Arbeidernes Leksikon

oppslagsverk rettet mot arbeiderklassen

Arbeidernes Leksikon var det første oppslagsverket på norsk som hadde et uttalt klasseståsted. Det var det første leksikonet utenfor Sovjetunionen som rettet seg spesifikt mot arbeiderklassen.

Arbeidernes Leksikon i svart innbinding. Det ble også laget noen utgaver i rødt.

Utgivelsen hadde sammenheng med arbeiderbevegelsens store mål om å spre kunnskap blant arbeider- og underklassen, og dermed kunne bryte det de oppfattet som borgerskapets monopol på kunnskapsformidling i samfunnet. De mente at de eksisterende konversasjonsleksika hadde et borgerlig ståsted.

Verket ble utgitt av Arbeidermagasinets forlag i seks bind fra 1932 til 1936. Det ble redigert av Jacob Friis og Trond Hegna, fra 3. bind var òg redaksjonssekretær Dagfin Juel med.

Et utvalg av artikler fra verket ble i 1974 utgitt i en trebinds faksimileutgave av Pax forlag.

Eksterne lenker

rediger

Digitalisert på Nasjonalbiblioteket

rediger