksikon og Store norske ettbindsleksikon har mer stabil og forutsigbar kvalitet på «serier av artikler», som f.eks. a) verdens land (jfr f.eks. vår artikkel Nederland) b) norske fylker og kommuner, c) grunnstoffer, d) nordiske pattedyr, e) norske konger og statsministre, f) nåværende statsoverhoder, eller g) store norske bedrifter. Hvorvidt vi har 15 norske komponister og de har 20, eller omvendt - blir bagatellmessig i sammenligning. MHaugen 5. jun 2006 kl.20:49 (UTC)
Vi har en lang vei å gå før vi har en fornuftig presentasjon av alle verdens land. Det samme gjelder landets kommuner. Kjetil Ree 5. jun 2006 kl.21:02 (UTC)

Vi har Wikipedia:Liste over artikler vi bør ha, som er basert på en internasjonal liste av artikler som det er internasjonal enighet om at vi bør ha. Jeg syns vi bør prøve å lage en tilsvarende liste for Norges del, hvor vi har ett spesielt fokus på Norske ting (som ett norsk leksikon bør ha mest fokus på). Vi har flere fylker og mange kommuner med korte artikler. Grunnstoffene er i seg selv ett sørgelig kapittel på no:. Røed 5. jun 2006 kl.20:59 (UTC)

Jeg sjekka Caplex på NEPAL, der de har både en artikkel og et magasinoppslag på Juni 2006. Riktignok har vi en dårlig og tynn hovedartikkel. Men både deres hovedartikkel og deres junioppslag inneholder pinlige feil, bl.a. når det gjelder årstall (valget i 1959 oppgitt til 1957 osv), når det gjelder mangler (elektrisitet ikke nevnt under økonomi - Nepal er anslått til å ha større potensiale for hydroenergi enn hele USA!) og merkelige feil (påstanden om at Nepal opp til 1912 var sterkt avhengig av Kina, som jeg ikke tror stemmer). Vår dekning, med sine klare svakheter, er på nesten alle områder mye bedre enn deres. Tøgrim 2006-06-06

Ingen tvil om at Wikipedia på noen områder er bedre enn Caplex, men synes Morten Haugens innlegg over fanger det vesentlige; Caplex er jevnere - og et er selvfølgelig knyttet til at de systematisk har dekket område etter område, mens vi er en gjeng entusiaster som skriver om det vi brenner for. Om det er lov å kjøre en bot som kan sammenligne oss med Caplex hadde det vært bra, men må innrømme at jeg er skeptisk til om det er lov. Om det ikke er lov så kan vi jo uansett lete rundt selv, sammenligne oss med Caplex og andre leksika, og utvide der vi kan og har lyst. Men igjen, er sterkt skeptisk til å bruke et tall (at vi har passert 64 tusen artikler) til å promotere oss - kan lett slå tilbake på oss selv om en kvikk journalist leter litt og finner store hull hos oss (som da er dekket hos Caplex). Er i det hele tatt skeptisk til den type tall, synes bredde, gode enkeltartikler og miljøet er mer å sette fokus på. Den utmerkede artiklen om Nidarosdomen kan f.eks gjerne brukes utad, eller bredden i miljøet (fra 17 år gamle JHS til oss som er godt «tørr bak øra»), altså hvordan mennesker med svært ulik bakgrunn kan møtes i et slikt felles prosjekt. Ulf Larsen 6. jun 2006 kl.21:42 (UTC)

AD- Sammenligning med Caplex. At det er like mange artikler på Wikipedia som på Caplex sier lite om oppslagsverdien på de to oppslagsverkene. Skal sammenligningen bli reell, må det tas et tilfeldig utvalg fra Caplex, og sammenligne med hva som finnes av tilsvarende artikler på Wikipedia. I februar brukte jeg denne metoden i forhold til «Gyldendals store» Her er det jeg skrev den gangen (med lenker, slik at vi kan se om det er blitt noe bedre):

Tror nok ikke vi skal lene oss fornøyd bakover ennå, nei!. Jeg foretok en test den andre veien (riktignok mot Gyldendals store konversasjonsleksikon - andre utgave). Jeg slo opp på en tilfeldig side i leksikonet (M-R , kolonne 859-861). Her var det 35 oppslagsord. Bare 5 av disse finnes i no:wiki. Følgende finnes ikke på no:wiki: Pekka Joahna Myrberg, myrbjørk, myrbukk, Karl Gunnar Myrdal, Myrdalsjøkull, myrdun, myrdyrking, myrdyrkingsfondet, Olav Myre, Myrens verksted a/s, Myrer (Kjelsås), Alice Mürer, Henny Mürer, Johan Christopher Mürer, Niels Johan Kiær Mürer, myresyre, myrfivel, myrflangre, myrgran, myrhatt, myriade, myriagram, Myrica, Myricaria, Myrina, Myriophyllum, Myristica, myristinsyre, Stratis Myrivilis. Følgende fantes begge steder (med vurdering): Myrdal (stasjon) (W/G =+/-), Alva Myrdal (G+), Jan Myrdal (W++), Myre (Vesterålen) (+/-), Myrhauk (G++). Knapt 15% av oppslagsordene i Gyldendals fantes altså på no:wiki..... --Friman 7. feb 2006 kl.22:41 (UTC)

Vi har altså ikke blitt kvitt noen av de røde lenkene vi hadde i februar.... --Friman 6. jun 2006 kl.22:02 (UTC)

Gyldendals leksikon er vel da 1965-utgaven (??), og hvis det er noen trøst, så er mye av dette stoffet fjernet fra siste utgave av Store Norske også. Myrberg, myrbjørk, Myrdal og myrdun er sortert ut, og er i våre dager ikke lenger leksikon-relevant, ifølge vår kollega og rival Petter Henriksen & co. Myrdalsjøkullen og Olav Myre er fortsatt med, og myrbukken hadde vi faktisk, det er et dialektord for enkeltbekkasin. Og lenger skal jeg ikke sjekke i kveld. Det er en dag i morgen også. MHaugen 6. jun 2006 kl.22:28 (UTC)

Hva bør vi premiere?Rediger

Som en oppfølger til denne diskusjonen om WPs eventuelt gode bredde/dybde: Slik som vi arbeider i dag, premierer vi dype bidrag, og det er flere enn meg som har mildt forfengelige lister på brukersidene sine over utmerkede artikler som vi har ytt vesentlige bidrag til. Enn om vi i stedet gikk over til å premiere innsats som fjerner røde lenker i lister over vesentlige tema. For et bredt leksikon er det viktig med "litt dekning" på alle områder, og slik sett vi det være viktigere å fjerne røde lenker i artikler som Liste over Oscar for beste mannlige hovedrolle, Statsstipendiat og Liste over personer på norske frimerker enn å ha en «skjevt god» artikkel om Bhutan. Enig? Kanskje vi skulle votere over å gjøre lister utmerkede, hvis alle lenkene er dekket?? MHaugen 8. jun 2006 kl.10:29 (UTC) (Og med «skjevt god» mener jeg at den er asymmetrisk grundigere enn artikler om naboland, for å presisere det. MHaugen 8. jun 2006 kl.10:31 (UTC)

Dette var en veldig god idé, og hvis man finner en praktisk gjennomføring av det så ville det være flott! Harald Hansen 9. jun 2006 kl.06:24 (UTC)
Enig, lister bør også bli anbefalt med andre kriterier. Noen som kommer med noe konkret? Marcus 9. jun 2006 kl.14:33 (UTC)
en: har Featured lists, kan lage noe i samme stilen på no: Mvh Røed 9. jun 2006 kl.16:59 (UTC)
Reaksjonen jeg fikk var at jeg ikke skulle gjøre det. Er det slikt nå og? Jeg skal ikke gjøre det, men støtter at noen andre gjør det. — Marcus 5. jul 2006 kl.08:38 (UTC)

BotønskeRediger

Ville det være mulig å lage en bot som kjører gjennom artiklene i Kategori:Fugler og underkategoriene til denne, og endrer [[latinsk språk|latin]] til [[Nomenklatur (biologi)|vitenskapelig navn]]? Fornadanprat 5. jun 2006 kl.18:59 (UTC)

Jepp, jeg kan gjøre det en gang i løpet av uka. Jon Harald Søby 5. jun 2006 kl.19:52 (UTC)

Til informasjonRediger

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Underprosjekter/Kategorier/Litteratur har det blitt lagt ut noe forslag om ulike modeller for kategori Litteratur. Se på de og bli med i diskusjonen. Avstemmingen skal skje om ikke så lenge, regner jeg med. Basto 5. jun 2006 kl.21:17 (UTC)

LisensmasetRediger

Jeg synes det er blitt alt for mye mas om bildelisenser og for lite produktivt arbeid. Jeg synes enkelte overvurderer betydningen av Norsk Wikipedia, noe som fører til at vi som bidrar her kaster bort produktiv tid. Jeg deltar på en rekke wikipediaer, og ingen andre bruker så mye tid på dette som den norske. Dette minner meg om norsk EU-kåthet når vi følger opp EU-lovene langt strengere enn noe EU-land. Jeg synes at vi skal roe ned dette bildemaset og heller luke vekk klare overtramp og la tvilen komme wikipedia-brukeren til gode. jakro64 5. jun 2006 kl.19:52 (UTC)

Tja, jeg synes det ikke blir for mye mas egentlig, greit å ha sitt på det rene, vi er ikke så langt unna å klarere alle ufrie bilder og det å hindre ettervekst kan gjøres enkelt og greit. Profoss 5. jun 2006 kl.19:55 (UTC)
For meg ser det ut som om vi fjerner langt flere bilder og illustrasjoner enn det vi kunne ha hatt. Samtidig brukes det en masse tid på dette dermed helt bortkastete arbeidet. jakro64 5. jun 2006 kl.20:05 (UTC)
At dette ikke blir tatt seriøst i andre Wikipedia-utgaver kan umulig være et argument for at vi skal bli slappere. Det er viktig for Wikipedias seriøsitet at vi er nøye med dette. Kjetil Ree 5. jun 2006 kl.20:07 (UTC)
Det er ikke det, men bl.a. din overivrighet i å fjerne det som fjernes kan, istedetfor å resonere seg frem til tanken bak. Bilder som er brukt av en rekke aviser, tidsskrifter, i bøker, tidvis modifisert og endret osv.; som «til fritt bruk» vil Norsk Wikipedia ikke tillate brukt. Hvem er det man egentlig lurer her? For en tid tilbake fikk jeg en «GFDL-tillatelse til helt fritt bruk» fra et stortingsparti, men for Kjetil_r var ikke det godt nok – han ville etterprøve den! Før han spør meg om kilder anklager han meg for urent mel i posen ved å henge en "disputed"-tagg på bildet. En full e-postkorrespondanse mellom Frp og meg var ikke godt nok for ham, nei – han ville at jeg skulle spørre stortingspartiet på den måten han selv foretrakk! Da jeg ba ham gjøre det selv ber han på Commons om at bildet slettes og at jeg «nektet å be om GFDL-tillatelse». Jeg mener dette ikke er måten å gå frem på hvis man ønsker bedre kvalitet på Norsk Wikipedia. jakro64 5. jun 2006 kl.20:29 (UTC)
Fjerne det som fjernes kan? Jeg er bare ivrig etter er å fjerne det som ligger utenfor rammene av det vi kan bruke.
Jeg er uenig i at e-postene du la frem tillater GFDL. Jeg ser heller ikke noe galt i å henge {disputed} på bildene: teksten i {disputed} beskriver jo akkurat situasjonen bildene var (er) i, og er ingen anklage om urent mel i posen. Og ja: jeg synes du skal spørre Frp på den måten man skal gjøre det på Wikimedia Commons, slik at det er klart at den som gir tillatelsen er inneforstått med hva den faktisk går med på, og så man aldri vil kunne trekke lisensens gyldighet i tvil. Frps stortingsgruppe skrev jo også at det bare var å ta kontakt om det var tvil.
Jeg oppfattet det ikke som at du bad meg ta kontakt, men heller som at du ikke var interessert. Jeg skal omformulere det jeg skrev på Commons:Deletion requests nå. Uansett: det er opplaster som har ansvaret for at grunnlaget for lisensangivelsen er klar. Jeg mener fortsatt at lisensgrunnlaget ikke er klart i dette tilfellet. Kjetil Ree 5. jun 2006 kl.20:55 (UTC)
Kjetil skriver "Jeg er bare ivrig etter er å fjerne det som ligger utenfor rammene av det vi kan bruke." Til det vil jeg bare si at den omdefinering av hva som tillates opplastet på norsk Wikipedia, hvor kun frie lisenser tillates ikke er hva vi kan bruke, men hva vi (dvs. et flertall av de som deltok i voteringen, men selv ikke inklusive) ønsker å bruke - man utelukker et stort materiale som det juridisk sett burde være kurant å bruke. Jeg mener fortsatt at man for Wikipedias del burde tillate bruk av bilder hvor rettighetshaver tillater bruk på Wikipedia, selv om det ikke nødvendigvis hjemler for annen, f.eks. kommersiell bruk. Jeg må dessverre konstatere at norsk Wikipedia her har skutt seg selv i foten - i det den nåværende praksis forhindrer bruk av mange viktige bilder, bl.a. bilder og illustrasjoner som er dagsaktuelle. Det er mitt håp at man senere vil liberalisere dagens regler på norsk Wikipedia. --Lipothymia 5. jun 2006 kl.23:06 (UTC)
Ja, det er selvfølgelig et poeng at det dreier seg om hva vi vil bruke, ikke hva vi kan bruke. Det er vel heller også strengt tatt ikke vi her på no.wikiepdia som har bestemt at vi ikke kan bruke bilder med «bare for Wikipedia»-lisenser, dette er bestemt av lederen av the Wikimedia Foundation. Uenighet i denne politkken bør derfor tas opp med ledelsen, ikke internt her på no.wikipedia.
Jeg kjenner ikke til noen andre Wikipedia-utgaver som tillater denne typen lisenser, sikkert fordi man ikke får lov. Jeg savner forresten et sett klart definerte retningslinjer for hva brukerne på et lokalt prosjekt har lov til å bestemme selv og ikke, eventuelt et sentralt sted på meta der man kan ta opp slikt. Kjetil Ree 5. jun 2006 kl.23:30 (UTC)
Jeg har deltatt i et ordskifte om dette før, men du kan jo ta en titt på den største wiki av dem alle, engelsk Wikipedia - som anvender en lang rekke lisenser som ikke er i bruk på norsk Wikipedia ("copyrighted", "free use" etc). Jeg har forgjeves søkt både på meta og engelsk Wikipedia om dette emnet, uten å finne noe fra stiftelsen som avklarer jussen i dette. --Lipothymia 5. jun 2006 kl.23:38 (UTC)
Dette har vel også vært diskutert før. Engelsk Wikipedia godtar i prinsippet bare de samme lisensene som man gjør her (med unntak av fair use). Template:Copyrighted kan ikke sies å være i bruk, bilder med dette merket hurtigslettes. De forskjellige «free use»-merkene er alle varianter av {{Copyrightfritt}}. Kjetil Ree 5. jun 2006 kl.23:52 (UTC)
Det er såvidt jeg har forstått et ønske på engelsk å bli kvitt fair use av samme grunn som vi prøver å unngå sitatretten her på bokmål. — Jeblad 6. jun 2006 kl.10:54 (UTC)
Nå fant jeg endelig igjen e-posten fra Wales som beskriver politikken rundt «bare for Wikipedia»- og ikkekommersielle bilder.
Jeg vil også tipse dere om teksten The Case for Free Use: Reasons Not to Use a Creative Commons -NC License på Intelligent Design-Wiki. Kjetil Ree 6. jun 2006 kl.15:38 (UTC)
Intelligent Designs ikke Intelligent Design. Den var forøvrig god. Jeg har savnet noe slikt her hos oss på norsk. Noe vi kunne vise til, bruke i e-mail etc, for å overbevise om at det er ufarlig å lisensiere med en share alike lisens. Det blir vanskelig å missbruke bildet for de som respekterer lisensen. For de som stjeler uhemmet betyr så allikevel en kun ikke-komersiell bruk lisens ingenting. E-mailen fra Wales forteller forøvrig en ting vi ikke har tatt høytidelig nok i vår prosess. Vi burde listet opp bilder vi trenger ekvivalenter til. For å ta ett eksempel - jeg så tilfeldigvis at bildet som fantes på Blaafarveværket ikke var under en helt fri lisens. Dermed kunne jeg ta et bilde som nå er i bruk der. Det er sikkert endel bilder blandt de ufrie som rimelig enkelt kan erstattes hvis vi bare vet om det. Haros 6. jun 2006 kl.16:36 (UTC)

Slettet igjen- La i dag opp et bilde av Henki Kolstad fra 1951. Bildet finnes på museumet til NFI. Bildet er ikke merket med noen fotograf og det er sannsynligvis ingen fotograf til bildet heller- Det er et bilde fra en filmscene. Jeg la det derfor inn under enerettforeldet. Etter 15 minutter var bildet slettet av Cnyborg med begrunnelsen copyvio!?? Prøvde å finne ut hva det ordet betyr ved å slå opp i forskjellige ordbøker. Fant ikke ordet. Det er nå på tide at det lages fornuftige og forståelige regler. Reglene bør kanskje utformes av en advokat slik vi har noe å forholde oss til i lengre tid. Nå virker det som reglene forandres over natten.- Med vennlig hilsen --Jarvin 11. jun 2006 kl.16:45 (UTC)

Det er vel alderen her som er utslagsgivende, 55 åt gammelt. Jeg tror et bilde først mister sin beskyttelsesstatus etter at det er gått 70 år etter at opphavspersonen (altså fotografen) er død. At bildet er fra en filmscene betyr ikke at det ikke er noen fotograf, det betyr bare at fotografen var filmfotograf. Jeg tror ikke det gir noen mindre opphavsrettsbeskyttelse. Eventuelt hadde han/hun kontrakt med et selskap som igjen sitter på kopirettighetene. At det ikke er kjent hvem som har rettigheten til et åndsverk betyr ikke at det er «fritt fram». Plutselig kan noen stå fram med et gammelt dokument de har kommet over som viser at de f. eks. har arvet rettighetene, og da kan det ikke være sånn at vedkommende ikke har rettigheter bare fordi ingen visste hvem som satt med rettighetene. Sånn tror jeg ihvertfall systemet er for tiden. __meco 11. jun 2006 kl.17:00 (UTC)
Dette står i wikipediaboksen som brukes på wikipedia no: «Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.» Dette bildet skulle være innenfor disse rammene.

Mvh --Jarvin 11. jun 2006 kl.17:53 (UTC)

Den kortere beskyttelsestiden gjelder kun på trivielle bilder, såkalt «fotografisk bilde» i motsetning til «fotografisk verk». Men i dette tilfellet dreier det seg uansett ikke om et enkeltfotografi, men om et bilde fra en film, og da er det opphavsretten på filmen man må se på, med beskyttelsestid på 70 år. Reglene for vurdering av når rettighetene til en film faller bort er noe vanskelige, ettersom det er flere mennesker inne i bildet, men i utgangspunktet tar man for seg regissøren, som har det overordnede kreative ansvaret. Vi gifter oss ble regissert av Nils R. Müller, som lever i beste velgående, og dermed fortsatt sitter på de ideelle rettighetene til filmen. Cnyborg 11. jun 2006 kl.18:08 (UTC)

Ja, vi elsker dette landetRediger

Jeg har lagt inn media-lenke til nasjonalsangen, men får ikke malen til å fungere som den skal. Kan noen titte på det? --Lipothymia 5. jun 2006 kl.23:16 (UTC)

Du har kopiert mal osv fra den engelske wikipediaen? Filen du sannsynligvis ønsket å inkludere på no: er http://en.wikipedia.org/wiki/Media:Norwegian_national_anthem.mid, en fil som ikke har noen form for lisensmal knyttet til seg... Det ser ut som om den er hentet fra en annen internettside, og derfor sannsynligvis ikke fri. Uansett kan man ikke lenke til en fil som ligger på en annen wikipedia (med unntak av filer på Commons). OPus- (Disk.|Bidrag) 6. jun 2006 kl.05:56 (UTC)
<edit>Se forøvrig her for de nasjonalsangene som ligger på commons..</edit> OPus- (Disk.|Bidrag) 6. jun 2006 kl.05:58 (UTC)

06.06.06Rediger

Det ser ut til at artikkelen 06.06.06 er brukt som kilder her. Huff. –Peter J. Acklam 6. jun 2006 kl.09:25 (UTC)

En avis bruker en kilde som det står tydelig øverst at den er foreslått slettet! Da burde det klinge en bjelle! Dobbelhuff. --Finn Bjørklid 6. jun 2006 kl.13:34 (UTC)
Nå er det vel sansynlig at det er den engelske utgaven de refererer til, og der er det en artikkel som forteller noe mer om bakgrunn osv. Haros 6. jun 2006 kl.15:47 (UTC)

Mal:Mangler interwikiRediger

Jeg synes malen Mal:Mangler interwiki er unødvendig. Det er ikke alle sider som har tilsvarende sider på andre språk, og enkelte artikler er så særnorske at det er usannsynlig at de vil få noen tilsvarende utenlandsk side i overskuelig fremtid. Jeg foreslår at malen fjernes. Det burde heller vært en søkefunksjon som gir en oversikt over alle sider som mangler interwiki. –Peter J. Acklam 6. jun 2006 kl.09:55 (UTC)

Støttes--Nina 6. jun 2006 kl.09:58 (UTC)
Jeg er enig, hvis en artikkel mangler på andre språk burde ikke «vår» artikkel «lide» for det. Hvis det derimot finnes interwikilenker kan malen legges inn, men da er det jo enklere for den som legger inn malen å bare legge inn iw-lenkene..? OPus- (Disk.|Bidrag) 6. jun 2006 kl.09:59 (UTC)
Malen skaper bare merarbeid. I artikler som åpenbart finnes på andre språk er det nesten like mye arbeid å legge inn malen (og deretter fjerne den) som å legge inn interwikilenkene (eller hvertfall til engelsk Wikipedia så en iw-bot kan gjøre resten). Kph 6. jun 2006 kl.10:09 (UTC)
Jeg bruker den en del når jeg er på jobb, der det av visse grunner er for komplisert å legge inn interlanguage-lenker. -- Duffman, 6. jun 2006 kl.10:12 (UTC)
Jeg synes malen er grei i de fleste kategorier, hvor den ikke er så veldig forstyrrende, men i artikler blir den temmelig voldsom. Det virker som om det er noe galt med artikkel, hvilket det ikke egentlig er; i mange tilfeller er det rett og slett ikke noe å lenke til på andre prosjekter. Cnyborg 6. jun 2006 kl.10:22 (UTC)
Enig, den trenger jo ikke vises i det hele tatt egentlig. Og bør kun brukes der det er sikkert eller høyst sannsynlig at det finnes interlanguage-lenker. -- Duffman, 6. jun 2006 kl.10:24 (UTC)

Nå kommer det forhåpentligvis et sett litt mer diskrete maler etterhvert... Jeg syns også malen er grei å ha av og til når jeg er på jobb, jeg bruker tre sekunder på å klappe den på plass, i motsetning til minst 20 for å hente iw-lenkene fra engelsk, og det er ikke alltid jeg vet eller kommer på det engelske ordet i det hele tatt. Men malen må jo helt klart brukes med måte. Det er ingen vits å legge den nederst i artikkelen om Isdalen, for eksempel. - Soulkeeper 6. jun 2006 kl.11:06 (UTC)

Det er riktig som Chris sier at denne malen gir et uriktig inntrykk av at det er noe galt med en artikkel. Det samme gjelder malen Mal:Trenger overskrifter, som også brukes utidig, f.eks. her. I artikler på rundt en side som denne er det av og til en overskrift av typen «liv» eller «biografi», men det er jo nokså unødvendig. En artikkel av en slik lengde trenger overhodet ikke å ha overskrifter. Hvis man føler overskrifter er nødvendig kan man naturligvis sette dem inn selv, men hvis man ikke gidder kan man heller la være. Å bruke denne malen på slike artikler irriterer bare. Kph 6. jun 2006 kl.14:48 (UTC)


Det finnes flere slike maler Mal:Seksjonstubb som jeg ikke helt ser hensikten med. Generelt tror jeg det er lurt å være forsiktig med å bruke for mange maler av denne typen i artiklene da det visuellt tar vekk oppmerksomheten til leseren fra det som er viktig, selve artikkelen. Jeg skulle også gjerne hatt en debatt om bruken av Mal:Stubb og alle variantene av denne. Jeg kan ikke alltid se nytten av en slik merking, spesielt i korte artkler som inneholder de viktigste opplysningene, eksterne lenker og litteratur. Er det riktig at enkelte wikipediaer har sluttet å stubbmerke?--Nina 6. jun 2006 kl.15:01 (UTC)

Jeg vet bare om en (tysk Wikipedia) som har avskaffet stubber. Kph 6. jun 2006 kl.15:17 (UTC)
Malen mangler interwiki kan slettes. Men jeg har brukt malen på artikler som jeg synes er merkverdige, rare og slettingskandidater. Noe ala {mangler referanse}, synes jeg {mangler interwiki} kan settes inn der det virkelig trengs interwiki for å få andre synspunkter (settes inn dersom man ikke kan det engelske ordet).
Når det gjelder {trenger overskrifter} laget jeg den fordi jeg ble ordentlig irritert over mangelen på overskrifter. Mangelen førte til at jeg ikke ville lese artikkelen, det ble for vanskelig (lekseaktig).
{seksjonstubb} er helt klart nødvendig. Kanskje ikke fordi den i seg selv er nyttig, men fordi den ikke er så prangende. Kanskje burde {stubb} vært sånn? Malen kan jo brukes under en overskrift der det bør skrives mer?
Forresten; hvor har dere diskutert at alle maler skal få helt nytt utseende? Marcus 6. jun 2006 kl.16:57 (UTC)
Det gjelder ikke alle, men kun vedlikeholdsmaler og artikkelmerker. Det har vært diskutert her, her og litt rundt omkring. – Wintermute 6. jun 2006 kl.17:04 (UTC)

Jeg har brukt {mangler interwiki} en del, spesielt de siste dagene og antar det er derfor denne saken nå kommer opp. Jeg bruker denne malen når jeg ikke vet navnet på engelsk eller ikke har tid eller anledning til å hente inn alle interwikis. Det er faktisk veldig mange artikler og kategorier som ikke har iw-lenker, og da er det fint å få disse samlet på et sted, slik at man kan ta tak i oppryddingen senere. Bruker selvfølgelig skjønn, ved at malen feks blir lagt inn på [:Kategori:Byer i Togo], men ikke på en stortingsrepresentant fra 1964. mali 6. jun 2006 kl.19:05 (UTC)

Jeg synes malen virker fornuftig, og like berettiget som de andre opprydningsmalene våre. Hvorvidt plasseringen fargen skal være en annen, er et mindre tema, og det kan kanskje lages et kompromiss. MHaugen 6. jun 2006 kl.19:41 (UTC)

Møte med BONORediger

 

Bono er glad i møtevirksomhet

Det er satt opp et møte med BONO [6] om rettighetsforhold ved nyere kunst og hvordan vi skal løse dette for å kunne omtale nyere kunstnere, typisk kunstnere som ikke har rukket å bli foreldet og derved falt i det fri. Det blir satt opp en agenda litt senere men innspill er velkomne. — Jeblad 6. jun 2006 kl.11:27 (UTC)

Hvis det hadde vært et møte med selveste Bono om rettighetsforhold hadde jeg også møtt opp ;) Beagle84 6. jun 2006 kl.11:41 (UTC)
For de som ikke kjenner meg så er jeg fyren med solbriller... — Jeblad 6. jun 2006 kl.11:50 (UTC)
Tillater meg å slette bildet og oppfordrer heller til en kortfattet beskrivelse av hva BONO er. Vi snakker altså ikke om den irske rockemusikeren nå. __meco 6. jun 2006 kl.12:29 (UTC)
Tillater meg å sette tilbake bildet. -- Duffman, 6. jun 2006 kl.12:31 (UTC)
Bildet frisker opp avsnittet! Men her er det vel snakk om : «BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) ble etablert i 1992 som en ideell organisasjon, med oppgave å forvalte billedkunstneres og kunsthåndverkeres opphavsrettigheter.» (Sitat fra BONOs hjemmesider) Janas 6. jun 2006 kl.13:40 (UTC)
(1)Hva er bakgrunnen for dette initiatiet? (2)hvem har tatt initiativ? (3)når skal møtet finne sted? (4)hvor skal møtet finne sted? (5)hvem tenkes som aktuelle deltakere fra Wikipedias side? (6)finnes det noe sted vi kan søke om dekning av reiseutgifter? __meco 6. jun 2006 kl.16:17 (UTC)
Nyere kunstverk er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke gjengis i Wp uten etter avtale. Jeg har tatt initiativ på bakgrunn av tidligere diskusjoner med BONO om andre prosjekter. Møtet er allerede berammet i neste uke og er hos BONO. Deltakere fra Wikipedia er undertegnede, en kunsthistoriker, en jurist innen opphavsrett og en representant for commons. Det ser ut som BONO stiller med 3 representanter. Det er lite sannsynlig at noen kommer til å dekke reiseutgifter. Til orientering så er det lite aktuelt å utvide med flere personer hvis det ikke er tungtveiende grunner til å få inn noen med spesialkompetanse. Spørsmål som ønskes luftet kan tas her eller på siden for møteagendaen. — Jeblad 6. jun 2006 kl.23:22 (UTC)

Det er vel ikke gitt noen tilbakemelding her på Tinget om dette møtet, men utfra det jeg leser på underprosjekt-sidene var det visst et svært forstemmende møte der representantene for BONO overhode ikke hadde satt seg inn i hva Wikipedia er. __meco 29. jun 2006 kl.09:36 (UTC)

Du finner resultater her #Logoer for organisasjoner, #Sletning av Jonsborgs bilder og #Sitatrett, fair use og Bern-konvensjonen. For en gjennomgang av hva som ble sagt finnes det et referat Wikipedia:Underprosjekter/BONO/Møte med BONO. — Jeblad 29. jun 2006 kl.09:44 (UTC)

StedskategoriseringRediger

Skrekkelig få wiki-brukere som har kategorisert seg geografisk, må jeg si. Er det virkelig bare 5 brukere fra Oslo? Vil oppfordre alle til å legge inn en brukerhjemstedlink på sin brukerside!

