Bruttotonn

volumet av alle benyttede, innelukkede rom i et fartøy

Bruttotonn (BT, forskrift forkortet GT), bruttotonnasje er mål for volumet av alle benyttede, innelukkede rom i et fartøy etter Skipsmålingskonvensjonen av 1969 uttrykt i tonnasjeenheter, forkortet TE eller TU (Tonnage Units).

Bruttotonnasje 'BT' erstatter det tidligere brukte uttrykket Brutto registertonn 'brt'. 1 BT er ikke samme som 1 brt selv om måleenheten for begge tilsvarer 100 engelske kubikkfot = 2,83 m³, siden oppmålingene er forskjellige, Et skip på 100BT har ikke samme størrelse som et skip på 100brt. MERK: bruttotonn og bruttotonnasje har ingenting med skipets vekt eller bæreevne i kilo å gjøre, det er kun et volummål.

BeregningRediger

Bruttotonn beregnes med formelen

 

  • Hvor V er det totale volum av alle fartøyets lukkede rom målt i kubikkmeter
  • og K kan ha verdier fra 0,22 til 0,32 og beregnes med formelen

 

Formelen for beregning av bruttotonn er dermed

 

Eksempel: Skip med volum på 10000 m3

 
 
 
 
 

Bruttotonn vil da utgjøre

 
 
 

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger