Smoltifiseringsprosess

Prosessene som gjør en lakseunge i stand til å gå fra et liv i ferskvann til et liv i sjøvann. Før smoltifiseringsprosessen kalles fisken parr, etterpå kalles den smolt. Smoltifiseringsprosessen er hovedsakelig styrt av daglengde og vanntemperatur. Prosessen omfatter en rekke både indre og ytre endringer i fisken. For å kunne leve i saltvann hvor vann ikke naturlig trekker inn i fisken ved hjelp av osmose, begynner den blant annet å drikke vann. Den mister også de sorte fingermerkene, blir sølvblank og får sorte kanter eller "sørgerender" ytterst på halefinnen og ryggfinnen.