Kan forresten noen forklare meg hvor den merkelige {-en på siden Kategori:Wikipedia-brukere_fra Rana kommer fra?

-bombadil

Og dagens helt for å bli kvitt dette: ZorroIII
-bombadil

Den frie encyklope-hæh?Rediger

Synes "Den frie encyklopedi" klinger uendelig dårlig på norsk. En encyklopedi er et konversasjonsleksikon, så den norske undertittelen burde etter min mening være "Det åpne konversasjonsleksikonet". Det er riktignok kanskje litt langt, så "Det åpne leksikonet" burde holde lenge, eller "Det åpne oppslagsverket". Alle tre er hvertfall vanlige ord i bruk på norsk, "encyklopedi" er fremmed.

--Kjetil Svenheim 6. jun 2006 kl.20:34 (UTC)

Jeg gidder ikke diskutere dette for hver ny bruker som ikke tar seg bryet med å lese tidligere diskusjoner. Det er en rekke tungtveiende grunner til at vi bruker encyklopedi, som er et fullgodt norsk ord som står i enhver ordbok og slett ikke mer fremmed enn andre ord, og som er meget dekkende for Wikipedias karakter og som navnet vårt er utledet fra. En encyklopedi er det samme som et konversasjonsleksikon, men konversasjonsleksikon er et lengre og mer tungvint ord som klinger mye dårligere sammen med Wikipedia. Alle Wikimediaprosjekter er forøvrig oppslagsverker. Kph 6. jun 2006 kl.20:49 (UTC)

Når «stadig nye brukere» kommer og klager over den samme tingen, så kunne det kanskje være en mulighet for at det er de som har rett mens alle de lokalkjente har latt encyklopedi-navnet sige inn over seg for så etter hvert å oppleves som «riktig». Jeg mener at encyklopedi er et unaturlig ord i forhold til min språklige, sosiale bakgrunn. Jeg er vokst opp på Oslo øst, dvs. Groruddalen, med foreldre som var politisk radikale akademikere, og selv har jeg hele livet vært samfunnsorientert. __meco 6. jun 2006 kl.23:49 (UTC)
Wikipedia har tusenvis av lesere. Det er noen få som har reagert veldig sterkt på bruken av ordet encyklopedi, og påstått at det ikke er noe norsk ord. Men det er aldri for sent å lære noe nytt. Det er det som er hensikten med Wikipedia. Ikke kan jeg se hva de to greske ordene encyklopedi og leksikon har med sosial bakgrunn å gjøre. Det er utelukkende et spørsmål om hvor presis man skal være, og i tillegg kommer at «Wikipedia - the free encyclopedia» er et fast slagord som hører sammen, og som vi forøvrig har profilert oss som gjennom flere år. Skulle vi brukt et annet slagord burde vi også tatt et annet navn, f.eks. Wikilex. Men Wikipedia er nå engang Wikipedia. Kph 7. jun 2006 kl.00:00 (UTC)

Man kan sette opp hierarkisk hvor presise uttrykkene er:

 • Publikasjon (bok/internettside) - hva som helst
  • Oppslagsverk - i Wikimediasammenheng f.eks. Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote etc., men kan også referere til mye annet, f.eks. nynorskordlista eller et atlas
   • Leksikon - «ordbok», kan referere både til stubbleksika av Caplex-typen og skikkelige encyklopedier som Wikipedia
Før man tar en runde til på dette, oppfordre jeg til å lese Wikipedia:Tinget/Arkiv 8#Encyklopedi og Diskusjon:Hovedside/Arkiv 2003–2004#Encyklopedi?. – Wintermute 6. jun 2006 kl.20:50 (UTC)
Jeg la inn et innslag i Wikipedia:OSS om dette. Den sida bør forøvrig gjøres enklere å bruke. ZorroIII 6. jun 2006 kl.21:09 (UTC)
Det er ikke alle tidligere avgjørelser som er lette å finne for nye brukere (det begynner å bli noen av dem). I tillegg: En vennligere tone skader ingen. mali 6. jun 2006 kl.21:14 (UTC)
Takk for link til tidligere diskusjoner, jeg regnet egentlig med at noe slikt hadde blitt diskutert tidligere. Mener likevel at konklusjonen den gangen var gal. Har forøvrig lagt merke til at den nynorske versjonen av wikipedia kaller seg "Det frie oppslagsverket". Selv om encyklopedi teknisk sett er en mer presis betegnelse, så mener jeg man burde forsøkt å få et slagord som føles mindre fremmed på norsk. --Kjetil Svenheim 6. jun 2006 kl.21:53 (UTC)
Konklusjonen i de tidligere diskusjonene var da vitterlig også at et stort antall mennesker reagerte på bruken av ordet encyklopedi og/eller på at ordet var bøyd i ubestemt form. Nettopp derfor er det kanskje litt merkelig at avgjørelsen ble vetoet igjennom og diskusjonen døde hen? Rounin 6. jun 2006 kl.23:03 (UTC)
Ordet er ikke bøyet i ubestemt form. Det er mest et spørsmål om hva som ser best ut om vi skal bruke grammatisk «smør på flesk». Ordet er bøyet riktig etter både bokmåls- og riksmålsregler. Kph 7. jun 2006 kl.00:00 (UTC)
Veto? På Wikipedia? Hvor?? =D — Jeblad 6. jun 2006 kl.23:11 (UTC)
Du kan ta en titt på de tidligere diskusjonene. Det er mulig jeg simpelthen har telt feil, siden noen formell avstemning aldri ser ut til å ha blitt foretatt, men det virker for meg som om det er konsensus for å endre navnet til noe annet enn "encyklopedi", men at man i stedet har satt seg på bakbena og nektet i vente på at diskusjonen skulle dø ned. Det gir derimot ikke grunnlag for å hevde at det har blitt bestemt at navnet skal beholdes eller at diskusjonen er avsluttet. Samtidig er det selvsagt rimelig at de brukerne som bidrar regelmessig her også har mest å si.
På den annen side, må jeg legge til, vil denslags detaljstyring utført av noen få brukere heller ikke oppmuntre nye brukere til å bidra.
Nei dere, skal vi ta den avstemningen eller? Dette har gått frem og tilbake en god stund nå, og det er kanskje på tide at vi faktisk avgjør det i stedet for å bare å la diskusjonen gå i all evighet. Rounin 7. jun 2006 kl.12:19 (UTC)
Nei vi tar ingen avstemning om dette. Avstemninger hører ikke hjemme på Wikipedia, jvnfr. Wikipedia:Konsensus. I tillegg er vi som har vært her en stund såpass lei av denne diskusjonen at den uansett bør vente et år eller to før vi tar den opp. Vi kan ikke gjøre dette hver gang en ny bruker ikke liker slagordet vårt. -- Duffman, 7. jun 2006 kl.12:26 (UTC)
Bifaller siste taler. — Jeblad 7. jun 2006 kl.13:50 (UTC)
En stemningslodding hadde kanskje vært lurt. Da kunne vi se om det faktisk er konsensus her. (Og hvorfor skal vi forresten ikke ha noen avstemning om akkurat dette, forresten? Det kryr da av andre avstemninger her...) Jeg foreslår at vi setter opp en ikke-bindende stemningslodding for å se hvor nært eller fjernt vi er fra konsensus i denne saken. -- Olve 7. jun 2006 kl.16:00 (UTC)
Med all respekt, du er en bruker på nynorsk Wikipedia. Jeg legger meg ikke opp i hvordan dere skal ha ting der, selv om jeg både har en konto der og har skrevet noen artikler. Det er heller ikke snakk om ganske enkelt å velge et slagord, men å endre på et som vi har profilert oss under i årevis. Kph 7. jun 2006 kl.16:03 (UTC)
Mener du at jeg med over 1100 bidrag her ikke er meningsberettiget? Den blir nå litt vel drøy... Ellers er det da vel ikke farlig med en stemningslodding? -- Olve 7. jun 2006 kl.19:16 (UTC)
Vi har diskutert sånne ting i det uendelige i årevis. Det er veldig mange som er veldig lei av disse debattene. De sliter ut folk, og vi har mer fruktbare ting å bruke tiden på. Som Duffman sier bør denne ballen få ligge. Kph 7. jun 2006 kl.19:34 (UTC)

Jeg vil bare legge til en siste ting: Som man kan se her [7] var jeg i utgangspunktet åpen for å bruke et annet slagord, og foretok på forespørsel fra en bruker denne endringen helt i begynnelsen. Det ble tilbakestilt, og jeg har senere akseptert at de som var imot den endringen hadde veldig gode argumenter. Uansett hva man mener om hvilket slagord som er best, så er det en veldig dårlig taktikk å stadigvekk endre på noe som er etablert. Og «den frie encyklopedi» er nå det etablerte slagordet for Wikipedia, og gjengitt i en rekke medier og andre steder. Jeg tror også det er fordel å ha et så likt slagord som det originale engelske som mulig, ellers er sjansen for at journalister ikke bruker det norske slagordet når de bruker engelsk WP som kilde betydelig større. Kph 7. jun 2006 kl.14:15 (UTC)

Encyklopedi er et kjempefint navn som har en historisk kontinuitet helt tilbake til de første verk av denne art som ble skrevet f. eks. av Plinius. Jeg er stolt av at Wikipedia har valgt å bruke dette.--Nina 7. jun 2006 kl.15:14 (UTC)
Det kan likevel ikke skade å ha det i bestemt form. «Den frie encyklopedi» høres kunstig ut i forhold til «Den frie encyklopedien». (Vil forøvrig si at jeg er helt for et bytte til «leksikon», men har gått lei av å krangle over det.) Jon Harald Søby 7. jun 2006 kl.15:52 (UTC)
«Den frie encyklopedi» er bestemt form. I ubestemt form blir det «en fri encyklopedi». Det heter også «Det medisinske fakultet», «Det kgl. norske utenriksdepartement», «Den kgl. norske ambassade i [...]», «Det kaspiske hav» osv. Kph 7. jun 2006 kl.15:59 (UTC)
Jeg er selvsagt klar over det, men på moderne norsk høres det feil ut å ikke bruke dobbel bestemmelse. Jon Harald Søby 7. jun 2006 kl.16:11 (UTC)
Med fare for å høre teit ut med en «meg også»-stemme, setter jeg min underskrift under Kphs og Ninas innlegg rett over her. Jeg har vendt meg til slagordet, synes dessuten at det klinger bra og har en viss tyngde, men legger også til et lite hjertesukk: er det ikke viktigere ting å diskutere og bruke kreftene våre på? Akkurat denne saken kan og bør vi la ligge en stund. --Finn Bjørklid 7. jun 2006 kl.16:22 (UTC)
Kan godt hende at den nåværende ordlyden er den mest representative for miljøet her. Men dette vet vi ikke ennå, siden det aldri har blitt gjennomført noen stemningslodding. Om en slik stemningslodding skulle vise at det faktisk er konsensus (eller i det minste flertall) for den nåværende ordlyden, så ville vi ha et mer solid argument overfor de mange nykommere som kommer hit og synes at ordlyden er merkelig. Slik det er nå, er det tvil om hva flertallet ønsker. I mellomtiden foreslår jeg at alle legger bånd på seg og diskuterer sak, ikke person. -- Olve 7. jun 2006 kl.19:23 (UTC)
Siden alle nå skal si si mening om dette må jeg si at Nina sa det best. Jeg synes vi skal være stolte over å være med på en 2000 år tradisjon med encyklopedier. Når det gjelder å lodde stemning for dette, så har den vært gjennom debatt mer enn en gang tidligere, og frasen har overlevd. Det er også en stemningsloddning. La oss nå heller bruke krefter på å lage det som skal bli tidenes største encyklopedi på norsk, heller enn å krangle om vi heller burde endre tre ord. Vi har store huller som skal fylles. Haros 7. jun 2006 kl.20:03 (UTC)
Det er vel og bra det, men det har seg nå slik at en stor mengde brukere ikke er enige i det navnet som brukes nå, og det blir ikke bedre av at man velger å ignorere alle argumentene som taler imot å bruke dette uten å gjøre noe forsøk på å redegjøre for hva som er faktisk konsensus blant brukerne. Norsk Wikipedia er riktignok lite, og det er i praksis hipp som happ hvordan det blir styrt inntil den eventuelt vokser seg større, men i lengden er denne typen overstyring av brukerne uholdbar. Rounin 7. jun 2006 kl.23:09 (UTC)
Vi blir ikke klokere hvis vi aldri lar motparten slippe til orde. Ståle 7. jun 2006 kl.23:31 (UTC)
Det er i alle fall på tide at vi tar en avstemning og forelegger den for Wikimedia, siden diskusjonen har gått helt siden desember 2003 uten at den har blitt tatt hensyn til av motparten. Mange alternative navn har blitt foreslått siden den tid, deriblandt:
 • Den frie encyklopedi
 • Den frie encyklopedien
 • Det frie kunnskapsverket
 • Det frie leksika
 • Det frie leksikon
 • Det frie leksikonet
 • Det frie oppslagsverk
 • Det åpne leksikonet

Derfor foreslår jeg å holde en avstemning som er relativt åpen mht. valg av navn. Rounin 8. jun 2006 kl.00:10 (UTC)

Jeg foreslår at du heller setter deg inn i Wikipedia:Konsensus og leser Don't vote on everything og Wikipedia:Voting is evil. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.06:03 (UTC)
Interessant å se hvordan akkurat denne debatten alltid blir utsatt for nedklubbing... -- Olve 8. jun 2006 kl.07:38 (UTC)
Interessant å se hvordan nynorskfolket alltid kommer over på no: for å kverulere. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.07:41 (UTC)
Den type betraktninger syns jeg vi kan klare oss utmerket foruten. __meco 8. jun 2006 kl.07:45 (UTC)

Det er stemning for å legge denne saken død. Det har forøvrig ikke blitt fremlagt et eneste argument for å bruke et annet ord enn encyklopedi, annet enn den feilaktige påstanden at encyklopedi er fremmed, «ikke norsk» osv., noe som har blitt klart imøtegått med henvisning til minst fire norske ordbøker på alle målformer. Kph 8. jun 2006 kl.00:36 (UTC)

Nei, det er det da vitterlig ikke. Rounin 8. jun 2006 kl.12:22 (UTC)
En avstemning vil effektivt vise hvor stor stemning det er for å legge saken død. Denne diskusjonen ser ikke ut til å løse noe på egenhånd. Ornilnas 8. jun 2006 kl.09:25 (UTC)
Det er ingenting som trenger å løses. Det eneste problemet vi har er stadig nye brukere som ikke har satt seg inn i retningslinjene (Wikipedia:Konsensus, Don't vote on everything, Wikipedia:Voting is evil) og som ikke liker slagordet vårt. Dette problemet løses enkelt ved å informere dem om at vi ikke skal ha avstemninger på Wikipedia, at slagordet er bestemt av Wikimedia og at 'encyklopedi' er korrekt norsk. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.09:53 (UTC)
På saker der det er kun et par alternativer («ja» eller «nei») gjør det ikke noe å ha en enkel avstemning. Jeg ser heller ikke at det gjør noen skade å gjøre som Olve foreslo, å ha en ikke-bindende avstemning om hva man skal bruke, for å finne ut hva folk flest (og ikke bare de mest aktive) synes om dette. Når så å si hvert eneste nye medlem som kommer reagerer (negativt) på ordet «encyklopedi» bør vi tenke oss om to ganger før vi bare avfeier det med å vise til gamle diskusjoner (som alle viser tilbake til en diskusjon som ble holdt en eller annen gang i 2003). Jon Harald Søby 8. jun 2006 kl.10:19 (UTC)
Har du lest Wikipedia:Konsensus, Don't vote on everything og Wikipedia:Voting is evil? Vi bruker konsensus, ikke avstemninger, på Wikipedia. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.10:22 (UTC)
Ja, og i motsetning til andre har jeg også lest det med liten skrift øverst der det står «It is not a policy or guideline.» og «Although it doesn't have the force of policy or guideline,». Med andre ord, de er gode retningslinjer, generelt sett, men å lenke til dem og bruke dem som hovedgrunn til ikke å ha en ikke-bindende avstemning (også kalt en meningsmåling) om et emne som dette, blir for dumt. Slik det er nå, er det – så vidt jeg ser – en masse folk som gjentar seg selv hele tida, og man får ikke hørt alles meninger – kun meningene til de som «skriker høyest». Jon Harald Søby 8. jun 2006 kl.10:28 (UTC)
Skal vi heller ha det slik at hvis man bare maser mange nok ganger så får man viljen sin? -- Duffman, 8. jun 2006 kl.10:30 (UTC)
Noen synes fra mitt perspektiv å briske seg med uttrykk og referanser til prosedyrer som jeg i hvert fall ikke kan si jeg opplever det er enighet om skal være alfa og omega hva angår beslutningsprosessene her på norsk Wikipedia. Jeg er tilbøyelig til å være enig med dem som opplever at det benyttes tildels manipulative virkemidler for å kupere en åpen og fri diskusjon om dette temaet. Det er for meg helt åpenbart at det hersker stor uenighet om denne saken, og jeg syns en form for avstemning ville vært et nyttig bidrag til å avklare hva som her er konsensus. Nettopp fordi denne saken har så sterke følelsesmessige sider for en del mennesker vil mitt synspunkt være at vi ikke forserer noen avgjørelse i denne saken – det være seg å bevare status quo eller å foreta en endring av slagordet/mottoet «den frie encyklopedi» til noe annet. Jeg kunne tenke meg at vi annonserte en normativ avstemning som varer én måned, august måned, og at vi etter den, og med inntrykket fra den ved siden av den øvrige debatt, så vurderer hvordan vi eventuelt skal forholde oss videre til divergerende standpunkter i saken. __meco 8. jun 2006 kl.10:31 (UTC)
Den type betraktninger synes jeg vi kan klare oss utmerket uten. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.10:32 (UTC)
Lange avstemminger på Wikipedia er høyst uvanelig. Ellers har valg av slagord vært diskutert relativt hyppig med samme resultat hver gang. Vi har andre ting som er viktigere enn å repetere denne debatten hvert kvartal. Personlig mener jeg det er trolling å gjenåpne en avsluttet debatt hvis ikke nye momenter har dukket opp. — Jeblad 8. jun 2006 kl.10:38 (UTC)
Godt sagt, den virksomheten som noen brukere her driver med nærmer seg trolling. Jeg anbefaler at de skriver artikler isteden. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.10:40 (UTC)
Og resultatet har hver gang vært at en rekke brukere ønsker å endre navnet, uten at de har blitt tatt hensyn til. Debatten er i utgangspunktet heller ikke avsluttet, slik at det ikke er snakk om noen gjenåpning. Rounin 8. jun 2006 kl.12:22 (UTC)
Hvem da? – Andreas, 8. jun 2006 kl.11:30 (UTC)
Hvordan det? De skjønner jo selv hvem de er, definisjonen er temmelig klar: A troll is a deliberately provocative, attention-seeking, person inhabiting Wikiland who seeks to cause disharmony and Wikistress in the community. Vi har noen her som oppfører seg faretruende nært denne beskrivelsen. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.11:36 (UTC)
Wikipedia drives av brukerne. Det holder at deres meninger har endret seg for å gjøre endringer.Ornilnas 8. jun 2006 kl.11:28 (UTC)
En meningsytring må være i noen grad bindende, i alle fall når den er avgitt som en stemme. Hvis ikke vil vi ende i en masse diskusjoner uten ende. — Jeblad 8. jun 2006 kl.11:34 (UTC)
Valg av slagord har vært diskutert relativt hyppig, med samme resultat hver gang. Og det samme resultatet har vært at det ikke har blitt noen enighet (utfra lenkene til gamle diskusjonssider), derfor kommer debatten opp igjen med jevne mellomrom. Hvis man er lei, og ikke vil at debatten skal komme flere ganger, så bør man vel ønske at saken blir avsluttet en gang for alle, gjennom for eksempel en avstemning. --Torstein 8. jun 2006 kl.11:38 (UTC)
...og siden vi ikke skal ha avstemninger på Wikipedia må vi gjøre det gjennom konsensus. Men ikke hver gang en ny bruker misliker slagordet vårt eller en annen misfornøyd bruker vil mase på nytt. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.11:42 (UTC)
Det er ikke konsensus for å beholde undertittelen "Den frie encyklopedi", så hvordan du kan se dette som noe argument for å beholde den, ser jeg ikke helt. Dersom du påstår at det er konsensus for å endre tittelen og at vi derfor bør gjøre det, skal jeg tro deg på ditt ord, men ellers bør vi nå igangsette en undersøkelse for å se hva dette konsensus som du refererer til faktisk er. Det er heller ikke min mening at vi bør avholde en demokratisk avstemning: Dersom 30 brukere foreslår "Det smoothe wumpledink", 29 "Det smoothe wumpledinket" og 40 "Den frie encyklopedi", mener jeg vi da har vist at det er konsensus for å endre tittelen på tross av at noen stemmer fordelte seg over 2 alternativer. Denne diskusjonen kan vi ta i ettertid.
Vi bør også diskutere hvor mange edits en bruker bør ha for å få lov til å delta. Jeg har sett noen poller hvor det brukes 100 edits... Er dette en slags konvensjon? Rounin 8. jun 2006 kl.12:16 (UTC)
Det virker som du ikke har lest Wikipedia:Konsensus, så her er hovedlinjen: På Wikipedia diskuterer vi oss frem til enighet, vi holder ikke avstemninger. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.12:35 (UTC)
Hadde det ikke vært for avstemninger hadde det fortsatt vært diskusjoner her om hvorvidt no.wp.org skulle ha artikler på både bokmål og nynorsk. Den saken diskuteres ikke lenger, fordi den er avsluttet. Så lenge det ikke blir enighet om dette kommer diskusjonen til å komme med jevne mellomrom. --Torstein 8. jun 2006 kl.12:45 (UTC)
Samtidig er det jo slik at ingen avgjørelse er endelig. En gruppe brukere kan ikke binde fremtidige brukere, så vi kan jo godt gjeninnføre nynorsk her hvis vi ønsker det. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.12:47 (UTC)
Denne diskusjonen ligner de som har vært vanlige på nl-wiki. Gå å skriv en artikkel, sjekk forandringer gjort av IP-adresser eller i det hele tatt - gjør noe for WIKIPEDIA! (Ja, jeg er frustrert av dette - so shoot me!) Noorse 8. jun 2006 kl.12:22 (UTC)
Tilres. Eller kanskje vi skal gjenoppta noen andre diskusjoner også? Jeg kunne tenke meg å gjeninnføre nynorsk her. Og kanskje vi skal stemme over utseende på maler igjen? Eller hva med en avstemning om hovedsiden, det er jo på tide? Kanskje vi skal stemme for å fjerne konsensus-prinsippet (som visstnok er en av grunntankene bak Wikipedia). Kanskje like greit å stemme over Wikipedia? Jeg er for. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.12:30 (UTC)
Jeg vil ha avstemming over å skifte fra no.wp til nb.wp! Og samtidig vil jeg ha nr.wp! Ja til egen riksmålswikipedia! — Jeblad 8. jun 2006 kl.12:45 (UTC)
"Konsensus" ser ut til å være et ord du bruker mye her. Hva mener du er "konsensus" i denne saken? For jeg mener ikke å kunne observere noe konsensus, og dersom det eksisterer noe slikt ser jeg ikke hvorfor det skulle være for å avslutte diskusjonen og beholde navnet. Du ser ut til å referere til et konsensus som ikke eksisterer utenom blant den gruppen brukere som ikke ønsker noe diskusjon rundt dette, men man former normalt ikke konsensus i en brukergruppe ved å ekskludere alle man er uenige med. Siden du trekker inn nynorsk som er helt urelatert, kanskje vi like godt skulle splitte Wikien i et "leksikon" og en "encyklopedi" også? Rounin 8. jun 2006 kl.12:34 (UTC)
Det virker som du ikke har lest retningslinjen Wikipedia:Konsensus, så her er hovedlinjen: På Wikipedia diskuterer vi oss frem til enighet, vi holder ikke avstemninger. Avstemninger skal altså ikke forekomme. Du må gjerne diskutere, men ikke arrangere avstemning. Dette er en av grunntankene bak Wikipedia. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.12:39 (UTC)
Kan vi ikke stemme over hvorvidt det er plass til alle egoene som bare er ute etter å diskutere, noe som etter hva jeg vet ikke har noe med wikipedia å gjøre... Konsensus er greit, stemming i hytt og pine er noe møkk. Noorse 8. jun 2006 kl.12:36 (UTC) (again - so shoot me!)


