Gauleiter

Gauleiter var en embetstittel i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. En gauleiter var partiets øverste embetsmann innenfor et gau, en region eller et partidistrikt. Det var på det meste 42 slike regioner i det nazistiske Tyskland, og én region for utlandet. Gauleitere ble utnevnt av rikskansler og partifører Adolf Hitler.

Gauleiternes symbol.

Embetet var en av de viktigste måter personer uten høyere utdanning kunne oppnå sentrale posisjoner i staten. Bare fem av de som gjorde tjeneste som gauleiter hadde universitets- eller høyskoleutdanning; langt de fleste fikk posisjonen som belønning for utførte tjenester.