Åpne hovedmenyen
Hvaler og klovdyr
Flodhest
Flodhest
Vitenskapelig(e)
navn
:
Cetartiodactyla
Montgelard et al., 1997
Artiodactyla (klovdyr)
O'Leary and Gatesy, 2008[1]
Norsk(e) navn: hvaler og klovdyr,
kvaler og klauvdyr
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Pattedyr
Gruppe: Laurasiatheria
Antall arter: 310+
Habitat: på land, i ferskvann og til havs
Utbredelse: hele verden unntatt Antarktis
Delgrupper:
Skjelett av Ambulocetus, en urhval fra Eocen. Navnet betyr «hval som går».

Hvaler og klovdyr (Cetartiodactyla) er en pattedyrgruppe som består av hvaler og klovdyr. Medlemmer av gruppen finnes i nær sagt alle mulige habitater fra dyphavet (for eksempel spermasetthval) til høyfjellet (for eksempel gemse, tahrgeit og jak). På land fins de både i ørkenen (kameler), savanner (antiloper), regnskog (dvergmoskusdyr), boreale barskoger (elg) og tundraen (reinsdyr).

KladogramRediger

Gruppens sammensetning kan være litt forbausende, i og med at drøvtyggere, flodhester, kameler, og svinedyr lenge har blitt sammenfattet som klovdyr (Artiodactyla)[2] og blitt betraktet som slektninger av upartåede hovdyr. Begge deler har vist seg å være sannheter med modifikasjoner.

Funn av svært primitive hvaler som Pakicetus og Ambulocetus fra eocen har vist at ankelbeina deres likner atskillig mer på ankelbeina til klovdyr enn det de tilsvarende knoklene fra hovdyr gjør. Genetiske studier har også vist at klovdyr ser ut til å være nærmere beslektet med hvaler enn med hovdyr. [3]

Nøyaktig hvilken klovdyrgruppe hvalene er nærmest beslektet med er usikkert. Noen arbeider har foreslått drøvtyggere som hvalenes søstegruppe, mens andre peker på flodhester. Felles for disse undersøkelsene er at de kun bygger på genetiske analyser, som også kan være usikre. En undersøkelse som kombinerer paleontologi og genetikk antyder at hvalene kan stamme fra en nå utdødd gruppe klovdyr som er søstergruppa til de øvrige klovdyrene.[4] Hva som faktisk er tilfelle er per i dag usikkert, og kladogrammene unner representerer derfor ikke nødvendigvis det endelige svaret.

Inndelingen følger Arnason et al. (2002)[5] og Asher et al. (2003).[6]

   Laurasiatheria   

 Eulipotyphla


   Ferungulata   
   Pegasoferae   

 Chiroptera


   Zooamata   
   Ferae   

 Carnivora Pholidota
 Perissodactyla    
   Cetartiodactyla   

 Tylopoda


   Artiofabula   

 Suina    


   Cetruminantia   

 Ruminantia


   Cetancodonta   

 Hippopotamidae Cetacea

Et alternativt kladogram basert på studier av X. Zhou m. fl. (2011).[7]

   Laurasiatheria   

 Eulipotyphla


   Scrotifera   

 Chiroptera


   Fereuungulata   
   Ferae   

 Pholidota Carnivora   Euungulata   

 Perissodactyla     CetartiodactylaSystematikkRediger

Gruppen er delt opp i en rekke familier. Rekkefølgen under bør taes som en rent provisorisk oppstilling, det råder foreløpig ingen vitenskapelig enighet om hvor hvalene hører hjemme i systematikken (se under).

Systematisk oversiktRediger

Treliste

Kladistisk systematikkRediger

Nøyaktig hvordan slektskapsforholdet mellom de to gruppene ser ut er gjenstand for en del debatt, og data fra paleontologi, anatomi og genetikk spriker.[8] Flere forskjellige stamtrær trer fram, avhengiv av hva slags data man legger vekt på:

Tradisjonelt Slektskapsforholdene (hierarkisk skrivemåte):

Slektskapsforholdene bygget med kombinasjon av fossilfunn, anatomi og på genetiske analyser. Særlig analyser av tenner går imot de genetiske dataene og er tatt ut:

Slektskapsforholdene på bygget med kombinasjon av fossilfunn, tenner, anatomi og på genetiske analyser:

Hva som er det reelle slektsskapsforholdet mellom gruppene er foreløpig langt fra klarlagt. Både fossiler, anatomi av moderne dyr og genetiske analyser har sine svakheter. Særlig lider fossiler og genetiske analyser av at man kan få kunstige resultater på grunn av skjev fordeling av arter som er tatt med. Hvilke fossile arter som brukes avhanger naturligvis av hvilke man tilfeldigvis har funnet fossiler av, fossiler som ofte er fragmentariske, slik at mange av dataene mangler. DNA lider også under at man bare har data av nålevende arter, og at evolusjonsraten hos de forskjellige gruppene kan være svært forskjellig.

Hva som er søstergruppen til hvaler og klovdyr som helhet, er ikke helt avklart ennå. Sannsynligvis er dette en gruppe bestående av rovdyr, skjelldyr og upartåede hovdyr.

ReferanserRediger

  1. ^ M. O'Leary and J. Gatesy. 2008. Impact of increased character sampling on the phylogeny of Cetartiodactyla (Mammalia): Combined analysis including fossils. Cladistics 24: 397-442.
  2. ^ Artsdatabanken: Artsnavnebasen Gruppens norske navn fastsatt til «klovdyr» september 2009
  3. ^ Grauer, D. & Higgins, D. (1994): Molecular evidence for the inclusion of cetaceans within the order Artiodactyla. Molecular Biology and Evolution, no 11, side 357-364.
  4. ^ «Whales orginated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India». Nature. 2007. 
  5. ^ Arnason, U., J. A. Adegoke, K. Bodin, E. W. Born, Y. B. Esa, A. Gullberg, M. Nilsson, R. V. Short, X. Xu & A. Janke. 2002. Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 99 (12): 8151-8156.
  6. ^ Asher, R. J., M. J. Novacek & J. H. Geisler. 2003. Relationships of endemic African mammals and their fossil relatives based on morphological and molecular evidence. Journal of Mammalian Evolution 10 (1-2): 131-194.
  7. ^ Zhou, X. et al. (2011). Phylogenomic analysis resolves the interordinal relationships and rapid diversification of the Laurasiatherian Mammals. Systematic Biology 61 (1): 150–64. doi:10.1093/sysbio/syr089. PMC 3243735. PMID 21900649. Retrieved 3 October 2011. (Advance Access; published online 7 September 2011)
  8. ^ Naylor, G.J.P. & Adams, D.C (2001): Are the Fossil Data Really at Odds with the Molecular Data? Morphological Evidence for Cetartiodactyla Phylogeny Reexamined. Systematic Biology No 50, side 444-453 Are the Fossil Data Really at Odds with the Molecular Data? Morphological Evidence for Cetartiodactyla Phylogeny Reexamined pdf Arkivert 13. juni 2010 hos Wayback Machine.

Eksterne lenkerRediger