Det fremmer ikke en fri og åpen debatt at du forsøker å latterliggjøre de som er opptatt av dette med simple hersketeknikker. Man burde holde seg til sak, istedet for å prøve å trenere diskusjonen bare fordi noen er lei av den. Hovedpoenget er at "encyklopedi" er et obskurt ord i norsk sammenheng, og at det står i ordbøker er selvsagt ikke noe argument, tusenvis av ord som står i ordbøkene som de færreste vet hva betyr, om de noensinne har hørt dem. Et ord som leksikon er derimot innprentet blant norske språkbrukere gjennom alle de leksika som har vært utgitt i Norge de siste hundre år og som man finner i de fleste møblerte hjem.--Kjetil Svenheim 8. jun 2006 kl.12:40 (UTC)
Du snakker om hersketeknikker - og deretter bruker du dem selv. Sitat: Et ord som leksikon er derimot innprentet blant norske språkbrukere gjennom alle de leksika som har vært utgitt i Norge de siste hundre år og som man finner i de fleste møblerte hjem. Stilig. Noorse 8. jun 2006 kl.12:44 (UTC)
Jeg ser virkelig ikke hva du mener med det. Jeg holder meg til saken, og argumenterer mitt syn, og hvorfor det er slik. Kanskje du synes "de fleste møblerte hjem" er et litt nedsettende uttrykk, men det var humoristisk ment, poenget var uansett at alle har et forhold til ordet leksikon, ikke til encyklopedi.--Kjetil Svenheim 8. jun 2006 kl.12:51 (UTC)
Det er også flere som har et forhold til ordet båt enn kjemikalietanker. Om noen ikke vet hva en encyklopedi er kan de lære det her, siden ordet er lenket opp på forsiden. Kph 8. jun 2006 kl.12:56 (UTC)
Det handlet mer om flertallsveldet enn om de møblerte hjem... Alle har osv. Noorse 8. jun 2006 kl.12:55 (UTC)
Det synes ikke å være "stemning" for en avstemning om nynorsk skal gjeninnføres her, eller om de nye domenenavnene, som ble foreslått. Det er bare to brukere som er interessert i noen av dem. Derimot synes jeg det det er ganske sterk stemning for en avstemning om navnet. Noen er mot, noen er for, og det er vel kun i slike situasjoner det er noe poeng med avstemning fremfor den ideale konsensus (jeg har antagelig lest det ordet flere ganger de siste minuttene enn jeg har ellers i hele mitt liv). Hvis ingen andre gjør det, får jeg (prøve å) stable sammen en avstemning. Denne "diskusjonen" synes jeg begynner å gå litt av hengslene. Ornilnas 8. jun 2006 kl.12:59 (UTC)
Ved alle avstemninger som har vært gjennomført på Wikipedia, har det vært konsensus på forhånd om å gjennomføre avstemningen. Den foreligger ikke her. Det skal opplagt veldig mye mer til for å endre en etablert ordning enn for å beholde den, og særlig når det gjelder noe så grunnleggende som Wikipedias profil og det slagordet som er bestemt av Wikimedia. Kph 8. jun 2006 kl.13:08 (UTC)
Det er akkurat slik diskusjoner som dette jeg finner trettende med Wikipedia, og med misvisende retorikk som «ignorere alle argumentene...», «uten å gjøre noe forsøk på å redegjøre...» og «overstyring av brukerne uholdbar...» De fleste av oss vil faktisk bygge ut Wikipedia og gjøre det bedre, og ikke kaste bort krefter på bagateller som kommer opp igjen og igjen. Og igjen. La nå det dette skli over. Er det virkelig så viktig å slåss om et ord? --Finn Bjørklid 8. jun 2006 kl.13:03 (UTC)
Enig, alle har til enhver tid fått anledning til å legge frem sitt syn, men vi kan ikke drive på å endre på dette hele tiden fordi det kommer en ny bruker som ikke liker det han ser Kph 8. jun 2006 kl.13:08 (UTC)
Nei, hvis det er så uviktig, så er det vel ikke noe problem å skifte til et vel så bra ord. Men da før man vel igjen høre at det er et godt ord, vi har hatt det lenge, osv. osv. Med andre ord: ja, det er viktig, for begge parter. Ornilnas 8. jun 2006 kl.13:06 (UTC)
Det er ikke et uviktig spørsmål å endre på prosjektet navn eller slagord som vi har profilert oss som i årevis og som offentligheten kjenner oss som. Kph 8. jun 2006 kl.13:09 (UTC)
Dette er ikke «en mindre endring» men en endring av et merkevarenavn. Skal vi endre på noe slikt så trengs det nok litt mer enn å «stable sammen en avstemming». Jeg vil tro at en diskusjon, med påfølgende avstemming vil ta uker. Med stor sannsynlighet så ender vi på akkurat samme slagordet. I prosessen vil en få gjentatte omstemminger fordi det vil bli påvist sockpuppets, brukere som misforstår, brukere som hevder de stemte feil, brukere som hevder andre brukere har stemt feil, noen som mener at avstemmingen var diffus, noen som mener at deres alternativ ikke kom med, noen som mener at et konkurrerende forslag ikke burde vært med, etc. Veies dette opp mot tidligere debatter som viser rimelig tydelig at et mindretall er for kosmetiske endringer i slagordet, og et annet mindretall som ønsker et helt annet slagord, så er det rimelig klart at vi ender med akkurat samme slagord og en opprivende avstemming i tillegg. Jeg vil bifalle Bruker:Noorse, gjør noe fornuftig og ikke sett i gang nok en meningsløs avstemming. — Jeblad 8. jun 2006 kl.13:22 (UTC)

Det viktige her er merkevarebygning. Wikipedia og dens slagord er bygget opp gjennom alle medarbeidernes innsats i flere år. Navnet på merkevaren skiller seg ut noe som gjør at den blir lagt merke til og at den blir husket. Jeg tror ikke det er så lurt å ødelegge denne merkevaren. Smarte folk innen reklame bruker mye energi på å finne ting som skiller et produkt fra den grå masse og her har vi noe som er innarbeidet og som vekker oppsikt. Jeg har selv sett på en utvikling i en bransje der hele historien og identiteten ble vasket vekk i en moderniseringsprosess og alt det medfører med å bygge opp en ny identitet tro meg dette tar både tid og krefter. --Nina 8. jun 2006 kl.13:29 (UTC)

støttesJeblad 8. jun 2006 kl.13:34 (UTC)
Også av meg. Leksikon er et ord som kan referere til nesten hva som helst, encyklopedi har en veldig tydelig betydning og fremhever nettopp det er som er Wikipedias beste kvaliteter, nemlig å samle menneskelig kunnskap gjennom grundige artikler, som er av et helt annet merke enn f.eks. Caplex. Kph 8. jun 2006 kl.13:37 (UTC)
slutter meg til de andre som støtter. Slike diskusjoner er en av tingene jeg hadde håpet aldri å få se på no-wiki :( Noorse 8. jun 2006 kl.13:53 (UTC)
Det er jeg som er "den nye brukeren" som gjenåpnet denne Pandoras boks av diskusjon og utriveligheter. Jeg ville bare som enhver gi uttrykk for min mening, noe jeg nå har gjort. Det er ikke noe som er av AVGJØRENDE betydning for meg å få endret; men jeg er nå engang opptatt av godt språk og synes rett og slett at "den frie encyklopedi" ikke er god bruk av språket. Jeg vil si at jeg er veldig tilhenger av konsensusprinsippet som wikipedia er bygget på, og at en avstemning ikke vil gi noen løsning på dette problemet. Denne debatten har etterhvert vist meg at det vil bli vanskelig å få gjort noe med dette, i allefall på det nåværende tidspunkt, så jeg er tilbøyelig til å resignere og si at vi får være enige om å være uenige. Jeg ser det blir veldig mye mishagsytringer og ondt blod av dette, og det er det ikke verdt. Jeg har vært en ivrig bruker av Wikipedia i lengre tid, og har akkurat begynt som bidragsytrer, og vil heller konsentrere meg om å lage godt innhold til dette fantastiske konversasjonsleksikonet :) , så får jeg heller prøve å leve med dette for meg litt fremmede slagordet. --Kjetil Svenheim 8. jun 2006 kl.13:35 (UTC)
Gjorde litt undersøkelse via Wikipedia:Omtale. Dersom encyklopedi har vært del av Wikipedias merkevarebygging, har det ikke akkurat slått gjennom.
Leksikon: Folkets leksikon «(…) leksikon med ope innhald» (alt.) Åpent leksikon med mye norsk Verdens største internettleksikon «Wikipedia er et åpent flerspråklig leksikon (…)» Åpent nettleksikon får ny milepæl Gratis leksikon verdens største «Den norske utgaven av det frie nettleksikonet (…)» «Først laget de nettets beste leksikon.» «Som i det populære nettleksikonet Wikipedia, (…)» Lager leksikon i sofakroken Et leksikon for alle, av alle Google hjelper nettleksikon «Leksikonet kan få hjelp av Google (…)» «(…) i det populære åpne leksikonet Wikipedia» Stor milepæl for norsk nettleksikon «Den norske utgaven av dugnadsleksikonet Wikipedia (…)» «Til å bli verdens største leksikon» «Det åpne nettleksikonet (…)» «(…) uten sidestykke største leksikon.» «Nettleksikonet Wikipedia (…)» «Når er et leksikon et leksikon?» «(…) online-leksikonet er for dårlig.» «(…) grunnleggerne av nettleksikonet Wikipedia.» «Gründeren av internett-leksikonet Wikipedia, (…)» «(…) webleksikonet Wikipedia (…)» «(…) det åpne nettleksikonet Wikipedia.» «(…) festar lit til eit leksikon (…)» «(…) nettleksikonet Wikipedias struktur.» «(…) hele nettleksikonet Wikipedia på DVD.» Nettleksikon får oppreisning «(…) brukerstyrte nettleksikonet Wikipedia» Like bra som dyrt papir-leksikon «(…) nettleksikonet Wikipedia enda mer pepper.» «(…) stenger for nettleksikonet.» «(…) fra nettleksikonet Wikipedia.» Fjerner negativ omtale i Internett-leksikon Skittkasting i nettleksikon «(…) dugnadsbaserte nettleksikonet Wikipedia (…)» «(…) dugnadsleksikonet Wikipedia (…)» «(…) gratis-leksikonet Wikipedia.» «Verdens største nettleksikone (…)» «Det nettbaserte leksikonet (…)» «Han har full kontroll over verdens største leksikon (…) «(…) nettleksikonet Wikipedias far.»
Oppslagsverk: Oppslagsverket vokser for hver dag «Wikipedia er nå det suverent mest brukte oppslagsverket i verden.» «Oppslagsverket Wikipedia skapes av brukerne selv (…)»
Encyklopedi: Wikipedia, den frie encyklopedi
…og det var mitt siste ord i denne saken (med mindre jeg har noe veldig godt å si ;-)). Jon Harald Søby 8. jun 2006 kl.13:43 (UTC)

Ikke skjønner jeg hva poenget med lenkesamlingen over er, og det er forøvrig ikke noen fyllestgjørende oversikt over Wikipedia:Omtale, men et selektivt utvalg. Utvalg fra de fem øverste artiklene: "Den frie encyklopedi blir omtalt i Radioresepsjonen" og https://www.ung1881.no/Templates/Article____3464.aspx Eller: "Wikipedia kaller seg "Den frie encyklopedi"" fra Nitimen. "Den frie encyklopedi" gir over 6,5 millioner Google-treff. At Wikipedia også blir omtalt som et leksikon, som er en bredere betegnelse som inkluderer den typen publikasjoner som Wikipedia er, beviser jo ingenting, og har heller ikke noe med vårt slagord å gjøre. Vi omtaler også oss selv som leksikon i ny og ne, men det er altså noe annet enn hvilket navn og slagord vi har. Et rederi som kaller seg "Hansens kjemikalietankere" kan jo også omtale sine kjemikalietankere som "båter" eller "skip" uten at de blir mindre kjemikalietankere av den grunn. Kph 8. jun 2006 kl.13:54 (UTC)

Jeg ble genuint overrasket over å se at du ikke er en av bidragsyterne på kjemikalietanker :) --Kjetil Svenheim 8. jun 2006 kl.14:06 (UTC)
"Den frie encyclopedi" gir, helt rett, nesten 6 og en halv millioner treff på google. Nesten alle disse er selvsagt fra no.wikipedia.org. Faktisk er det bare 16 sider som IKKE er fra dette domenet, på hele Internett. Ornilnas 8. jun 2006 kl.14:17 (UTC)
Usant. Tallet er 470 000 [8] Kph 8. jun 2006 kl.14:19 (UTC)
Disse tallene blir litt merkelige sammenholdt med Spesial:Statistics. — Jeblad 8. jun 2006 kl.15:15 (UTC)

Etter å ha sett over de tidligere diskusjonene og gjort en rask hodetelling tror jeg allikevel at jeg gjør som Kjetil og gir meg for denen gang... Anti-encyklopedi-siden har foreløpig et flertall på ca. 4-5 brukere over pro-encyklopedi-siden såvidt jeg kan se, men med tanke på den sterke motviljen pro-siden viser mot å endre navnet, samt splittelsen på anti-siden mht. hvordan den nye titlen bør lyde, bør vi nok se situasjonen an i en periode til. Det er imidlertid vanskelig å se diskusjonen som avsluttet med dette, og i alle fall foreløpig ser det ut som om flertallet ønsker seg en ny tittel. Rounin 8. jun 2006 kl.15:01 (UTC)

Rask hoderegning er ikke en avstemning, knapt en gallup. Det er mange faste bidragsytere her som ikke har orket å legge sin stemme i brølet. Lytt til hva Nina har sagt, en av de klokeste her. Og. Hvorfor endre bare for å endre? Encyklopedi eller leksikon. Gode ord begge to. La det nå bli som det er. For de av oss som har vært ute i yrkeslivet husker kanskje når det begynner en ny markedssjef, og straks skal logoer og brevark forandres, penger og tid sløses for lage noe nytt slik at det virker som man gjør noe, og alle samarbeidspartnere og kunder må bli oppdatert og vende seg til noe nytt. SFT fikk for noen år siden for seg at nå måtte det ny logo til, sikkert på grunn av en markedssjef, og øste ut penger til et reklamebyrå, og da logoen var klar var den forferdelig - ingen likte den, men den var blitt så dyr hadde SFT ikke hadde råd til å la være å bruke den. Husker dere alle disse nye merketogene til NSB? Stadige nye navn, og virket det? Begynte togene å bli mer presis? Beklager, men dette er en liksomdebatt som opptar plass for viktigere ting. --Finn Bjørklid 8. jun 2006 kl.16:44 (UTC)


For the record: Nå gikk jeg gjennom også for å sjekke flertallet til Rounin, og finner et flertall motsatt vei. Jeg har da tolket alle som ønsker avstemming på den ene og alle som vil la status quo forbli på den andre. (Med forbehold om at jeg har feiltolket eller oversett noen.)
Riktignok er vi noen som har kun hatt ett innlegg i debatten, men det skyldes at vi synes det er viktigere å lage en encyklopedi enn å krangle om et slagord og en logo. Lytt forøvrig til Finn over her også. Haros 8. jun 2006 kl.17:03 (UTC)
Som de tre siste innleggene har påpekt, er det uvisst hvor mange som er for hva, men veldig relevant. Jeg kan derfor ikke skjønne hvorfor vi ikke skal ha en enkel avstemning for å "lodde stemningen". Hvis det viser seg at det er mange som er mot endring, men ikke villet bidra i debatten, er jo saken raskt avsluttet. Mens dersom det viser seg at 90 prosent er for endring, bør resten også ta stilling til det. Ornilnas 8. jun 2006 kl.20:05 (UTC)
Det mange av oss ikke ønsker er omkamper, omkamper og atter omkamper. Det kan godt være at hvis vi hadde startet idag at vi hadde hatt et annet ord som en del av slagordet, men nå er det en del av vår tradisjon. Vi trenger ikke og bør ikke endre det som er innarbeidet. Når det som Nina påpeker dessuten har en nesten 2000 årig historie er det et godt ord. Wikipedia er i seg selv iferd med å bli et begrep, denne er en wikipedia ikke ett wikikon. Haros 8. jun 2006 kl.20:26 (UTC)


Bare to betraktninger mht språk:
  • Norsk wikipedia er et norsk oppslagsverk. Vi forsøker å bruke norske formuleringer på de områder hvor norsk terminologi er dekkende. Encyclopedi er et fremmedord, hvor det helt åpenbart er gode norske alternativer. Jeg tror encyklopedi-begrepet er fremmedgjørende for mange nye brukere, og at et mer familiært uttrykk, f.eks. oppslagsverk vil være mer inkluderende.
  • Duffmann argumenterer heftig for at man her skal anvende konsensus som beslutningsmodell for viktige avgjørelser. Det bør være innlysende for ham og alle andre at det her ikke hersker konsensus, her hersker det åpenbart dyp uenighet! Hvorvidt voteringer er en egnet måte til å komme frem til en beslutning, er en helt annen skål.
Forøvrig - bare så det er sagt, jeg ville eventuelt være positivt innstilt overfor et skifte til noe á la "Wikipedia - det frie oppslagsverk". --Lipothymia 8. jun 2006 kl.23:17 (UTC)

Wikipedia er ikke noe mer oppslagsverk enn Wiktionary og Wikiquote og alle andre Wikimediaprosjekter. Kph 8. jun 2006 kl.23:35 (UTC)

Wikipedia er et omfattende oppslagsverk av betydelig større omfang enn Wiktionary og Wikiquote. Disse to blir mer å regne som vedheng til leksikonet/encyklopedien. Er det uenighet om dette? __meco 9. jun 2006 kl.09:06 (UTC)
Poenget var vel at Wictionary og Wikiquote og Wikipedia alle er oppslagsverk, men at kun Wikipedia er en encyklopedi. ZorroIII 9. jun 2006 kl.09:13 (UTC)
Ja, den er sågar verdens eneste encyklopedi! :D Rounin 9. jun 2006 kl.11:52 (UTC)
Jeg skal ikke her ta stilling til ordvalg, men kun komme med et utspill om bøying. På norsk heter det «en fri mann» og «den frie mannen». Og det heter «en fri encyklopedi» og «den frie encyklopedien». Dette kalles dobbel bestemt form, og er en arv vi har fra norrønt språk. Når man utelater dobbel bestemt form fra bokmål, sitter man stort sett igjen med dansk. For at ingen skal misforstå, og flame meg for dette, så gjentar jeg at jeg her ikke tar stilling til ordvalg. For meg er det helt greit at slagordet vårt er på dansk. ;) - Soulkeeper 9. jun 2006 kl.12:53 (UTC)
Det er valgfritt hvordan man vil bøye det (se diskusjon over). Den frie encyklopedi er riktig både på bokmål og riksmål. En rekke departementer, offentlige etater osv. bøyer navnet sitt på samme måte som oss (f.eks. samtlige fakulteter ved UiO [9]), og bøyemåtene er vel omtrent like utbredt i norsk. For meg ser det penere ut med bare ordet encyklopedi uten unødvendige endelser, og lengden i logoen blir da også passe. Kph 9. jun 2006 kl.12:58 (UTC)
Dobbel bestemt form er det absolutt vanligste i norsk. Kanskje visse akademiske kretser bruker enkel bestemt form like mye, men da tror jeg det kommer mer av påvirkning fra danske akademiske kretser, enn fra andre nordmenn, og muligens et visst snev av Erasmus Montanus-syndrom i tillegg. For meg er enkel bestemt form mer dansk enn det er norsk, uansett hvem som skriver det. Men akkurat det er selvfølgelig subjektivt, og dermed irrelevant. Men når vi først er inne på det subjektive så er «encyklopedi» ikke et pent ord uansett hvordan man bøyer det, i mine øyne. Det inneholder både c og k, det burde være argument nok for at ordet er stygt. :) Men nå digregerer jeg, og det skal jeg fortsette med: Til de som irriterer seg grenseløst over at denne debatten finner sted, vil jeg si at det antakelig er mye mer helsebringende å ignorere den enn å delta (men hver sin lyst). - Soulkeeper 9. jun 2006 kl.13:17 (UTC)
Å lese voksne mennesker være ironiske og sinte ovenfor nye brukere som ytrer sin mening gjør meg kvalm. Jeg synes WP blir alt for mye for de erfarne og ikke for nybegynnerne. Uregistrerte brukere blir sett rart på og nye brukere blir bare sendt meldinger til om slettinger, bildeslettinger og annet negativt. Det er jo dessverre et resultat av vandaler. Jeg synes vi burde ha en litt større fokus på vennlighet; Hyggeligere brukermeldinger, velkomst-komite, kategori:vennlige brukere og positiv tilbakemeldinger. I min begynnelse var det ensomt (kjempegøy, også da..). Da jeg fikk en positiv tilbakemelding var jeg kjempeglad og følte at mitt arbeid var verdt det.
Synes forøvrig encyklopedi er greit. Jeg vet imidlertid ikke hvordan jeg hverken skriver eller uttaler ordet og har aldri brukt det før, og kommer heller ikke til å gjøre det på fritiden. Marcus 9. jun 2006 kl.14:58 (UTC)

Andre store norske leksika?Rediger

Uansett hva vi kaller dyret:

Jeg etterlyser informasjon om store norske leksikon på nett og papir, caplex, historiske leksika som Arbeidernes Leksikon osv.

Togrim 2006-06-07

Enig. Men vi har faktisk noe informasjon: Arbeidernes Leksikon, PaxLeksikon og Store norske leksikon. Ikke store artikler, men absolutt anstendige, skjønt de kunne gjerne ha vært lengre. Leksikon er alltid preget av den tid de er skrevet i. Jeg sørget for overta Salamonsens leksikon fra min farfars hus (ingen andre i familien ville ha et gammelt, mugnet og kun delvis innbundet leksikon). Trykte leksikon blir fort utdatert, men mister ikke sin gyldighet, og det er interessant å bla igjennom et leksikon for å se hva den tid verdsatte av kunnskap. Sånn sett finner man også ut hvilken tid man selv lever i... :-) --Finn Bjørklid 7. jun 2006 kl.16:29 (UTC)
Jeg er litt sløv her, som ikke har sjekka stikkord før jeg skriver. Men jeg sakner uansett ei sammenfattende artikkel som HENVISER til disse andre artiklene, og gjerne oppsummerer bl.a. størrelser på de viktigste norske leksika. Togrim 2006-06-08
Kanskje du tenker på denne artikkelen: Leksikon. Jeg mener å huske at dette har vært nevnt tidligere. Var det vår skarpsidige MHaugen som etterlyste mer dybde i artikkelen? Leksikon som søkebegrep her er noe håpløst, så mange treff, så liten tid... --Finn Bjørklid 8. jun 2006 kl.16:49 (UTC)

Ikoner som brukes på meldinger til brukereRediger

De nye crystal clear ikonene kolliderer ganske kraftig med utseendet til resten av brukergrensesnittet. Er det mulig å bruke noe mer nøytralt? Jeg vil foretrekke de gamle trauste varselskiltene da de er enkle og ikke stikker seg ut i noen av stilene. Det er også uheldig at bruken av symbolene er hardkodet i malene slik at når de substes inn så ender en med en sildesalat av forskjellige symboler. Legg en redirect til riktig symbol i en mal slik at bruken av slike symboler blir enhetlig. — Jeblad 7. jun 2006 kl.10:27 (UTC)

Den nye i Vandalisme er mer eller mindre identisk med den gamle i Blokkering også :S Noorse 7. jun 2006 kl.10:54 (UTC)
Jeg må si meg enig. Den nye utseende har forvirret meg veldig. Bildene virker heller ikke (hos meg) Dessuten er de utydelige. Vi kunne like godt ha en grønn fargeklatt... Marcus 7. jun 2006 kl.13:27 (UTC)

Mislykket innlegging av filmfilRediger

Jeg forsøkte å legge inn peker til en filmsnutt med Hitler på Berghof i Alpene. Men det gikk ikke etter planen: http://no.wikipedia.org/wiki/Berghof#Obersalzberg_omskapes

Pekeren virker forsåvidt, men den ser misvisende og uskjønn ut. Hva gjør man for å få en mindre misvisende henvisningstekst og et ikon som forklarer at det er en filmfil? Ctande 7. jun 2006 kl.17:18 (UTC)

Jeg byttet ut [[image: med [[media:. Nå kan man klikke rett på fila for å laste ned/se. Jeg vet ikke om vi har noe ikon som passer ved slike videofiler, men det bør være enkelt å få til. ZorroIII 7. jun 2006 kl.17:28 (UTC)

Sjekk malene! Wikipedia:MalproblemerRediger

Senere denne uken så vil en hel mengde maler slutte å virke. Brion skriver om endringene som er på gang i eposten Template HTML fixups coming this week.

Hvis du vet at du har maler noe sted som vil slutte å virke så rydd opp i koden! I noen tilfeller kan HTML-tabeller som startes og avsluttes i forskjellige maler erstattes med wikitabeller, selv om også disse vil slutte å virke ved neste opprydding.

Spesielt vet vi at det er problemer med flere infobokser og taxonomy-bokser. Disse listes fortløpende på Wikipedia:Malproblemer når vi finner dem.

