Trampbåt

skipsfrakt som ikke følger en bestemt rute eller tidsplan

Trampbåt (trampdamper/trampskip) betegner et handelsfartøy som går i trampfart, dvs fører den last som er å finne eller som tilbys til den rate det er mulig å oppnå til sitt bestemmelsessted. Varer som korn, kull, malm, sukker og trelast ble ofte ført på trampbåter. Lastens bestemmelsessted ble skipets neste anløpshavn og en trampbåt kunne i løpet av et år krysse samtlige verdenshav eller operere i et svært begrenset område – alt avhengig av tilbud, etterspørsel og timing.

Trampbåten «Kentbrook» i 1950.

Trampfarten vokste fram i Storbritannia på 1800-tallet på grunn av behovet for å levere kull til ulike havner og industriområder på De britiske øyer og i Europa.[1]

Trampbåtene var havets loffere i motsetning til linjebåtene som gikk i faste ruter mellom bestemte havner etter en fastlagt fartsplan.

Ordet tramp kommer fra engelsk og betyr egentlig landeveistraver, landstryker, loffer.

Referanser rediger

  1. ^ Osnes, Andreas (8. november 2021). «trampfart». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 19. februar 2023.