NOU 1999: 9, Villaksutvalget

(Omdirigert fra NOU 1999:9)

NOU 1999:9 Til laks åt alle kan ingen gjera? Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen er en norsk offentlig utredning (NOU) avgitt 12. mars 1999 av det såkalte Villaksutvalget som ble oppnevnt 18. juli 1997 med Georg Fredrik Rieber-Mohn som leder.

Utvalget ble opprettet med bakgrunn i den sterke nedgangen i bestanden hos villaksen i Norge. Utvalget hadde 14 medlemmer fra ulike forsknings- og kompetansemiljø, og dets mandat var å gjennomgå den totale situasjonen for de ville laksebestandene og legge fram forslag til forvaltningsstrategier og tiltak.

Utredningen ble avgitt Miljøverndepartementet 12. mars 1999. Utvalget mente villaksens utsatte situasjon krevde opprettelse av særlig beskyttende områder. Et av forslagene i utredningen var derfor å opprette nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.

Eksterne lenkerRediger