Jeblad 7. jun 2006 kl.20:10 (UTC)

Endringen medfører at man ikke kan starte html-kode i en mal og avslutte den i en annen. Oppdelte maler, som der man bruker en "start"-mal, en eller flere innholdsmaler fulgt av en slutt-mal OG som inneholder HTML-kode, vil ikke virke etter at endringen er implementert. Utfordringen blir i første omgang å finne alle disse malene og komme med nye versjoner som vil virke også etter endringen. ZorroIII 7. jun 2006 kl.20:10 (UTC)
Min erfaring fra maler tilsier at dette er snakk om mange maler. Jeg legger andre prosjekter tilside og begynner å titte på løsing av dette omgående. Men jeg vil foreslå at vi oppretter en ad-hoc side for innrapportering av brukne eller «skjøre» maler. – Wintermute 7. jun 2006 kl.20:32 (UTC)

Samnorsk eller bokmål?Rediger

Jeg har sett flere eksempler på bruk av samnorsk (nynorskord) på norsk (bokmål) Wikipedia. Hva er grunnen til dette? Eksempler på dette er «Høgskole» i stedet for «Høyskole» og «bomveg» istedet for bomvei. Samnorsk er ferdig utprøvd og har ikke fungert så jeg tillater meg å spørre brukerne om hvorfor dette fortsatt er i bruk enkelte steder? Jeg kan forstå bruken når det gjelder navn på et sted eller lignende, men ikke i selve teksten. Jeg mener at nynorske ord bør utelukkende benyttes ved den nynorske versjonen av Wikipedia. Er det en robot som kan reparere Wikipedia på bokmål for ord på «samnorsk»? Kjetil2006

Vær så snill, la disse to lenkene avslutte debatten før den begynner...
Andreas, 8. jun 2006 kl.17:38 (UTC)
Eksemplene du nevner er fullgode bokmålsord. Ellers er det hyggelig at du prøver å få i gang en god språkdebatt på Tinget; det har vært altfor stille her i det siste. Zerblatt 8. jun 2006 kl.17:39 (UTC)
Nå var faktisk forsøket på debatten seriøst ment. Det er flere eksempler på ord som bare et mindretall av bokmålsbrukere benytter. Andre eksempler kan være «hengebru» og «bruspenn». Når det gjelder «Høgskole» så forundrer det meg egentlig hvorfor flere benytter seg av dette istedetfor «Høyskole» eller at dem går over til det nynorske ordet «Høgskule». Kjetil2006 8. jun 2006 kl.17:53 (UTC)
Du må gjerne undre, men dette er ikke noe det er behov for å diskutere. Ordene du trekker frem er som nevnt fullgode bokmålsord. Zerblatt 8. jun 2006 kl.17:58 (UTC)
Høgskole tror jeg folk bruker fordi de fleste høgskolene i Norge heter "Høgskolen i ...". Dermed blir man fort vant med den skrivemåten. Samme med veger, det heter jo Statens vegvesen. Se forøvrig debatt på Diskusjon:Stamvei. Uansett, hva man velger er ikke så veldig viktig, bare man er konsekvent innenfor enkeltartikler (respekter hvilken form artikkeloppretter har valgt) og at kategorier får navn etter de mest brukte formene. ZorroIII 8. jun 2006 kl.18:00 (UTC)
At statlige instutisjoner ofte velger nynorskord eller samnorsk, bør vel ikke ha innvirkning på skriveformen til Wikipedia. Selv om kun et fåtall i Norge benytter nynorsk, så benytter mange statlige institusjoner enda samnorsk. Siden jeg er forholdsvis ny på Wikipedia, så vil jeg forholde meg passiv om dette har vært utdebattert tidligere. Kjetil2006 8. jun 2006 kl.18:09 (UTC)
Statlige institusjoner produserer gjerne en mengde dokumenter, dokumenter som ofte brukes som kilder til artikler i Wikipedia. Formen som der brukes vil da påvirke leseren og dermed også artikkelen som skrives. ZorroIII 8. jun 2006 kl.18:15 (UTC)
Kjetil2006, ordene du nevner er inkludert i bokmålsnormalen og er således "korrekt bokmål", hvis man skal holde seg firkantet til normalen, stikke hodet i sanden og ikke anerkjenne at ordene i normalen likevel har forskjellig status i språkkulturen (aka. det egentlige språket). Mange fremtredende wikipedianere tenker nettopp slik, og har derfor en hang mot å skrive dårlig selvom de forsåvidt skriver "rett" i henhold til normalen. Dette forfeilede synet blir formulert her av bl.a. Zerblat som betegner ordene "høgskole" og "bomveg" som "fullgode"; dette er feil, de er ikke gode, og de er ikke del av tradisjonen som bokmålet representerer, selvom de ved en feiltagelse har forvillet seg inn i normalen. Samnorsk-preget og såkalt "radikalt" bokmål er således uleksikalsk, og det er på tide at norske Wikipedia går inn for å forbedre språket i retning av mer moderat/tradisjonelt bokmål/riksmål.--Harms 8. jun 2006 kl.20:02 (UTC)
Wikipedia bør konsentrere seg om hva som faktisk er normen og ikke hva noen merer om hva som burde og ikke burde være i normen. Skal vi legge denne diskusjonen død nå?Mortendreier 10. jun 2006 kl.11:23 (UTC)
Hvordan språket faktisk er bør man forholde seg til, men jeg mistenker at det ikke er dette du sikter til når du snakker om "normen". Jeg mistenker at du snakker om normeringen ved navn bokmål. Isåfall er påstanden din ekvivalent med å stole på kartet når kartet og terrenget viser seg å stemme dårlig overens. Språktradisjonen (den sosiale normen; språket-slik-det-er) som bokmål og riksmål representerer inneholder ikke "veg" eller "høg". At noen har laget en ordbok som likevel inneholder de to ordene sier mest om den ordbokens forfattere.--Harms 10. jun 2006 kl.22:59 (UTC)
Hvem definerer hvordan språket "faktisk er"? Språket er vesentlig forskjellig der du og jeg er - er det jeg eller du som skal bestemme hvordan "folkets egentlige norm" er? Det er nettopp derfor vi har offisielle normer for dette. Med mindre noen gjør kontinuerlig, altomfattende undersøkelser, er det tullete å snakke om "språket-slik-det-er" - det vil alltid bli farget av de forskjelliges omgangskrets og kulturelle preferanser. Mortendreier 13. jun 2006 kl.17:52 (UTC)
Kontinuerlige, omfattende undersøkelser gjøres i de fleste språk med en skriftkultur, og avstedkommer såkalte ordbøker. Slike finnes til en viss grad også for norsk. Men i fravær av slike kan man fortsatt snakke om en skriftlig tradisjon for rett og gal utøvelse av skriftspråket; ordbøkene skaper ikke korrekthet, de er bare en oppsummering og nedtegnelse av den, av folk som har mer tid å bruke på å sette seg inn i hva som har hevd enn hva de fleste språkbrukere har. Selve korrektheten (aka språktradisjonen, språket-i-seg-selv, felles språkfølelse, etc) er altså noe som lever der ute i folkedypet. Hvis en ordbok mot formodning skulle komme på kant med den, så er det ordboken som er feil, ikke språket --- det er lov å tenke selv!, ja det er faktisk essensielt. Sammenlign dette med de offisielle normeringene, som er ordbøker/lister som ikke gjengir språktradisjonen, og således er feil. Ikke bare dette, de er forsøk på å forandre vårt skriftspråk i en gitt retning, noe som med nødvendighet vil skape unødvendig kontrovers og uenighet, og derved også ustabilitet, i skriftkulturen. Normeringene er ikke løsningen på problemet, de er problemet. Situasjonen blir ikke enklere av at normeringene over tid har ervervet en del rask som beviselig er milelangt fra skrifttradisjonen og som det er almen enighet om er fullstendig idiotisk, blant annet de to nynorsk-ordene som ble nevnt tidligere i denne diskusjonen. Når de som skriver normeringene gjør det, ikke bare uten hensyn til skrifttradisjonen som de skriver ordlister for, men også med en vesentlig grad av vilkårlighet i sine avgjørelser, så burde ethvert tenkende menneske forstå at man ikke kan tillegge disse ordlistene særlig vekt. Som sagt, det er lov å tenke selv.--Harms 14. jun 2006 kl.23:48 (UTC)
Så kort oppsummert: du er altså mot normering av språk og synes at "det ska lvære lov å tenke selv" - og at alle dermed kan skrive slik de mener er best. Eller mener det at det bare er du og dine som skal bestemme det? Jeg skjønner mindre og mindre at argumentasjonen din. Videre finnes det ikke en norsk språktradisjon - det finnes mange - både ut ifra geografiske, sosiale og samfunnsmessige skiller. Det at da noen ser bort ifra den forskning og kartlegging som skjer på området og vil være overdommere utifra deres syn på hva som egentlig er det "folkelige" og "ekte" sproget er en uting som jeg ikke vil ha noe av på wikipedia. Mortendreier 16. jun 2006 kl.08:37 (UTC)
Det stemmer, jeg er kategorisk mot normering av naturlige språk. Det er ikke slik at før man har en normering er alt bare kaotisk og ingen vet hva som er rett og galt, og at normeringene er noen slags gudegave eller moderne videnskaps seier som kommer inn og ordner opp og lager orden der det før var kaos. Selvom jeg ikke deltar i den nesegruse beundringen av alt anglo-amerikansk, som er så utbredt i Norge, så beundrer jeg laissez-fair-holdningen som regjerer til språk i engelsktalende samfunn, og jeg ser det delvis som nøkkelen til at engelsk er blitt en slik voldsom suksess som det er blitt, med en stabil og ukontroversiell rettskrivning, med få valgfrie former.
Slik ville situasjonen også ha vært for skriftspråkstradisjonen som riksmål og bokmål representerer dersom man ikke hadde begynt med de idiotiske normeringene på 1900-tallet; man hadde en forholdsvis stabil og lite varierende rettskrivning, som utviklet seg i moderat tempo etter initiativ fra språkbrukerne. Da de kontroversielle normeringene kom fordelte språkbrukerne seg i forskjellige leire -- noen som foraktet normeringene og gjorde det de kunne for å motarbeide dem, og andre som entusiastisk jobbet for å holde seg selv og andre innenfor normeringene.
Således fikk man sterke uenigheter om skrivemåter; mange former som var tenkt utfaset forsvant aldri fra språket, og mange fant etterhvert sin vei tilbake til normeringene ved siden av formene som skulle avløse dem. Hadde det ikke da bare vært greiere å la være å gjøre den opprinnelige normeringen? Berettiger ikke dette at normeringene var idiotiske? Jo, det gjør det, for hvem som helst med en viss forståelse for hvordan folk knytter sin identitet til språk og for hvordan folk har en språkfølelse (en ganske klar fornemmelse av rett og gal utøvelse av språk) vil kunne forutse at folk ville reagere slik de gjorde.
Det er klart der finnes forskjellige tradisjoner for utøvelse av språk, langs mange forskjellige akser. Dette gir opphav til stilistiske skiller og nivåer. Språk inneholder forskjellige markører som man anvender for å antyde hvor man legger seg stilistisk, blant annet gjennom å velge visse stavemåter og ordvalg fremfor visse andre. Er alle stilistiske nivåer velkommen i Wikipedia? Jeg mener nå å ha sett mange tilfeller hvor uleksikalske formuleringer blir rettet på, men hvorfor skal akkurat stilistiske markører som går på stavemåter spesifikt holdes hellig?
Forøvrig, er din siste setning en kritikk av språkrådet og dets tilhengere? For ellers gir den ikke mening.--Harms 16. jun 2006 kl.21:19 (UTC)

Denne debatten bør legges død så fort som mulig. Wikipedia skal være inkluderende og det ville være fullstendig idiotisk å diskriminere godkjente bokmålsformer. Fornadanprat 8. jun 2006 kl.18:37 (UTC)

Man kan godt avslutte debatten. Med mitt innspill, så mente jeg ikke at man skulle diskriminere godkjente bokmålsformer, men at man heller burde være konsekvent i artiklene når det gjaldt målform. Jeg er helt enig i at Wikipedia skal være inkluderende. Kjetil2006 8. jun 2006 kl.18:47 (UTC)
Et (forhåpentligvis) siste lille innspill i denne diskusjonen fra min side. Om Statens Vegvesen benytter navn fra nynorsk eller samnorsk, skal også riksmål/bokmålutgaven av Wikipedia gjøre det samme? Skal man ikke gå ut ifra riksmål/bokmål?

Jeg er enda forarget over at det offentlige ser ut til å benytte nynorsk. Selv bor jeg i en bokmålkommune, men det offentlige sender stadig ut informasjon på nynorsk. Hva er egentlig grunnen til dette? I min kommune skriver over 95% på bokmål. Jeg er enig med at vi bør ta vare på nynorsk, men det finnes jo også en nynorsk versjon av Wikipedia. Så lenge det er en regel at vi ved bokmålsversjonen av Wikipedia oversetter engelske navn med norsk bokmål (eksempel by istedenfor city) så bør man også kunne være konsekvent her hvor man også oversetter fra nynorsk til bokmål/riksmål. Ord som vatn kjenner jeg ikke til på riksmål/bokmål og da bør den rette formen være vann. Øyni med øy, etc. Kjetil2006

Logisk sett bør vi ikke sammenligne med engelsk, men med svensk og dansk. Vi skriver ikke «Kjøpenhavn» eller «Gjøteborg» her. Dermed bør vi heller ikke «oversette» stedsnavn der den etablerte formen er nynorsk til bokmål (og tilsvarende den andre veien på Nynorsk Wikipedia). Vi skriver Lærdalsøyri (ikke [[LærdalsørJeblad og Aust-Agder (ikke Øst-Agder) her og Østfold (ikke Austfold) og Sognsvann (ikke Sognsvatn) på nn. En annen sak er der det finnes to navneformer som er omtrent like mye brukt — da kan det nok være naturlig å velge den formen som passer best med bokmål her. Når det gjelder vann/vatn på bokmål, så er disse ellers likestilte hovedformer i Bokmålsordboka. -- Olve 15. jun 2006 kl.22:13 (UTC)
Burde det ikke evt. vært Soknvatn på nynorsk istedenfor blandingsformen Sognsvatn? Kph 15. jun 2006 kl.22:31 (UTC)
Godt spørsmål... :-) Siden vi nå er i gang med delvis imaginære former, hva med Soknavatnet? ;-P Olve 15. jun 2006 kl.22:50 (UTC)
Sogn i Sognsvann og Sognefjorden skal kome av norrønt súga, og handlar om sterke staumar i vatnet, altså sug i vatnet, og har ikkje noko med til dømes den kyrkjeleg forvaltningseiniga sogn/sokn å gjere. Like lite som det heiter Soknefjorden ville det ha heitt Soknevatn/Soknvatn/Soknavatn. --85.165.31.63 15. jun 2006 kl.23:26 (UTC)
Det har du sjølvsagt 100 % rett i. Men her glei samtalen over i fiktive former, og slike kan no vera artige òg — jfr. Benklærnes i Lobenet... -- Olve 15. jun 2006 kl.23:45 (UTC)

Å halde seg til det offisielle namnet er god skikk når ein namngjev artiklar. Prosjektet Wikipedia handlar om å skildre verda, ikkje å dikte henne på nytt. I det å skildre verda kan det også godt ligge å skildre usemje om offisielle namn, men det må skje i artiklane, ikkje i artikkelnamna. Om det er kjend og dokumentert usemje om kva noko skal heite kan ein godt ta med ein bolk om det i artikkelen, og om ein har grunn til å tru at folk som vil lese om emnet vil kome til å skrive noko anna enn det offisielle namnet i søkjefeltet når dei leiter etter informasjon bør ein lage dei omdirigeringane som trengst for at dei skal verte sende til rette artikkelen.

Vitsen med no.wikipedia.org er ikkje å skilje mellom sprog og usprog, og nn.wikipedia.org er ikkje staden for målstrev (men for målbruk!). Det viktige er å gje folk eit best mogleg leksikalsk innhald på eit språk som gjer at flest mogleg på best vis kan ta til seg kunnskapen. Språkpolitikk får ein drive andre stader. --85.165.31.63 16. jun 2006 kl.01:30 (UTC)

Tiltres! --Friman 16. jun 2006 kl.21:25 (UTC)
Jeg er enig i at man kan drive språkpolitikk andre steder, men Wikipedia er vel et sted hvor man er konsekvent og hvor man har respekt for riktig språkbruk. Slik jeg oppfatter det nå, oversettes mange stedsnavn og betegnelser fra bokmål til nynorsk på den nynorske versjonen av Wikipedia. Hvorfor kan vi ikke oversette fra nynorsk/samnorsk til bokmål på den samme måten her ved bokmålsversjonen av Wikipedia? Se for eksempel denne nynorske artikkelen om Frogner kirke (nynorsk). Hadde det vært motsatt, så tror jeg ikke det hadde gått lang tid før noen fra den nynorske versjonen av Wikipedia hadde omgjort versjonen fra bokmål til samnorsk/nynorsk når det gjelder navn. Det kan nesten virke som noen forsøker å infiltrere bokmålsversjonen. Kjetil2006 17. jun 2006 kl.15:46 (UTC)
Kirke/kyrkje er ikke et stedsnavn, men en institusjonsterm, og dermed et annet spørsmål. Det er delte meninger om hva man gjør med slike. Ellers begynner denne «nynorskangsten» å bli litt gammel nå. Det er, såvidt meg bekjent, selvfølgelig (!) ingen «nynorskfolk» som prøver å «infiltrere» bokmålsversjonen her. Det finnes derimot mange som er aktive på mer enn én Wikipedia — ofte (f.eks.) begge de norske, den engelske og én eller to av de andre skandinaviske. Det er selvfølgelig ikke noe galt med dette; Wikipedia er et samarbeidsprosjekt, ikke et paranoid skyttergravsprosjekt...! -- Olve 17. jun 2006 kl.16:18 (UTC)
Når det gjelder kirker så er ofte kirke/kyrkje en del av det offisielle navnet, og vi bør bruke den termen som er valgt. Det samme bør gjelde på nynorsk wikipedia, synes du det er greit at "bokmålsnavn" oversettes til nynorsk der? -- Svart -- 17. jun 2006 kl.20:38 (UTC)
Den interne språkpolitikken for Nynorsk Wikipedia kan du selvfølgelig gjerne ta opp der om du vil. Det dreier seg i dette tilfellet om en finstilt grenseoppgang i området institusjonsnavn/navnehevd/målform osv., og i motsetning til «ekte stedsnavn» og f.eks. avisnavn finnes det ikke noe enkelt og almengyldig svar her. :) Olve 18. jun 2006 kl.01:28 (UTC)

Navn på bro/bru ved SvinesundRediger

Denne diskusjonen er flyttet dit den hører hjemme, og fortsetter der.JohnM 12. jun 2006 kl.04:32 (UTC)

Diskusjon ang. ukens dugnadRediger

Da flere leser tinget enn UD-diskusjonssiden, så poster jeg en link til den her, for å få fleres mening.. Gjelder et forslag om å innføre visse kriterier for Ukens Dugnad-emner... Diskuter der... Wikipedia-diskusjon:Ukens dugnad

Espenhh 8. jun 2006 kl.19:56 (UTC)

Presseomtale i BT 10.06.06Rediger

I Bergens Tidendes magasindel 10.06.06 vil det komme en litt lengre sak etter interjuvet med Jimbo under treffet i Bergen. Sansynligvis vil ikke denne komme på nett. --Nina 9. jun 2006 kl.09:15 (UTC)

Jaa.. Leste dere den? Hva stod det og finnes det en link? Marcus 11. jun 2006 kl.19:22 (UTC)

Meteoritt i Nord-TromsRediger

En stor meteoritt skal ha landet i Nord-Troms natt til onsdag. Det kan muligens være den største i Norge / Skandinavia i moderne tid. Dette kunne kanskje være verdt å skrive en artikkel om? I så tilfelle, hvordan burde man navngi en slik artikkel? Les mer på forskning.no, aftenposten.no og Institutt for teoretisk astrofysikk, UIO Zig 9. jun 2006 kl.14:42 (UTC)

Kall artikkelen f.eks. Meteorittnedslag i Troms 7. juni 2006, og så får vi eventuelt bytte navn til X-meteoritten i 2006 hvis fagmiljøet fester noe navn på den etterhvert. MHaugen 9. jun 2006 kl.14:59 (UTC)
OK, får muligens opprettet artikkelen senere i kveld Zig 9. jun 2006 kl.15:04 (UTC)

Rettoppgjøret etter 1945/tempRediger

Er denne siden aktiv? — Jeblad 9. jun 2006 kl.17:02 (UTC)

Dette er en side som jeg har jobbet med, men ikke fullført. Temaet er omfattende og kontroversiellt, og jeg hadde behov for mer tid for å la det modne. Artikkelen kan antagelig brukes slik den er idag etter en viss bearbeiding. Den dekker delvis det samme som artikkelen om Landsvikoppgjøret, men jeg mener Rettsoppgjøret er en mer korrekt betegnelse.
Svart 9. jun 2006 kl.23:10 (UTC)
Ok, den dukket opp under ryddingen i templates som brekker. Jeg lar den stå og så ryddere du den. — Jeblad 10. jun 2006 kl.13:18 (UTC)

Oppslag om Sesam og delvis WikipediaRediger

Dagbaldet har et oppslag Sesam på mobilen om søketjenesten Sesam sin nye satsning på mobilfronten. Når de tester med «Madonna» som søk så er et av de første treffene artikkelen på Wikipedia. Antakeligvis blir få her inne overrasket når de ser det. — Jeblad 9. jun 2006 kl.17:55 (UTC) |

Grattis til NORDSAMISK WIKIPEDIA!Rediger

nordsamisk Wikipedia har runda 1000 artikler i dag. Hjerteligste gratulasjoner! Tøgrim 2006-06-10

Synd at det sjedde på noe så "kjedelig" som opprettelsen av en "dagartikkel", men det er bra at de får opp infrastrukturen. Tipse samiske aviser og radio i en pressemelding (evt. tipse se: om at de bør gøjre det). Mvh Røed 10. jun 2006 kl.17:52 (UTC)
Vil slutte meg til gratulantene. Stå på videre!--Kjetil Svenheim 10. jun 2006 kl.18:02 (UTC)
clap - clap :D — Jeblad 11. jun 2006 kl.01:07 (UTC)
Gratulerer med god start for NORDSAMISK WIKIPEDIA. :) Basto 11. jun 2006 kl.20:45 (UTC)

Kategori diskusjon om Kategori:LitteraturRediger

Hei alle sammen. Det har pågått en kategoridiskusjon om kategorien Litteratur i litt over to uker nå. Noen har vært inn og kommet med sine meninger og synspunkter. Men det trenges flere synpunkter av flere slik at vi kan danne et bilde av behov og forme det på beste måten. Stikk innom og si det du har på hjertet. Her teller din mening like mye som alle de andre. Linken finner du her Wikipedia-diskusjon:Underprosjekter/Kategorier/Litteratur Basto 11. jun 2006 kl.20:51 (UTC)

Hva med å ha disclaimer - tilsvarende engelsk Wikipedia?Rediger

Engelsk Wikipedia har en «disclaimer» nederst på hver side, den gir klar informasjon om at Wikipedia har sine begrensninger. Hva med å ha en tilsvarende på norsk? Ser ut som det har vært en i «tidenes morgen», men at den forsvant uten diskusjon (fant en henvisning på arkiverte diskusjonssider på tinget]. [10]

Selv om vi ikke er juridisk forpliktet til å ha en slik advarsel, så synes jeg det virker fornuftig. Ikke alle brukere kjenner til hvordan en wiki lages, og hvilke begrensninger den kan ha. Ulf Larsen 12. jun 2006 kl.11:42 (UTC)

Har begynt å lage en på Wikipedia:Forbehold. Pyramide 12. jun 2006 kl.12:41 (UTC)

Forbeholdssiden ligger på Wikipedia:Generelle forbehold. Kph 12. jun 2006 kl.12:56 (UTC)

Synes så - men da kan vi kanskje legge en lenke til den siden på bunn av hver side? Ulf Larsen 12. jun 2006 kl.15:26 (UTC)
Har sett på svensk Wikipedia, de har også forbehold i bunn på samtlige sider [11]. Jo mer jeg tenker på det, jo mer riktig syns jeg det er at vi også legger det inn i bunn på våre sider. Den forbeholdssiden vi har og som Kph viste over har jeg faktisk aldri sett, og jeg kunne heller ikke finne den nå ved å se på innholdsstrukturen (altså ikke søke). Den er med andre ord ikke lett, nærmest umulig å finne.
De som kommer til oss har ingen mulighet for å vite hva vi er, hva vi står for, og hva slags kvalitet artiklene har. At noen kan være bra, andre mindre bra og noen tilnærmet verdiløse kan de ikke vite noe om - og det bør de opplyses om. Siden de like godt kan komme inn via et søk er den eneste måten å sikre at alle kan få tilgang på forbeholdssiden å legge den nederst på hver eneste side. Så jeg foreslår at vi bare gjør det - snarest mulig. Ulf Larsen 15. jun 2006 kl.06:00 (UTC)
Enig. En liten lenke i bunnen av siden til forbehold bør vi skaffe oss snarest mulig. Som du sier - ikke minst for de som kommer hit via søk. Nå kommer wp høyt opp på google i mange tilfeller, så dette blir stadig viktigere. Haros 15. jun 2006 kl.06:50 (UTC)

Det ser ikke ut som det er noen interesse for å ha en lenke til vår side med forbehold, ei heller synes det ut som det er særlig interesse for å diskutere det. Synes det er rart, engelsk, dansk og svensk Wikipedia har det, og jeg mener selv å ha kommet med flere gode grunner til at det bør legges en slik lenke i bunn av hver side. Slik det er nå risikerer vi at brukerne har et falskt bilde av hva vi står for, og det bør være i vår egen interesse at flest mulig kjenner våre svake sider. Ulf Larsen 16. jun 2006 kl.14:54 (UTC)

Det var lenket feil i footeren. Endret dette til å bli mer som den engelske da Mediawiki:Disclaimerpage (også Mediawiki:Disclaimers) pekte på Wikipedia:Opphavsrett og ikke Wikipedia:Generelle forbehold. For å fortsatt kunne peke til Wikipedia:Opphavsrett endret jeg derfor Mediawiki:Copyright til samme form som den engelske. Flere bør ta en titt på denne så vi er sikre på at alle små ord er riktige. — Jeblad 16. jun 2006 kl.16:08 (UTC)
Den er god! Skal lese nøye gjennom den + sammenligne med tilsvarende på svensk, dansk og engelsk. Ulf Larsen 16. jun 2006 kl.16:26 (UTC)

Eim av konflikt i MidtøstenRediger

Bruker:84.234.215.241 har i dag begynt å redigere i artikkelen om sosialisme, både her på på en:. Foreslår at man holder et øye med redigeringene til vedkommende. Zerblatt 12. jun 2006 kl.16:02 (UTC)

Han er nå midlertidig blokkert. På diskusjonssiden står det at han ble blokkert i tre måneder den 22. mai, men det er åpenbart ikke tilfelle. Zerblatt 12. jun 2006 kl.16:15 (UTC)
Pussig, I følge blokkeringsloggen skulle han være blokkert. Det har tidligere skjedd noe lignende på engelsk Wikipedia, der det var det en gang han skulle ha vært blokkert men likevel fikk redigert. Kjetil Ree 12. jun 2006 kl.17:16 (UTC)
Jeg la inn en uendelig blokkering av ip-adressen hans. ZorroIII 13. jun 2006 kl.13:49 (UTC)
Brukeren fikk 3 måneder blokkering. Jeg tror det må stemmes over saken om noen skal få permanent blokkering da jeg ikke kan komme på at det er åpning for dette på noen policy-sider. Kanskje jeg har oversett noe? Den aktuelle saken han fikk 3 måneder for var å sette inn en lenke til sin brukerside på engelsk Wikipedia istedenfor en omtale av en artikkel på nynorsk forsiden. På dette tidspunkt var det ikke satt opp noen artikkel på forsiden og lenken var rød. Dette var mulig fordi tidligere blokkeringer var slettet av en eller annen grunn. — Jeblad 16. jun 2006 kl.15:01 (UTC)
Blokkeringssaker er i utgangspunktet opp til administratorenes skjønn. Nå er det forøvrig en temmelig vanlig praksis på andre wikipedier at brukere som urettmessig redigerer (dvs. utestengte brukere som omgår en blokkering) får sine IP-adresser eller misbrukskontoer stengt permanent eller for svært lang tid. Det er også normalt å forlenge blokkeringen av den utestengte brukeren. Kph 16. jun 2006 kl.15:10 (UTC)

Tilsvar til Jon Hovlands artikkel i argumentRediger

Har fått en mail fra tidsskriftet argument hvor jeg blir bedt om å skrive et tilsvar, har lagt ut et første forsøk på min diskusjonsside Brukerdiskusjon:Ulflarsen#Motargument_til_artikkel_av_Jon_Hovland_i_Argument

Jeg tar svært gjerne imot synspunkter, korrektur osv. - men om noen mener min argumentasjon er helt feil ber jeg de om å skrive en ny artikkel fra bunn av. Ulf Larsen 13. jun 2006 kl.14:32 (UTC)

Hvordan finn dobbeltkategoriserte artiklerRediger

Jeg har nå sett et verktøy, CoCat, som brukes til å finne dobbeltkategoriserte artikler.

