Midtskips

Midtskips betegner den midtre delen av et skip både langskips og tverrskips. Midtskips ror innebærer å ha eller legge roret i midtstilling. Midtskips overbygning innebærer at overbygningen er plassert mellom for- og akterskip.