Ta et søk i kategori:litteratur som eksempel. Da vil man få en lang liste over kategorier som selv er subkategorier av kategori:litteratur, men har artikkeler i seg som ligger i både kategorien selv og i kategori:litteratur. Tallet i kolonnen til høyre er forekomster av slike dobbeltkategoriserte artikler, trykker man på dette tallet kommer man til en liste over hvilke artikler det gjelder. Som eksempel kan man se på hva som ligger i både Litteratur og Lyrikk. Der ligger to artikler, «Draumkvedet» og «Poesi». Disse er dobbeltkategoriserte, og bør derfor rettes opp.

Dette verktøyet er fint til å hindre at kategorier høyt oppe i hierarkiet blir fulle av unødvendigheter. Dessverre ser det ut til at verktøyet bommer noen ganger, og varsler om dobbeltkategoriseringer som så vidt jeg kan se ikke eksisterer. Likevel er det nyttig for de av oss som som er opptatt av en ryddig kategoristruktur. Kjetil Ree 13. jun 2006 kl.16:13 (UTC)

Hei. Bare enkelt et spørsmål. Er det som er innenfor merket gulefeltet som er riktig kategorien? Basto 13. jun 2006 kl.19:57 (UTC)
Den mest mulig spesialiserte kategorien er (nesten) alltid den rikige! MHaugen 13. jun 2006 kl.18:07 (UTC)
Da skal f.eks. Kategori:Litteratur bort fra artikle Poesi, som også ligger under Kategori:Lyrikk? Basto 14. jun 2006 kl.08:28 (UTC)
Det er korrekt, siden litteratur er høyere opp i systemet enn lyrikk. Du vil så godt som alltid fjerne den høyeste kategorien. Kjetil Ree 14. jun 2006 kl.08:03 (UTC)
Ok, da skjønner jeg konseptet. Men er fritt frem for å fikse på det eller må det diskuteres først? Basto 14. jun 2006 kl.11:54 (UTC)
Jeg ser ingen grunn til å diskutere slikt først. Dobbelkategorisering kan du uten videre rette opp. Endringer i selve kategoristrukturen kan det imidlertid være greit å ta opp først. Kjetil Ree 14. jun 2006 kl.10:38 (UTC)
Et spørsmål til. Hva i de tilfellene der f.eks. Kategori:Sveitsisk litteratur er lagt under Kategori:Sveitsisk kultur og Kategori:Litteratur etter område, vil man kalle det dobbelkategorisering? Det passer liksom i begge kategoriene, altså i kategorien som omhandler alt om Sveits og kategorien som omhandeler all litteraturen etter område. Basto 14. jun 2006 kl.14:55 (UTC)
Det er korrekt kategorisering, ikke dobbeltkategorisering. -- Duffman, 14. jun 2006 kl.12:59 (UTC)

Logoer for norske offentlige institusjoner - rettigheter.Rediger

Kan ikke forstå annet enn at logoer for norske offentlige institusjoner må være rettighetsfrie, og kunne brukes på wikipedia. Har tillatt meg å legge inn noen få slike, men ser at logoen for f.eks. Arkivverket er blitt fjernet p.g.a manglende rettigheter. --Friman 13. jun 2006 kl.21:46 (UTC)

Jeg kan ikke se noe i åndsverksloven som åpner for en slik tolkning. «Forhandlinger i offentlige forsamlinger, styrer, råd og lignende, i møter av valgte offentlige myndigheter, i rettssaker og på åpne møter som holdes for å behandle allmenne spørsmål» (Åndsverksloven §26; de neste paragrafene klargjør og avgrenser dette. Ingeting av dette tilsier at logoene er frie. Cnyborg 13. jun 2006 kl.21:56 (UTC)
Åndsverklovens formål er å sikre at «den som skaper et åndsverk, har rettighetene til åndsverket» (§1 ). Loven kan aldri ha ment å beskytte offentlige myndigheters logoer eller lignende (se forøvrig § 9). At ikke offentlige logoer er spesielt nevnt i loven, har vel sin årsak i at lovmakerne aldri har kommet på tanken av at noen kan tro at disse skulle være beskyttet av loven. Litt mere tvilsom kan kanskje logoen til Samisk arkiv være, da dette er en stiftelse, som riktignok finansieres av offentlige myndigheter, og der forvaltningsansvaret er lagt til Arkivverket. Jeg foreslår at det lages en «lisens» for «Offentlige logoer».--Friman 13. jun 2006 kl.22:07 (UTC)
Jeg har litt problemer med logikken her. De nevner det som er unnatt (§9, som jeg glemte å sitere, men som du tok med lenke til) og det som er underlagt opphavsrett men som allikevel kan gjengis fritt (§26 ff.). Når de spesifikt nevner enkelte typer offentlige dokumenter som er fritatt, synes jeg det er vanskelig å trekke den slutning at også andre typer er fritatt; hvorfor nevne noen og så utelate andre ting? Dessuten, i forhold til §1, er det i liten grad offentlige etater som lager sine logoer. De setter ut slike oppdrag til private aktører, som har opphavsretten på det de har laget, og for eksempel kan motsette seg endringer i logoen uten deres samtykke (jeg kjenner bare til at det faktisk er gjort i en mer eller mindre parallell sak, i forbindelse med et kommunevåpen hvor en kommune måtte betale erstatning etter å ha endret sitt kommunevåpen). For at vi skal kunne lage en lisens må vi ha noe faktisk å vise til, vi kan ikke begynne å lage lisenser ut fra en følelse av at det er riktig. Jeg vet ikke helt hvem man skulle spørre, men en eller annen offentlig instans må bekrefte at de er frie først. (Jeg er åpen for at jeg tar feil, jeg bare ser ikke noe konkret vi kan vise til og flere ting som tyder på at jeg dessverre kan ha rett). Noen ideer om hvem vi kan spørre? Cnyborg 13. jun 2006 kl.23:02 (UTC)
Det mest logiske hadde vel vært å rette en forespørsel til Justisdept. Nå er imidlertid dette dept. ikke spesielt kjent for å svare på henvendelser ( i likhet med UD), så «Statsministerens kontor» burde vel være et bedre alternativ.... Forøvrig ang. offentlige logoer: De enkelte kommuners kommunevåpen er fritt tilgjengelige, på tross av at disse for en stor del er laget av private aktører (f.eks. hadde Grimstad kommune i sin tid engasjert en privat tegner - Kjell Westermark Mørk - for å lage sitt våpen)--Friman 13. jun 2006 kl.23:13 (UTC)
Kommunevåpnene er litt spesielle fordi de er heraldiske våpen; mitt poeng er at de like fullt er underlagt opphavsrett (se http://www.bono.no/pdf/Nyhetsbrev1_2001.pdf om Hammerfests våpen), men kan reproduseres fritt. Det måtte vi gjennom en runde med juridisk veiledning fra profesjonelle for å komme frem til for et par-tre år siden. Jeg tenkte også først på Justis, men som deg vet jeg at henvendelser dit har en tendens til å havne i den store innboksen. En mulighet er kanskje Statskonsult; de pleier å være noenlunde raske, og kan evt. fortelle helt konkret hvem som er rette instans. Cnyborg 13. jun 2006 kl.23:30 (UTC)
Flott! Forsøker du Statskonsult? Jeg mener i hvertfall at det er ganske «åndssvakt» at offentlige logoer er beskyttet av «Åndsverkloven»! --Friman 13. jun 2006 kl.23:44 (UTC)
Jeg skal kontakte dem i morgen. Venter med å sende mail til da, fordi jeg kjenner en som jobber der og kan spørre ham hvem som bør ha en slik mail. Cnyborg 13. jun 2006 kl.23:56 (UTC)
Takk! --Friman 13. jun 2006 kl.23:59 (UTC)
Offentlige logoer kan som hovedregel brukes fritt (=gratis) imidlertid fører Åndsverkslovens bestemmelser om enerett til eksemplarfremstilling til at opphavsmann (ja det heter kun opphavsmann i loven) må spørres først, med mindre annet er avtalt mellom den offentlige institusjonen som har bestilt logoen og kunstneren som har skapt den. Dette for å beskytte opphavsmanns ideelle rettigheter Vi har hatt mange slike saker på ang. logoen til universitetet der jeg jobber. Til og med en morsom sak da jeg laga en logoparodi for en studentorganisasjon (parodien hadde verkshøyde så jeg behøvede ikke innhente tillatelse i dette tilfellet :-) H@r@ld 15. jun 2006 kl.12:11 (UTC)

Problemer med signaturerRediger

En del brukere lager signaturer som hindrer diff'er i å rendre på en lesbar måte. Det som skjer er at det brukes blant annet &nbsp; for å hindre at browseren gjør line wrap i signaturen. Ulempen er at når signaturen samtidig blir ekstremt lang vil differansen som lages mellom redigeringer bli ekstremt bred og forutsette en 23 tommers widescreen. Hvis du vet at du har en slik signatur så endre den. — Jeblad 14. jun 2006 kl.11:52 (UTC)

Ny stubbmalRediger

Foruten noen endringer på utseendet, fortrinnsvis for å gjøre dem mer diskré, har oppdateringen av stubbmalen gitt et par nye muligheter. For det første kan man velge om man kaller en temamale med f.eks. {{politikkstubb}} eller {{stubb|politikk}}. Videre er det mulig å lage en kompakt merking der en artikkel faller i flere kategorier, med f.eks. {{stubb|anatomi|elektronikk}}. Og sist, men ikke minst kontroversielt, kan man henvise til en mer utfyllende artikkel på nynorsk. På Stjepan Mesić er det nå lagt inn {{stubb|biografi|politikk|nn=Stjepan Mesić}}. For mer informasjon er det bare å titte på {{stubb}} og {{temastubb}}.

Jeg tror, og håper, at denne løsningen med referanse til nynorskartikler er akseptabel for de fleste. Det begrenses til artikler som hos oss er stubber, og markeringen vil nødvendigvis bli fjernet i det artikkelen ikke lengre er en stubb. – Wintermute 14. jun 2006 kl.14:01 (UTC)

En avstemning avgjorde at vi ikke skal ha slike henvisninger til nn: (jeg stemte selv nøytralt). -- Duffman, 14. jun 2006 kl.14:08 (UTC)
Strengt tatt var det en avstemning om {{nynorsk}}. Uansett, jeg er kjent med den tidligere debatten, og fremsatte dette forslaget fordi jeg tror det imøtekommer de fleste av synene og motforestillingene som ble fremsatt i debatten. I tillegg, siden dette bare er snakk om en funskjon basert på et parameter i en mal, trengs det kun ett pennestrøk for å fjerne det fra artiklene. –Wintermute
Hvorfor ikke da lenke til tysk, engelsk, dansk eller svensk i samme slengen? (da kan vi for godt kvitte oss med alle de irriterende interwiki-lenkene) Noorse 14. jun 2006 kl.14:35 (UTC)
Ser ingen grunn til at det skulle ikke være teknisk mulig å legge inn de også, slik at man kan referere til at det er større artikkeler på andre språk som kan oversettes. Profoss 14. jun 2006 kl.14:42 (UTC)
Hvorfor legge dem inn dobbelt? De er allerede i artikkelen. Jeg skjønner ikke hva for nytte denne doble markeringen har. Er det ikke selvsagt at man sjekker artikler på språk man kan om en artikkel kan gjøres større? Trodde det var en av fordelene med interwikis, hva for nytte har denne stubbmal-lenkingen? Noorse 14. jun 2006 kl.15:06 (UTC)
Jeg har et par spørsmål... ;)
Er det «tillatt» å ha to stubbmaler i en artikkel? Jeg syens det er meget upassende. Når det gjelder nynorskmalen er den slettes ikke leksikalsk, men uproft. Interwiki-lenkene er for slikt. Marcus 14. jun 2006 kl.14:57 (UTC)
Kan nå bruke {{stubb|biografi|politikk}}, da havner den i biografistubbene og politikkstubbene Mvh Røed 14. jun 2006 kl.15:08 (UTC)
Hva mener du med «upassende»? Se f.eks. Ann Kathrine Tornås som har tre stubbmaler. Hvilke to av disse mener du burde sløyfes? __meco 15. jun 2006 kl.08:10 (UTC)
Nå inneholder Tornås-artikkelen den nye stubbmalen, dermed bare èn mal, men tre kategorier... OPus- (Disk.|Bidrag) 15. jun 2006 kl.08:24 (UTC)
Jeg synes malen er fin og diskret, men kanskje har den blitt litt for diskret - jeg kan ikke lese hva som står der uten å myse. Leser alt annet på sidene meget bra. Helga 14. jun 2006 kl.18:58 (UTC)
Det var flere problemer med nynorskmalen, de fleste av dem gikk på eksistensen av malen og ikke presentasjonen. Alle vet det er mulig å lenke til et annet språk fra en artikkel. Spørsmålet er hvorfor vi skal lenke til andre språk og om vi skal gjøre det på denne formen når det allerede finnes iw-lenker. I og med at det har vært en avstemming så mener jeg det er uheldig å overse denne. — Jeblad 14. jun 2006 kl.22:46 (UTC)
Jeg er enig i at interlanguage-henvisning i stubbmalene bør sløyfes. Ellers syns jeg resultatet av Wintermutes bearbeidelse av stubbmalene er imponerende. __meco 15. jun 2006 kl.08:10 (UTC)
Jeg er enig med meco, arbeidet er særs imponerende.. Hva angår interwikilenkene sa jeg vel min mening i diskusjonen om {{nynorsk}}, men jeg kan jo gjenta at jeg ikke er særlig positivt innstilt. I stubbmalen stiller det seg imidlertid litt bedre, siden henvisningen forsvinner ved stubbmalen, og henvisningen er valgfri. Det viktigste i denne diskusjonen syns jeg imidlertid er at Wintermute har gjort en svært god jobb, og at de nye malene er fine og diskrete. At man må myse for å se skriften har kanskje mer med skjerminnstillinger/syn å gjøre, og at de er blitt for små er jeg uenig i. Flott jobba... OPus- (Disk.|Bidrag) 15. jun 2006 kl.08:22 (UTC)
Enig med meco og Opus mht arbeidet som er nedlagt i dette av Wintermute (bra jobba) - størrelsen er også ok for min del, mht snikflyttingen av interwikilenker tror jeg jeg sa nok ovenfor ;). Noorse 15. jun 2006 kl.14:11 (UTC)

Med henhold til nynorskhenvisningene synes jeg dette ser ut som en bra måte å løse innvendingene som kom opp mot malen nynorsk. Avstemningen om den var så jevn som den kunne bli, og jeg synes derfor det er flott at grunnidéen i det forslaget kan inkluderes på denne måten. --Barend 19. jun 2006 kl.16:57 (UTC)

Veldig bra arbeid, Wintermute. Og jeg personlig liker å ha muligheten å lage en ekstra lenke til artikler på det som enkelte ynder å kalle et annet språk, men som jeg velger å kalle en «målform» av mitt eget. ;) - Soulkeeper 4. jul 2006 kl.22:49 (UTC)

CommonstickerRediger

Er det andre enn meg som har problemer med den? Den genererer nå denne slags output:
\{\{TickerEntry |page=Image:08_tory_railtrack_ubt.jpeg |image=08_tory_railtrack_ubt.jpeg |usage=Jernbane |sub=1 }}

\{\{TickerEntry |page=Image:100%.png |image=100%.png |usage=Wikipedia:Underprosjekter/Fantomet, Mal:100% |sub=1 }}

mvh Noorse 14. jun 2006 kl.14:37 (UTC)

Det er en kjent feil, se m:User talk:Duesentrieb/CommonsTicker#Bug report. ZorroIII 14. jun 2006 kl.18:39 (UTC)

NettverksproblemRediger

Det er noe rart som skjer her. Når jeg prøver å nå no.wikipedia.org hjemmefra, svarer den ikke. Samtidig fungerer det fint fra jobben. Hjemmefra svarer riktignok wikipedia.org på ping, men no.wikipedia.org, en.wikipedia.org osv. svarer ikke. DNS løses likt begge steder. Uansett hvilket språk jeg prøver å pinge, får jeg opp samme tjener:

C:\>ping de.wikipedia.org
Pinging rr.knams.wikimedia.org [145.97.39.155] with 32 bytes of data:

Noen som har en ide om hvorfor denne tjeneren svarer når jeg prøver å nå den fra jobb, men virker død når jeg samtidig prøver hjemmefra? Det har vært sånn i et par dager nå. Nettet fungerer utmerket ellers. - Soulkeeper 14. jun 2006 kl.16:03 (UTC)

Har du foreldrefilter/barnefilter på maskinen? Har du noen proxy du kjører mot? Har du noen brannmur internt/eksternt? Logger du inn/ikke inn når du får problemet? Fungerer en annen browser? Har du prøvd å telnette rett på serveren? Har du problemer med andre websider? har du problemer med kjente speil? — Jeblad 14. jun 2006 kl.22:52 (UTC)
Ingen filter. Ingen proxy. Har brannmur i en router som jeg nylig har satt opp (skal sjekke innstillingene). Har ikke mulighet til å logge inn - tjeneren svarer ikke. Har faktisk ikke testet spesifikt med en annen browser, men: Har prøvd å både pinge og telnette, ingen svar når jeg gjør det hjemmefra, men jeg får svar når jeg gjør det fra jobb. Ingen problemer med andre websider. Hvis du med speil mener sider som download.com og lignende, så har jeg ikke brukt dem mye i det siste, men har ikke merket noen problemer der. Skal som sagt teste med exploder senere, og dessuten gå gjennom brannmurinnstillingene (selv om jeg ikke kan forestille meg hva som skulle sperre der). Takk for tipsene. - Soulkeeper 16. jun 2006 kl.17:47 (UTC)
Jeg vender meg aldri til det, men det skjedde igjen; å reinstallere Windows hjelper mot alt. :D - Soulkeeper 16. jun 2006 kl.19:48 (UTC)

En stolt bruker på WpRediger

En av våre brukere er mektig stolt etter å ha fått en epost fra USA om at bilder er brukt ved et universitet; Cathedral Architecture Flash Quiz! Et lite gratulerer til User:Nina! — Jeblad 14. jun 2006 kl.21:58 (UTC)

Mer negativ kritikk fra IT-avisenRediger

Redaktør Tore Neset og IT-avisen har gjort det til en sport å kun videreføre negativ kritikk mot Wikipedia, gjerne ved å sitere fra sine tidligere negative artikler. Nettavisen er ute igjen med å resirkulere de gamle historiene, nå ved journalist Ida Oftebro: Wikipedia slaktes igjen. Det er et gammel ord om at hvis man gjentar noe ofte nok så blir det en sannhet til slutt. IT-avisen lever i håpet. --Finn Bjørklid 16. jun 2006 kl.14:23 (UTC)

Noe vi bare må leve med, IT-avisen er ikke akkurat kjent for å være best på journalistikk heller. Mvh Røed 16. jun 2006 kl.14:34 (UTC)
Ida Oftebro var IT-avisens journalist i Bergen. At en avis skriver om hva folk mener er ganske normalt. Det har med å være objektiv og videreformidle det folk mener, ikke det avisen mener eller hva de omtalte mener. Dette er helt fundamentalt for å fungere som en journalist. Forøvrig er mye av artikkelen informasjon som kommer fra møtet i Bergen og kommer fra Jimmy Wales, Tron Øgrim, Jon Harald, m.fl. [12] Se forøvrig #Lenking_til_Wikipedia_i_nettaviser. — Jeblad 16. jun 2006 kl.14:41 (UTC)
IT-avisens siste oppslag om Wikipedia er et forsøk på å blåse opp en relativ tynn sak, hvilket de selvsagt er i sin fulle rett til å gjøre. Hva jeg reagerte på at de stadig vender tilbake til samme tingene. Dette er f.eks. N'te gangen de slenger på halen at Wikipedia skriver at Stoltenberg er pedofil. Legg merke til IT-avisens egen tittel hvor Ida Oftebros selv bruker gjentagelsesordet «igjen». En avis har både lov og plikt til å være kritisk, men IT-avisens behandling av Wikipedia, med svært få unntak, bærer preg av å være tendidensiøs og ved å se på IT-avisens behandling av Wikipedia samlet tenderer det til at de drive en kampanje. Det er både trist og fordummende. --Finn Bjørklid 17. jun 2006 kl.13:30 (UTC)

Dagbladet 16.06.06Rediger

Noen som har lest Dagbladets artikkel om Solobservatoriet på Harestua i dag 16.06.06 av journalist Alexander Urrang Hauge? I infoboksen om observatoriet har journalisten kopiert alt ordrett fra artikkelen på Wikipedia, men refererer ikke til andre enn Knut Jørgen Røed Ødegaard og Universitetet i Oslo. Sleipt? Grumpy444grumpy 16. jun 2006 kl.17:23 (UTC)

Det er en copyvio, så vi burde få revet det ut av alle eksemplarerer hvis de ikke klistrer på en lapp om at det er GFDL-lisensiert. Evt. kan vi tolke det slik at Dagbladet nå utgis under GFDL, og at de bare glemte å angi kilden. Cnyborg 16. jun 2006 kl.19:54 (UTC)
Tror ikke de har glemt det. I faktaboksen har journalisten rett og slett klippet og limt fra WP-artikkelen og til slutt lagt til: «Kilde: Universitetet i Oslo og Knut Jørgen Røed Ødegaard». Grumpy444grumpy 16. jun 2006 kl.20:43 (UTC)
Her bør det komme en kommentar fra Dagbladets redaksjon. De har noen såkalte «husregler» som de hevder å følge. Kjetil2006 16. jun 2006 kl.20:04 (UTC)

Hva gjør vi videre med denne saken? Hver gang noen har lagt inn en feil i Wikipedia blir det jo skandaleoppslag i Dagbladet. Kph 16. jun 2006 kl.20:55 (UTC)

Man kan vel starte med en mail til journalisten som er ansvarlig, og deretter evt. gå videre oppover hvis det ikke kommer noen respons. Jeg finner det ikke i nettutgaven, så jeg har ikke mulighet til å skrive noe, men hvis en som har artikkelen kunne tenke seg å skrive den, eller evt. scanne den og maile den til meg eller en annen som melder seg for å skrive noe, så synes jeg vi bør følge opp dette. At Dagbladet slår opp feil i Wikipedia gir dette et noe spesielt preg, men jeg synes uansett at vi bør følge opp slikt når store media som har alle forutsetninger for å gjøre det riktig bryter reglene. Cnyborg 17. jun 2006 kl.00:20 (UTC)
Artikkelen er nå lagt ut på Dagbladet.no PLUSS, hvor man må ha abonnement for få lastet den ned. Sjekk imidlertid [13]. Her ligger ingressen som er kopiert fra WP. Den er identisk med faktaboksen i papirutgaven. Grumpy444grumpy 17. jun 2006 kl.08:22 (UTC)
Hva er problemet utover manglende angivelse av lisens og kilde? Stoffet er fritt for gjenbruk og at det er en avis endrer ikke på det. Jeg regner med at de observerer problemet og at de har notert seg det til siden. Slike ting som medfører endringer i underliggende software og manuelle rutiner er like vanskelig å få på plass for dem som for oss. Hvis dette blir et vedvarende problem så får vi ta det når vi har mer å vise til enn en enkelt faktaboks. Det morsomme er at det er en faktaboks hvor artikkelen er brukt. Det sier noe om hvordan Wikipedia brukes og jeg noterer meg at de har et positivt forhold til bruken av Wikipedia. Jeg regner med at de sjekket alle detaljer og fant at stoffet holdt mål. — Jeblad 17. jun 2006 kl.12:43 (UTC)
Utover manglende angivelse av lisens og kilde er det ingen problem, og det er klart at det er morsomt at Dagbladet benytter seg av Wikipedia som kilde. Det er imidlertid dårlig journalistikk å benytte seg av en kilde ved hjelp av klipping & liming, for så å kreditere en annen. I den forbindelse spiller det ingen rolle hva kilden er. Grumpy444grumpy 17. jun 2006 kl.14:38 (UTC)
Saken i seg selv er ikke noen stor greie. Men det er et prinsipielt aspekt, nemlig å få flest mulig til å forstå at selv om at innhold på Wikipedia er fritt, er det visse føringer i GFDL-lisensen. Å bruke Wikipedia som kilde er helt uproblematisk, på samme måte som andre kilder, men når man kopierer innhold direkte må GFDL-lisensen respekteres, med kildeavgivelse og henvisning til lisensteksten. Jeg tror det er viktig å ta tak i det raskt når man merker slikt som dette, så det kommer på plass i mediene. Det er ikke nødvendig med noen kanossagang, men en liten tilbakemelding fra Dagbladet på at de er kjent med at det har vært en uregelmessighet her mener jeg vil være bra. Cnyborg 18. jun 2006 kl.00:49 (UTC)
Kilden til opplysningene gitt i ingressen til artikkelen i Dagbladet er Universitetet i Oslo v/Knut Jørgen Ødegaard, for det er jo tydelig fra nettsidene til solobservatoriet informasjonen til artikkelen på Wikipedia er tatt, selv om det ikke er eksplesitt opplyst i Wikipediaartikkelen at det er det som er kilden. Det er ikke eksplesitt opplyst om noen kilde faktisk («Ekstern lenke» betyr ikke «kilde»). Men journalisten (eller desken??) i Dagbladet har gjort det veldig lettvindt i det at han har kopiert den eksakte ordlyden fra Wikipediaartikkelen til ingressen, det er selvsagt copyvio, og Dagbladet hadde neppe godtatt at andre brukte deres tekster på den måten.
Her er en annen Dagblad-artikkel: Verdens flotteste foss er norsk. Her er det ingen mangel på henvisning til Wikipedia, det er faktisk også Wikipedia som blir oppgitt som fotograf (eller kanskje heller bildebyrå, siden det om bildet fra Låtefossen opplyses «Foto: SCANPIX»). --85.165.38.25 18. jun 2006 kl.21:47 (UTC)
Ingen mangel på henvisning, men likevel et nytt brudd på god skikk. Siden Wikipedia ikke er noe byrå som leverer gratis bilder til avisene, så skal fotografens navn oppgis. Og det på tross av at fotografene i dette tilfellet har gitt fra seg alle rettigheter (ikke de ”ideelle rettighetene”). GFDL-lisensierte bilder kan de ikke bruke like lite som de kan klippe ut tekst. Jeg synes flest mulig skulle si fra om dette til Dagbladet før det utarter seg. Av respekt for forfatterne som leverer fra seg tekst i forvissning om at den er beskyttet av GFDL. 84.48.46.149 19. jun 2006 kl.14:30 (UTC)

Unngå WikipediaRediger

Wikipedia-günder Jimmi Wales advarer studenter mot å bruke det nettbaserte leksikonet. http://www.nettavisen.no/it/article661817.ece

91 16. jun 2006 kl.17:30 (UTC)

Ser ut som det er denne de bruker som kilde Wikipedia Founder Discourages Academic Use of His Creation. Virker som de trekker teksten veldig langt. Jimbo snakker om kildekritikk og unger som ikke sjekker kilder. — Jeblad 16. jun 2006 kl.18:14 (UTC)

På engelsk Wikipedia finnes disse sidene:

Å bruke bare en kilde er aldri lurt, og (engelsk) Wikipedia sier tydelig fra om det. Når man leser det ulike norske journalister skriver om Wikipedia blir man stadig slått av hvor lite arbeid som blir lagt ned i forarbeidet til artiklene/kommentarene, og hvor utbredt akkurat det å bruke bare en kilde er til denne typen småartikler. --85.165.38.25 18. jun 2006 kl.22:12 (UTC)

Fint at det kommer flere kommentarer her. Jeg er tydeligvis ikke den eneste som har registrert at det er svært mye klipp-og-lim journalistikk for tiden, gjerne kombinert med spisse overskrifter. Nettavisene er avhengige av klikking og spisser til dels enda mer en tabloidene. Tabloidjournalistikk var et skjellsord. I løpet av året får alle norske papiraviser tabloidformat, og antall nettbrukere øker og øker.
Det ligge sannsynligvis mer tid bak en stubb på wikipedia enn bak en gjennomsnitts artikkel publisert i norske nettaviser.
Jo mer populær wikipedia blir og jo flere brukere wikipedia får, desto mer trafikk blir det å hente på spisse, negative formuleringer.
Keep up the good work, everybody. 91 18. jun 2006 kl.22:27 (UTC)

Bilder av spillcoverRediger

Er ganske fersk er på Wikipedia som bruker, men prøver å sette meg i systemet for hvordan lage gode artikler. Har såvidt starta på en artikkel om Age of Empires-serien, og skal skrive mer om både serien og spillene. Men i den anledning så trenger jeg bilder av spillcoverene. På den engelske wikipedia har de bilder av alle coverene, men tror jeg har skjønt det sånn jeg ikke kan bruke disse bildene, siden de er lastet opp av en annen bruker? Hvordan skal jeg så gjøre det for den norske versjonen? Kan jeg laste ned bildet av coveret fra nettet en plass, laste det opp, og skrive på hvor jeg tok det fra? Har prøvd å sette meg inn i opphavrettproblematikken her, men er ikke kommet så dypt inn i det enda.

Og er det greit å oversette artikler fra den engelske wikipedia til den norske? Altså hvis jeg finner en god artikkel på engelsk som det ikke er skrevet om på norsk, kan jeg oversette denne, forhåndvis likt, og lagre den i den norske versjonen? - Kjetil

Bildene har opphavsrett, så de kan ikke brukes her. På engelsk wp har de noe som heter fair use, men det har ikke vi. Det er bare å oversette artikler, forøvrig. :) --Torstein 18. jun 2006 kl.11:35 (UTC)
Hvordan vil du forslå at jeg skal få tak i bildene? Kan jeg hente de fra ei spillside, og skrive på opphavsrettinformasjon? Takk for svar ja :) -- Kmbergem 18. jun 2006 kl.11:53 (UTC)
Få tak i hvilke bilder? Som sagt kan man ikke bruke bilder som er underlagt opphavsrett på norske Wikipedia, mao. vil f.eks. data- og videospillartikler (dessverre) for det meste bestå av tekst.  – Jonas Riise Hamre (Diskusjon|Bidrag|E-post) 18. jun 2006 kl.12:05 (UTC)
Hvorfor har ikke vi fair use? Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.11:59 (UTC)
Utallige forklaringer på det ligger strødd rundtomkring på hele norske Wikipedia, men det går rett og slett ut på at norske lover ikke har noe som tilsvarer fair use.  – Jonas Riise Hamre (Diskusjon|Bidrag|E-post) 18. jun 2006 kl.12:05 (UTC)
Så vidt jeg kan se er det unntak i åndsverkloven for allmennopplysning, og det må da virkelig wikipedia falle under? Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.12:08 (UTC)
Og jeg siterer:
§ 23. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.
Med samme begrensning kan offentliggjort fotografisk verk mot vederlag gjengis også i kritisk eller vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter og i tilslutning til teksten i skrifter bestemt til bruk i opplæring.
Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk kan gjengis i skrift av biografisk innhold.
Bestemmelsene i denne paragraf gir ikke rett til gjengivelse i maskinlesbar form, med mindre det gjelder en ikke-ervervsmessig gjengivelse etter første ledd.
Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.12:15 (UTC)
Jeg har overhodet ikke peiling på dette her, men i løpet av den (noe korte) perioden jeg har vært aktiv på Wikipedia, har dette vært forklart og diskutert utallige ganger, og konklusjonen har som regel vært den samme. Du finner nok noe ved å søke litt.  – Jonas Riise Hamre (Diskusjon|Bidrag|E-post) 18. jun 2006 kl.12:11 (UTC)
OK, jeg får prøve å lete litt. Hvis noen har lyst til å peke i riktig retning for meg, så setter jeg pris på det. Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.12:17 (UTC)
Det er dessverre ikke anledning til å bruke bilder etc. med henvisning til § 23 da Wikipedia er et leksikon eller en fremstilling av allmennopplysende karakter og da faller utenfor denne bestemmelsen. --Nina 18. jun 2006 kl.12:27 (UTC)
Og videre er det ikke mulig på grunn av Wikipedias egne regler (som er fastlagt fra toppen); alle bilder her skal være fritt tilgjengelig for ethvert formål. Cnyborg 18. jun 2006 kl.12:48 (UTC)
Hvordan kan dette medføre riktighet når engelsk wikipedia benytter bilder med bakgrunn i fair use. Fair use gjelder jo ikke ethvert formål. Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.13:14 (UTC)
Fair use kan også påberopes i kommersielle utgivelser, og blir derfor regnet som fri nok (man må ta med i betraktningen at uansett hvor fri en lisens er kan det være begrensninger på kommersiell bruk, man kan f.eks. ikke bruke et bilde av en kjendis i reklame uten hans/hennes samtykke~, så noen slike begrensninger er regnet som akseptable). Det står mer om dette på en:Wikipedia:Fair use. Cnyborg 18. jun 2006 kl.17:54 (UTC)
Fair use har aldri eksistert og kommer neppe til å lagt til i nordisk opphavsrett. H@r@ld 18. jun 2006 kl.15:58 (UTC)
Det som virker veldig motstridene, er at den norske utgaven av Wikipedia, egentlig ikke har noe med Norge å gjøre. Det er en internasjonal utgave skrevet på det norske språket (referert til Wikipedias egen defenisjon). Hvordan kan da Norges Lover gjelde for dette. Man kan vel like gjærne forholde oss til Engelsk/Amerikansk Fair Use -- Baard johan 23. jun 2006 kl.08:27 (UTC)
Gjennom Bern-konvensjonen gis opphavsrettslig beskyttet stoff den samme beskyttelse i alle land som landets egen lovgivning gir eget lands matriale. Det er gitt en del minimumsføringer på slik beskyttelse. I tillegg tolkes vistnok rettighetsforhold utfra hvor lesergruppen befinner seg. Personlig synes jeg logikken halter. Uansett er opplaster underlagt Norges Lover om han sitter her hjemme. Dermed må opplaster forholde seg til opphavsretten her hjemme. — Jeblad 23. jun 2006 kl.11:08 (UTC)
Hei og velkommen til Wikipedia! Data- og videospillartikler på norske Wikipedia står det svært dårlig til med. Kvaliteten på området er gjennomgående ganske svak, så vi trenger flere oppegående personer til å bidra der. Jeg opprettet en gang et underprosjekt som du gjerne kan skrive deg opp på. Det ligger ganske dødt akkurat nå (selv får jeg ikke jobbet noe med data- og videospill for tiden), men du kan i hvert spørre der hvis det er noe du lurer på. Omslagsbilder (eller skjermbilder) er som Torstein sier underlagt opphavsrett, så de kan vi (dessverre) ikke bruke her. Og som beskrevet på her kan du gjøre mer eller mindre hva du vil med tekstene du finner på Wikipedia; i det minste kan du oversette (selv om vi oppfordrer til å produsere egne tekster). Lykke til! Som sagt blir vi kjempeglade om du fortsetter å bidra. :-)  – Jonas Riise Hamre (Diskusjon|Bidrag|E-post) 18. jun 2006 kl.12:03 (UTC)
Er stygt redd seksjonen vil forbli ganske svak uansett om folk skriver ivei siden det blir vanskelig å få brukt noen bilder fra spillene. :/ Hadde nemlig lyst til å skrive endel om det selv, men for mitt vedkommende er det demotiverende at man ikke kan få illustrert hva man snakker om. Jaja, bare en liten digresjon... Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.16:45 (UTC)
Hva med skjermbilder? Kan jeg ta skjermbilder fra spill og poste disse? Ellers så finnes det vel offisielle pressebilder som kan brukes. Spillanmeldere poster jo bilder i hytt og pine, hvorfor kan ikke wikipedia? Kmbergem 18. jun 2006 kl.18:01 (UTC)
Nei. Men (helst unntaksvis!) om du tar et bilde av datamaskinbordet med en flaske pærebrus, en halvspist kanelbolle, et spillcover eller tre liggende der + tilfeldigvis et spill oppe på skjermen, så har du tatt bilde av en situasjon. Dette bildet kan da brukes, så lenge det har et definitivt hovedfokus på miljøet som inkluderer spillet snarere enn spillet i seg selv. Men vær oppmerksom på at dette bildet blir «ulovlig» om det beskjæres slik at bildet viser (nesten) bare skjermbildet eller (nesten) bare én spesifikk spillboks. Det er lurt å begrense slike bilder her. -- Olve 18. jun 2006 kl.18:55 (UTC)
Men hva hvis jeg har 3 skjermer fra 3 ulike maskiner som alle kjører samme spill, blir det da en situasjon eller blir det ulovlig siden hovedfokuset er på spillet på skjermene? --Futti 18. jun 2006 kl.19:18 (UTC)
Synes dette ble fryktelig triste greier altså. Jeg kan jo ikke avbilde noe som helst, i hele tatt. Har en far som har skrevet Kjøpsloven med kommentarer, så får be han gjøre endringer i åndsverksloven :) Kmbergem 18. jun 2006 kl.19:31 (UTC)
Åndsverklovgivningen er en total tragedie og en skamplett for et fritt samfunn. Sånn er det bare. Kjetil Svenheim 18. jun 2006 kl.20:02 (UTC)
Vi spanderer pærebrus og en halvspist kanelbolle om han hacker åndsverksloven. — Jeblad 18. jun 2006 kl.20:28 (UTC)
Jeg kjenner dessverre ikke lovgivningen, men det er jo et faktum at mange norske medier på nettet bruker illustrasjoner fra dataspill etc. knyttet til anmeldelser, omtaler etc. Jeg går ut i fra at dette er gjort med det rent juridiske avklart - således burde det være mulighet for det også på norsk Wikipedia. Dog blokkerer de statutter som internt er avtalt på norsk Wikipedia for den slags illustrasjoner, i det slike illustrasjoner ikke er frie. Jeg mener det ville være formålstjenelig for norsk Wikipedia at man tillot slike illustrasjoner, etter at man har avklart det rent juridiske - og at man gjeninnfører andre former for illustrasjoner som er juridisk avklart. --Lipothymia 19. jun 2006 kl.14:02 (UTC)
Støttes. Det er jo ikke loven som er problemet, men at norsk Wikipedia etter en tidligere avstemning ikke tillater bruk av bilder SELV OM den som eier rettighetene til bildene både tillater og ønsker det. (Eneste unntak er så vidt jeg forstår at rettighetene overgis til Wikipedia) Ubu 19. jun 2006 kl.14:16 (UTC)
Det er fullstendig høl i huet, men wikipedia har altså valgt å legge seg på en ekstrem anti-copyright-linje hvor ting med copyright dermed ubetinget er et onde selv om de tillattes bruk til masse fornuftige formål som ville bidra til å spre kunnskap fritt og gratis. En som ikke er fanatisk GPL-tilhenger har vanskelig for å forstå hvorfor et bilde har urimelige vilkår bare fordi opphavsrettsinnehaveren ikke tillatter at du maltrakterer det, men forøvrig tillater at du bruker det hvor du vil, til ethvert formål. Kjetil Svenheim 19. jun 2006 kl.14:21 (UTC)
Pressebilder er ikke generelt for fri bruk. Spesielt gjelder at et leksikon ikke er en seriepublikasjon og dermed ikke uten videre kan bruke pressebilder. Dette har ikke med å legge seg på en anti-copyright-linje men har med at et bilde frigitt for ett spesifikt formål ikke kan lastes opp på Wikipedia for generell bruk. Hvis et bilde av Antonsen er frigitt for bruk i artikler i lokalaviser i Tromsø fordi han skal spille der så er det ikke gitt at bildet kan brukes i en artikkel i Wikipedia om Antonsen. Det er ikke gitt at et pressebilde fra annonseringer av de samme konserter kan brukes i en generell artikkel om trompetister. Dette er et sentralt problem med pressebilder, definisjon av hvor de er tillatt brukt og å begrense bruken til nettopp disse områdene.
Det samme dukker opp ved skjermdump av dataspill. Disse skjermdumpene kan en i noen fortolkninger av loven hevde at er under sitatretten. Veldig ofte er dette imidlertid pressebilder slik at de som bruker disse kan vise til at levereandøren selv har utført skjermdumpet. Her skjer det samme som med Antonsen, bildet er lovlig å bruke i en artikkel hvis den omtaler produktet og føringene ellers tillater bildet brukt i et leksikon. Men så dukker problemet opp på nytt, bildet brukes som illustrasjon i en artikkel om «1. person kampspill». Da omtales ikke spillet og en bryter lisensavtalen en har inngått implisitt eller eksplisitt med leverandøren. Dette er ikke trivielt og det finnes ingen enkle løsninger. — Jeblad 22. jun 2006 kl.14:50 (UTC)

SensurRediger

Jeg la merke til at en endring på diskusjonssiden til Oslo vest ble tilbakestilt akkurat nå. [14] Jeg har tidligere sett det på Tinget også, at usaklige kommentarer tilbakestilles eller fjernes på annet vis. At slikt skal gjøres i artikler er selvsagt, men er det like heldig å gjøre det på diskusjonssider? Det er i praksis sensur, og av og til kan det være vanskelig å trekke en klar linje mellom usakligheter og sterkt avvikende meninger. Zerblatt 19. jun 2006 kl.00:19 (UTC)

Sletting av innlegg på artikkel- og prosjektdiskusjonssider er i utgangspunktet vandalisme, dersom kommentaren man fjerner ikke selv er vandalisme eller på annen måte upassende. Kph 19. jun 2006 kl.00:21 (UTC)
Jeg vil bare understreke at dette ikke var ment som kritikk av vedkommende administrator. Så lenge vi ikke har hatt fastlagte retningslinjer rundt dette kan ingen klandres for å ha foretatt eller ikke å ha foretatt slike reverteringer. Derfor mener jeg at det kan være viktig å få på plass klare retningslinjer om akkurat dette. Zerblatt 19. jun 2006 kl.00:55 (UTC)
Det har aldri falt meg inn at vi trenger egne retningslinjer som sier at man ikke sletter legitime kommentarer lagt inn av andre på artiklers diskusjonssider. Jeg tror heller ikke det er tilfelle på andre utgaver. Det har alltid vært tatt som en selvfølge, og er etablert gjennom langvarig praksis. Vi har jo heller ingen retningslinjer mot å blanke sider, eller erstatte innholdet på artikler med obskøniteter. Likefullt har det alltid vært en selvfølge at det ikke er akseptabelt. Kph 19. jun 2006 kl.01:19 (UTC)
Det aktuelle innlegget var tøys. Hadde jeg sett innlegget så er det svært sannsynlig jeg hadde slettet det. Diskusjonssidene er for å diskutere artiklene, de er ikke taburett for all mulig rant. Det eneste som kan være på sin plass å diskutere er om innlegget burde vært flyttet til en annen side. For eksempel Wikipedia:Tull og tøys og annet sletta sludder. — Jeblad 19. jun 2006 kl.02:01 (UTC)
I det aktuelle tilfellet er jeg uenig med John Erling Blad i at dette innlegget fortjente å bli slettet. Jeg opplever det mer som en humoristisk kommentar, en sarkastisk spissformulering. Jeg syns vi skal være MYE mer tilbakeholdende i forhold til å gripe inn overfor ting som skrives på diskusjonssider. At noe «irriterer» en bør ikke være tilstrekkelig.
Når det gjelder flytting av innlegg til WP:SLUDDER så bør det utelukkende gjelde ting som har blitt lagt inn i artikkelnavnerommet. __meco 19. jun 2006 kl.06:40 (UTC)
Innlegget var såvidt jeg kan se en kommentar til artikkelens innhold. At man er uenig i en kommentar gir en ikke rett til å slette den. Kph 19. jun 2006 kl.09:56 (UTC)

Opprette side om Wikipedia i mediaRediger

På engelsk WP har de Wikipedia:Wikipedia in the media med en rekke undersider. Med mindre vi allerede har en slik side og dette har gått meg hus forbi, så syns jeg at vi skal ha en tilsvarende side. Svenskene har for øvrig også en slik side: Wikipedia:Press. __meco 19. jun 2006 kl.06:52 (UTC)

Vi har en slik side; Wikipedia:Omtale. Martin 19. jun 2006 kl.07:01 (UTC)
Og sv:Wikipedia:Press er lik Wikipedia:Presse. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.07:02 (UTC)

SøkefunksjonenRediger

Funksjonaliteten til søkefunksjonen ser ut til å ha endret seg. Når man tidligere har skrevet et ikke-eksisterende artikkelnavn i søkeboksen og deretter trykket på Gå, har man fått frem et bilde der man kan klikke på en rød lenke for å opprette artikkelen direkte. Nå er ikke dette mulig på no-wikipedia (det fungerer fremdeles slik på nn). Er det nylig blitt endret noen mediawiki-filer, eller er det en annen og enklere forklaring på dette? Ståle 19. jun 2006 kl.07:49 (UTC)

Bedre nå? Jeg endret MediaWiki:Noexactmatch. ZorroIII 19. jun 2006 kl.08:00 (UTC)
Suverent, ZorroIII! Jeg søkte etter den relevante MediaWiki-siden selv, men fant ingen. Men det gjorde du. Ståle 19. jun 2006 kl.08:05 (UTC)

Bilder fra LegeforeningenRediger

Det står «bildene kan benyttes fritt av pressen» om noen pressebilder på legeforeningens hjemmeside. Er de da tilstrekkelig frie for oss? Det inkluderer jo strengt tatt ethvert medium, også kommersielle. Kph 19. jun 2006 kl.11:37 (UTC)

Hvilken lisens tenkte du å bruke? -- Duffman, 19. jun 2006 kl.11:40 (UTC)
Høres ut som Copyrighted free use. Jeg tror ikke det er ment å legge noen begrensninger på hvem som får bruke bildene. Kph 19. jun 2006 kl.11:51 (UTC)
Ikke kun pressen? -- Duffman, 19. jun 2006 kl.11:52 (UTC)
Det står på en side med info for pressen, og «av pressen» må derfor sees i den sammenhengen. Ethvert medium kan jo definere seg som del av «pressen». Det de mener er nok at alle som har behov for det kan bruke bildene. Kph 19. jun 2006 kl.11:55 (UTC)
Er nok lurt å spørre foreningen først. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.12:00 (UTC)
Da gjør jeg det. Kph 19. jun 2006 kl.12:07 (UTC)
Presselisenser tillater svært sjelden modifikasjon; det er normalt ikke begrensninger på hvem som kan bruke bildene, men så lenge de ikke også kan modifiseres er de ikke GFDL-kompatible. {{copyrightfritt}} inkluderer retten til å endre bildet. Cnyborg 20. jun 2006 kl.01:19 (UTC)

Logoer for organisasjonerRediger

Dette spørsmålet er ennå ikke avklart. Det ville være skrekkelig synd om vi måtte slette alle partilogoer osv., og ville forringe informasjonsverdien og kvaliteten på våre artikler om politiske partier osv. Hvilke regler skal vi ha for logoer for organisasjoner? Kph 19. jun 2006 kl.11:58 (UTC)

Dette ble avklart av Jimbo, se Wikipedia:Underprosjekter/Bildelisensiering/Informasjon. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.11:59 (UTC)
Det virker ikke som engelsk Wikipedia selv praktiserer slike regler. Jeg kan ikke se at det konkrete spørsmålet er avklart, i og med at partilogoene stadig brukes. Kph 19. jun 2006 kl.12:05 (UTC)
Dette med engelsk Wikipedia og fair use får vi spørsmål om nesten daglig, virker det som. Jeg tror noen har svart på dette ovenfor. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.12:07 (UTC)
... og slik vil det nok fortsette, så lenge norsk Wikipedia opererer med et regelsett som så markant avviker fra engelsk wikipedia, den største wikipedia av dem alle. Jeg vil fortsette å hevde at den nåværende restriktive linje er kontraproduktiv for norsk wikipedia, som eksemplifiseres ved dette innlegg om logoer og ovenfor om bilder fra spill. --Lipothymia 19. jun 2006 kl.13:55 (UTC)
Enig! Jeg finner det direkte deprimerende at vi ikke kan bruke sitatretten til å vise noen skjermskudd fra filmer og spiller som illustrasjoner (i meget moderat omfang, vi snakker om et par-tre bilder fra f.eks. en film som består av titusenvis av bilder), som er fullt lovlig! Kjetil Svenheim 19. jun 2006 kl.16:57 (UTC)
Bruken av sitatretten utviklet seg til å bli den hyppigst misbrukte (ikke overlagt misbruk, men misforsåelse av hva det er) lisensen på no:. Det var flere problemer som meldte seg:
 • Bilder som i utgangspunktet var innenfor sitatretten ble brukt til å illustrere andre artikler (sitatet må være direkte relevant)
 • Bilder ble hentet ut av filmer for å brukes i andre artikler
 • Filmer er gjerne det minst problematiske, men sitatretten ble også brukt på fotografier i en rekke tilfeller, slik at hele verket ble gjengitt (altså reproduksjon, ikke sitat)
I teorien kan vi ha en sitatrettlisens her, men slik den ble brukt var det langt flere tilfeller som kunne skapt alvorlige problemer enn tilfeller som var lette å forsvare. Det er også uklart hvor mye man kan sitere fra filmer og musikk, f.eks. sier TONO at sitatretten ikke dekker musikk i det hele tatt, mens andre mener den dekker det; for film sier en del at den bare kan siteres i form av en filmsnutt, mens andre mener at skjermskudd er greit. Det er med andre ord en del gråsoner der, som kanskje kan avklares til vår fordel. Cnyborg 20. jun 2006 kl.01:07 (UTC)
Mener å huske at det er definert regler på hva som er sitat fra musikk og film. tror det var så enkelt at det gikk på klippets lengde. — Jeblad 20. jun 2006 kl.01:14 (UTC)

Se forøvrig #Lisensmaset, #Film og bilder og #Bilder av spillcover (bare for å nevne tre siste innleggene om dette). -- Duffman, 19. jun 2006 kl.14:00 (UTC)

Hvem har så myndighet til å endre noe slikt som denne restriktive linjen? Synes det er trist at alle film og spill artiklene er tom for bilder. Tror nesten jeg begir meg så langt at jeg kaller dette pinlig. Som en nevnte i Bilder av spillcover, så mister du litt entusiasmen når du skal skrive artikler og ikke kan avbilde noe som helst. Spesielt når du beundrer den enormt gjennomførte engelske wikipedia hvor du finner side opp og side ned med informasjon og bilder. Kmbergem 19. jun 2006 kl.16:54 (UTC)
Jimmy Wales, styreformannen i Wikimedia-stiftelsen. Vi hadde en runde på dette for noen måneder siden. Wales gjorde det klart at vi ikke kan bruke ufrie lisenser. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.17:06 (UTC)
Den korte beskjeden på en diskusjonsside her på norsk wikipedia er brukt for alt det den er verdt, og mer til, men forklarer ikke hvorfor den opprinnelige, engelske Wikipedia tillater bruk av ufrie lisenser. --Lipothymia 19. jun 2006 kl.17:29 (UTC)
En.wp er på vei bort fra fair use, se litt på malene og diskusjonene på en:. Meldingen fra Wales er kort og presis. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.17:42 (UTC)
Ved siden av de problemene en: strir med i forhold til fair use er det også et problem med plasseringen av serverne, som er et sentralt tema i forhold til bruken av fair use utenfor USA. Ettersom regelen ikke gjelder utenfor USA (noen andre lang har dog lignende regler), kan den ikke overføres til andre steder (Bernkonvensjonens bestemmelse om at man følger opphavslandets regler hjelper ikke; fair use er en regel som ikke berører opphavsretten, men som innenfor USA gir rett til bruk av lavoppløselige bilder). Ettersom Wikipedias servere er plassert i USA kan man argumentere for at det er i orden også på andre prosjekter enn en: å bruke det, ettersom bruken foregår i USA. Problemet er serverspeilene, som det blir flere av – disse står i land som ikke har tilsvarende regel, og da havner man i et skikkelig uføre. Vi har snakket en del om et nordisk serverspeil. Det ville være veldig uheldig å samle inn penger til servere ved å vise frem skandinaviske wp'er med masse fair use-bilder, og så måtte slette alle de bildene den dagen serverspeilet kommer opp. Cnyborg 20. jun 2006 kl.01:14 (UTC)
Diskusjonen om fair use er på siden av dette. Det er bilder som juridisk sett burde være kurant nok å bruke på norsk wikipedia, men som er erklært uønsket ved den lokale norske Wikipedia-bestemmelsen - fordi bildene er "ufrie", dvs. opphavsretten fortsatt gjelder (eksempelvis partilogoer).--Lipothymia 21. jun 2006 kl.20:05 (UTC)

Hva Jimbo sier er igrunnen helt likegyldig så lenge Norge og USA (?) følger Bernkonvensjonen. Da er det opphavslandets lover som gjelder. Det eneste jeg kan se som kanskje er feil ifht hva som nå gjøres er at jeg tror {{varemerke}} kan reformuleres. Bruken av denne er godt innenfor sitatretten. — Jeblad 20. jun 2006 kl.00:06 (UTC)

Det er ikke likegyldig hva han sier, ettersom han har full rett til å legge visse føringer på hvordan Wikipedia utvikler seg. Cnyborg 20. jun 2006 kl.01:07 (UTC)
Vel er Jimbo en sentral skikkelse i Wikipedia-bevegelsen, men han eier da ikke stiftelsen!? --Lipothymia 21. jun 2006 kl.20:05 (UTC)
…med hensyn på hva som er lov og rett! ;) — Jeblad 20. jun 2006 kl.01:12 (UTC)
Er det det? I frustrert villrede og med fare for å bli "sparket ut for trolling", som en administrator truet en annen som tillot seg å si hva han mente lenger nede: Jeg her PRØVD å finne ut hva slags rettigheter denne Jimbo og andre som fremmer dette synet har. Jeg har gravet og gravd i lenker fra den ene diskusjonen til den andre, fra norsk wiki til engelsk wiki til.. jeg vet ikke hvor. Det ENESTE jeg kan finne er at for HVER opplysning jeg finner (og de er neigu ikke strukturert slik at en enkel sjel uten juridikum og fordypningsstudium i amerikansk rett kan skille klinten fra hveten!) --- for hver opplysning jeg finner, finnes det et eller annet sted en artikkel som sier det stikk motsatte! Wikipedia styres av en anonym og taus stiftelse som ikke manifesterer seg på annen måte enn ved en "kollektiv konsensus" som plutselig opptrer i administratorenes hjerner...? HVOR er satutter og regler nedfelt? Og da mener jeg i form av et et lesbart, etter norsk lov juridisk gyldig dokument --- IKKE i form av link til enda en uendelig og uleselig artikkel/diskusjon hvor "Jimbo" eller en vilkårlig administrator har utrykt en mening! Nuff said, jeg skal ikke komme tilbake til temaet. Spark meg ut om det gir noen tilfredsstillelse, men slutt å beskylkde meg og andre bidragsytere for sabotasje og "ulovligheter" fordi vi er frustrerte over administratorenes framferd. Ubu 20. jun 2006 kl.07:06 (UTC)
Regler for opphavsrett er på Wikipedia:Opphavsrett og Wikipedia:GNU FDL. Statutter for stiftelsen er her. --139.115.80.167 20. jun 2006 kl.07:31 (UTC)
Takk for statuttene, det avklarte en del. Men *sukk* Wikipedia:Opphavsrett er fremdeles en "konsensus-greie", i følge innledningen. Jeg får vondt i hue. Ubu 20. jun 2006 kl.07:52 (UTC)
Jeg synes du oppfører deg litt vanskelig, men greit, den taggen passer kanskje ikke 100% på akkurat den siden. At innholdet på Wikipedia lisensieres under GFDL er bestemt av stiftelsen, som har det i sin forfatning. Se her og [15]. 139.115.80.166 20. jun 2006 kl.08:11 (UTC)
Vi får være uenige om hva som er vanskelig, da. Jeg syns det var "vanskelig" å slette mine bilder etter at jeg plutselig fikk beskjed om at de var "ulovlige", men jeg gjorde det øyeblikkelig. Jeg syns fremdeles det er "vanskelig" å se at disse og andre linker spesifiserer at annet enn artikkelTEKSTEN skal publiseres under GFDL, men avholder meg fra å laste opp flere bilder. Jeg syns det er "vanskelig" å finne noen logikk i den diskusjonen med "Jimbo" det vises til og at det er "vanskelig" på tolke utfallet av den slik administratorene gjør, men jeg forholder meg til det inntil dere eventuellt ombestemmer dere. Jeg syns ikke det er vanskelig å påpeke at jeg og svært mange andre syns det gjeldende regimet gjør norsk Wikipedia til et dårligere prosjekt. Jeg syns ikke det er vanskelig å be om at dere endrer kurs. Jeg oppfatter tvert imot alt dette som å være lojal mot prosjektet. Ubu 20. jun 2006 kl.08:50 (UTC)
På ene siden har vi en del formuleringer om hvordan matrialet som produseres skal brukes, på den andre siden har vi en del politiske valg som er gjort, på tredje siden har vi en del valg som er gitt av forhold som blant annet styres av lovgivningen rundt opphavsrett. Matrialet skal være fritt for å kunne endres til de formatene som er ønskelige ved en republisering. I og med at det republiserte formatet ikke nødvendigvis er for web overhodet kan det være kostnader forbundet med dette. Det betyr at lisenser ikke kan være non-derivative eller non-commercial. Et politisk valg gjorde at GFDL ble valgt. Denne lisensen er ikke optimal for et leksikon men å endre denne nå ville medføre at samtlige bidragsytere vil måtte si ja til en slik endring. I praksis er dette umulig. Opphavsretten som sådan gir føringer på hva som er å anse som lov og dermed har en 3 føringer hvor en kan leke seg innenfor disse rammene. — Jeblad 21. jun 2006 kl.00:45 (UTC)
Litt som å sjonglere når du har på deg tvangstrøye. Ingen som kjenner en Houdini? :) Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.20:12 (UTC)
En veldig god sammenligning! Våre Houdini er de som rydder (Duffman, Kjetil_r, Bruker:Einar Myre, Bruker:Jon Harald Søby, osv… denne lista er virkelig lang…) og gjør de som sitter med opphavsretter fornøyde. Hvis disse er misfornøyde så har de en lei tendens til å svinge med krumsabler og advokater. Ellers har vi en del folk som stiller opp og løser floker som gjør en enestående jobb (Gundadjupvik, Cnyborg). For ikke å glemme de som dukker opp fra det blå når det blåser som værst og vi ikke helt vet hva som er rett og galt. Men det vet vi jo alltid, eller…? — Jeblad 22. jun 2006 kl.03:39 (UTC)

Sletning av Jonsborgs bilderRediger

Jeg har ikke sett make til fundamentalistisk nidkjærhet av folk som knapt vet hva de gjør. Bildene av Jonsborgs arbeider er velvilligst tatt av hans barnebarn Ellen Karsnes på min oppfrrdring. Hennes bestefar Kåre Jonsborg døde i 1977 og Bono har ingenting med ham å gjøre. Jeg har arbeidet tett med hans arvinger for ikke å gjøre noe galt. De står samlet bak inhholdet i artikkelen og er meget takknemlige for at han blir hentet frem i lyset igjen etter å ha bli skjøvet ut i mørket av modernistene på sekstitallet. Jeg fatter egentlig ikke lenger hvorfor jeg holder på med dette idiotiet. Det ser ut til at enkelte får kick av å sende sletningsvarsel og benytter enhver anledning. Hvem sine interesser er det WP-fundamentalistener her ivaretar? Det er i hvert fall ikke kunstnerens. Hvis det er slik at WP ikke godtar bildene forlanger jeg hele artikkelen slettet og vil ta dikusjonen om dette opp i et annet forum hvor småpaver ikke har samme makt.

--Frode Inge Helland 19. jun 2006 kl.17:30 (UTC)

Dette skjønner jeg ikke noe av. Arvingene kan vel slippe lav-oppløselige kopier av bildene med cc-by-sa-lisens hvis de vil? Mortendreier 19. jun 2006 kl.17:32 (UTC)
Det er jo det arvingene har gjort - men høyoppløselige bilder. Hvem har rett til å nekte dem dette? Bilden kan fritt benyttes av hvem som helst.

Forrige gang jeg fikk sletningsvarsel var det på en gjengivelse av et UNICEF-postkort fra 70-tallet som var gitt ut for å hedre en kunstner fra hvert europeisk land. Da var det UNICEF's interesser som skulle vernes. Men nå, nå jeg med arvingenes hjelp, har fått bilder som fritt kan brukes av alle, så er det plutselig den for lengst avdøde kunstners interesser som skal ivaretas. Argumentene skifter etter situasjonen, slik at billedbidrag blir et håpløst slit. Et Wikipedia uten bilder er lite verdt. Det absolutte kravet til fri benyttelse er noe av det dummeste som Wikipedia har gjort. Det gjør bla det helt umulig å komme til en rimelig enighet med Bono, som om mulig er enda striere en de lokale tøffingene som i litt løftet stemning svinger pisken over sakesløse bidragsytere i Wikipedia.

Det er en stund siden dette bare var komisk. Nå er det bare surt.

--Frode Inge Helland 19. jun 2006 kl.22:04 (UTC)


Du har min sympati Frode. Det er manges arbeid det kastes vrak på i disse dager. Det er meget forstemmende. Jeg tror ikke de forvalter hverken Wikipedias ånd - ei heller tjener den stumme majoritet av brukere og bidragsytere. --Lipothymia 19. jun 2006 kl.17:37 (UTC)
Jeg skulle gjerne fremført noen mishagsytringer i sympati, men jeg vet ikke hva som er poenget. Det virker ikke som om målet er å lage et best mulig leksikon, men å bruke Wikipedia som et virkemiddel i kampen for GFDL-ideologien. (dette er ikke et angrep på noen enkelt, men bare det som virker å være generell policy) Kjetil Svenheim 19. jun 2006 kl.17:38 (UTC)
Jeg for min del ønsker ikke å bidra på Wikipedia hvis innholdet ikke er helt fritt, som under GFDL. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.17:44 (UTC)

Det blir din sak. Men i dette tilfelle er bildene frigitt av fotografen selv, Ellen Benedikte Karsnes. Hva er problemet? Det fullstendig frigitte bildet er et helt uforståelig prinsipp som bare tjener kommersielle interesser. Det er helt irrelevant i opplysningens tjeneste og ha begynt å få fundamentalistiske undertoner hos Wikipedianere som attpåtil krever å være anonyme. Ikke rart de er så fryktelig modige. --Frode Inge Helland 19. jun 2006 kl.22:04 (UTC)

Men hva med bilder som det ikke er mulig å få frie? Det er ikke noe problem for et politisk parti eller organisasjon å la oss avbilde deres logo i vår dekning av dem, men få om noen vil slippe logoen sin under en fri lisens. Kph 19. jun 2006 kl.17:55 (UTC)
Jeg la først nå merke til at Jon Harald har tatt opp dette før [16]. Kph 19. jun 2006 kl.17:59 (UTC)
Duffmann, du må gjerne slippe nakenbilder av deg selv ut på Wikipedia Commons under en GFDL-lisens, slik at andre kan manipulere de som de vil (slik som en annen administrator har gjort på Commons), men det er faktisk en del andre som ønsker å dele sine bilder osv. gratis, dog uten å slippe fanden løs ved å tillate fri bruk. Det nåværende regime på norsk wikipedia er enøyd når man kun skjeler til det hellige GFDL, og ikke åpner for et bredere utvalg av lisenser. Det burde være plass til flere lisenser. --Lipothymia 19. jun 2006 kl.17:58 (UTC)
Jeg vil helst slippe nakenbilder av deg. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.18:03 (UTC)
Det jeg har lastet opp av egenprodusert materiale har jeg lisensiert fritt, men ta det rolig - du vil ikke se nakenbilder av meg på commons, ei heller på norsk wikipedia med en begrenset lisenss når de gjeninnføres (hvilket jeg håper og tror vil skje på et tidspunkt). --Lipothymia 19. jun 2006 kl.18:07 (UTC)

Hvorfor er muligheten til å laste opp bilder lokalt på no fjernet (Spesial:Upload)? Ingen andre wikipedier har gjort det. Siden Jimbo tydeligvis ikke er imot bruk av logoer likevel, selv om de ikke er frie, bør de kunne lastes opp her. Kph 19. jun 2006 kl.18:02 (UTC)

Hva mener du med det? -- Duffman, 19. jun 2006 kl.18:04 (UTC)
Bilder av typen Bilde:Dna logo.png er ikke frie, og kan ikke lastes opp på commons. Men vi bruker partilogoene lokalt her på no. Såvidt jeg kan se er vesentlige deler av innholdet i Spesial:Upload fjernet, slik at man ikke kan laste opp bilder. Kph 19. jun 2006 kl.18:06 (UTC)
Fungerer utmerket hos meg. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.18:10 (UTC)
Det ser slik ut for meg: Image:Upload-nowiki.png Kph 19. jun 2006 kl.18:27 (UTC)
Scroll ned en side...Ornilnas 19. jun 2006 kl.18:30 (UTC)

Jeg tror vi bør undersøke om den enkelte kunstner har en avtale med Bono og så ta direkte kontakt med dem som har rettighetene i hvert enketl tilfelle. Det er ønskelig at den som laster opp bilde er behjelpelig med å klarlegge slike forhold og klart skriver dette i forbindelse med opplasting av bilder. Om vi er flinkere til å avklare slike forhold vil det muligens bli mulig å bruke en del bilder. Det vil også være lettere for administratorene å vite at slike tilatelser er innhentet.

I en tid fremover må vi være forberedt på at Bono vil følge oss med argusøyne. De var klare på at det var den enkelte kunstner som måtte ta kontakt for å få tillatelse til bruk av bilder på wp. Som en som ønsker å formidle informasjon er situasjonen ganske frustrerende, men jeg innser at vi nok er nødt til å følge åndsverksloven og andre bestemmelser.--Nina 19. jun 2006 kl.18:18 (UTC)

Det er svært vanskelig å få tillatelse fra en kunstner som har vært død i 30 år, de har den uvanen at de ikke svarer når man stiller dem et spørsmål. De kunstnere jeg har møtt levende har et ønske om at kunsten deres skal leve videre etter deres død. Ingen av dem ønsker å ta med seg kunsten i graven. Jeg vet at vi har åndsverkloven i Norge. Den åpner for billedbruk når det er satt inn i en biografisk sammenheng etter 15 år etter kunstneren er død. Hadde vi fulgt loven på dette punkt ville svært mange problemer vært løst og tydeligvis ville langt flere i Norge deltatt på Wikipedia. Men dette strider ene og alene mot amerikanske interesser. Man skal på død og liv ha muligheten til å tjene drøssevis av penger på annet sitt arbeid. Jeg ser at det er et hellig prinsipp for noen på Wikipedia no også. Jeg har til dags dato ikke fått en fornuftig begrunnelse for at det skal være slik. Et oppslag på ordet fritt gir over 50 forkjellige betydninger. For menneskeheten betyr ordet fritt millionvis av forskjellige ting. Tviler på at majoriteten mener at man skal fritt tjene penger på andre sitt kunstneriske arbeid. I USA bruker det bilder i kat ”fair use” de gir de muligheten til å bruke filmplakater i stor stil, noe som er forbudt på wikipedia.no. Jo jeg blir frustrert. Hadde enda byråkratene på wikipedia.no gitt noen oppdrag til å ta kontakt med forskjellige myndigheter slik at vi kunne fått litt fornuft inn denne debatten, forhåpentligvis. --En vennlig og fri hilsen fra --Jarvin 19. jun 2006 kl.20:03 (UTC)
Grunnleggeren av Wikipedia pleier å si at Wikipedia skal være free as in speech, not free as in beer. Det er altså i betydningen 'uten restriksjoner' at ordet 'free' brukes. Ikke nødvendigvis gratis. Den engelske Wikipediaen er på vei bort fra "fair use", det kan du se ved å titte på malene og diskusjonssidene. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.20:14 (UTC)
Det høres fint ut Duffmann, men det er ingen begrunnelse hvorfor det skal være slik. Når en grunnlegger har klart å starte verdens største dugnad, kan han ikke nekte dem å ha meninger om hvordan man skal arbeide fremover for at dugnaden skal bli så vellykket så mulig. Hvis det er meningen har man muligens et fritt wikipedia, men med ufrie bidragsytere.----Jarvin 19. jun 2006 kl.20:25 (UTC)
Nå vet du ihvertfall hvem som har bestemt det, og hva han har sagt. Du kan kanskje få en forklaring hvis du skriver en mail, eller leser litt om ham. Uansett er det nok bedre å rette motforestillingene dine til ham, ikke til "byråkratene på wikipedia.no". -- Duffman, 19. jun 2006 kl.20:28 (UTC)
Duffmann ! Hvis du føler at jeg angriper de norske byråkratene, så er det feil. Men hvis man leser de milelange debattene om bilder er det helt klart at norske bidragsytere mener at den offisielle billedpolitikken til wikipedia er en bremsekloss i utviklingen av Wikipedia. Og det er vel ikke den enkelte bruker som bør sende mail til ledelsen i Wikpedia. Det burde vel byråkratene gjøre hvis et flertall på Wikipedia ønsker det. DE aller fleste som skriver her inne om det er byråkrater eller vanlige brukere ønsker at Wikipedia skal bli et så godt oppslagsverk som mulig. Men nå har vi havnet i skyttergravene alle som en, som er med i debatten og det fører oss ingen vei.----Vennlig hilsen --Jarvin 20. jun 2006 kl.09:33 (UTC)
Ta en titt på Rolf Nesch for et eksempel på hvordan dette kan løses. Det er mulig å slippe bilder på en måte som er akseptabel også på commons, og som er trygg nok når det gjelder missbruk. Dette bør det være mulig å snakke med levende kunstnere om og vise dette som eksempel. I dette tilfellet er det arvingene som det må snakkes med. Understrek at det ikke er uvilje, men at vi faktisk er nødt til å sette grenser for hvordan vi skal behandle slike saker, og at det er bedre at vi havner på den restriktive siden enn at vi bryter lover. Haros 19. jun 2006 kl.20:31 (UTC)
Jeg har vært på møte med to aktører angående bilder og billedbruk. Forenklet ser ut som der råder to syn noen aktører ønsker å formidle andre ønsker å tjene penger. I tillegg kommer restriksjoner på retten og anledningen til å ta bilder i monumenter og institusjoner. Selv så jeg virkningene av dette da jeg sist mandag fikk tillatelse til å ta bilder i en Stavkirke til et foredrag, men måtte skrive under på at disse ikke skulle legges på internett. Jeg har også sett at den samme forvalteren av kulturminner lenker til artikkler i wikipedia. Hvordan en kan gripe fatt i dette har jeg ikke noen løsning på.--Nina 19. jun 2006 kl.20:36 (UTC)
Dialogen med BONO og kunstnere trekkes frem, jeg synes det påny illustrerer hvor håpløs det gjeldende regime er - det "hellige" frie for Duffmann o.a. innebærer at mange kunstnere ikke vil dele sine verker med Wikipedia, i det åpner for misbruk av deres arbeider. Lisenstekster som innebærer bevart opphavsrett, ville ha gjort norsk Wikipedia rikere.
Et annet aspekt ved den nåværende ordning, er at den ble etter min mening gjennomført for raskt, som begrenset muligheten for kritiske røster å komme med motforestillinger. Duffmann har ved gjentatte anledninger argumentert med at regelendringer fordrer konsenus - det er det ikke i dette tilfelle. --Lipothymia 19. jun 2006 kl.22:25 (UTC)
Det har ikke skjedd noen regelendring her. Wales har informert om hva som er akseptable lisenser, og vi må føye oss etter det. -- Duffman, 19. jun 2006 kl.22:31 (UTC)

.Jo, Duffmann, det kan du ikke unnslå deg - man skal ha dårlig gangsyn for å ikke kunne se at vi nå beveger oss en helt annen retning enn hva den opprinnelige og mest toneangivende Wikipedia (den engelske) gjør, og hva praksis her var før. De offisielle retningslinjene på engelsk Wikipedia, som kan leses her: Wikipedia:Copyrights slår fast at det er ønskelig at mest mulig materiale under frie lisenser som GFDL, men det er eksplisitt aksept for "ufrie" bilder, jeg siterer: In cases where no such images/sounds are currently available, then fair use images are acceptable (until such time as free images become available). Jeg har ingen tro på at engelsk Wikipedia vil fjerne all ufritt billedmateriale, til det er volumet og betydningen all for stor. Men akk - her i vår lille dam er det det (og det vil være med til å holde dammen liten). --Lipothymia 19. jun 2006 kl.22:46 (UTC)

Når det gjelder Bono se:Wikipedia:Underprosjekter/BONO/Møte med BONO. En bør sjekke om en kunstner er i deres register. Jeg finner ikke Jonsborg der. Vil en ha tillatelse til bruk av bilder som er i Bonos register må en ta kontakt med kunstneren eller arvingene som må ta kontakt med Bono. Opplaster bør også være nøyaktig med å henvise til tilatelser fra de som har rettighetene til kunstverkene på billedsiden, muligens bør denne tilatelsen dokumenteres skriftlig. Det vil gjøre arbeidet lettere for administratorene. Bono påviste for oss et par tilfeller av kunst på commons som var påført en lisens som ikke kan brukes. Jeg tror at suksessen til wikipedia vil gjøre aktører oppmerksom på oss og at vi bør være påpasselig med å gjøre dette riktig i fremtiden. Men billedlisenser er så vanskelig at det bør prøves en dialog med opplaster før en sletter et bilde --Nina 19. jun 2006 kl.22:58 (UTC)

At Wikipedia er fritt i denne betydningen er en av de sakene som ikke er drevet frem ved konsensus, det er en av forutsetningene for Wikipedia, en av de fem grunnsteinene, eller søylene om en vil, og det er blant annet det slagordet oppe i hjørnet, "Wikipedia Den frie encyclopedi", betyr. Feilen her er ikke at bildene blir tatt bort, men at de ble lagt inn (med slike lisenser). Det har hele tiden vært i strid med grunnideen. Når det gjelder kunstnere og deres arvingers ønske og behov for å få vist frem kunsten kan de gjøre det på andre måter. De kan lage egne nettsider med bilder av kunstverk, og slik beholde fulle opphavsrettigheter samtidig med at de får vist frem kunsten på nettet. Slike sider kan så linkes til fra Wikipedia og alt vil være i sin skjønneste orden. Der vil også kunstneren/arvingene ha full kontroll over innholdet, både tekst og bilder, noe de verken kan eller skal ha på Wikipedia. Eller de kan slippe bilder av kunstverkene i en så lav oppløsning at de ikke vil ha noen nytte utenfor nettet, det vil si at de ikke kan brukes til for eksempel kort-/kalender-/plakatproduksjon av folk med dårlig utviklet moral, men det vil selvsagt ikke hindre f.eks. Dagbladet på nett å bruke slike bilder om de skulle få det for seg.--85.165.20.6 19. jun 2006 kl.23:05 (UTC)

Jeg tror det er viktig å huske at Frode Inge Helland har gjort så godt han kunne i alle henseender på å oppfylle kravene til lisens (tillatelse fra slektninger og lignende), og at vi derfor må være imøtekommende for å løse dette på en positiv måte. Er det tillatelse er det også en løsning. Jeg har samtidig sympati for at Frode Inge - det er lett å føle at får en smekk over ansiktet når ens bidrag nærmest blir mistenkeliggjort. Jeg har vært der selv også. Samtidig, og det er viktig å få sagt, noen av administratorene, som Duffman, har påtatt seg den uglesette jobben med å være politi - og den jobben trengs også, og han har krav på respekt. Duffman tok senest i dag fatt i meg for en ufaset lisens. Slik må bare gjøres. --Finn Bjørklid 19. jun 2006 kl.23:14 (UTC)

(redigeringskonflikt) Kan noen forklare meg hva som er farlig med å tillate kommersiell bruk av bilder med lav oppløsning under f.x. cc-by-sa lisens. Hvis den som bruker det kommersielt ikke også stiller opp med sitt produkt under samme lisens er det tyveri. Dermed er bruk i en bok ikke aktielt. Hvis bildet ikke har høy oppløsning kan det heller ikke brukes til å selge det som ren reproduksjon. Med høy oppløsning kan jeg godt se at plakater og postkort kan lages ut fra bildene. Men ikke med lav oppløsning. Jeg er ikke istand til å se at de som sitter med rettighetene til et kunstverk har noe å tape økonomisk på slike lavoppløsningsbilder under en fri lisens. Hvis det er en fare jeg overser, javel da tar jeg feil, men ellers synes jeg vi burde prøve å overbevise de som sitter på rettighetene om at dette er måten vi kan både beskytte rettighetshaverne, følge loven og produsere noe som det faktisk er mulig å utgi under den frie lisensen som wikipedia bruker. Ikke glem at all tekst må lages under GFDL, og at dette er en av årsakene til at prosjektet fungerer. Haros 19. jun 2006 kl.23:33 (UTC)

Ut fra et ønske om å formidle er bilder i lav oppløsning også å foretrekke da det er omtrent umulig å skrive om selve kunsten uten å ha et bilde knyttet til teksten.--Nina 19. jun 2006 kl.23:42 (UTC)

Det er en del innlegg som går på hvem som bestemmer hva og ikke, og hvorvidt det er gjort forsøk på å få en løsning eller ikke. Det er gjort forsøk på å få en løsning. Det er ikke Duffman som i egen person har bestemt innskjerpingene av lisensene. Ganske mange av de aktuelle lisensene er overhodet ikke i samsvar med GNU_FDL. Denne lisensen er fundamental i prosjektet og setter ufravikelige krav. Nestemann som bruker Duffman som adressat for denslags rant kommer jeg til å sparke ut for trolling. Når det gjelder kunstnere så er BONO ikke særlig velvillig innstilt. De reiser såpass strikte krav at alt matriale fra kunstnere hvor BONO har eksklusiv rett må godkjennes eksplisitt av dem. Hvis du har håp om å gå rundt dette så er BONOs uttalte intensjon at «…hvis 2-3 stykker kommer og spør om å få legge ut kunst på Wikipedia så skal vi vurdere det i de enkelte tilfellene. Kommer 1200 så får de nei.» Dette gjelder også matriale fra deres søsterorganisasjoner i andre land, totalt 50 000 brukere så sjekk deres brukerbase og bruk heller tid på de som faktisk ønsker omtale, eller har vært døde lenge nok. Selv om de ikke svarer på henvendelser. Jeg ser det som ikke ønskelig å kun fremtre som en lenkesamling til sider hvor kunstnere selv skal få presentere seg og sine venner. Dette vil bli lenking til sider av så subjektiv karakter at det vil stride mot kravet om objektivitet. Forøvrig er ordlyden i det tidligere anonyme innlegget tilnærmet ordrett det som ble sagt på møtet med BONO. — Jeblad 20. jun 2006 kl.00:29 (UTC)

John Erling, jeg er utrolig skuffet over over at du truer når du blir trengt opp i et hjørne. Så mye for det det frie ord i Wikipedias diskusjonsside med det tradisjonrike navnet Tinget, fra verdens eldste demokrati. Jeg synes dette er skammelig. Det skal bli vanskelig å slette inntrykket av egemektige administratorer som skal skremme 10 000 bidragytere til taushet. Men jeg tror ikke at dette skremmer noen. Du kan jo begynne med meg: Duffmann er mer katolsk enn paven når det gjelder lisenser, og dessuten meget triggerhappy. Dessuten er han så modig at han er anonym. I virkeligheten kan han jo være min tante uten at jeg vet det. Så det er sikkert best å passe seg. Han kan være over alt.

Sånn. Nå kan du stenge meg ute og se hvort lydige alle de andre blir. God fornøyelse og god sommer.

--Frode Inge Helland 22. jun 2006 kl.12:50 (UTC)Det er vel ikke mer umulig å skrive om kunst uten å ha tillegg av bilder av kunstverket enn det er å skrive om musikk uten lydfiler av musikken som tillegg til teksten? I veldig mange tilfeller hadde det vært en kjempebonus for en musikkartikkel om det hadde vært en lydfil der, men for det aller meste av nyere musikk går ikke det. Hvis man vil gi meg et bilde av hvordan et musikkstykke er går det veldig mye raskere å avspille en lydfil enn å forklare musikkstykket med ord. Jeg er enig at det er vanskelig/umulig å beskrive kunst slik at andre kan se den for seg/forstå hva det gjelder og samtidig skrive en brukelig leksikonartikkel, men det er vel ikke noe hinder for leksikonartikler om kunstnere? Det ser hvertfall ut som folk har utbytte at Universitetsforlagets Norsk Kunstnerleksikon selv om mange av artiklene ikke er illustrert i det verket. Det som blir presentert som en konsekvens av møtet med BONO: «Det er relativt mange norske kunstnere som burde omtales men hvis det ikke er noen interesse fra deres organisasjoner så bør ikke slike omtaler prioriteres hvis ikke det er en nødvendighet i forbindelse med andre artikler», og det John Erling Blad sier i innlegget over: «...og bruk heller tid på de som faktisk ønsker omtale...» blir vel litt hårsårt/barnslig, og litt underlig satt i samme innlegg som et ønske om å ikke ville lenke til kunstnerens egne sider fordi det er uobjektivt. Det er vel temmelig uobjektivt å aktivt utestenge de kunstnere fra omtale som ikke frigjør bilder av kunstverkene sine med en slik lisens at bildene kan legges inn på Wikipedia, eller å gi kunstnere som gjør det noen forrang? --Jorunn 20. jun 2006 kl.09:20 (UTC)
Det er ikke snakk om aktivt å utestenge noen kunstnere kontra andre, men å observere at noen ikke ønsker omtale av spesifikke områder av sitt virke. Vi kan si når en kunstner er født og når han er død, vi kan si hva slags hovedretninger de jobber innen, og nor og hvor de har hatt utstillinger. Vi kan derimot ikke illustrere en artikkel og vil neppe innen rimelig tidsrom kunne gjøre dette. Dermed er vi over på fungere som en katalogtjeneste for de delene av en kunstners virke som en må anta at er den primære årsaken til å søke etter informasjon om kunstneren. Hvis enkeltbrukere synes det er tilfredsstillende å lage slike sider så tviler jeg på at noen aktivt vil fjerne dem men sjansen for at andre vil følge opp og gjøre mer med slike artikler er liten. — Jeblad 20. jun 2006 kl.11:32 (UTC)
Ingen skriver artikler de ikke vil skrive, det er vi enige om. Men det bør ikke være utalt fra Wikipedia at vi prioriterer å skrive artikler om kunstnere som gir Wikipedia tilgang til å bruke bilder av kunstverkene på våre premisser på bekostning av dem som ikke gjør det. Kriteriene for å være verdig en artikkel på Wikipedia skal være objektive, og det å gi den minste antydning om at for å bli nevnt på Wikipedia må man gjøre som Wikipedia vil er uholdbart og i strid med NPOV og det gir Wikipedia et skjær av korrupthet. Hvis en enkeltbruker lager sider om kunstnere hvis kunstverk ikke lar seg illustrere fra Wikipedias servere og de så slettes fordi de ikke er illustrert vil det være mildes talt oppsiktsvekkende. Det er ikke en forutsetning at en Wikipediaartikkel skal være illustrert, det gjelder også kunstartiklene. --Jorunn 20. jun 2006 kl.12:06 (UTC)
Jeg har noe vanskelig for å følge logikken din. Det det er snakk om er at enkelte kunstnerorganisasjoner eksplisitt uttaler at de ikke ønsker verk avbildet som er produsert av deres medlemmer. Det er ingen som snakker om å slette artikler som ligger på Wikipedia. Det som skjer er at bilder av verk hvor en enkelt rettighetshaver sitter på eksklusive rettigheter blir slettet. På grunn av ønsket til denne rettighetshaveren er vi i en situasjon hvor de eneste offisielle kildene for informasjon er de som eksplisitt godtas av denne rettighetshaveren. Dermed mangler vi muligheter for objektiv vurdering og dokumentasjon av kunstneren utfra publisert matriale. Du må derfor gjerne skrive om Vigeland men du kan ikke på noen måte avbilde kunsten til Vigeland. Det gjør at du kan omtale Vigeland som kunstner, du kan omtale hans produksjon, og du kan omtale kunverk i for eksempel Vigelandsparken. Du kan derimot ikke avbilde denne kunsten. — Jeblad 20. jun 2006 kl.12:28 (UTC)
Bare 6 år og knapt 9 måneder igjen! Da skal jeg gå amok med et 2012-modell 100 megapixels speilreflekskamera! Kjetil Svenheim 20. jun 2006 kl.16:09 (UTC)

Ingen artikkel vil bli slettet på dette grunnlag, men jeg tror ikke at en slik artikkel vil bli bra nok til å bli anbefalt eller utmerket og fokusert på forsiden av Wikipedia nettopp fordi den har en vesentlig mangel bilder. --Nina 20. jun 2006 kl.12:13 (UTC)

Hvis trusselen om utestengelse for trolling som reaksjon på feil adressering av innlegg er reell, synes jeg at «den slags rant» må defineres mer presist. Det er viktig å få frem alles syn på saken, og kommer stadig til nye debattanter som ikke kjenner forhistorien. I denne saken er det stor uenighet omkring tolkningen av Jimbo Wales' utsagn, jeg håper debatten ikke stopper her. Ståle 20. jun 2006 kl.07:53 (UTC)
Jeg beklager hvis jeg har vært for personrettet mot Duffmann, men han har vært en de som har en av de ivrigste i å instigere det nåværende regime, og den som har vært den mest aktive debattanten i det siste m.h.t. lisenser. Jeg vet ikke helt hva du legger i begrepet trolling og ranting, men hvis du mener ikke skal være akseptabelt å diskutere kjørereglene på Wikipedia, så er du på ville veier - jeg kommer ikke til å akseptere at du eventuelt utestenger kritiske røster. --Lipothymia 20. jun 2006 kl.08:28 (UTC)
Lipothymia, Duffman er en av de sentrale ryddefolkene og dermed veldig synlig. Den jobben han påtok seg er en møkkajobb, og selv om jeg ikke liker det som har skjedd har jeg respekt for ham. Å avreagere på ham er ikke videre stilig, og jeg regner med at om man ikke tar mannen men ballen, vil det ikke være tale om blokkeringer. Don't shoot the pianoplayer if the piano's out of tune... Noorse 20. jun 2006 kl.08:45 (UTC)
Støttes. — Jeblad 20. jun 2006 kl.11:32 (UTC)

Trenger fysikkhjelpRediger

Hastighet går over til fart. Dette er ikke synonymt, og dette bør bli rettet. Se mitt diskusjonsinnlegg på hastighetsiden.

Sveur 19. jun 2006 kl.18:07 (UTC)

Hey! Noen har fikset det, ellers så har jeg sett feil... Sveur 25. jun 2006 kl.20:49 (UTC)

Sultestreikende afghanereRediger

Jeg har lagt til {{pågående}}-merket til artikkelen om Sultestreik over siste avsnitt der den pågående sultestreiken i Oslo omtales. Her bør det kanskje opprettes en separat artikkel? __meco 19. jun 2006 kl.18:29 (UTC)

Jeg trodde at wikipedia ikke var for nyheter.. Sveur 19. jun 2006 kl.19:51 (UTC)
I henhold til «nyhetene» er denne saken snart historie... --Finn Bjørklid 19. jun 2006 kl.23:18 (UTC)

Norsk ord for «policy»Rediger

Kan vi anse «beslutningspraksis» som et fullgodt erstatningsord for det engelske «policy»? Det hadde vært befriende å kunne luke ut all policy-en her på norsk Wikipedia. __meco 19. jun 2006 kl.18:34 (UTC)

Engelsk er mer presis her, ettersom det skiller mellom policy og politics, mens begge begreper sauses sammen i politikk på norsk. Policy er jo innholdet beslutningen, i motsetning til formen/metoden for beslutningstaking (politics). H@r@ld 19. jun 2006 kl.18:43 (UTC)
Vi pleier å bruke retningslinje. Kph 19. jun 2006 kl.18:50 (UTC)
Dette var det språkrådet la fram for ikke så lenge siden: policy - politikk, taktikk, retningslinjer. Kmbergem 19. jun 2006 kl.18:54 (UTC)
Enig med Meco, og jeg blir alltid oppgitt over de som påstår at et engelsk ord er mer presist. Det er det ikke, det viser bare til hvilken litteratur man leser. --Finn Bjørklid 19. jun 2006 kl.23:17 (UTC)
Jeg synes også at Wikipedias policy retningslinje bør være å ivareta det norske språket. Ståle 19. jun 2006 kl.23:27 (UTC)
Er «vedtekter» et brukbart ord? Sjakkalle 20. jun 2006 kl.12:55 (UTC)
Høres i overkant formelt ut. Retningslinjer er bedre. Kph 20. jun 2006 kl.13:06 (UTC)
Det var visst ikke så mange andre som syntes beslutningspraksis var et godt alternativ. Jeg syns imidlertid ikke retningslinjer kan brukes fordi det beskriver noe som er formalisert. En «policy» kan være basert på sedvane alene. __meco 20. jun 2006 kl.17:20 (UTC)
Misliker prinsipielt språkpurismedebatter. Hvis engelsk har et ord eller en distinksjon som norsk mangler, bør norsk bare oppta det engelske ordet. I løpet av en noen år eller en generasjon, vil det engelske ordet bli like norsk som alle andre ord. Retningslinje er jo en sammensetning av et norrønt og et latinsk ord, akkurat like lite "typisk norsk" som f.eks. ord som policy eller encyklopedi. Policy har gått hele veien fra indoeuropesik -> latin -> fransk -> engelsk .... hvorfor ikke -> norsk også? Kverulant-h@r@ld 20. jun 2006 kl.19:42 (UTC)

ivrig utfasingRediger

En rekke bilder hentet fra Kurdistan Regional Goverment (www.krg.org) er fjernet fra artikler i det siste, med begrunnelsen "utfaset lisens".

I en mail til meg har netterdaktøren opplyset at disse bildene fritt kan brukes, mot angivelse av kilde, hvilket jeg også hadde informert om i lisensene.

Det blir mye arbeide å finne fram til artiklene og legge bildene på plass igjen. Jeg kan ikke se at norsk wikipedia får en høyere kvalitet av en slik slettingsiver. --Vindheim 19. jun 2006 kl.21:15 (UTC)

Velkommen i klubben! Men jeg tror ikke sletterne er belemret med hensyn til kvalitet eller respekt for det arbeide som er lagt ned i artiklene - Svart 19. jun 2006 kl.21:32 (UTC)
Vær oppmerksom på at slettede bilder nå kan gjenopprettes. Så dersom ting er greie kan de gjenopprettes igjen. Jon Harald Søby 20. jun 2006 kl.15:58 (UTC)
Er det slik at varemerker, logoer er ok nå? Svart 20. jun 2006 kl.18:29 (UTC)
Ikke i følge det Vindheim skriver. Han bør imidlertid publisere mailen i en underside. Logoer er ikke, som jeg vet, tillatt. Marcus 22. jun 2006 kl.21:03 (UTC)

Medlemskap i WikipediaRediger

Betalende medlemmer har stemmerett i stiftelsen Wikipedia. Hvor mange betalende finnes det ? I Verden og fordelt på land? Hva koster medlemskapet? Grunnen til at jeg spør er at det er stiftelsen som vedtar retningslinjene og det vil kanskje være aktuelt for noen å påvirke Wikipedia til å bli et bedre oppslagsverk enn det er i dag. ---Vennlig hilsen --Jarvin 20. jun 2006 kl.08:44 (UTC)

Det finnes ikke noen stiftelse Wikipedia, og avdelinger av Wikimedia-stiftelsen har ingenting med å fastsette «retningslinjene». Det gjør vi her på Wikipedia. Disse stiftelsene er mer å anse som vennskapsforeninger, og i de få landene de finnes har de bare et lite antall medlemmer. Hvis man vil påvirke Wikipedia til å bli et bedre oppslagsverk er det på Wikipedia og ikke i vennskapsforeninger man må engasjere seg. Kph 20. jun 2006 kl.11:44 (UTC)

Det er noe diskusjon rundt dette i forbindelse med Wikimedia Foundation. Nåværende bylaws gir en åpning for dette, men etter det som blir sagt så finnes det ingen medlemmer i Foundation for øyeblikket. Local chapters er lokale samarbeidsorganisasjoner i det enkelte land og har som kph sier ingen formell myndighet ovenfor prosjektene. Det finnes ikke noe local chapter i Norge. De eksisterende bylaws er under omarbeiding. — Jeblad 20. jun 2006 kl.12:05 (UTC)
Takk for opplysningen Agtfjott --Jarvin 20. jun 2006 kl.12:50 (UTC)
Alle registrerte brukere har vel automatisk status som volunteer active members. 139.115.80.166 20. jun 2006 kl.12:12 (UTC)

Google Maps/Google EarthRediger

Google Maps er et fantastisk verktøy for å få oversikt over et område, og jeg vil anbefale alle som skriver om spesifikke steder å legge inn Google Map lenken til stedet i artikkelen (dette er også helt problemfritt når det gjelder lisenser, alle kan lenke hvor de vil). Jeg så dette først brukt i den fine artikkelen om Nordahl Grieg (oversikt over hvor han falt (ned)), og har nå gjort det samme i innledningen på Berghof artikkelen.Johannes Kaasa 20. jun 2006 kl.18:14 (UTC)

Det er bedre å benytte {{koordinater}} eller mal {{koor}} om det snakk om midt i teksten) slik at brukerne selv kan velge hvilken tjeneste som de vil bruke, denne er også etablert i bruk. Se f.eks i øvre høyre hjørnet av Bodø og Nauru. Mvh Røed 20. jun 2006 kl.18:29 (UTC)
Det har du helt rett i, skal fikse det omgående.Johannes Kaasa 20. jun 2006 kl.18:40 (UTC)
Jeg la inn {{koor|47|63|36|N|13|04|24|E}} på toppen av Berghof artikkelen, men får bare Error: Out of Range når jeg klikker på den.Johannes Kaasa 20. jun 2006 kl.20:20 (UTC)
47 grader og 63 minutter? Wintermute 20. jun 2006 kl.21:03 (UTC)
Ooops, det er bra jeg er matematikker. Fikset nå.Johannes Kaasa 21. jun 2006 kl.05:00 (UTC)

Foreløpig administrerende direktør for FoundationRediger

Wikimedia Foundation har ansatt en foreløpig administrerende direktør i St. Petersburg, Florida; Wikimedia Foundation Announces Interim Executive Director. Vedkommende skal forberede ansettelsen av en person permanent i en slik rolle, og deretter skal han selv gå over i en mer generell rolle. — Jeblad 20. jun 2006 kl.18:17 (UTC)

Kval vs HvalRediger

Jeg ser at endel artikler som omhandler hvaler bruker "kval" istedet. Dette er selvfølgelig ikke galt, det er en lovlig form i bokmål, men det er den minst brukte formen. Jeg vil anta at de fleste vil prøve å finne artikler om hvalarter under H og ikke K når de ser igjennom kategorier. Det var slik jeg oppdaget det, fordi jeg klarte først ikke å finne artikkelen om hval under pattedyr. Sett i sammenheng med andre artikler som Den internasjonale hvalfangstkommisjonen, Hvalfangst og Norsk hvalfangst, kanskje ting burde harmoniseres? artikler med Kval er Kvaler og Kvaler og klovdyr. Artikler med hv inkluderer i tillegg til de tidligere nevnte også Blåhval, Hvalfangstmuseet og Den internasjonale konvensjonen om regulering av hvalfangst. Fint om vi kan få en konsensus på dette. Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.00:15 (UTC)

Jeg setter egentlig en knapp på Hval. Profoss 21. jun 2006 kl.00:17 (UTC)
Forøvrig kan jeg også nevne at jeg og Bombadil planlegger å skrive flere artikler om ulike hvalarter, og at vi kommer til å bruke hv-formen, så da vil de to nevnte kv-artiklene stikke ut som to såre tomler. Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.00:27 (UTC)
Aah, (h)valgets kvaler. Cnyborg 21. jun 2006 kl.00:39 (UTC)
HAH, jeg visste det! Jeg var så nær å gjøre det samme selv! :) Bra det ikke bare er jeg som er litt tåpelig. Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.00:41 (UTC)
Vi har hatt tilsvarende diskusjoner tidligere, blant annet om vei kontra veg, men Duffman ga klar beskjed om at endring av stavemåte, selv om hensikten er en språkling harmonisering, er å regne som herværk. –Peter J. Acklam 21. jun 2006 kl.07:11 (UTC)
Isåfall skrev jeg nok heller hærverk.
Mitt forslag er at du hører med han/hun/de som valgte denne skriveformen om det er greit at du forandrer den. -- Duffman, 21. jun 2006 kl.10:15 (UTC)
Det er jo derfor jeg spør først. :) Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.07:49 (UTC)
Fant ut at originalformen på Kvaler-artikkelen var Hv, og at det ble endret pga konflikt med artikkelen om Hvaler kommune. Dette burde etter mitt syn løses ved at Hvaler kommune flyttes til Hvaler kommune, at Kvaler flyttes til Hvaler (catacea)/Hvaler (dyr)/Hvaler (pattedyr) (hvilken av disse tre er best i forhold til hva som er vanlig ved konflikt av ord?), og at Hvaler blir pekeside. Se forøvrig Diskusjon:Hval
Tiltres! Det bør opprettes en pekerside Hvaler, med pekere til Hvaler (kommune) og Hvaler (dyr). --Friman 21. jun 2006 kl.10:15 (UTC)
Det kan hende at jeg blir oppfattet som paranoid, men jeg har fått et inntrykk av at flere forsøker å benytte samnorsk i artikler på bokmål/riksmål. Eksempler samnorsk og nynorsk ved bokmåslversjonen av Wikipedia er blant annet: kval, veg, høg, kyrkje og bru. Antageligvis er dette bare toppen av et isfjell. Jeg foreslår at man ved bokmål/riksmål versjonen av Wikipedia forsøker å benytte bokmål/riksmål i større grad samtidig som man bør være konsekvent. Derfor bør man benytte ord som blant annet hval, vei, høy, kirke og bro. Kjetil2006 21. jun 2006 kl.10:34 (UTC)
Det er liten vits i å krangle på bruk av former som er godkjent brukt i hhv riksmåls- og bokmålsordboka. Noen foretrekker enkelte former, andre foretrekker andre. Respekter form som er valgt av den som skrev den opprinnelige artikkelen. ZorroIII 21. jun 2006 kl.13:03 (UTC)
Det viktigste er at resultatet blir et bra leksikon, og at alle valgene er gjort med tanke på wikipedias beste. Jeg støtter forslaget om pekersiden Hvaler og navnebytte til Hvaler (kommune) og Hvaler (dyr) -- Atluxity 21. jun 2006 kl.10:52 (UTC)
Støttes. Noorse 21. jun 2006 kl.10:53 (UTC)
For meg er Hvaler en grei navneform, så er det sagt. Men jeg tar ordet for å arrestere Kjetil2006 i overstående innlegg. Språkform er jo en gjenganger på Tinget (de tre målformene i Norge er landsmål, riksmål og slagsmål...), (eller denne, fra Vepsen 1917: «Hvordan går det med revolusjonen i Norge? er det en som spør, og han får dette svaret: «Vel, foreløping slåss vi om hvordan den staves»). og det er ikke sikkert mitt forsøk på å parkere gjør saken bedre, men jeg prøver likevel: Det er for det første ikke lurt å arbeide utfra konspirasjonsteorier. Vi får anta at alle skriver slik de selv synes det er best, og som en del av vår policy for «assume good faith» må vi anta at ingen har skjulte agendaer, heller ikke språklige. (At formene høg og veg brukes, er naturlig ettersom statsetater som vegvesen og høgskoler bruker slike former, men dette har vært diskutert før.) For det andre vil jeg fraråde forsøk på å hevde at riksmålsformene i bokmål er bedre bokmål enn de samnorsknære. Begge deler er godkjent bokmål, og vi får fastholde at dette er en bokmålswiki, uten andre språkpolitiske føringer. Det er ryddigst slik! --MHaugen 21. jun 2006 kl.11:34 (UTC)

Da iverksetter jeg, hvis det er greit, jeg skal ta ansvaret for all flytting av pekere og henvisninger både når det gjelder kommunen og dyret. Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.13:56 (UTC)

OK, da var det gjort! Jeg fikset alle omdirigeringene også, så det ikke ble så mye omdirigering på omdirigering. Hvaler (dyr), Hvaler og klovdyr, Hvaler (kommune). Endret også kategorien "Partåede hov- og klauvdyr" til "Partåede hov- og klovdyr", siden artiklene som lå i kategorien brukte klovdyr. Artikler om hvalarter ligger under kategorien Hvaler, artikler relatert til Hvaler kommune ligger under kategorien Hvaler (kommune). Det må ha blitt en hundre edits totalt, eller noe sånt, men nå føler jeg ting er blitt ryddig og lettfinnelig. Pustepause! Kjetil Svenheim 21. jun 2006 kl.15:56 (UTC)

Joseph GoebbelsRediger

Denne artikkelen trenger ettersyn av noen med kunnskaper på feltet etter de siste redigeringene. Se blant annet Diskusjon:Joseph Goebbels.— Jeblad 21. jun 2006 kl.10:45 (UTC)

Artikkelen er svak og rotete, jeg vil foreslå at man oversetter/bearbeider fra den tyske evt. engelske (selv om jeg prinsipielt er imot oversettelser, er disse svært mye bedre). Det er noen faktiske feil i den norske (Gauleiter var ikke «en slags ordfører», men partileder i et større område, for Goebbels vedkommende Stor-Berlin, og «Goebbels regjering» eksisterte ikke engang i noen timer, gitt den pressede situasjonen i bunkeren etter Hitlers død var Goebbels opptatt av helt andre ting enn regjeringsarbeid. Her blandes det sammen med Doenitz regjering.). Derimot kan jeg ikke se at det er noe i veien med objektiviteten i artikkelen, ei heller i de tidligere versjonene (det er f.eks. synd at henvisningen til Strasser har blitt fjernet).Johannes Kaasa 21. jun 2006 kl.13:42 (UTC)
Gauleiter står (og bør stå) uoversatt i norske historieverk. Det tilsvarer en slags Führer for et distrikt på størrelse med fylke. Fylkesdiktator kunne vært en passende men dårlig oversettelse :-) H@r@ld 21. jun 2006 kl.17:03 (UTC)
EnigJohannes Kaasa 21. jun 2006 kl.19:40 (UTC)

Demokratene - NPOV?Rediger

Artikkelen Demokratene gjennomgår en omarbeidelse av et sentralt partimedlem. Jeg forsøkte å revertere, men kom ingen vei. Kan noen andre se på saken (jeg kjenner ikke så mye til saken, men forstår selvsagt at det er svært varierende oppfatninger av partiet Demokratene). Ståle 21. jun 2006 kl.16:26 (UTC)

Den var ikke spesielt NPOV som den stod, og en del opplysninger var av tvilsom karakter. Det var oppgitt mange kilder, men de var jevnt over negative til partiet. Det virker forsåvidt ikke så dumt å få tatt en skikkelig gjennomgang fra en person som kjenner partiet, og så eventuelt legge inn igjen, med kildehenvisning, eventuelle negative ting som blir fjernet. Cnyborg 21. jun 2006 kl.16:32 (UTC)
Enig med Cnyborg i at artikkelen ikke bar særlig NPOV-preg, men jeg synes ikke vi skal godta at et sentralstyremedlem i et politisk parti skal foreta en omfattende omarbeidelse av en artikkel om sin egen organisasjon. Ståle 21. jun 2006 kl.16:39 (UTC)
Det hadde vært bedre om personen med tilknytning til partiet kom med sine innspill på diskusjonssiden, og lot andre redigere artikkelen ferdig. Kph 21. jun 2006 kl.16:41 (UTC)
Dette fungerer vel når det er tilstrekkelig aktivitet på artikkelen. Hvis artikkelen er smal og av liten interesse generelt så blir det liten respons og det er sporadisk om det er noen aktivitet på artikkelen. Jeg tror at modellen med å la andre skrive og selv bare stille matrialet til rådighet ikke fungerer. La de som er engasjert i saken selv få skriv. Blir det feil så rett i etterkant. Dette er vesentlig enklere og gir en raskere feilretting enn om det kun er en oppfordring til andre om å skrive eller rette. — Jeblad 22. jun 2006 kl.02:23 (UTC)
Mitt hovedanliggende er Wikipedias omdømme og etiske retningslinjer. Et leksikon som inneholder parti- og personomtaler som er skrevet av personene/grupperingene som blir omtalt, vil få store troverdighetsproblemer. Når det gjelder artikkelen om Demokratene, vil enhver som tar en titt på historikken få mistanke om at dette kan være ren tekstreklame. For å presisere, så tar jeg ikke stilling til artikkelens innhold, jeg har bare et ønske om at vi håndhever noen få grunnleggende regler i objektivitetens tjeneste. Ståle 22. jun 2006 kl.07:16 (UTC)